How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop

How to access Arabic and Hebrew features in Photoshop
Denne videoen viser brukere hvordan de kan få tilgang til Midtøstenmotoren, som tillater dem å bruke funksjoner som støtter arabisk og hebraisk ...
David Mohr

Aktiver Midtøsten-funksjoner

Gjør følgende for å vise Midtøsten-typevalg i Photoshop-grensesnittet:

  1. Velg Rediger > Innstillinger > Type (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Type (Mac OS).
  2. Velg Midtøsten i avsnittet Velg alternativer for tekstmotor.
  3. Klikk OK og start Photoshop på nytt.
  4. Velg Type > Språkvalg > Midtøsten-funksjoner.

Tekstretning

Hvis du vil lage innhold på arabisk og hebraisk, kan du angi høyre mot venstre som standard tekstretning. Hvis du har dokumenter som inkluderer venstre mot høyre-tekst, kan du nå kan enkelt bytte mellom disse to retningene.

Velg avsnittsretning fra Avsnitt-panelet.

Velg avsnittsretning i Photoshop
Avsnittsretningsvalg (InDesign-panel vist)

Talltyper

Når du arbeider på arabisk eller hebraisk, kan du velge hvilken type tall du vil bruke. Du har valget mellom arabisk, hindi og farsi.

I arabiske versjoner av Photoshop autovelges som standard hindi-tall. I hebraiske versjoner velges arabiske tall. Du kan imidlertid endre talltypene manuelt, om nødvendig:

  1. Velg tallene i teksten.
  2. I Tegn-panelet bruker du Tall-menyen for å velge riktig skrift.
Valg av talltype i Photoshop
Talltypevalg (InDesign-panel vist)

Automatisk bruk av kashida

På arabisk justeres tekst ved hjelp av kashida. Kashida legges til arabiske tegn for å gjøre dem lengre. Mellomrom endres ikke. Bruk automatisk kashida for å midtstille avsnitt med arabisk tekst.

Velg avsnitt, og nederst til høyre på Avsnitt-panelet velger du et valg fra Sett inn Kashidas-hurtigmenyen: Ingen, Kort, Medium, Lang eller Stilistisk.

Merk: Kashida settes kun inn i avsnitt med fullt justerte marginer.

Hvis du vil bruke Kashidas på en gruppe tegn, velger du tegnene i dokumentet, og deretter Type > Språkvalg > Kashidas.

Ligaturer (OpenType-skrifter)

Med enkelte Åpen Type-skrifter kan du automatisk bruke ligaturer på tegnpar i arabisk og hebraisk. Ligaturer er typografiske erstatningstegn for enkelte bokstavpar.

  1. Marker tekst.
  2. I Tegn-panelet, over språk og anti-aliasmenyene, klikker du på ikonet for Standard eller Vilkårlige ligaturer.

Vilkårlige ligaturer gir mer utsmykkede valg som noen skrifter støtter.

Orddelingsvalg i Photoshop
Orddelingsvalg (InDesign-panel vist)

Justering varierer

En skrift kan gi forskjellige former for enkelte bokstaver, typisk for stilistiske eller kalligrafiske formål. I noen få tilfeller brukes Justering varierer til å justere og tilpasse avsnitt som inneholder disse formene.

Justering varierer kan slås på på tegnnivå, men kun hvis en skrift støtter denne funksjonen. På bunnen av tegn-panelet velger du Justering varierer.

Arabiske skrifttyper som inneholder justeringsalternativer: Adobe Arabic, Myriad Arabic og Adobe Naskh.

Hebraiske skrifttyper som inneholder justeringsalternativer: Adobe Hebrew og Myriad Hebrew.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet