Kanaler

Kanaler er gråtonebilder som lagrer ulike typer informasjon:

 • Fargeinformasjonskanaler opprettes automatisk når du åpner et nytt bilde. Bildets fargemodus avgjør hvor mange fargekanaler som opprettes. Et RGB-bilde har for eksempel en kanal for hver farge (rødt, grønt og blått) pluss en sammensatt kanal som brukes til å redigere bildet.

 • Alfakanaler lagrer markeringer som gråtonebilder. Du kan legge til alfakanaler for å opprette og lagre masker, som lar deg manipulere eller beskytte deler av et bilde. (Se Om masker og alfakanaler.)

 • Spotfargekanaler angir flere plater for utskrift med spotfarger. (Se Om spotfarger.)

  Et bilde kan ha opptil 56 kanaler. Alle nye kanaler har samme mål og antall bildepunkter som originalbildet.

  Nødvendig filstørrelse for en kanal avhenger av pikselinformasjonen i kanalen. Visse filformater, inkludert formatene TIFF og Photoshop, komprimerer kanalinformasjon og kan spare plass. Størrelsen på en ukomprimert fil, inkludert alfakanaler og lag, vises lengst til høyre på statuslinjen nederst i vinduet når du velger Dokumentstørrelser på hurtigmenyen.

 

Merk:

Så lenge du lagrer en fil i et format som støtter bildets fargemodus, bevares fargekanalene. Alfakanaler bevares bare når du lagrer en fil i Photoshop-format, PDF-format, TIFF-format, PSB-format eller uspesifisert format. DCS 2.0-formatet bevarer bare spotkanaler. Hvis du lagrer i andre formater, kan du risikere at kanalinformasjon fjernes.

Oversikt over kanalpanelet

Kanalpanelet inneholder en oversikt over alle kanalene i bildet, med sammensatt kanal først (for RGB-, CMYK- og Lab-bilder). En miniatyr av kanalens innhold vises til venstre for kanalnavnet. Miniatyren oppdateres automatisk når du redigerer kanalen.

Kanaltyper i Photoshop
Kanaltyper

A. Fargekanaler B. Spotkanaler C. Alfakanaler 

Vise kanalpanelet

 1. Velg Vinduer > Kanaler.

Endre størrelse på eller skjule kanalminiatyrer

 1. Velg Panelvalg på kanalpanelmenyen. Velg en miniatyrstørrelse, eller velg Ingen hvis du vil deaktivere visning av miniatyrer.

  Miniatyrvisning er en hendig måte å spore kanalinnhold på. Hvis du deaktiverer visningen av miniatyrer, kan ytelsen imidlertid bli forbedret.

Vise eller skjule en kanal

Du kan bruke kanalpanelet til å vise en hvilken som helst kombinasjon av kanaler i dokumentvinduet. Du kan for eksempel vise en alfakanal og den sammensatte kanalen sammen, for å se hvordan endringer som er gjort i alfakanalen, står i forhold til hele bildet.

 1. Klikk i øyekolonnen ved siden av kanalen for å vise eller skjule kanalen. (Klikk den sammensatte kanalen for å vise alle standard fargekanaler. Den sammensatte kanalen vises når alle fargekanalene er synlige.)

  Merk:

  Hvis du vil vise eller skjule flere kanaler, drar du gjennom øyekolonnen i kanalpanelet.

Vise fargekanaler i farger

Enkeltkanaler vises i gråtoneskala. I RGB-bilder, CMYK-bilder eller Lab-bilder kan du vise de individuelle kanalene i farger. (I Lab-bilder er det bare a- og b-kanalene som vises i farger.) Hvis mer enn én kanal er aktiv, vises kanalene alltid i farger.

Du kan endre standardinnstillingen for å vise de enkelte fargekanalene i farger. Når en kanal er synlig i bildet, vises et øyeikon  til venstre for kanalen i panelet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • I Windows velger du Rediger > Innstillinger > Grensesnitt.

  • I Mac OS velger du Photoshop > Innstillinger > Grensesnitt.

 2. Velg Vis kanaler i farger, og klikk OK.

Velge og redigere kanaler

Du kan velge én eller flere kanaler i kanalpanelet. Navnene til alle valgte, eller aktive, kanaler utheves.

Velg flere kanaler i Photoshop
Velge flere kanaler

A. Kan ikke vises eller redigeres B. Synlig, men ikke valgt for redigering C. Valgt for visning og redigering D. Valgt for redigering, men ikke for visning 
 • Klikk kanalnavnet for å velge en kanal. Skift-klikk for å velge (eller fjerne valget av) flere kanaler.
 • Hvis du vil redigere en kanal, merker du den, og bruker deretter et male- eller redigeringsverktøy til å male i bildet. Du kan bare male i én kanal om gangen. Mal med hvitt for å legge til den valgte kanalens farge med 100 % intensitet. Mal med en gråverdi for å legge til kanalfargen med en lavere intensitet. Mal med svart for å fjerne kanalfargen helt.

Omorganisere og endre navn på alfa- og spotkanaler

Du kan bare flytte alfa- eller spotkanaler ovenfor standardfargekanalene hvis bildet er i multikanalmodus (Bilde > Modus > Multikanal). Hvis du vil ha mer informasjon om den modusens begrensninger, kan du se Multikanalmodus.

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på alfa- eller spotkanaler, drar du den aktuelle kanalen opp eller ned i kanalpanelet. Når en linje vises i posisjonen du ønsker, slipper du museknappen.

Merk:

Spotfarger overtrykkes i rekkefølgen de vises i, ovenfra og ned, i kanalpanelet.

 • Hvis du vil gi nytt navn til en alfa- eller spotkanal, dobbeltklikker du kanalnavnet i kanalpanelet og skriver inn et nytt navn.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lage en ny spotkanal.

Slette en kanal

Det kan være ønskelig å slette spot- eller alfakanaler du ikke lenger trenger, før du lagrer et bilde. Sammensatte alfakanaler kan medføre en kraftig økning i diskplassen som kreves for et bilde.

 1. I Photoshop velger du kanalen i kanalpanelet og gjør ett av følgende:
  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) sletteikonet .

  • Dra kanalnavnet i panelet til sletteikonet.

  • Velg Slett kanal på kanalpanelmenyen.

  • Klikk sletteikonet nederst i panelet, og klikk deretter Ja.

  Merk:

  Når du sletter en fargekanal fra en fil med lag, slås synlige lag sammen og skjulte lag fjernes. Dette gjøres fordi fjerning av en fargekanal fører til at bildet konverteres til multikanalmodus, som ikke støtter lag. Et bilde blir ikke slått sammen når du sletter en alfakanal, en spotkanal eller en hurtigmaske.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet