Blande fargekanaler

Med Kanalmikser-justeringen kan du lage bilder med høy kvalitet i gråtoner, sepiatoner eller andre fargetoner. Du kan også foreta kreative fargejusteringer i et bilde. Hvis du vil lage gråtonebilder med høy kvalitet, velger du prosenten for hver fargekanal i Kanalmikser-justeringen. Hvis du vil konvertere et fargebilde til gråtoner og legge til fargetone i bildet, kan du bruke kommandoen Svart-hvitt (se Konvertere et fargebilde til svart-hvitt).

Alternativene for Kanalmikser-justeringen redigerer en målfargekanal (utdatafargekanal) ved å bruke en blanding av eksisterende fargekanaler (kildefargekanaler) i bildet. Fargekanaler er gråtonebilder som representerer toneverdiene til fargekomponentene i et bilde (RGB eller CMYK). Når du bruker Kanalmikser, legger du til eller trekker fra gråtonedata fra en kildekanal til målkanalen. Du legger ikke til eller trekker fra farger i en bestemt fargekomponent slik du gjør med justeringen Selektiv fargekorrigering.

Forhåndsinnstillingene for Kanalmikser er tilgjengelige på Forhåndsinnstilling-menyen i egenskapspanelet. Bruk standard forhåndsinnstillinger for Kanalmikser til å opprette, lagre og laste inn egendefinerte forhåndsinnstillinger.

Blande fargekanaler

 1. Velg den sammensatte fargekanalen i kanalpanelet.
 2. Gjør ett av følgende for å få tilgang til Kanalmikser-justeringen:
  • Klikk ikonet Kanalmikser  i justeringspanelet.

  • Velg Lag > Nytt justeringslag > Kanalmikser. Klikk OK i dialogboksen Nytt lag.

  Merk:

  Du kan også velge Bilde > Justeringer > Kanalmikser. Husk imidlertid at denne metoden foretar direkte justeringer i bildelaget og forkaster bildeinformasjon.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg en kanal på Utdatakanal-menyen i egenskapspanelet for å blande en eller flere eksisterende kanaler.

  • Velg en Kanalmikser på forhåndsinnstillingsmenyen i egenskapspanelet.

  Hvis du velger en utdatakanal, settes kildeskyvekontrollen for den kanalen til 100 % og alle andre kanaler til 0 %. Hvis du for eksempel velger Rød som utdatakanal, settes skyvekontrollene for kildekanalene til 100 % for Rød og 0 % for Grønn og Blå (i et RGB-bilde).

 4. Hvis du vil redusere kanalens bidrag til utdatakanalen, drar du en skyvekontroll for kildekanal mot venstre. Hvis du vil øke kanalens bidrag, drar du skyvekontrollen for en kildekanal mot høyre eller angir en verdi mellom -200 % og +200 % i boksen. Hvis du angir en negativ verdi, inverteres kildekanalen før den legges til i utdatakanalen.

  Photoshop viser den totale verdien av kildekanalene i Totalt-feltet. Hvis de kombinerte kanalverdiene er over 100 %, vises et advarselsikon ved siden av totalen.

 5. Dra skyvekontrollen, eller angi en verdi for alternativet Konstant.

  Dette alternativet justerer gråtoneverdien for utdatakanalen. Negative verdier legger til mer svart, og positive verdier legger til mer hvitt. En verdi på -200 % gjør utdatakanalen svart, og en verdi på +200 % gjør utdatakanalen hvit.

  Du kan lagre innstillinger i dialogboksen Kanalmikser for senere bruk på andre bilder. Se Lagre justeringsinnstillinger og Bruke justeringsinnstillinger på nytt.

Opprette monokromatiske bilder fra RGB- eller CMYK-bilder

Monokromatiske bilder viser fargekanaler som gråverdier. Du kan justere prosentandelen til hver kildekanal hvis du vil finjustere det totale gråtonebildet.

 1. Velg den sammensatte fargekanalen i kanalpanelet.
 2. Bruke Kanalmikser-justering.
 3. Gjør ett av følgende i Egenskaper-panelet:

  • Velg Monokromatisk.

  • Velg en av de standardiserte forhåndsinnstillingene fra menyen Kanalmikser:

   Svart-hvitt infrarødt (RGB)

   Rød=-70 %, Grønn=200 %, Blå=-30 %

   Svart-hvitt med blått filter (RGB)

   Rød=0 %, Grønn=0 %, Blå=100 %

   Svart-hvitt med grønt filter (RGB)

   Rød=0 %, Grønn=0%, Blå=100%

   Svart-hvitt med oransje filter (RGB)

   Rød=50%, Grønn=50%, Blå=0%

   Svart-hvitt med rødt filter (RGB)

   Rød=0%, Grønn=100%, Blå=0 %

   Svart-hvitt med gult filter (RGB)

   Rød=34%, Grønn=66%, Blå=0%

 4. Bruk skyvekontrollene for kildekanalene til å kontrollere mengden detaljer og kontrast i bildene før du konverterer dem til gråtoner.

  Før du justerer prosentene for Kildekanaler, bør du se hvordan hver kildekanal påvirker det monokrome bildet. I RGB viser du for eksempel bildet med den røde kanalen satt til +100 % og den grønne og blå kildekanalen satt til 0 %. Deretter viser du bildet med den grønne kildekanalen satt til +100 % og de andre to kanalene satt til 0 %. Til slutt viser du bildet med den blå kildekanalen satt til +100 % og de andre kanalene satt til 0 %.

  Merk:

  Verdien Totalt viser den totale prosentandelen av kildekanalene. Du bør justere kildekanalene slik at de kombinerte verdiene til sammen blir 100 % for å få best mulig resultat. Det vises en advarselsikon dersom totalverdien blir over 100 %. Dette indikerer nemlig at det ferdigbehandlede bildet blir lysere enn originalen, og at detaljer i de lyse områdene kan gå tapt.

 5. (Valgfritt) Dra skyvekontrollen, eller angi en verdi for alternativet Konstant.

  Dette alternativet justerer gråtoneverdien for utdatakanalen. Negative verdier legger til mer svart, og positive verdier legger til mer hvitt. En verdi på -200 % gjør utdatakanalen svart, og en verdi på +200 % gjør utdatakanalen hvit.

Opprette håndfargede effekter for bestemte bildeelementer

 1. Velg den sammensatte fargekanalen i kanalpanelet.
 2. Bruke Kanalmikser-justering.
 3. I egenskapspanelet velger du Monokromatisk, og deretter velger du det bort igjen.

 4. Velg et av alternativene for Utdatakanal, og juster glidebryterne for kildekanalene. (Dette trinnet må gjentas for hver av utdatakanalene.)
Bilde av blomst med forskjellige innstillinger i Photoshop
A. Opprinnelig fargebilde B. Ved å velge Monokromatisk blir bildet omgjort til et gråtonebilde C. Ved å fjerne markeringen for Monokromatisk og blande kanaler, fargelegges noen elementer av gråtonebildet 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet