Fargehåndtering for dokumenter som skal vises elektronisk

Det er svært stor forskjell på fargehåndtering for elektronisk visning og fargehåndtering for trykte medier. Med trykte medier har du mye større kontroll over hvordan sluttdokumentet blir seende ut. Med elektroniske medier er kontrollen over homogene farger temmelig begrenset fordi dokumentet skal vises på mange forskjellige, og kanskje ukalibrerte, skjermer og systemer for bildevisning.

Når du bruker fargehåndtering for dokumenter som bare skal vises på Internett, anbefales det at du bruker sRGB-fargeområdet. sRGB er standard arbeidsområde for de fleste Adobe-fargeinnstillinger, men du kan kontrollere at sRGB er valgt i dialogboksen Fargeinnstillinger (Photoshop, Illustrator, InDesign) eller innstillingene for fargehåndtering (Acrobat). Når arbeidsområdet er satt til sRGB, brukes sRGB som fargeområde i all RGB-grafikk du lager.

Når du arbeider med bilder som har andre innebygde fargeprofiler enn sRGB, bør du konvertere fargene i bildet til sRGB før du arkiverer bildet for bruk på Internett. Hvis du vil at fargene automatisk skal konverteres til sRGB når du åpner bildet, velger du Konverter til arbeidsområde (Convert To Working Space) som retningslinje for RGB-fargehåndtering. (Kontroller at RGB-arbeidsområdet er satt til sRGB.) I Photoshop og InDesign kan du også konvertere farger manuelt til sRGB ved å velge kommandoen Rediger > Konverter til profil.

Merk:

I InDesign konverterer kommandoen Konverter til profil bare farger for opprinnelige objekter, og ikke innsatte objekter, i dokumentet.

Fargehåndtering for PDF-filer som skal vises elektronisk

Når du eksporterer PDF-filer, kan du velge å bygge inn profiler. PDF-filer med innebygde profiler gjengir farger homogent i Acrobat 4.0 eller nyere som kjøres under et riktig konfigurert fargehåndteringssystem.

Husk at innebygde fargeprofiler gjør PDF-filene større. RGB-profiler er vanligvis små (rundt 3 kB), mens CMYK-profiler kan variere fra 0,5 til 2 MB.

Fargehåndtering for HTML-dokumenter som skal vises elektronisk

En rekke weblesere støtter ikke fargehåndtering. Weblesere som støtter fargehåndtering, er ikke nødvendigvis å betrakte som fargestyrte. Årsaken er at de muligens kjøres i systemer med ukalibrerte skjermer. Dessuten er det få websider som inneholder bilder med innebygde profiler. Hvis du administrerer et miljø du har stor grad av kontroll over, for eksempel et intranett i et designstudio, kan du til en viss grad oppnå HTML-fargehåndtering for bilder ved å utstyre alle brukerne med weblesere som støtter fargehåndtering, og kalibrere alle skjermene.

Du får et inntrykk av hvordan farger blir seende ut på ukalibrerte skjermer, ved å bruke sRGB-fargeområdet. Du vil imidlertid ikke få full oversikt over alle varianter av et potensielt fargeavvik fordi farger gjengis ulikt på ukalibrerte skjermer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet