Du kan ordne mønstre i biblioteker som du kan laste inn i eller fjerne fra hurtigpanelene for mønstre.

Laste inn et bibliotek med mønstre

Velg ett av følgende på menyen i et Mønster-hurtigpanel:

 • Last inn mønstre for å legge til et bibliotek i den gjeldende listen. Velg bibliotekfilen du vil bruke, og klikk Last inn.
 • Erstatt mønstre for å erstatte gjeldende liste med et annet bibliotek. Velg bibliotekfilen du vil bruke, og klikk Last inn.
 • En bibliotekfil (vises nederst på panelmenyen). Klikk OK for å erstatte gjeldende liste, eller klikk Tilføy for å tilføye gjeldende liste.

Lagre et sett med forhåndsinnstilte mønstre som et bibliotek

 1. Velg Lagre mønstre på menyen i et Mønster-hurtigpanel.
 2. Velg en plassering for mønsterbiblioteket, skriv inn et filnavn, og klikk Lagre.

  Du kan lagre biblioteket hvor som helst. Hvis du imidlertid plasserer bibliotekfilen i mappen Innstillinger/Mønstre i standardmappen for forhåndsinnstillinger, vil biblioteknavnet vises nederst på menyen i Mønster-hurtigpanelene når du har startet Photoshop på nytt.

Gå tilbake til standardbiblioteket med mønstre

 1. Velg Tilbakestill mønstre på menyen i et Mønster-hurtigpanel. Du kan erstatte gjeldende liste eller legge til standardbiblioteket i gjeldende liste.

  Merk:

  Hvis du mottar et forhåndsinnstilt mønsterstempelverktøy som bruker et udefinert mønster, eller hvis du sletter gjeldende forhåndsinnstilling ved å tilbakestille eller erstatte mønsterbiblioteket, velger du Nytt mønster på menyen i hurtigpanelet Mønster for å definere mønsteret på nytt.

Gi nytt navn til et forhåndsinnstilt mønster

 1. Merk mønsteret du vil gi nytt navn til, og velg Gi nytt navn til mønster på panelmenyen.
 2. Skriv inn et nytt navn på mønsteret, og klikk OK.

Slette et forhåndsinnstilt mønster

 1. Gjør ett av følgende:
  • Merk mønsteret du vil slette, og velg Slett mønster på panelmenyen.
  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), plasser pekeren over et mønster (pekeren endres til en saks) og klikk.

Merk:

Mønsteret slettes kun fra den viste gruppen. Hvis du vil vise hele biblioteket igjen, kan du se Laste inn et bibliotek med mønstre.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet