Du kan enkelt redigere og finjustere eksisterende lagmasker.

 1. Velg det laget i lagpanelet som inneholder masken du vil redigere.
 2. Klikk maskeminiatyren i lagpanelet.

 3. Velg et redigerings- eller maleverktøy.

  Merk:

  Forgrunns- og bakgrunnsfargen får standard gråtoneverdier når masken er aktiv.

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil trekke fra i masken og vise laget, maler du masken med hvitt.
  • Hvis du vil gjøre laget delvis synlig, maler du masken med grått. Mørkere gråtoner gjør nivået mer gjennomsiktig, lysere gråtoner gjør det mer ugjennomsiktig.
  • Hvis du vil legge til i masken og skjule laget eller gruppen, maler du masken med svart. De underliggende lagene blir synlige.

Hvis du vil redigere laget i stedet for lagmasken, velger du laget ved å klikke lagminiatyren i lagpanelet. En ramme vises rundt lagminiatyren.

Merk:

Hvis du vil lime inn en kopiert markering i en lagmaske, Alt-klikker (Windows) eller Tilvalg-klikker (Mac OS) du lagmaskeminiatyren i lagpanelet for å velge og vise maskekanalen. Velg Rediger > Lim inn, og velg deretter Valg > Fjern markering. Markeringen konverteres til gråtoner og legges til masken. Klikk lagminiatyren i lagpanelet for å fjerne merkingen av maskekanalen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet