Arbeide med infopanelet

Infopanelet viser fargeverdiene under pekeren og, avhengig av verktøyet som brukes, annen nyttig informasjon. Infopanelet viser også et tips om hvordan du bruker det valgte verktøyet og gir informasjon om dokumentstatus, og den kan også vise 8‑biters, 16‑biters eller 32‑biters verdier.

Infopanelet viser følgende informasjon:

 • Avhengig av alternativet du angir, viser infopanelet 8‑biters, 16‑biters eller 32‑biters verdier.

 • Ved visning av CMYK-verdier viser infopanelet et utropstegn ved siden av CMYK-verdiene hvis fargen under pekeren eller fargeprøven er utenfor den utskrivbare CMYK- fargeskalaen.

 • Når du bruker et markeringsverktøy, viser infopanelet x- og y-koordinatene for pekerens plassering og bredden (B) og høyden (H) for markeringen mens du drar.

 • Når du bruker beskjæringsverktøyet eller zoomeverktøyet, viser infopanelet bredden (B) og høyden (H) for markeringen mens du drar. Panelet viser også roteringsvinkelen for beskjæringsmarkeringen.

 • Når du bruker linjeverktøyet, pennverktøyet eller graderingsverktøyet, eller når du flytter en markering, viser infopanelet x- og y-koordinaten for startposisjonen, endringen i X (DX), endringen i Y (DY), vinkelen (V) og lengden (A) mens du drar.

 • Når du bruker en todimensjonal transformeringskommando, viser infopanelet den prosentvise endringen i bredde (B) og høyde (H), roteringsvinkelen (V) og vinkelen for horisontal skråstilling (H) eller vertikal skråstilling (V).

 • Når du bruker en dialogboks for fargejustering (for eksempel Kurver), viser infopanelet fargeverdier før og etter for bildepunktene under pekeren og under fargeprøver.

 • Hvis alternativet Vis verktøytips er aktivert, ser du tips for hvordan du bruker verktøyet som er valgt i verktøykassen.

 • Avhengig av hvilke alternativer som er valgt, viser infopanelet statusinformasjon, for eksempel dokumentstørrelse, dokumentprofil, dokumentdimensjoner, arbeidsstørrelser, effektivitet, tidtaking og gjeldende verktøy.

Bruke Info-panelet

Infopanelet viser filinformasjon om et bilde og gir i tillegg tilbakemelding om fargeverdiene etter hvert som du flytter en verktøypeker over et bilde. Sørg for at infopanelet er synlig i arbeidsområdet hvis du vil vise informasjon mens du drar i bildet.

 1. (Valgfritt) Gjør ett av følgende hvis du har behov for å vise infopanelet:
  • Klikk på fanen for infopanelet hvis den er forankret til andre paneler.

  • Velg Vindu > Info. Filinformasjon om bildet vises nederst på infopanelet. Du kan endre informasjonen som vises, ved å klikke trekanten i øvre høyre hjørne av panelet og velge Panelalternativer på panelmenyen.

 2. Gjør ett av følgende for å angi alternativene for informasjonen du vil vise i infopanelet:
  • Velg Panelalternativer på menyen på infopanelet, og angi alternativer i dialogboksen Alternativer for infopanel.

  • Klikk et pipetteikon, og velg visningsalternativer på hurtigmenyen. Du kan også bruke hurtigmenyen til å angi om infopanelet skal vise 8‑biters, 16‑biters eller 32‑biters verdier.

  • Klikk ikonet for markørkoordinatene , og velg en målenhet.

 3. Velg et verktøy.
 4. Flytt pekeren i bildet, eller dra i bildet for å bruke verktøyet. Følgende informasjon kan vises, avhengig av hvilket verktøy du bruker:

  Viser de numeriske verdiene for fargene under pekeren.

  Viser x- og y-koordinatene for pekeren.

  Viser bredden (B) og høyden (H) for en markering eller form mens du drar, eller bredden og høyden på en aktiv markering.

Endre alternativer for infopanelet

 1. Klikk trekanten i øvre høyre hjørne for å åpne menyen i infopanelet og velge Panelalternativer.
 2. I dialogboksen Alternativer for infopanel velger du ett av følgende visningsalternativer for Første fargeavlesning:

  Faktisk farge

  Viser verdier i gjeldende fargemodus for bildet.

  Korrekturfarge

  Viser verdier for utdatafargeområdet for bildet.

  [Fargemodus]

  Viser fargeverdiene i den fargemodusen.

  Samlet trykkfarge

  Viser total prosentandel av alle CMYK-trykkfarger på pekerens gjeldende plassering, basert på verdiene som er angitt i dialogboksen CMYK-oppsett.

  Tetthet

  Viser tettheten for det gjeldende laget. Dette alternativet gjelder ikke for bakgrunnen.

  Merk:

  Du kan også angi avlesningsalternativene ved å klikke pipetteikonet i infopanelet. I tillegg til alternativene for Første fargeavlesning kan du også vise 8‑biters, 16‑biters eller 32‑biters verdier.

 3. Velg et visningsalternativ fra listen i trinn 2 for Andre fargeavlesning. Du kan også klikke pipetteikonet i infopanelet og velge avlesningsalternativer på hurtigmenyen for den andre fargeavlesningen.
  Klikk pipetteikonet og velg en avlesing
  Klikke et pipetteikon og velge en avlesningsmodus på hurtigmenyen

 4. Velg en målenhet for Linjalenheter.
 5. Under Statusinformasjon velger du blant følgende alternativer for å vise filinformasjon i infopanelet:

  Dokumentstørrelser

  Viser informasjon om mengden data i bildet. Tallet til venstre representerer utskriftsstørrelsen for bildet – omtrent samme størrelse som den lagrede, sammenslåtte filen i Adobe Photoshop-format. Tallet til høyre angir filens omtrentlige størrelse, inkludert lag og kanaler.

  Dokumentprofil

  Viser navnet på fargeprofilen som brukes av bildet.

  Dokumentdimensjoner

  Viser dimensjonene på bildet.

  Arbeidsstørrelser

  Viser informasjon om mengden RAM og arbeidsdisken som brukes til å behandle bildet. Tallet til venstre representerer mengden minne som i øyeblikket brukes av programmet for å vise alle åpne bilder. Tallet til høyre representerer den totale mengden RAM som er tilgjengelig for å behandle bilder.

  Effektivitet

  Viser prosentandelen av tid som er brukt til å utføre en operasjon i stedet for å lese eller skrive til arbeidsdisken. Hvis verdien er under 100 %, brukes arbeidsdisken, og operasjonen går derfor langsommere.

  Tidtaking

  Viser hvor lang tid det tok å fullføre siste operasjon.

  Aktivt verktøy

  Viser navnet på det aktive verktøyet.

  Målskala

  Viser dokumentets skala.

 6. (Valgfritt) Merk av for Vis verktøytips for å vise et tips for hvordan du bruker et valgt verktøy nederst i infopanelet.
 7. Klikk OK.

  Merk:

  Hvis du vil endre målenheter, klikker du trådkorsikonet i infopanelet og velger et alternativ på menyen.

Vise filinformasjon i dokumentvinduet

Statuslinjen er plassert nederst i hvert dokumentvindu og viser nyttig informasjon, for eksempel gjeldende forstørrelse og filstørrelse for det aktive bildet og korte instruksjoner for bruk av det aktive verktøyet.

Merk:

Du kan også vise informasjon om opphavsrett og forfatter som er lagt til filen. Informasjonen omfatter standard filinformasjon og Digimarc-vannmerker. Photoshop skanner automatisk åpne bilder for vannmerker ved hjelp av plugin‑modulen Digimarc Detect Watermark. Hvis det blir funnet et vannmerke, viser Photoshop et symbol for opphavsrett på tittellinjen i bildevinduet, og feltene for opphavsrett i dialogboksen Filinformasjon oppdateres.

 1. Klikk trekanten på den nederste rammen i dokumentvinduet.
  Visningsalternativer for filinformasjon
  Visningsalternativer for filinformasjon når Version Cue er aktivert

 2. Velg et visningsalternativ på hurtigmenyen:

  Merk:

  Hvis du har Version Cue aktivert, velger du på undermenyen Vis.

  Version Cue

  Viser Version Cue-arbeidsgruppestatus for dokumentet, for eksempel åpent, uhåndtert, ulagret og så videre. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har Version Cue aktivert.

  Dokumentstørrelser

  Informasjon om mengden data i bildet.

  Dokumentprofil

  Navnet på fargeprofilen som brukes av bildet.

  Dokumentdimensjoner

  Dimensjonene på bildet.

  Målskala

  Dokumentets skala.

  Arbeidsstørrelser

  Informasjon om mengden RAM og arbeidsdisken som brukes til å behandle bildet.

  Effektivitet

  Prosentandelen av tid som faktisk er brukt til å utføre en operasjon i stedet for å lese eller skrive til arbeidsdisken.

  Tidtaking

  Tiden det tok å fullføre siste operasjon.

  Aktivt verktøy

  Navnet på det aktive verktøyet.

  32‑biters eksponering

  Alternativ for å justere forhåndsvisningsbildet for å vise HDR-bilder (high dynamic range) med 32 biter per kanal på dataskjermen. Skyvekontrollen er tilgjengelig bare når dokumentvinduet viser et HDR-bilde.

Merk:

Klikk på filinformasjonsdelen av statuslinjen for å vise opplysninger om bredde, høyde, kanaler og oppløsning for bildet. Du kan se bredde og høyde på ruter ved å holde nede Ctrl og klikke (Windows) eller holde nede Kommando og klikke (Mac OS).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet