Spille av en prosedyre på en fil

Når du spiller av en prosedyre, utføres kommandoene i prosedyren i det aktive dokumentet. (Enkelte prosedyrer krever at du angir et valg før avspilling. Enkelte kan ikke utføres på en hel fil.) Du kan utelate bestemte kommandoer fra en prosedyre, eller du kan spille av en enkeltkommando. Hvis prosedyren inneholder en modal kontroll, kan du angi verdier eller bruke verktøy i en dialogboks når prosedyren stanser midlertidig.

Merk:

I knappemodus utføres hele prosedyren når du klikker en knapp, men kommandoer som du har utelatt, utføres ikke.

 1. Om nødvendig merker du objekter du vil spille av prosedyren på, eller du åpner en fil.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil spille av en hel enkeltprosedyre, merker du prosedyrenavnet og klikker avspillingsknappen i prosedyrepanelet eller velger Play på panelmenyen.

  • Hvis du har tildelt prosedyren en tastekombinasjon, trykker du den kombinasjonen for å spille av prosedyren automatisk.

  • Hvis du vil spille av en del av en prosedyre, velger du kommandoen som du vil starte avspillingen fra, og klikker avspillingsknappen i prosedyrepanelet eller velger Play på panelmenyen.

  • Hvis du vil spille av en enkeltkommando, velger du kommandoen og Ctrl+klikker (Windows) eller Kommando+klikker (Mac OS) avspillingsknappen i prosedyrepanelet. Du kan også holde nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og dobbeltklikke kommandoen.

Merk:

Hvis du vil angre en prosedyre i Photoshop, lager du en mellomkopi i historikkpanelet før du spiller av prosedyren, og deretter velger du mellomkopien for å angre handlingen.

Angi avspillingshastighet

Du kan justere avspillingshastigheten for en prosedyre eller stanse prosedyren midlertidig for å søke etter feil i den.

 1. Velg Avspillingsvalg (Playback Options) på menyen i prosedyrepanelet.
 2. Angi en hastighet, og klikk OK:

  Akselerert (Accelerated)

  Spiller av prosedyren med normal hastighet (standard).

  Merk:

  Når du spiller av en handling i akselerert hastighet, kan det hende at skjermen ikke oppdateres etter som prosedyren utføres – filer kan åpnes, endres, lagres og lukkes uten at dette vises på skjermen, slik at prosedyren utføres raskere. Hvis du vil se filene på skjermen etter som prosedyren utføres, angir du hastigheten Trinn for trinn (Step By Step) i stedet.

  Trinn for trinn (Step By Step)

  Fullfører hver kommando og tegner bildet på nytt før neste kommando i prosedyren utføres.

  Pause i __ sekunder (Pause For __ Seconds)

  Angir hvor lenge programmet skal vente mellom utføringen av hver kommando i prosedyren.

Behandle prosedyrer

Du kan håndtere prosedyrer i prosedyrepanelet for å holde dem organisert og slik at bare de prosedyrene du trenger for et prosjekt, er tilgjengelige. Du kan endre rekkefølgen på, duplisere, slette, endre navn på og endre alternativer for prosedyrer i prosedyrepanelet.

Endre rekkefølgen på prosedyrer i prosedyrepanelet

 1. Dra prosedyren til den nye plasseringen før eller etter en annen prosedyre i prosedyrepanelet. Når den uthevede linjen vises der du vil ha den, slipper du museknappen.

Duplisere prosedyrer, kommandoer eller sett

 1. Gjør ett av følgende:
  • Alt+dra (Windows) eller Tilvalg+dra (Mac OS) prosedyren eller kommandoen til en ny plassering i prosedyrepanelet. Når den uthevede linjen vises der du vil ha den, slipper du museknappen.

  • Velg en prosedyre eller kommando. Velg deretter Dupliser (Duplicate) på menyen i prosedyrepanelet.

  • Dra en prosedyre eller kommando til knappen Opprett ny prosedyre (Create New Action) nederst i prosedyrepanelet.

  Du kan duplisere sett med enhver av de samme metodene.

Slette prosedyrer, kommandoer eller sett

 1. Velg prosedyren, kommandoen eller settet i prosedyrepanelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk sletteikonet  prosedyrepanelet. Klikk OK for å fullføre slettingen.

  • Alt+klikk (Windows) eller Tilvalg+klikk (Mac OS) sletteikonet for å slette det du valgte, uten å vise en bekreftelsesdialogboks.

  • Dra utvalget til sletteikonet i prosedyrepanelet for å slette uten å vise en bekreftelsesdialogboks.

  • Velg Slett (Delete) på menyen i prosedyrepanelet.

Slette alle prosedyrer i prosedyrepanelet

 1. Velg Fjern alle prosedyrer på menyen i prosedyrepanelet.

  Prosedyrepanelet kan gjenopprettes til standard prosedyresett selv om du har fjernet alle prosedyrene.

Endre navn på en prosedyre eller endre alternativer

 1. Velg prosedyren, og velg deretter Prosedyrevalg (Action Options) på menyen i prosedyrepanelet.
 2. Skriv inn et navn for prosedyren, eller endre alternativene for settet, funksjonstastekombinasjonen eller knappefargen.
 3. Klikk OK.

Merk:

Du kan dobbeltklikke en prosedyre i prosedyrepanelet og skrive inn et nytt navn direkte i prosedyrepanelet.

Behandle prosedyresett

Du kan opprette og organisere sett med oppgaverelaterte prosedyrer som kan lagres på disk og overføres til andre datamaskiner.

Merk:

Alle prosedyrer du oppretter, blir automatisk oppført i prosedyrepanelet, men for virkelig å lagre en prosedyre uten å risikere at den forsvinner hvis du sletter prosedyrepanelfilen, må du lagre den som en del av et prosedyresett.

Lagre et prosedyresett

 1. Velg et sett.

  Merk:

  Hvis du vil lagre en enkeltprosedyre, må du først opprette et prosedyresett og flytte prosedyren til det nye settet.

 2. Velg Lagre prosedyrer (Save Actions) på menyen i prosedyrepanelet.
 3. Skriv inn et navn på settet, velg en plassering, og klikk Lagre (Save).

  Du kan lagre filen hvor som helst. Du kan bare lagre alt innholdet i et sett i prosedyrepanelet, ikke enkeltprosedyrer.

  Merk:

  Hvis du plasserer den lagrede prosedyresettfilen i mappen Forhåndsinnstillinger/Prosedyrer, vil settet vises nederst på menyen i prosedyrepanelet neste gang du starter programmet.

  Merk:

  Trykk Ctrl+Alt (Windows) eller Kommando+Tilvalg (Mac OS) mens du velger kommandoen Lagre prosedyrer for å lagre prosedyrene i en tekstfil. Denne filen kan du bruke til å se gjennom eller skrive ut innholdet i en prosedyre. Du kan imidlertid ikke laste inn tekstfilen igjen i Photoshop.

Laste inn et prosedyresett

Som standard viser prosedyrepanelet forhåndsdefinerte prosedyrer (følger med programmet) og alle prosedyrer du selv oppretter. Du kan også laste inn flere prosedyrer til prosedyrepanelet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Last inn prosedyrer (Load Actions) på menyen i prosedyrepanelet. Finn og velg prosedyresettfilen, og klikk deretter på Last inn.

  • Velg et prosedyresett nederst på menyen i prosedyrepanelet.

  Prosedyresettfilene i Photoshop har filtypen .atn.

Gjenopprette prosedyrer til standardsettet

 1. Velg Tilbakestill prosedyrer (Reset Actions) på menyen i prosedyrepanelet.
 2. Klikk OK hvis du vil erstatte gjeldende prosedyrer i prosedyrepanelet med standardsettet, eller klikk Tilføy (Append) hvis du vil legge settet med standardprosedyrer til gjeldende prosedyrer i prosedyrepanelet.

Organisere prosedyresett

Det blir lettere å holde orden på prosedyrer hvis du oppretter prosedyresett og lagrer settene på disken. Du kan ordne prosedyresett for forskjellige typer arbeid, for eksempel papirpublisering og nettbasert publisering, og overføre sett til andre datamaskiner.

 • Hvis du vil opprette et nytt sett med prosedyrer, klikker du knappen Opprett nytt sett (Create New Set)  i prosedyrepanelet eller velger Nytt sett (New Set) på panelmenyen. Deretter skriver du inn navnet på settet og klikker OK.

Merk:

Hvis du skal opprette en ny prosedyre og gruppere den i et nytt sett, må du opprette settet først. Det nye settet vil deretter vises på hurtigmenyen for settet når du oppretter den nye prosedyren.

 • Hvis du vil flytte en prosedyre til et annet sett, drar du prosedyren til det settet. Når den uthevede linjen vises der du vil ha den, slipper du museknappen.

 • Hvis du vil endre navn på et prosedyresett, dobbeltklikker du settnavnet i prosedyrepanelet eller velger Angi valg (Set Options) på menyen i prosedyrepanelet. Deretter skriver du inn det nye navnet på settet og klikker OK.

 • Hvis du vil erstatte alle prosedyrene i prosedyrepanelet med et nytt sett, velger du Erstatt prosedyrer (Replace Actions) på menyen i prosedyrepanelet. Velg en prosedyrefil, og klikk deretter på Last inn.

Merk:

Kommandoen Erstatt prosedyrer (Replace Actions) erstatter alle prosedyresettene i det gjeldende dokumentet. Før du bruker kommandoen, må du kontrollere at du allerede har lagret en kopi av det gjeldende prosedyresettet ved hjelp av kommandoen Lagre prosedyrer (Save Actions).

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet