Beskjære og rotere bildesammensetninger

Finn ut hvordan du enkelt kan beskjære og rotere et aktivt lag eller innholdet i en markering i Photoshop på iPad.

Det er enkelt å beskjære med Photoshop på iPod. Beskjæringsverktøyet lar deg fjerne uønskede kanter på et bilde og hjelper deg med å forbedre den totale sammensetningen. Du kan beskjære begrenset eller i friform, og også rotere markeringen mens du beskjærer. 

Slik beskjærer og roterer du en markering raskt

Du kan beskjære og rotere et aktivt lag, eller innholdet i en markering. For å aktivere et lag trykker du på lagminiatyren fra oppgavelinjen. For å fortsette med å beskjære og rotere gjør du følgende: 

  1. Trykk på  fra verktøylinjen for å velge beskjæringsverktøyet. I modusen Beskjær og roter vises en markeringsramme rundt det aktive laget eller markeringen.

  2. Dra et av håndtakene på markeringsrammen, og slipp for å angi beskjæringsstørrelsen. Du kan se beskjæringsstørrelsen øverst i modusen Beskjær og roter. Som standard lar beskjæringsverktøyet deg utføre fri beskjæring rundt referansehåndtaket. Hvis du vil ha informasjon om alternative beskjæringshandlinger, kan du se Hurtigtaster.

  3. Flytt rotasjonshjulet som vises under markeringsrammen, for å rotere laget eller markeringen fritt. Beskjæringsstørrelsen forblir uendret mens du roterer. Hvis du vil ha informasjon om alternative rotasjonshandlinger, kan du se Hurtigtaster.

  4. Bruk berøringsgester til å panorere, zoome og tilbakestille laget eller markeringen i modusen Beskjær og roter.

  5. Trykk på angreikonet () for å gå tilbake til den siste handlingen som ble utført. Trykk på Utfør likevel-ikonet () for å gjenopprette den omgjorte handlingen.

  6. Trykk Ferdig for å bruke beskjærings- og rotasjonshandlingene. Det aktive laget eller markeringen skaleres for å passe til beskjæringsstørrelsen og rotasjonsvinkelen. Trykk på Avbryt for å gå ut av Beskjær og roter-modusen.

    Beskjær og roter bilder i Photoshop på mobil
    Angi beskjæringsstørrelse og rotasjonsvinkel i Beskjær og roter-modusen.

Bruke hurtigtaster

Mens du bruker beskjæringsverktøyet, kan du aktivere den primære hurtigtasten for å utføre en begrenset beskjæring rundt referansehåndtaket, og aktivere den sekundære hurtigtasten for å bruke en begrenset beskjæringsskala fra midten. 

Når du bruker rotasjonshandlingen, kan du aktivere den primære hurtigtasten for å definere 15-graders rotasjonsintervaller.

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker hurtigtaster, kan du se Hurtigtaster og gester.

Hurtigtaster for penselverktøy
Venstre: Primær hurtigtast. Høyre: Sekundær hurtigtast.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din