Bruke festing

Festing hjelper deg med å plassere markeringskanter, beskjæringsmarkeringer, stykker, former og baner nøyaktig. Du kan deaktivere festing dersom det hindrer deg fra å plassere elementer der du vil ha dem.

Aktivere og deaktivere festing

 1. Velg Vis > Fest. En hake angir at festing er aktivert.

Merk:

Du kan deaktivere festing midlertidig mens du bruker flytteverktøyet. Dette gjør du ved å holde nede Ctrl-tasten.

Angi hva det skal festes til

 1. Velg Vis > Fest til, og velg ett eller flere alternativer på undermenyen:

  Hjelpelinjer

  Fester til hjelpelinjer.

  Rutenett

  Fester til rutenettet. Du kan ikke velge dette alternativet når rutenettet er skjult.

  Lag

  Fester til innholdet i laget.

  Stykker

  Fester til stykkerammer. Du kan ikke velge dette alternativet når stykker er skjult.

  Dokumentgrenser

  Fester til kantene av dokumentet.

  Alle

  Merker av for alle alternativene for Fest til.

  Ingen

  Fjerner merkene for alle alternativene for Fest til.

  En hake angir at alternativet er valgt, og at festing er aktivert.

  Merk:

  Hvis du vil aktivere festing bare for ett alternativ, kontrollerer du at kommandoen Fest er deaktivert, og deretter velger du Vis > Fest til og velger et alternativ. Dette aktiverer automatisk festing for det valgte alternativet og opphever valg av alle andre alternativer for Fest til.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet