Blande lag og kanaler

Du kan bruke overgangseffektene som er tilknyttet lag, til å sette sammen kanaler innenfor og mellom bilder til nye bilder. Du kan bruke enten kommandoen Bruk bilde (i enkeltstående og sammensatte kanaler) eller kommandoen Sammenkopiering (i enkeltstående kanaler). Disse kommandoene gir deg ytterligere to overgangsmoduser som ikke finnes i lagpanelet: Legg til og Trekk fra. Selv om det er mulig å lage nye kanalkombinasjoner ved å kopiere kanaler til lag i lagpanelet, kan det være raskere å bruke sammenkopieringskommandoene til å blande kanalinformasjon.

Sammenkopieringskommandoene utfører matematiske operasjoner på de motsvarende bildepunktene i to kanaler (bildepunktene som har samme posisjon i bildet), og deretter settes resultatene sammen til én kanal. To konsepter er grunnleggende for å forstå hvordan sammenkopieringskommandoene fungerer:

 • Hvert bildepunkt i en kanal har en lysstyrkeverdi. Kommandoene Sammenkopiering og Bruk bilde brukes til å manipulere disse verdiene for å generere de sammensatte bildepunktene.

 • Disse kommandoene overlapper bildepunktene i to eller flere kanaler. Derfor må bilder som brukes til sammenkopiering, ha samme bildepunktdimensjoner.

Blande kanaler med kommandoen Bruk bilde

Ved hjelp av kommandoen Bruk bilde kan du lage en overgang mellom laget og kanalen i ett bilde (kilden) og et lag og en kanal i det aktive bildet (målet).

 1. Åpne kilde- og målbildet, og merk ønsket lag og kanal i målbildet. Bildepunktdimensjonene til bildene må være identiske for at bildenavnene skal vises i dialogboksen Bruk bilde.

  Merk:

  Hvis de to bildene har ulike fargemoduser (hvis for eksempel ett bilde er RGB og det andre er CMYK), kan du bruke én kanal (men ikke kildens sammensatte) på mållagets sammensatte kanal.

 2. Velg Bilde > Bruk bilde.
 3. Velg kildebildet, laget og kanalen du vil sette sammen med målet. Hvis du vil bruke alle lagene i kildebildet, velger du Sammenslått under Lag.
 4. Velg Forhåndsvisning hvis du vil forhåndsvise resultatet i bildevinduet.
 5. Merk av for Inverter hvis du vil bruke negativet av kanalinnholdet i sammenkopieringen.
 6. Velg et overgangsalternativ under Overgang.

  Hvis du vil ha informasjon om alternativene Legg til og Trekk fra, ser du Overgangsmodusene Legg til og Trekk fra. Hvis du vil vite mer om andre overgangsalternativer, kan du se Beskrivelser av overgangsmodus.

 7. Angi en tetthetsverdi for å definere effektens styrke.
 8. Velg Behold gjennomsiktighet hvis du vil bruke resultatet bare på ugjennomsiktige områder i resultatlaget.
 9. Velg Maske hvis du vil bruke overgangen gjennom en maske. Deretter velger du bildet og laget som inneholder masken. Under Kanal kan du velge en hvilken som helst farge- eller alfakanal til å bruke som maske. Du kan også bruke en maske basert på det merkede området eller rammene til det valgte laget (Gjennomsiktighet). Velg Inverter hvis du vil bytte om på de maskerte og umaskerte områdene i kanalen.

Blande kanaler med kommandoen Sammenkopiering

Ved hjelp av kommandoen Sammenkopiering kan du lage en overgang mellom to enkeltkanaler fra ett eller flere kildebilder. Deretter kan du bruke resultatet i et nytt bilde eller i en ny kanal eller et nytt merket område i det aktive bildet. Du kan ikke bruke kommandoen Sammenkopiering på sammensatte kanaler.

 1. Åpne kildebildet eller -bildene.

  Merk:

  Hvis du bruker mer enn ett kildebilde, må bildene ha like bildepunktdimensjoner.

 2. Velg Bilde > Sammenkopiering.
 3. Velg Forhåndsvisning hvis du vil forhåndsvise resultatet i bildevinduet.
 4. Velg første kildebilde, lag og kanal. Hvis du vil bruke alle lagene i kildebildet, velger du Sammenslått under Lag.
 5. Merk av for Inverter hvis du vil bruke negativet av kanalinnholdet i sammenkopieringen. Hvis du velger Grå under Kanal, får du den samme effekten som hvis du hadde konvertert bildet til et gråtonebilde.
 6. Velg andre kildebilde, lag og kanal.
 7. Velg en overgangsmodus under Overgang.

  Hvis du vil ha informasjon om alternativene Legg til og Trekk fra, ser du Overgangsmodusene Legg til og Trekk fra. Hvis du vil vite mer om andre overgangsalternativer, kan du se Beskrivelser av overgangsmodus.

 8. Angi en tetthetsverdi for å definere effektens styrke.
 9. Velg Maske hvis du vil bruke overgangen gjennom en maske. Deretter velger du bildet og laget som inneholder masken. Under Kanal kan du velge en hvilken som helst farge- eller alfakanal til å bruke som maske. Du kan også bruke en maske basert på det merkede området eller rammene til det valgte laget (Gjennomsiktighet). Velg Inverter hvis du vil bytte om på de maskerte og umaskerte områdene i kanalen.
 10. Under Resultat angir du om overgangsresultatet skal legges inn i et nytt dokument eller i en ny kanal eller et nytt merket område i det aktive bildet.

Overgangsmodusene Legg til og Trekk fra

Overgangsmodusene Legg til og Trekk fra er kun tilgjengelige for kommandoene Bruk bilde og Sammenkopiering.

Legg til

Legger til bildepunktverdiene i to kanaler. Dette er en grei metode for å kombinere ikke-overlappende bilder i to kanaler.

Ettersom høyere bildepunktverdier representerer lysere farger, blir bildet lysere hvis du legger til kanaler med overlappende bildepunkter. Svarte områder i begge kanalene forblir svarte (0 + 0 = 0). Hvitt i én av kanalene gir hvitt som resultat (255 + en hvilken som helst verdi = 255 eller høyere).

I modusen Legg til divideres summen av bildepunktverdiene med skaleringsverdien, og deretter legges forskyvningsverdien til denne summen. Hvis du for eksempel vil finne gjennomsnittet av bildepunktene i to kanaler, legger du dem til og dividerer med 2 uten å angi en forskyvningsverdi.

Skaleringsfaktoren kan være et hvilket som helst tall mellom 1 000 og 2 000. En høyere verdi for skalering gir et mørkere bilde.

Ved hjelp av forskyvningsverdien kan du gjøre bildepunktene i målkanalen lysere eller mørkere med en hvilken som helst lysstyrkeverdi mellom +255 og –255. Negative verdier gjør bildet mørkere, og positive verdier gjør bildet lysere.

Trekk fra

Trekker bildepunktverdiene i kildekanalen fra de motsvarende bildepunktene i målkanalen. På samme måte som i modusen Legg til, divideres resultatet deretter med skaleringsfaktoren og legges til forskyvningsverdien.

Skaleringsfaktoren kan være et hvilket som helst tall mellom 1 000 og 2 000. Ved hjelp av forskyvningsverdien kan du gjøre bildepunktene i målkanalen lysere eller mørkere med en hvilken som helst lysstyrkeverdi mellom +255 og –255.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet