Du kan angi typeattributter før du skriver inn tegn, eller tilbakestille dem for å endre utseendet på merkede tegn på et typelag.

Før du kan formatere individuelle tegn, må du velge dem. Du kan velge ett tegn, et område med tegn eller alle tegnene på et typelag.

Merk:

For å raskt få oversikt over tekstrelaterte Photoshop-funksjoner kan du se Legge til ord til bilder.

Velge tegn

 1. Gjør ett av følgende for å velge et typelag:

  • Velg flytteverktøyet , og dobbeltklikk typelaget på lerretet.
  • Velg Vannrett type-verktøyet  eller Loddrett type-verktøyet . Velg typelaget i Lag-panelet, eller klikk i tekstflyten for å velge et typelag automatisk.
 2. Plasser innsettingspunktet i teksten, og gjør ett av følgende:
  • Dra for å merke ett eller flere tegn.
  • Klikk i teksten, og hold deretter nede Skift-tasten mens du drar for å merke et område med tegn.
  • Velg Velg > Alt for å merke alle tegnene på laget.
  • Dobbeltklikk et ord for å markere det. Trippelklikk en linje for å markere den. Klikk fire ganger på et avsnitt for å markere det. Klikk fem ganger hvor som helst i tekstflyten for å velge alle tegnene i en markeringsramme.
  • Hvis du vil bruke piltastene til å velge tegn, klikker du i teksten, og deretter holder du nede Skift og trykker Pil høyre eller Pil venstre. Hvis du vil bruke tastene til å velge ord, holder du nede Skift+Control (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS) og trykker ned Pil høyre eller Pil venstre.
 3. Hvis du vil merke alle tegnene på et lag uten å plassere innsettingspunktet i tekstflyten, velger du typelaget i lagpanelet og dobbeltklikker typeikonet for laget.

  Merk:

  Merking og formatering av tegn på et typelag setter typeverktøyet i redigeringsmodus.

Tegnpanel og oversikt over dynamiske hurtigtaster

Tegnpanelet inneholder alternativer for å formatere tegn. Enkelte formateringsalternativer er også tilgjengelige på alternativlinjen.

Gjør ett av følgende for å vise tegnpanelet:

 • Velg Vindu > Tegn, eller klikk panelkategorien Tegn hvis panelet er synlig, men ikke aktivt.

 • Med et typeverktøy valgt klikker du Panel-knappen  på alternativlinjen.

  Hvis du vil angi et alternativ i tegnpanelet, velger du en verdi på hurtigmenyen til høyre for alternativet. For alternativer med numeriske verdier kan du også bruke opp- og nedpilen til å angi en verdi, eller du kan redigere verdien direkte i tekstboksen. Når du redigerer en verdi direkte, trykker du Enter eller Retur for å bruke verdien, Skift+Enter eller Skift+Retur for å bruke verdien og deretter utheve den redigerte verdien, eller Tab for å bruke verdien og gå videre til neste tekstboks i panelet.

Tegnpanelet i Photoshop
Tegnpanelet

A. Skriftfamilie B. Skriftstørrelse C. Vertikal skala D. Alternativet Angi Tsume E. Kniping F. Grunnlinjeforskyvning G. Språk H. Skriftstil I. Linjeavstand J. Horisontal skala K. Kerning 

Merk:

Velg Vis alternativer for asiatisk tekst i typeinnstillingene for at alternativet Angi Tsume skal vises i tegnpanelet.

Fra tegnpanelmenyen har du tilgang til ytterligere kommandoer og alternativer. Hvis du vil bruke denne menyen, klikker du trekanten øverst til høyre i panelet.

Dynamiske hurtigtaster er hurtigtaster som vises på tegnpanelmenyen bare når du skriver inn punkt- eller avsnittstype, når type er merket, eller når tekstmarkøren er plassert i tekst. Dynamiske hurtigtaster er tilgjengelige for typealternativer som Falsk fet, Falsk kursiv, Store bokstaver, Kapitéler, Hevet skrift, Senket skrift, Understreking og Gjennomstreking.

Dynamiske hurtigtaster i tegnpanelet i Photoshop
Dynamiske hurtigtaster vises på tegnpanelmenyen bare når du skriver inn punkt- eller avsnittstype, når type er merket, eller når tekstmarkøren er plassert i tekst.

Angi typestørrelse og farge

Typestørrelsen bestemmer hvor stor typen blir i bildet.

Standard målenhet for type er punkter. Et PostScript-punkt tilsvarer 1/72 av en tomme i et bilde på 72 ppi. Du kan imidlertid veksle mellom å bruke PostScript og tradisjonelle definisjoner av punktstørrelse. Du kan endre standard målenhet for type under Målenheter og linjaler i dialogboksen Innstillinger.

Typen du skriver inn, gjengis i gjeldende forgrunnsfarge. Du kan imidlertid endre fargen før eller etter at du har skrevet inn type. Når du redigerer eksisterende typelag, kan du endre farge på merkede enkelttegn eller all type på et lag.

Velge en typestørrelse

 1. Skriv inn eller velg en ny verdi for Størrelse  i tegnpanelet eller på alternativlinjen.

  Hvis du vil bruke en alternativ målenhet, angir du enheten (t, cm, mm, pkt, bp eller pica) etter verdien i tekstboksen Skriftstørrelse.

  Merk:

  Hvis du vil endre målenheten for type, velger du Rediger > Innstillinger > Målenheter og linjaler (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Målenheter og linjaler (Mac OS) og velger en målenhet fra Type-menyen.

Definere enheten for punktstørrelse

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Målenheter og linjaler (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Målenheter og linjaler (Mac OS).
 2. Velg mellom følgende alternativer for punkt/pica-størrelse:

  PostScript (72 punkter/tomme)

  Angir en enhetsstørrelse som er kompatibel for utskrift til en PostScript-enhet.

  Vanlig (72,27 punkter/tomme)

  Bruker 72,27 punkter per tomme, som vanligvis brukes ved utskrift.

 3. Klikk OK.

Endre typefargen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk fargevalgboksen på alternativlinjen eller i tegnpanelet, og velg en farge ved hjelp av Adobes fargevelger.
  • Bruk hurtigtaster for fyll. Hvis du vil fylle med forgrunnsfargen, trykker du Alt+Tilbake (Windows) eller Tilvalg+Delete (Mac OS). Hvis du vil fylle med bakgrunnsfargen, trykker du Ctrl+Tilbake (Windows) eller Kommando+Delete (Mac OS).
  • Bruk en stil for overlappingslag på typelaget for å bruke en farge, en gradering eller et mønster oppå den eksisterende fargen. Du kan ikke bruke en overlappingslagstil selektivt. Den påvirker alle tegnene på typelaget.
  • Klikk boksen for valg av forgrunnsfarge i verktøykassen, og velg en farge ved hjelp av Adobes fargevelger. Du kan også klikke en farge i fargepanelet eller fargekartpanelet. Hvis du bruker denne metoden til å endre fargen på et eksisterende typelag, må du først merke tegnene på laget.

Endre fargen på enkeltbokstaver

 1. Velg Vannrett type-verktøyet .
 2. I lagpanelet velger du laget som inneholder typen.
 3. I dokumentvinduet merker du tegnene du vil endre.
 4. På alternativlinjen øverst i arbeidsområdet klikker du fargekartet.
 5. I Adobes fargevelger finner du fargeområdet du vil bruke, ved hjelp av trekantskyvekontrollene på fargespekterlinjen, og deretter klikker du ønsket farge i fargefeltet. Fargen du velger, vises i øverste halvdel av fargekartet i Adobes fargevelger. Den opprinnelige fargen beholdes i den nederste delen.
 6. Klikk OK. Den nye fargen erstatter den opprinnelige fargen på alternativlinjen og de merkede tegnene.

  Merk:

  Du ser ikke den nye fargen på tegnene før du opphever merkingen av dem og merker noe annet.

Tekstbehandlinger i tegnpanelet

Understreke eller gjennomstreke tekst

Du kan plassere en linje under vannrett type eller til venstre eller høyre for loddrett type. Du kan også plassere en linje gjennom vannrett eller loddrett type. Linjen har alltid samme farge som typen.

 1. Merk typen som skal understrekes eller gjennomstrekes.
  • Hvis du vil understreke vannrett type, klikker du Understreking-knappen  i tegnpanelet.
  • Hvis du vil bruke understreking til venstre eller høyre for loddrett type, velger du Understreking til venstre eller Understreking til høyre på tegnpanelmenyen. Du kan bruke understreking til høyre eller venstre, men ikke til begge sider. En hake angir at et alternativ er valgt.

  Merk:

  Alternativene Understreking til venstre og Understreking til høyre vises på tegnpanelmenyen bare når et typelag som inneholder loddrett type, er valgt. Når du arbeider med loddrett asiatisk type, kan du legge til understreking på begge sider av typelinjen.

  • Hvis du vil bruke en vannrett strek gjennom vannrett type eller en loddrett strek gjennom loddrett type, klikker du Gjennomstreking-knappen  i tegnpanelet. Du kan også velge Gjennomstreking på tegnpanelmenyen.

Bruke store bokstaver eller kapitéler

Du kan skrive inn eller formatere type som store tegn, enten store bokstaver eller kapitéler. Når du formaterer tekst som kapitéler, brukes de innebygde kapitélene i skriften automatisk hvis de er tilgjengelige. Hvis skriften ikke inneholder kapitéler, genererer Photoshop falske kapitéler.

Vanlige store bokstaver sammenlignet med kapitéler i Photoshop
Vanlige store bokstaver (øverst) sammenlignet med kapitéler (nederst)

 1. Merk teksten som skal endres.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk knappen Store bokstaver  eller Kapitéler  i tegnpanelet.
  • Velg Store bokstaver eller Kapitéler på tegnpanelmenyen. En hake angir at alternativet er valgt.

Angi hevede eller senkede tegn

Hevet og senket tekst (også kalt opphøyd og nedsenket tekst) er tekst med redusert størrelse som er hevet eller senket i forhold til skriftens grunnlinje. Hvis skriften ikke inneholder hevede eller senkede tegn, genererer Photoshop falske hevede eller senkede tegn.

 1. Merk teksten som skal endres.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk knappen Hevet skrift  eller Senket skrift  i tegnpanelet.
  • Velg Hevet skrift eller Senket skrift på tegnpanelmenyen. En hake angir at alternativet er valgt.

Tegnmaler

En tegnstil inkluderer attributter for tegnformatering og kan brukes på tegn, avsnitt eller til og med lengre tekster. Du kan opprette tegnstiler som du vil bruke senere.

Velg Vindu > Tegnstiler for å åpne tegnstilpanelet. 

 • Du tar i bruk en tegnstil ved å merke teksten og deretter klikke på en tegnstil.

Skriftstilene er hierarkiske: Manuell overstyring erstatter eventuelle tegnstiler du har tatt i bruk, som igjen erstatter eventuelle avsnittstiler. Med en slik hierarkisk tilnærming kan du kombinere effektivitet med fleksibilitet for å tilpasse arbeidet ditt.

Hvis du vil ha en videooversikt, kan du se Paragraph and Character Styles in Photoshop av Julieanne Kost.

 

Opprette en tegnstil

 1. Hvis du vil basere en ny mal på formateringen i eksisterende tekst, markerer du teksten.
 2. Velg Ny tegnstil på menyen i Tegnstilpanelet.

Merk: Hvis du vil opprette en stil uten å skrive inn tekst først, klikker du ikonet Opprett ny stil nederst i panelet Tegnstiler. Hvis du vil redigere en stil uten å ta den i bruk på teksten, velger du et bildelag, f.eks. bakgrunnen.

Redigere en tegnstil

Dobbeltklikk eksisterende stiler for å redigere dem og oppdatere all tilknyttet tekst i det åpne dokumentet. Hvis du endrer stilformateringen, oppdateres all tekst som stilen er brukt på, til den nye formateringen. 

Slik redigerer du en tegnstil:

 1. Dobbeltklikk en stil i Tegnstil-panelet.
 2. Du angir formatattributter ved å klikke på en kategori (som Grunnleggende tegnformater) til venstre, og så angi attributter du vil legge til stilen.
 3. Når du er ferdig med å angi formateringsattributter, velger du OK.

Spesifisere standard typestiler | Kun Creative Cloud

Gjeldende tegn- og avsnittstiler kan lagres som typestandarder. Disse standardene brukes automatisk i nye Photoshop-dokumenter, og kan også brukes i eksisterende dokumenter som ikke inneholder typestiler fra før. Hvis du vil lese mer, kan du se Avsnittstiler.

Du kan lagre gjeldende tegn- og avsnittstiler som typestandard ved å gjøre følgende:

 • Velg Type > Lagre standard typestiler.
 • Velg Lage standard typestiler fra panelmenyen i Tegnstiler- eller Avsnittstiler-panelet.

Slik bruker du standard tegn- og avsnittstil i et dokument:

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Type > Last standard typestiler.
  • Velg Last standard typestiler fra panelmenyen i Tegnstiler- eller Avsnittstiler-panelet.
 2. Hvis du laster standard typestil i et dokument som allerede har en angitt typestil, vil dialogboksen Importer avsnittsstiler vises. Du kan velge om du vil erstatte den eksisterende typestilen med standard typestil.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet