Vise eller skjule tillegg

Hjelpelinjer, rutenett, markeringskanter, stykker og tekstgrunnlinjer er eksempler på tillegg som ikke vises på utskrifter, men som hjelper deg med å markere, flytte på og redigere objekter. Du kan aktivere og deaktivere tillegg uten at det påvirker bildet. Du kan også vise og skjule aktiverte tillegg, for å gjøre arbeidsområdet mer oversiktlig.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil vise eller skjule aktiverte tillegg, velger du Vis > Tillegg. (En hake vises ved siden av alle aktive tillegg på undermenyen Vis.)

  • Du viser og skjuler enkelttillegg ved å velge Vis > Vis og deretter velge tillegget fra undermenyen.

  • Hvis du vil aktivere og vise alle tilgjengelige tillegg, velger du Vis > Vis > Alle.

  • Hvis du vil deaktivere og skjule alle tillegg, velger du Vis > Vis > Ingen.

  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere tilleggsgrupper, velger du Vis > Vis > Vis alternativer for tillegg.

  Merk:

  Fargeprøvene påvirkes av kommandoene Tillegg, Alle og Ingen, men de figurerer ikke som et alternativ i undermenyen Vis.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet