Fra og med 2015-utgaven av Photoshop CC er ikke funksjonen Trekk ut innholdselementer lenger tilgjengelig som beskrevet i denne artikkelen. Mer intuitiv funksjonalitet for å eksportere tegnebrett, lag, laggrupper og dokumenter som bilderessurser har blitt lagt til i Photoshop.

Hvis du vil ha mer informasjon om disse nyere eksportalternativene, kan du se Eksporter tegnebrett, lag og mer.

Trekk ut innholdselementer er en funksjon i Photoshop CC (2014) og tidligere versjoner som gir et grensesnitt i tillegg til Adobe Generator for rask uttrekking av elementer for Internett- og skjermdesign fra Photoshop-filer. Du kan velge lag eller laggrupper i Photoshop og bruke et grafisk brukergrensesnitt for å trekke dem ut som JPG-, PNG-, SVG- eller GIF-bildeelementer.

Med Trekk ut innholdselementer kan du gjøre følgende:

 • Trekke ut et lag eller en laggruppe fra et PSD-dokument til ett eller flere bildeelementer
 • Opprette bildeelementer som PNG, JPG, GIF eller SVG
 • Konfigurere 1x, 2x eller flere versjoner av alle bildeelementer
 • Forhåndsvise hvert bildeelement
 • Trekke ut innholdselementer enkelt til mappen du ønsker
 • Kontroller at innholdselementene du har trukket ut, oppdateres når PSD-dokumentet endres

Trekke ut lag eller laggrupper

Når du har valgt flere lag eller laggrupper for uttrekking, får du alternativer for å generere et separat innholdselement fra hvert av de valgte elementene.

 1. Velg ett eller flere lag eller laggrupper.
 2. Gjør ett av følgende:
 • Høyreklikk på valgte elementer, og velg deretter Trekk ut innholdselementer fra hurtigmenyen.
 • Trykk på tastatursnarveien Kommando+Tilvalg+Skift+W (Mac) eller Ctrl+Alt+Skift+W (Windows).
 • Velg Fil > Trekk ut innholdselementer.

Merk:

Trekk ut innholdselementer opprettholder lagnavn som samsvarer med Photoshop Generator-syntaksen. Hvis du for eksempel prøver å trekke ut et innholdselement fra et lag med navnet lag.gif, viser dialogboksen for Trekk ut innholdselementer GIF som standardformat for bildeelementet.  

 1. I dialogboksen for Trekk ut innholdselementer kan du angi følgende innstillinger for hvert innholdselement som du vil generere:

  Innholdselementets format:
  Velg PNG-8, PNG-24, PNG-32, GIF, JPG eller SVG.
  Kvalitetskalering:
  Du kan angi en verdi fra 0 til 100 % for å skalere kvaliteten på innholdselementet. Dette gjelder for JPEG-innholdselementer. Juster glidebryteren i ønsket retning.
 1. Du kan trekke ut mer enn én versjon av innholdselementet ved å klikke på +-ikonet ved siden av innholdselementet i dialogboksen Trekke ut innholdselementer. Du kan angi ulike formater, kvaliteter og skaleringsparametere for hver ressurs.
 2. Klikk på Trekk ut.
 3. Photoshop varsler deg om at det krever en endring i lagnavn for å fortsette med uttrekkingen av innholdselementet. Dette er fordi Photoshop bruker det underliggende Generator-rammeverket til å lage innholdselementer ved hjelp av Generator-syntaksen. Klikk på OK for å fortsette med å trekke ut innholdselementer.
 4. Gå til mappen der du vil lagre det genererte innholdselementet.
 5. Klikk på Trekk ut. Photoshop oppretter bildeelementene og åpner den tilknyttede mappen i Finder (Mac) eller Windows Utforsker. I prosessen med oppretting av innholdselementene får de aktuelle lagene automatisk nye navn som samsvarer med Photoshop Generator-syntaksen.

Merk:

Lag/laggrupper som du trekker ut som bildeelementer, vises i dialogboksen for Trekk ut ressurser neste gang du starter funksjonaliteten for uttrekking av bildeelementer.  

Angi oppløsninger for innholdselementer

Du kan angi innstillinger for uttrekking og opprette innholdselementer til ulike formål ved hjelp av en rekke forhåndskonfigurerte kombinasjoner av innstillinger. Du kan for eksempel generere innholdselementer for Retina-skjermer. Alle innstillingene som du angir, brukes for hele dokumentet.

 1. Angi én eller flere ønskede oppløsninger i delen Trekk ut innholdselementer til høyre.
 2. Hvis du ønsker en oppløsning som ikke er oppført, eller vil endre målundermappen for innholdselementer som skal trekkes ut med forskjellig oppløsning, klikker du på Innstillinger.
 3. Du kan enten bruke de standard suffiksene for hver oppløsning, eller du kan legge til dine egne.
 4. Du kan også velge å bruke de standard undermappene for hver oppløsning, eller du kan angi et annet undermappenavn.
 5. Når du klikker Ferdig i dialogboksen Trekk ut innholdselementer, lagres disse innstillingene for dokumentet. Neste gang du oppretter innholdselementer, brukes de samme innstillingene. Alle fremtidige innholdselementer opprettes for oppløsningene du har valgt, når dokumentet åpnes i et hvilket som helst Photoshop CC.

Generer innholdselementer automatisk

Velg eventuelt alternativet Generer innholdselementene automatisk når du oppdaterer dokumentet. Dette alternativet er synkronisert ved hjelp av alternativet Generer > Bildeelementer for Photoshop Generator. Når du aktiverer alternativet Trekk ut innholdselementer, aktiveres også Generator-alternativet automatisk.

Dele med utviklere

 1. Lagre PSD-filen i Creative Cloud-mappen du synkroniserte med Creative Cloud.
 2. Åpne Trekk ut innholdselementer (Fil > Trekk ut innholdselementer), og legg til innholdselementene du ønsker. Klikk på Trekk ut, og velg standardmappen du vil lagre i.
 3. Når du åpner PSD i Creative Cloud, vil du nå kunne vise Photoshop-filen sammen med en liste over innholdselementene du har trukket ut.
 4. Du kan nå dele PSD og innholdselementene du har laget, med utviklere du vil samarbeide med, via Creative Cloud.

Vanlige feil

Laget er tomt i dialogboksen Trekk ut innholdselementer

Lag som er tomme eller ikke kan gjengi bilder, kan ikke gjengis i dialogboksen for Trekk ut innholdselementer. Disse lagene kan være klippemasker, justeringslag eller bare lag som ikke har noen bildepunkter i seg.

Navn på innholdselementer er i konflikt

Hvis du har lag med samme navn, men delt på tvers av forskjellige grupper, kommer de sannsynligvis til å overskrive hverandre fordi innholdselementer vanligvis gjengis i én enkelt mappe. For å forhindre dette gir Photoshop automatisk et nytt navn til et lag når vi oppdager en konflikt.

Hvis du overstyrer navnebyttet, mottar du denne feilmeldingen for å hindre at du overskriver et eksisterende innholdselement med navnet du har valgt.

Hvis navn på innholdselementer inneholder ugyldige tegn, får du også denne feilmeldingen. Gi filen et nytt navn uten ugyldige tegn for å løse problemet.

Bildet er utenfor dokumentets grenser

Trekk ut kunne ikke gjengi bildet fordi det er større enn lerretet. Flytt bildet slik at det passer til lerretet.

Det oppstod en ukjent feil

Denne feilen oppstår hvis Adobe Generator slutter å svare mens dialogboksen Trekk ut innholdselementer er åpen. Reparer det ved å klikke Ferdig for å lukke dialogboksen for Trekk ut innholdselementer, lagre filen, og start deretter Photoshop på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet