Med en maske kan du bruke innholdet på et lag til å maskere de overliggende lagene. Maskeringen avgjøres av innholdet i det nederste laget, som kalles bakgrunnslaget. Det ikke-gjennomsiktige innholdet på bakgrunnslaget klipper ut (viser) innholdet på lagene over i masken. Alt annet innhold i de beskårede lagene maskeres ut.

Maske: Innholdet i det beskårede laget (Poteter) er bare synlig innenfor innholdet i bakgrunnslaget (Logo)

Du kan bruke flere lag i en maske, men de må være etterfølgende lag. Navnet på bakgrunnslaget i masken er understreket, og miniatyrene for de overliggende lagene er rykket inn. De overliggende lagene viser et maskeikon.

Alternativet Bland beskårede lag som gruppe i dialogboksen Lagstil angir om overgangsmodusen for bakgrunnen påvirker hele gruppen eller bare bakgrunnen. (Se Gruppeblandingseffekter.)

Opprette en maske

 1. Ordne lagene i lagpanelet slik at bakgrunnslaget med masken er under lagene du vil maskere.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), plasser pekeren over linjen i lagpanelet som skiller bakgrunnslaget og det første overliggende laget som du vil inkludere i masken (pekeren blir til to overlappende sirkler ), og klikk.
  • Velg det første laget over bakgrunnslaget i lagpanelet, og velg Lag > Opprett maske.
 3. Hvis du vil legge til flere lag i masken, bruker du en av metodene i trinn 2 og arbeider deg oppover i lagpanelet, ett nivå om gangen.

  Merk:

  Hvis du oppretter et nytt lag mellom lagene i en maske eller drar et ubeskåret lag mellom lag i en maske, blir lagene en del av masken.

  Lagene i masken tilordnes de samme attributtene for ugjennomsiktighet og modus som bakgrunnslaget.

Fjerne et lag fra en maske

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), plasser pekeren over linjen som skiller to grupperte lag i lagpanelet (pekeren blir til to overlappende sirkler ), og klikk.
  • I lagpanelet velger du et lag i masken, og deretter velger du Lag > Løs opp maske. Denne kommandoen fjerner det markerte laget og alle overliggende lag fra masken.

Løse opp alle lag i en maske

 1. Velg maskelaget rett over bakgrunnslaget i lagpanelet.
 2. Velg Lag > Løs opp maske.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet