Merk:

I Photoshop CS6 er 3D-funksjonalitet en del av Photoshop Extended. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop CC. Photoshop CC har ikke et frittstående Extended-tilbud.

Justeringene av eksponering og HDR-toner er primært laget for 32-biters HDR-bilder, men du kan bruke dem på bilder med 16 og 8 biter også, for å skape HDR-lignende effekter.

Justere HDR-eksponering

Eksponering utfører beregninger i et lineært fargeområde (gamma 1.0) i stedet for gjeldende fargeområde.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Eksponering-ikonet  eller en forhåndsinnstilt eksponering i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Eksponering.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Eksponering. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 2. Velg blant følgende alternativer i justeringspanelet:

  Eksponering

  Justerer høylysenden av toneskalaen med minimal virkning i ekstreme skygger.

  Merk:

  Med 32-biters bilder kan du også bruke glidebryteren Eksponering nederst i bildevinduet.

  Forskyvning

  Gjør skyggene og mellomtonene mørkere, med minimal innvirkning på høylys.

  Gamma

  Justerer bildets gamma med en enkel styrkefunksjon. Negative verdier gjenspeiles rundt null (det vil si at de forblir negative, men justeres likevel som om de var positive).

  Pipettene justerer lysstyrkeverdiene i bilder (i motsetning til pipettene for Nivåer, som påvirker alle fargekanalene).

  • Pipetten Angi svart punkt angir forskyvningen og flytter bildepunktet du klikker, til null.

  • Pipetten Angi hvitt punkt angir eksponeringen og forskyver punktet du klikker, til hvitt (1.0 for HDR-bilder).

  • Pipetten Mellomtone angir eksponeringen og gjør verdien du klikker, mellomgrå.

Justere HDR-toner

Med kommandoen HDR-toner kan du ta i bruk hele registeret med HDR-kontrast og eksponeringsinnstillinger på enkeltbilder.

Merk:

Lagene må være slått sammen for at du skal kunne bruk HDR-toner.

 1. Åpne et bilde med 32, 16 eller 8 biter i RGB- eller Gråtone-modus.

 2. Gå til Bilde > Justeringer > HDR-toner.

  Se Alternativer for 16- og 8-bitersbilder for mer informasjon om de ulike innstillingene. (I dialogboksen HDR-toner gjelder disse alternativene for alle bilder uavhengig av bitdybde.)

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet