Redusere metning i farger

Med kommandoen Mindre metning konverteres et fargebilde til et gråtoneverdier, men bildet forblir i samme fargemodus. For eksempel tildeles like verdier for rødt, grønt og blått til hvert bildepunkt i et RGB-bilde. Lyshetsverdien for hvert bildepunkt endres ikke.

Husk imidlertid at kommandoen Mindre metning endrer den originale bildeinformasjonen permanent i bakgrunnslaget. Denne kommandoen har samme virkning som å sette Metning til minus (‑)100 i Kulør/metning-justeringen. Bruk et justeringslag for kulør/metning for ikke-destruktiv redigering.

Merk:

Hvis du arbeider med et bilde med flere lag, konverteres bare det valgte laget med Mindre metning.

 1. Velg Bilde > Justeringer > Mindre metning.

Invertere farger

Inverter-justeringen inverterer fargene i et bilde. Du kan bruke Inverter som en del av prosessen med å opprette en kantmaske som skal brukes til skarpgjøring og andre justeringer i merkede områder av et bilde.

Merk:

Ettersom fargefilm for utskrift inneholder en oransje maske som grunnlag, kan du ikke lage nøyaktige positive bilder fra skannede fargenegativer med Inverter-justeringen. Sørg for å bruke riktige innstillinger for fargenegativer når du skanner film.

Når du inverterer et bilde, konverteres lysstyrkeverdien for hvert bildepunkt i kanalene til den motsatte verdien på den 256-trinns fargeverdiskalaen. Et bildepunkt i et positivt bilde med en verdi på 255 endres til 0, og et bildepunkt med en verdi på 5 endres til 250.

Gjør ett av følgende:

 • Klikk Inverter-ikonet  i justeringspanelet.
 • Velg Lag > Nytt justeringslag > Inverter. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

Merk:

Du kan også velge Bilde > Justeringer > Inverter. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.  

Opprette et svart-hvitt-bilde med to verdier

Med Terskelverdi-justeringen kan du konvertere gråtone- eller fargebilder til kontrastrike svart-hvitt-bilder. Du kan angi et bestemt nivå som terskelverdi. Alle bildepunkter som er lyses enn terskelverdien, konverteres til hvitt, og alle mørkere bildepunkter konverteres til svart.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Terskelverdi-ikonet  i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Terskelverdi. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Egenskapspanelet viser et histogram over lystetthetsnivået til bildepunktene i gjeldende markering.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Terskelverdi. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 2. Dra skyvekontrollen under histogrammet i egenskapspanelet til ønsket terskelverdi vises. Mens du drar, endres bildet for å gjenspeile den nye terskelinnstillingen.

Redusere toner i et bilde

Med Reduser toner-justeringen kan du angi antall tonenivåer (eller lysstyrkeverdier) for hver kanal i et bilde og deretter tilordne bildepunkter til nærmeste samsvarende nivå. Hvis du for eksempel velger to tonenivåer i et RGB-bilde, får du seks farger: to for rød, to for grønn og to for blå.

Denne justeringen er nyttig når du vil lage spesialeffekter, for eksempel store flate områder i et fotografi. Effektene er mest synlige når du reduserer antall grå nivåer i et gråtonebilde, men du får også interessante effekter i fargebilder.

Merk:

Hvis du vil ha et bestemt antall farger i bildet, konverterer du bildet til gråtoner og angir det ønskede antall nivåer. Deretter konverterer du bildet tilbake til forrige fargemodus og erstatter de forskjellige gråtonene med de ønskede fargene.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Reduser toner-ikonet  i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Reduser toner.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Reduser toner. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 2. Flytt skyvekontrollen eller skriv inn ønsket antall tonenivåer i egenskapspanelet.

Bruke en graderingsfordeling i et bilde

Med justeringen Graderingsfordeling kan du tilordne gråtoneområdet i et bilde til fargene i et angitt graderingsfyll. Hvis du for eksempel angir et tofarget graderingsfyll, tilordnes skyggene i bilde til en av endefargene i graderingsfyllet, høylys tilordnes til den andre endefargen, og mellomtonene tilordnes graderingene mellom.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk ikonet for Graderingsfordeling  i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Graderingsfordeling. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Graderingsfordeling. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 2. Velg ønsket graderingsfyll i egenskapspanelet:

  • Hvis du vil velge fra en liste over graderingsfyll, klikker du trekanten til høyre for graderingsfyllet. Klikk for å velge graderingsfyll, og klikk deretter i et tomt område i egenskapspanelet for å skjule listen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser listen over graderingsfyll, kan du se Arbeide med forhåndsinnstillingsbehandling.

  • Hvis du vil redigere graderingsfyllet som vises for øyeblikket, klikker du på det. Deretter endrer du det eksisterende graderingsfyllet eller oppretter et graderingsfyll ved hjelp av Rediger gradering. (Se Lage en jevn gradering.)

  Som standard tilordnes skyggene, mellomtonene og høylyset i bildet til henholdsvis begynnelsesfargen (til venstre), midtpunktet og sluttfargen (til høyre) i graderingsfyllet.

 3. Velg ett av, ingen av eller begge graderingsalternativene:

  Spre

  Legger til tilfeldig støy for å jevne ut graderingsfyllet og reduserer bånddannelser.

  Omvendt

  Snur retningen på graderingsfyllet og graderingsfordelingen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet