Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop.

Forhåndsvise en delbildeanimasjon

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Spill av-knappen  i tidslinjepanelet.

  • Bruk mellomromstasten til å spille av og ta pause i animasjonen.

  Animasjonen vises i dokumentvinduet. Animasjonen gjentas i det uendelige med mindre du angir en annen repetisjonsverdi i dialogboksen Angi løkkeantall.

 2. Hvis du vil stoppe animasjonen, klikker du stoppikonet .
 3. Hvis du vil spole tilbake animasjonen, klikker du ikonet for valg av første delbilde .

  Merk:

  Hvis du vil se en mer nøyaktig forhåndsvisning av animasjonen og tidtakingen, forhåndsviser du animasjonen i en nettleser. I Photoshop åpner du dialogboksen Lagre for web og klikker på knappen for forhåndsvisning i nettleser. Bruk nettleserens Stopp- eller Start på nytt-kommando hvis du vil stoppe animasjonen eller spille den av igjen.

Angi tidslinjeområdet som skal forhåndsvises

 1. Gjør hva som helst av følgende i tidslinjepanelet for å angi tidslinjevarigheten du vil eksportere eller forhåndsvise:

  • Dra en av endene på arbeidsområdelinjen.

  Photoshop Dra arbeidsområdelinjen for å angi forhåndsvisning
  Dra en ende av arbeidsområdelinjen

  • Dra arbeidsområdelinjen over den delen du vil forhåndsvise.

  • Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til ønsket tidspunkt eller delbilde. Velg Arbeidsområde > Angi startpunkt ved avspillingshode eller Arbeidsområde > Angi sluttpunkt ved avspillingshode på panelmenyen.

 2. Hvis du vil fjerne de delene av tidslinjen som ikke er i arbeidsområdet, velger du Skjær til varighet for dokument til arbeidsområde på panelmenyen.

Forhåndsvise video- eller tidslinjeanimasjoner

Du kan forhåndsvise en video eller animasjon i dokumentvinduet. Photoshop bruker RAM når du forhåndsviser videoen eller animasjonen under redigering. Når du spiller av eller drar for å forhåndsvise delbilder, hurtigbufres bildene automatisk, slik at avspillingen går raskere neste gang. De bufrede delbildene angis av den grønne linjen i arbeidsområdet i tidslinjepanelet. Hvor mange delbilder som kan hurtigbufres, avhenger av hvor mye RAM som er tilgjengelig for Photoshop.

Forhåndsvise en video- eller tidslinjeanimasjon

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra indikatoren for gjeldende tidspunkt på tidslinjen.

  • Bruk avspillingsknappene nederst i animasjonspanelet eller tidslinjepanelet.

  • Trykk mellomromstasten for å spille av eller stoppe avspillingen. Du finner flere hurtigtaster under Taster for animasjonspanelet i tidslinjemodus.

  Merk:

  Hvis du vil se en mer nøyaktig forhåndsvisning av en animasjon du har opprettet for web, forhåndsviser du animasjonen i en nettleser. Bruk nettleserens Stopp- eller Start på nytt-kommando hvis du vil stoppe animasjonen eller spille den av igjen. Åpne dialogboksen Lagre for web, og klikk knappen for forhåndsvisning i nettleser.

Forhåndsvise lyd for videolag

Når du aktiverer lydforhåndsvisning for videolag, inkluderer Photoshop lyden i filer som eksporteres i QuickTime Movie-format. (Se Eksportere videofiler eller bildesekvenser.)

Gjør et av følgende i tidslinjepanelet:

 • Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydforhåndsvisning for et bestemt videolag, klikker du høyttalerikonet  for det laget.
 • Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydforhåndsvisninger for et helt dokument, klikker du høyttalerikonet til høyre for avspillingsknappene nederst i panelet.

Aktivere utelatelse av delbilder

Photoshop kan utelate ubufrede delbilder for å kunne spille av i sanntid.

 1. Med tidslinjepanelet i modus for tidslinjeanimasjon velger du Tillat utelatelse av delbilder på panelmenyen.

Forhåndsvise dokumentet på en videoskjerm

Med plugin-modulen Videoforhåndsvisning kan du forhåndsvise delbildet som i øyeblikket er angitt på animasjonstidslinjen (eller et annet åpent bilde i Photoshop), via FireWire (IEEE 1394) på en visningsenhet, for eksempel en videoskjerm. Du kan også justere proporsjonene slik at bildene vises riktig.

Merk:

På 64-biters operativsystemer må du bruke 32-bitersversjonen av Photoshop for å få tilgang til plugin-modulen Videoforhåndsvisning.

Plugin-modulen Videoforhåndsvisning støtter RGB-bilder, gråtonebilder og bilder med begrensede farger. (Plugin-modulen konverterer bilder med 16 biter per kanal til bilder med 8 biter per kanal.) Plugin‑modulen Videoforhåndsvisning støtter ikke alfakanaler. Gjennomsiktighet vises som svart.

Merk:

Plugin-modulen Videoforhåndsvisning låser ikke visningsenheten. Når Photoshop er i bakgrunnen på datamaskinen og et annet program flyttes til forgrunnen, slås forhåndsvisningen av, og enheten låses opp, slik at andre programmer kan bruke den til forhåndsvisning.

 1. Koble en visningsenhet, for eksempel en videoskjerm, til datamaskinen via FireWire (IEEE 1394).
 2. Ha et dokument åpent i Photoshop, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du ikke vil angi utdataalternativer for visning av dokumentet på en enhet, velger du Fil > Eksporter > Send videoforhåndsvisning til enhet. Du kan da hoppe over resten av trinnene i denne prosedyren.

  • Hvis du vil angi utdataalternativer før du viser dokumentet på enheten, velger du Fil > Eksporter > Videoforhåndsvisning.

  Dialogboksen Videoforhåndsvisning åpnes. Hvis bildepunktproporsjonene i dokumentet ikke passer med proporsjonsinnstillingene på visningsenheten, får du en advarsel.

  Merk:

  Kommandoen Send videoforhåndsvisning til enhet bruker de forrige innstillingene i dialogboksen Videoforhåndsvisning.

 3. Angi alternativer for enheten som skal vise bildet, under Enhetsinnstillinger:
  • (Mac OS) Velg NTSC eller PAL for å angi en utdatamodus. Hvis utdatamodusen og enheten ikke stemmer overens (for eksempel at NTSC er angitt for utdatamodus, og det kobles til en enhet i PAL-modus), vises svarte deler på forhåndsvisningen.

  • Velg Standard (4:3) eller Bredskjerm (16:9) fra Sideforhold-menyen for å angi proporsjonene for visningsenheten.

  Merk:

  Innstillingen for proporsjoner bestemmer hvilke plasseringsalternativer som er tilgjengelige.

 4. Velg et plasseringsalternativ under Bildealternativer for å angi hvordan bildet skal vises på visningsenheten:

  Midtstilt

  Plasserer midten av bildet midt på skjermen og beskjærer delene som faller utenfor visningskantene av videoforhåndsvisningsenheten.

  Pillarbox

  Viser et 4:3-bilde på en 16:9-skjerm med midten av bildet midt på skjermen og grå bånd til venstre og høyre for bildet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du valgte Bredskjerm (16:9) for enhetsproporsjonene.

  Beskjær til 4:3

  Viser et 16:9-bilde på en 4:3-skjerm med midten av bildet midt på skjermen og uten forvrengning ved å beskjære venstre og høyre kant av rammen som faller utenfor visningskantene på videoforhåndsvisningsenheten. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du valgte Standard (4:3) for enhetsproporsjonene.

  Letterbox

  Skalerer et 16:9-bilde slik at det passer en 4:3-skjerm. Grå bånd vises over og under bildet på grunn av forskjellen i proporsjoner mellom 16:9-bildet og 4:3-skjermen. Dette beholder visningsproporsjonene uten å beskjære eller forvrenge bildet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du valgte Standard (4:3) for enhetsproporsjonene.

  Beskjær til 14:9/Letterbox

  Viser et bredskjermsbilde som er beskåret til 14:9-format, med svarte bånd øverst og nederst på bildet (når det vises på en 4:3-skjerm) eller på venstre og høyre side (når det vises på en 16:9-skjerm). Dette beholder visningsproporsjonene uten å forvrenge bildet.

 5. Velg et alternativ fra Bildestørrelse-menyen for å bestemme om dokumentbildepunktene skal skaleres til enhetsskjermen:

  Ikke skaler

  Bruker ikke loddrett skalering på bildet. Bildet beskjæres hvis høyden er større enn høyden på visningsskjermen.

  Tilpass til delbilde

  Øker eller reduserer bildehøyden og -bredden proporsjonalt for å passe til videobilde. Med dette alternativet vises et 16:9-bilde på en 4:3-skjerm som Letterbox, og et 4:3-bilde vises på en 16:9-skjerm som Pillarbox.

 6. Merk av for Bruk bildepunktproporsjoner i forhåndsvisning for å vise bildet med dokumentets bildepunktproporsjoner (ikke-firkantede). Fjern merket for dette alternativet for å vise bildet slik det vises på dataskjermen (firkantede bildepunkter).

  Som standard er det merket av for Bruk bildepunktproporsjoner i forhåndsvisning for å beholde bildets bildepunktproporsjoner. Vanligvis merker du ikke av for dette alternativet hvis dokumentets bildepunktproporsjoner antas å være firkantede, og du vil vise bildet slik det vil vises på en datamaskinskjerm (firkantede bildepunkter).

 7. Klikk OK for å eksportere dokumentet til enhetsskjermen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet