Vise dialogboksen Alternativer for stykke

Gjør ett av følgende:

 • Dobbeltklikk et stykke med stykkemarkeringsverktøyet . (Hold nede beskjærings- eller stykkeverktøyet hvis verktøyet ikke er synlig.)
 • Velg stykkemarkeringsverktøyet, og klikk knappen Alternativer for stykke  på alternativlinjen. Denne metoden finnes ikke i dialogboksen Lagre for Web og enheter.

Angi en stykkeinnholdstype

Du kan angi hvordan stykkedataene skal vises i en nettleser når de eksporteres sammen med en HTML-fil. De tilgjengelige alternativene varierer avhengig av hvilken stykketype du velger.

 • Bilde-stykker inneholder bildedata. Dette er standard innholdstype.

 • Med Ikke noe bilde-stykker kan du opprette tomme tabellceller som kan fylles med tekst eller en heldekkende farge. Du kan skrive inn HTML-tekst i et Ikke noe bilde-stykke. Hvis du har aktivert alternativet Tekst er HTML i dialogboksen Lagre for Web og enheter, blir teksten tolket som HTML når den vises i en nettleser. Ikke noe bilde-stykker eksporteres ikke som bilder og kan forhåndsvises i en nettleser.

Merk:

Hvis du angir alternativer for et automatisk stykke, endres det til et brukerstykke.

 1. Merk et stykke. Hvis du arbeider i Photoshop, dobbeltklikker du stykket med stykkemarkeringsverktøyet for å vise dialogboksen Alternativer for stykke.
 2. I dialogboksen Alternativer for stykke velger du stykketype på hurtigmenyen Type.

Endre navn på et stykke

Når du legger til stykker i et bilde, kan det være nyttig å endre navn på stykkene basert på innholdet. Som standard får brukerstykker navn i samsvar med innstillingene i dialogboksen Utdatainnstillinger. (Se Utdatainnstillinger for nettgrafikk.)

 1. Merk et stykke, og dobbeltklikk det med stykkemarkeringsverktøyet for å vise dialogboksen Alternativer for stykke. I dialogboksen Alternativer for stykke skriver du inn et nytt navn i tekstboksen Navn.

  Merk:

  Tekstboksen Navn er ikke tilgjengelig for Ikke noe bilde-stykkeinnhold.

Velge bakgrunnsfarge for et stykke

Du kan velge en bakgrunnsfarge som fyller det gjennomsiktige området (for Bilde-stykker) eller hele området (for Ikke noe bilde-stykker) i stykket.

Photoshop viser ikke den valgte bakgrunnsfargen. Du må forhåndsvise bildet i en nettleser for å se effekten av en valgt bakgrunnsfarge.

 1. Merk et stykke. Hvis du arbeider i dialogboksen Lagre for Web og enheter i Photoshop, dobbeltklikker du stykket med stykkemarkeringsverktøyet for å vise dialogboksen Alternativer for stykke.
 2. I dialogboksen Alternativer for stykke velger du bakgrunnsfarge på hurtigmenyen Bakgrunnsfarge. Velg Ingen, Maske, Hvit, Svart eller Andre (ved hjelp av Adobes fargevelger).

Når du tildeler en nettadresse til et stykke, blir hele stykkeområdet en kobling på den endelige nettsiden. Når en bruker klikker koblingen, går nettleseren til den angitte nettadressen og målrammen. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Bilde-stykker.

 1. Merk et stykke. Hvis du arbeider i Photoshop, dobbeltklikker du stykket med stykkemarkeringsverktøyet for å vise dialogboksen Alternativer for stykke.
 2. I dialogboksen Alternativer for stykke skriver du inn en nettadresse i tekstboksen URL-adresse. Du kan skrive inn en relativ eller en absolutt (fullstendig) nettadresse. Hvis du skriver inn en absolutt nettadresse, må du huske å inkludere den riktige protokollen (for eksempel http://www.adobe.com, ikke www.adobe.com). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker relative nettadresser og fullstendige nettadresser, ser du i en HTML-referanse.
 3. Hvis du vil, kan du skrive inn navnet på målrammen i tekstboksen Mål:

  _blank

  Viser den koblede filen i et nytt vindu, mens den opprinnelige nettleserens vindu fortsatt er åpent.

  _self

  Viser den koblede filen i samme ramme som den opprinnelige filen.

  _parent

  Viser den koblede filen i det opprinnelige hovedrammesettet. Bruk dette alternativet hvis HTML-dokumentet inneholder rammer og den gjeldende rammen er underordnet. Den koblede filen vises i gjeldende hovedramme.

  _top

  Erstatter hele nettleservinduet med den koblede filen, noe som fjerner alle gjeldende rammer. Rammenavnet må tilsvare et rammenavn som er definert i dokumentets HTML-fil. Når en bruker klikker koblingen, vises den angitte filen i den nye rammen.

  Merk:

  Hvis du vil ha mer informasjon om rammer, ser du i en HTML-referanse.

Angi nettlesermeldinger og Alt-tekst

Du kan angi hvilke meldinger som skal vises i nettleseren. Disse alternativene er bare tilgjengelige for Bilde-stykker og vises bare i eksporterte HTML-filer.

 1. Merk et stykke. Hvis du arbeider i Photoshop, dobbeltklikker du stykket med stykkemarkeringsverktøyet for å vise dialogboksen Alternativer for stykke.
 2. I dialogboksen Alternativer for stykke skriver du inn ønsket tekst.

  Meldingstekst

  Endrer standardmeldingen som vises for merkede stykker i nettleserens statusområde. Som standard vises stykkets nettadresse, hvis en adresse er angitt.

  Alt-kode/Alt

  Angir en Alt-kode for merkede stykker. Alt-teksten vises i stedet for stykkebildet i ikke-grafiske nettlesere. Teksten vises også i stedet for bildet mens bildet lastes ned, og som hurtigtips i noen nettlesere.

Legge til HTML-tekst i et stykke

Når du velger Ikke noe bilde som stykketype, kan du skrive inn teksten som skal vises i stykkeområdet på den endelige nettsiden. Dette kan være vanlig tekst eller tekst som er formatert med standard HTML-koder. Du kan også velge alternativer for loddrett og vannrett justering. Hvis du vil ha mer informasjon om bestemte HTML-koder, ser du i en HTML-referanse.

Photoshop viser ikke HTML-tekst i dokumentvinduet. Du må forhåndsvise teksten i en nettleser. Du bør forhåndsvise HTML-tekst i ulike nettlesere, med ulike innstillinger og på ulike operativsystemer, for å se hvordan teksten vil vises på nettet.

Merk:

Mengden tekst i et Ikke noe bilde-stykke kan påvirke utseendet til en eksportert side.

 1. Merk et stykke. Dobbeltklikk stykket med stykkemarkeringsverktøyet for å vise dialogboksen Alternativer for stykke. Du kan dobbeltklikke stykket i dialogboksen Lagre for Web og enheter hvis du vil angi ytterligere formateringsalternativer.
 2. I dialogboksen Alternativer for stykke velger du Ikke noe bilde på Stykketype-menyen.
 3. Skriv inn ønsket tekst i tekstboksen.
 4. (Bare dialogboksen Lagre for Web og enheter) Hvis teksten inneholder HTML-formateringskoder, velger du alternativet Tekst er HTML. Hvis du ikke velger dette alternativet, ignoreres HTML-koder, og all tekst vises som uformatert, vanlig tekst på den resulterende nettsiden.
 5. (Bare dialogboksen Lagre for Web og enheter) Hvis du vil, kan du velge alternativer under Cellejustering i dialogboksen:

  Standard

  Bruker nettleserens standardalternativ for vannrett justering.

  Venstre

  Justerer teksten til venstre side av stykkeområdet.

  Midtstilt

  Justerer teksten til midten av stykkeområdet.

  Høyre

  Justerer teksten til høyre side av stykkeområdet.

  Standard

  Bruker nettleserens standardalternativ for loddrett justering.

  Topp

  Justerer teksten til øverst av stykkeområdet.

  Grunnlinje

  Angir en grunnlinje for første linje av teksten i celler i samme rad (i den endelige HTML-tabellen). Hver celle i raden må bruke alternativet Grunnlinje.

  Midtstilt

  Midtstiller teksten loddrett i stykkeområdet.

  Bunn

  Justerer teksten til bunnen av stykkeområdet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet