Oversikt over fargepanel

Fargepanelet (Vindu > Farge) viser fargeverdiene for gjeldende forgrunns- og bakgrunnsfarge. Hvis du bruker skyvekontrollene i fargepanelet, kan du redigere forgrunns- og bakgrunnsfargen ved hjelp av forskjellige fargemodeller. Du kan også velge en forgrunns- eller bakgrunnsfarge fra fargespekteret som vises i fargesøylen nederst i panelet.

Fargepanelet i Photoshop
Farge-panel

A. Forgrunnsfarge B. Bakgrunnsfarge C. Skyvekontroll D. Fargesøyle 

Fargepanelet kan vise følgende varsler når du velger en farge:

 • Det vises et utropstegn inni en trekant  over venstre side av fargesøylen når du velger en farge som ikke kan skrives ut med CMYK-trykkfarger.

 • Det vises en firkant  over venstre side av fargesøylen når du velger en farge som ikke er nettsikker.

Endre fargemodellen for skyvekontrollene i fargepanelet

 1. Velg et alternativ for Skyvekontroller på fargepanelmenyen.

Endre spekteret som vises i fargepanelet

 1. Velg et alternativ på fargepanelmenyen:
  • RGB-spekter, CMYK-spekter eller Gråtoneskala for å vise spekteret for den angitte fargemodellen.

  • Nåværende farger for å vise spekteret av farger mellom gjeldende forgrunnsfarge og gjeldende bakgrunnsfarge.

 2. Hvis du bare vil vise nettsikre farger, velger du Gjør søyle websikker.

  Merk:

  Hvis du raskt vil endre spekteret for fargesøylen, holder du nede Skift og klikker i fargesøylen til du ser spekteret du vil bruke.

Velge en farge i fargepanelet

 1. I fargepanelet klikker du på boksen med forgrunns- eller bakgrunnsfargen for å gjøre den aktiv (med svart kant).

  Merk:

  Når bakgrunnsfargeboksen er aktiv i fargepanelet, endrer pipetteverktøyet bakgrunnsfargen automatisk.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Dra i skyvekontrollene for farge. Skyvekontrollfargene endres som standard når du drar. Du kan deaktivere denne funksjonen for å forbedre ytelsen ved å fjerne merket for Dynamiske skyvekontroller for farger i Generelt-delen i dialogboksen Innstillinger.

  • Skriv inn verdier ved siden av skyvekontrollene for farge.

  • Klikk i fargevalgsboksen, velg en farge ved hjelp av fargevelgeren og klikk OK.

  • Plasser pekeren over fargesøylen (pekeren endres til en pipette), og klikk for å ta en fargeprøve. Alt-klikk for å bruke fargeprøven på den ikke-aktive fargevalgsboksen.

Velge en farge i fargekartpanelet

Fargekartpanelet (Vindu > Fargekart) lagrer farger som du bruker ofte. Du kan legge til eller slette farger i panelet eller vise forskjellige biblioteker med farger for forskjellige prosjekter.

 • Hvis du vil velge en forgrunnsfarge, klikker du en farge i fargekartpanelet.
 • Hvis du vil velge en bakgrunnsfarge, Ctrl-klikker (Windows) eller Kommando-klikker (Mac OS) du en farge i fargekartpanelet.

Merk:

Du kan endre visningen av fargekart ved å velge et alternativ på menyen i fargekartpanelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet