Migrer forhåndsinnstillinger fra eldre versjoner av Photoshop

Du kan migrere forhåndsinnstillinger fra eldre versjoner av Photoshop til nyere versjoner. Kommandoen Migrer forhåndsinnstillinger brukes til å migrere pensler, fargekart, graderinger, mønstre og mer.

 1. Velg Rediger > Forhåndsinnstillinger > Migrer forhåndsinnstillinger.

 2. Velg Ja når du blir spurt om du vil importere forhåndsinnstillinger fra eldre versjoner av Photoshop.

 3. Klikk OK.

Fra en ekspert: Migrere forhåndsinnstillinger til Photoshop CS6

Fra en ekspert: Migrere forhåndsinnstillinger til Photoshop CS6
Du kan importere forhåndsinnstillinger til Photoshop raskt med kommandoen Migrer forhåndsinnstillinger.
Dave Cross

Arbeide med Forhåndsinnstillingsbehandling

Forhåndsinnstillingsbehandling

Med Forhåndsinnstillingsbehandling kan du håndtere biblioteker med forhåndsinnstilte pensler, fargekart, graderinger, stiler, mønstre, konturer, egendefinerte former og forhåndsinnstilte verktøy som følger med Photoshop. Du kan for eksempel bruke Forhåndsinnstillingsbehandling til å endre gjeldende sett med forhåndsinnstilte elementer eller opprette nye biblioteker. Når du har lastet inn et bibliotek i Forhåndsinnstillingsbehandling, kan du få tilgang til bibliotekelementene på steder som alternativlinjen, paneler, dialogbokser og så videre.

Når du endrer en forhåndsinnstilling i Photoshop, får du vanligvis spørsmål om du vil lagre endringene som en ny forhåndsinnstilling, slik at både den opprinnelige og den endrede forhåndsinnstillingen forblir tilgjengelige.

Hver type bibliotek har sin egen filtype og standardmappe. Forhåndsinnstillingsfiler installeres i innstillingsmappen i programmappen for Adobe Photoshop på datamaskinen.

Du åpner Forhåndsinnstillingsbehandling ved å velge Rediger > Forhåndsinnstillinger > Forhåndsinnstillingsbehandling. Velg et alternativ på Forhåndsinnstillingstype-menyen for å bytte til en bestemt forhåndsinnstillingstype.

Du kan justere konfigurasjonen for forhåndsinnstillinger ved å klikke panelmenyknappen og velge en visningsmodus på den øverste delen av menyen:

Kun tekst

Viser navnet på hvert forhåndsinnstilt element.

Liten miniatyr eller Stor miniatyr

Viser en miniatyr av hvert enkelt forhåndsinnstilt element.

Liten liste eller Stor liste

Viser navnet og miniatyren for hvert forhåndsinnstilt element.

Strøkminiatyr

Viser et prøvepenselstrøk og en penselminiatyr for hver penselforhåndsinnstilling. (Dette alternativet er bare tilgjengelig for penselforhåndsinnstillinger.)

Hvis du vil omorganisere listen med elementer, drar du et element opp eller ned i listen.

Omorganisere verktøyforhåndsinnstillinger i Forhåndsinnstillingsbehandling

Merk:

Hvis du vil slette en forhåndsinnstilling i Forhåndsinnstillingsbehandling, merker du forhåndsinnstillingen og klikker Slett. Du kan alltid bruke tilbakestillingskommandoen for å gjenopprette standardelementene i et bibliotek.

Laste inn et bibliotek med forhåndsinnstilte elementer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk trekanten til høyre for hurtigmenyen F.innst.type, og velg deretter en bibliotekfil nederst på panelmenyen. Klikk OK for å erstatte gjeldende liste, eller klikk Tilføy for å legge til listen i gjeldende liste.
  • Hvis du vil legge til et bibliotek i gjeldende liste, klikker du Last inn, velger ønsket bibliotekfil og klikker Last inn.
  • Hvis du vil erstatte gjeldende liste med et annet bibliotek, velger du Erstatt [forhåndsinnstillingstype] på panelmenyen. Velg bibliotekfilen du vil bruke, og klikk på Last inn.

  Merk:

  Hver type bibliotek har sin egen filtype og standardmappe.

Behandle forhåndsinnstilte elementer

Du kan gi nytt navn til eller slette forhåndsinnstilte elementer, i tillegg til å opprette eller gjenopprette biblioteker med forhåndsinnstillinger.

Gi nytt navn til forhåndsinnstilte elementer

 1. Velg et forhåndsinnstilt element. Skift-klikk for å velge flere elementer.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Gi nytt navn, og skriv deretter inn et nytt navn for penselen, fargekartet og så videre.
  • Hvis Forhåndsinnstillingsbehandling i øyeblikket viser forhåndsinnstillinger som miniatyrer, dobbeltklikker du en forhåndsinnstilling, skriver inn et nytt navn og klikker OK.
  • Hvis Forhåndsinnstillingsbehandling i øyeblikket viser forhåndsinnstillinger som en liste eller bare tekst, dobbeltklikker du en forhåndsinnstilling, skriver inn et nytt navn og trykker Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Slette forhåndsinnstilte elementer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk et forhåndsinnstilt element, og klikk Slett.
  • Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) elementene du vil slette.

Opprette et nytt bibliotek med forhåndsinnstillinger

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lagre alle forhåndsinnstillingene i listen som et bibliotek, må du kontrollere at alle elementene er merket.
  • Hvis du skal lagre en undergruppe av den gjeldende listen som et bibliotek, holder du nede Skift-tasten og merker elementene du vil lagre.
 2. Klikk Lagre sett, velg en plassering for biblioteket, skriv inn et filnavn, og klikk Lagre.

  Du kan lagre biblioteket hvor som helst. Hvis du imidlertid plasserer bibliotekfilen i den aktuelle Innstillinger-mappen i standardmappen for forhåndsinnstillinger, vil biblioteknavnet vises nederst på panelmenyen når du har startet Photoshop på nytt.

Gjenopprette standardbiblioteket med forhåndsinnstilte elementer

 1. Velg Tilbakestill på panelmenyen. Du kan erstatte den gjeldende listen eller legge til standardbiblioteket i den gjeldende listen.

Standardmappe for forhåndsinnstillinger

 1. Standardmappen for lagring, innlasting og erstatting av forhåndsinnstillinger avhenger av hvilket operativsystem du bruker.
  • Windows 7 og Windows Vista: [Stasjon]:\Users\\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versjonsunmmer]\Presets.
  • Mac: /Bibliotek/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [versjonnummer]/Presets.
  • Windows XP: [Stasjon]:\Document and Settings\\Programdata\Adobe\AdobePhotoshop [versjonnummer]\Presets.
 2. Forhåndsinnstillingene som følger med Adobe Photoshop, er lagret i programmappen i Photoshop.

Vise skjulte filer i Windows

Standardmappen for lagring, innlasting og erstatting av forhåndsinnstillinger er som standard skjult i Windows.

 1. Slik viser du skjulte filer i Windows XP:
  1. Velg Start > Kontrollpanel > Mappealternativer.

  2. Velg kategorien Vis, og velg deretter Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper.

  3. Klikk på OK.

 2. Slik viser du skjulte filer i Windows Vista:
  1. Velg Start > Kontrollpanel > Utseende og personalisering > Mappealternativer.

  2. Velg kategorien Vis, og velg deretter Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper.

  3. Klikk på OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet