Du kan bruke kommandoen Juster lag automatisk til å lage et sammensatt bilde av to nesten identiske bilder som kanskje inneholder uønskede områder. Et gruppeportrett kan for eksempel være perfekt, bortsett fra at en av personene på bildet har øynene lukket. På et annet bilde har personen øynene åpne. Med Juster lag automatisk og lagmaskering kan du kombinere disse bildene og fjerne feilen i det endelige bildet.

 1. Åpne de to bildene du vil kombinere.
 2. Opprett et nytt bilde (Fil > Ny) med de samme dimensjonene som de to kildebildene.
 3. I lagpanelet for hvert kildebilde velger du laget som inneholder bildeinnholdet, og drar det til vinduet med det nye bildet. Lagpanelet for det nye bildet inneholder nå to nye lag, ett for hvert kildebilde.
 4. I lagpanelet for det nye bildet ordner du de nye lagene slik at laget med innholdet du vil korrigere (portrettet med lukkede øyne) er over laget med riktig innhold (portrettet med åpne øyne).
 5. Merk de to nye lagene, og velg Rediger > Juster lag automatisk.
 6. Velg Bare omplasser, og klikk deretter OK. De like områdene i hvert lag identifiseres og justeres i Photoshop, slik at like områder overlapper hverandre.
 7. Klikk det øverste laget for å merke bare det laget.
 8. Legg til en tom lagmaske i laget:
  • Klikk Legg til lagmaske i lagpanelet.
  • Velg Lag > Lagmaske > Vis alle.
 9. Angi forgrunnsfargen til svart, velg en penseltupp og -størrelse, og zoom om nødvendig inn for å fokusere på den delen av bildet du vil rette opp.
 10. Legg til lagmasken med penselverktøyet ved å male over det øverste laget. Når du maler med svart, maskeres det øverste laget helt ut, mens gråtoner gir delvis gjennomsiktighet til laget under, og hvitt gjenoppretter det øverste laget. Se Maskere lag. Fortsett å redigere lagmasken til du har blandet de to lagene for å lage ett samlet bilde.

  Merk:

  Kontroller at lagmaskeminiatyren, ikke bildeminiatyren, er valgt i lagpanelet under maskeringen.

 11. Hvis du vil muliggjøre mer redigering, lagrer du bildeversjonen med lag og masker og lager en ny kopi som du kan slå sammen for å gå en enkeltlagsversjon med mindre filstørrelse.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet