Angi målverdier for høylys og skygge

Det er nødvendig å tilordne verdier for høylys og skygge for et bilde fordi de fleste utdataenheter (vanligvis trykkpresser) ikke kan skrive ut detaljer i de svarteste skyggeverdiene (nær nivå 0) eller de hviteste høylysverdiene (nær nivå 255). Hvis du angir minimumsnivået for skygge og maksimumsnivået for høylys, er det lettere å få frem de viktige skygge- og høylysdetaljene i fargeområdet til utdataenheten.

Hvis du skriver ut et bilde på en skrivebordsskriver og systemet er fargehåndtert, trenger du ikke angi målverdier. Fargehåndteringssystemet i Photoshop justerer automatisk bildet du ser på skjermen, slik at det skrives ut riktig på skrivebordsskriveren.

Bruke Nivåer til å bevare høylys- og skyggedetaljer for utskrift

Med Utlest-skyvekontrollene kan du angi skygge- og høylysnivåer for å komprimere bildet til et område som er mindre enn 0 til 255. Bruk denne justeringen til å bevare skygge- og høylysdetaljer når et bilde skrives ut på en trykkpresse du kjenner egenskapene til. Anta for eksempel at det er viktige bildedetaljer i høylyset med en verdi på 245, og trykkpressen du sender bildet til, ikke håndterer punkter som er mindre enn 5 %. Du kan dra høylysskyvekontrollen til nivå 242 (som er et 5 %-punkt på pressen) for å endre høylysdetaljene fra 245 til 242. Nå kan høylysdetaljene skrives ut sikkert på trykkpressen.

Vanligvis er det ikke lurt å bruke Utlest-skyvekontrollene til å klargjøre bilder med spektrisk høylys. De spektriske høylysene vil se grå ut i stedet for å utvides til ren hvit. Bruk høylyspipetten på bilder med spektrisk høylys.

Bearbeide skygger og høylys med Utlest-skyvekontrollene i Photoshop
Bearbeide skygger og høylys med Utlest-skyvekontrollene

Angi målverdier med pipettene

 1. Velg pipetteverktøyet  i verktøykassen. Du kan velge Gjennomsnitt 3 x 3 pkt fra Prøve-menyen på alternativlinjen for pipetteverktøyet. Dette sikrer en representativ prøve av et område i stedet for verdien til ett enkelt bildepunkt på skjermen.
 2. Klikk Nivåer-  eller Kurver-ikonet  i justeringspanelet.

  Når du velger Nivåer eller Kurver, er pipetteverktøyet  aktivt utenfor egenskapspanelet. Du har fortsatt tilgang til rullekontrollene, håndverktøyet og zoomverktøyet  ved hjelp av hurtigtaster.

 3. Gjør ett av følgende for å identifisere områder med høylys og skygger som du vil bevare i bildet:
  • Flytt pekeren rundt i bildet, og se i infopanelet for å finne de lyseste og mørkeste områdene du vil bevare (ikke maskert til ren svart eller ren hvit). (Se Vise fargeverdier i et bilde.)

  • Dra pekeren rundt i bildet, og se på Kurver i egenskapspanelet for å finne de lyseste og mørkeste punktene du vil beholde. Denne metoden fungerer ikke hvis Kurver-justeringen er satt til den sammensatte CMYK-kanalen.

  Når du identifiserer de lyseste høylysdetaljene du vil tilordne til en utskrivbar (lavere) verdi, må du ikke ta med spektrisk høylys. Spektrisk høylys, for eksempel høylysglimtet i smykker eller en flekk med gjenskinn, skal være de skarpeste punktene i et bilde. Du bør maskere bildepunkter med spektrisk høylys (ren hvit uten detaljer), slik at det ikke skrives ut noe blekk på papiret.

  Merk:

  Du kan også bruke kommandoen Terskelverdi til å identifisere representative høylys og skygger før du åpner Nivåer eller Kurver. (Se Opprette et svart-hvitt-bilde med to verdier.)

 4. Du kan tilordne høylysverdier til det lyseste området i bildet ved å dobbeltklikke pipetteverktøyet Angi hvitt punkt  i Nivåer- eller Kurver-justeringen for å vise fargevelgeren. Angi verdiene du vil tilordne til det lyseste området i bildet, og klikk OK. Klikk deretter høylyset du identifiserte i trinn 3.

  Merk:

  Hvis du ved et uhell klikker feil høylys, klikker du Tilbakestill-knappen  i justeringspanelet.

  Avhengig av utdataenheten kan du få et godt høylys i et bilde med gjennomsnittlig nøkkel med CMYK-verdiene 5, 3, 3 og 0. En omtrentlig RGB-ekvivalent er 244, 244, 244, og en omtrentlig gråtoneekvivalent er et punkt på 4 %. Du kan angi disse målverdiene raskt ved å skrive inn 96 i Lysstyrke (B)-boksen under HSB i fargevelgeren.

  Merk:

  Med et bilde med mørke toner bør du sette høylyset til en lavere verdi for å unngå for stor kontrast. Eksperimenter med lysstyrkeverdier fra 96 til 80.

  Bildepunktverdiene justeres proporsjonalt i bildet med de nye høylysverdiene. Bildepunkter som er lysere enn området du klikket, maskeres (justeres til nivå 255, ren hvit). Infopanelet viser verdiene både før og etter fargejusteringen.

  Tilordne høylysverdier i Photoshop
  Angi målverdi for pipetteverktøyet Angi hvitpunkt og klikke et høylysområde for å tilordne det til målverdien

 5. Du kan tilordne skyggeverdier til det mørkeste bildeområdet du vil beholde ved å dobbeltklikke pipetteverktøyet Angi svartpunkt  i egenskapspanelet for å vise fargevelgeren. Angi verdiene du vil tilordne til det mørkeste området i bildet, og klikk OK. Klikk deretter skyggen du identifiserte i trinn 3.

  Når du skriver ut på hvitt papir, kan du vanligvis få en god skygge i et bilde med gjennomsnittlig nøkkel ved å bruke CMYK-verdiene 65, 53, 51 og 95. En omtrentlig RGB-ekvivalent er 10, 10, 10, og en omtrentlig gråtoneekvivalent er et punkt på 96%. Du kan angi disse verdiene raskt ved å skrive inn 4 i Lysstyrke (B)-boksen under HSB i fargevelgeren.

  Merk:

  Med et bilde med lyse toner bør du sette skyggen til en høyere verdi for å opprettholde detaljene i høylyset. Eksperimenter med lysstyrkeverdier fra 4 til 20.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet