Photoshop støtter ekstern automatisering via skripting. I Windows kan du bruke skriptspråk som støtter COM-automatisering, for eksempel VB Script. I Mac OS kan du bruke språk som AppleScript, som gir deg mulighet til å sende Apple-hendelser. Disse språkene kan ikke brukes mellom plattformer, men kan kontrollere flere programmer, for eksempel Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og Microsoft Office. I Mac OS kan du også bruke Apples Photoshop Actions for Automator til å kontrollere oppgaver i Photoshop.

Du kan også bruke JavaScript på begge plattformene. Støtte for JavaScript gjør det mulig å skrive skript som kan kjøres i både Windows og Mac OS.

Merk:

Se skriptdokumentasjonen som er installert i mappen Photoshop CS5/Scripting/Documents og også her . Du finner plugin-modulen Scriptlistener i Photoshop CS5/Scripting/Utilities. Den er også tilgjengelig her .

Kjøre et JavaScript

  1. Velg Fil > Skript, og velg skriptet fra listen. Skriptlisten inneholder alle skriptfilene som er lagret med filtypen JS eller JSX i mappen Photoshop CS5/Presets/Scripts. Hvis du vil kjøre et skript som er lagret et annet sted, velger du Fil > Skript > Bla gjennom og går til skriptet.

Angi at skript og prosedyrer skal kjøre automatisk

Du kan angi at en hendelse, for eksempel åpning, lagring eller eksport av en fil i Photoshop, skal utløse en JavaScript- eller Photoshop-prosedyre. Photoshop har flere standardhendelser, eller du kan velge at en annen skriptbar Photoshop-hendelse skal utløse skriptet eller prosedyren. Se Guide til skripting i Photoshop hvis du vil vite mer om skriptbare hendelser.

  1. Velg Fil > Skript > Skripthendelsesbehandling.
  2. Merk av for Aktiver hendelser for å kjøre skript/prosedyrer.
  3. Velg hendelsen som skal utløse skriptet eller prosedyren, på menyen Photoshop-hendelse.
  4. Velg Skript eller Prosedyre, og velg deretter skriptet eller prosedyren som skal kjøres når hendelsen inntreffer.

    Photoshop har flere eksempelskript som du kan velge. Hvis du vil kjøre et annet skript, velger du Bla gjennom og går til skriptet. Hvis du vil bruke en prosedyre, velger du prosedyresettet på den første hurtigmenyen og deretter en prosedyre fra samme sett på den andre menyen. Prosedyren må være lastet inn i prosedyrepanelet før den vises på disse menyene.

  5. Klikk Legg til. Hendelsen og tilhørende skript eller prosedyre vises i listen i dialogboksen.
  6. Hvis du vil deaktivere eller fjerne enkelthendelser, velger du hendelsen i listen og klikker Fjern. Hvis du vil deaktivere alle hendelser, men beholde dem i listen, fjerner du merket for Aktiver hendelser for å kjøre skript/prosedyrer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet