Skalere lag proporsjonalt

Oppdatert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (versjon 20.0)

Når du transformerer de fleste lagtyper, for eksempel piksellag, typelag, punktgrafikk og plasserte smarte objekter, kan du skalere disse lagtypene proporsjonalt ved å dra et hjørnehåndtak. Hvis du holder inne Skift-tasten mens du drar et hjørnehåndtak under transformering, skaleres disse lagtypene ikke-proporsjonalt.

Former og baner (som er vektorer) skaleres imidlertid ikke-proporsjonalt som standard når du drar et hjørnehåndtak under transformering.

Du finner instruksjoner under Transformere fritt.

Hvordan slår jeg av den nye proporsjonale skaleringen som standard virkemåte under transformering av lag?

Hvis du vil gå tilbake til den gamle transformeringsvirkemåten, gjør du følgende:

 1. Bruk Notepad (Windows) eller et tekstredigeringsprogram på Mac OS til å opprette en vanlig tekstfil (.txt).

 2. Skriv inn teksten nedenfor i tekstfilen:

  TransformProportionalScale 0.

 3. (Windows) Lagre filen som PSUserConfig.txt i mappen for Photoshop-innstillinger.
  [stasjon]:\Users\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings\

  (MacOS) Slik gjør du det:

  1. Lagre filen som PSUserConfig.txt på skrivebordet.
  2. Ctrl-klikk på PSUserConfig.txt lagret på skrivebordet, og velg Kopier fra hurtigmenyen.
  3. I Finder velger du Gå > Gå til mappe.
  4. I dialogboksen Gå til mappe skriver du inn ~/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings/
  5. Lim inn den kopierte filen på denne plasseringen.

 4. Start Photoshop på nytt.

Transformere fritt

Med kommandoen Fri transformering kan du bruke transformeringer (rotering, skalering, skråstilling, forvrenging og perspektiv) i én sammenhengende operasjon. Du kan også bruke en fordreiningstransformering. I stedet for å velge forskjellige kommandoer, holder du ganske enkelt nede en tast på tastaturet for å bytte mellom forskjellige transformeringstyper.

Merk:

Hvis du transformerer en form eller en hel bane, endres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer bane. Hvis du transformerer flere banesegmenter (men ikke hele banen), endres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer punkter.

 1. Merk det du vil transformere.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Fri transformering.

  • Hvis du transformerer en markering, et bildepunktbasert lag eller en markeringsramme, velger du flytteverktøyet . Deretter velger du Vis transformeringskontroller på alternativlinjen.

  • Hvis du transformerer en vektorform eller bane, velger du banemerkingsverktøyet . Deretter velger du Vis transformeringskontroller på alternativlinjen.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Hvis du vil skalere ved å dra, gjør du ett av følgende, avhengig av hva slags lagtype du transformerer:
   • Hvis du transformerer lagtyper som piksellag, typelag, punktgrafikk og plasserte smarte objekter, kan du dra et hjørnehåndtak for å skalere proporsjonalt. Trykk Skift mens du drar et hjørnehåndtak for å skalere ikke-proporsjonalt. 
   • Hvis du skalerer former og baner (som er vektorer), kan du dra et hjørnehåndtak for å skalere ikke-proporsjonalt. Trykk Skift mens du drar et hjørnehåndtak for å skalere proporsjonalt.
  • Hvis du vil skalere numerisk, angir du prosenter i tekstboksene Bredde og Høyde på alternativlinjen. Klikk koblingsikonet  for å beholde sideforholdet.

  • Hvis du vil rotere ved å dra, flytter du pekeren utenfor markeringsrammen (pekeren endres til en buet, tosidig pil), og deretter drar du. Trykk Skift for å begrense roteringen til trinn på 15°.

  • Hvis du vil rotere numerisk, skriver du inn grader i tekstboksen for rotasjon på alternativlinjen.

  • Hvis du vil forvrenge i forhold til senterpunktet i markeringsrammen, trykker du Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og drar et håndtak.

  • Hvis du vil forvrenge fritt, trykker du Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og drar et håndtak.

  • Hvis du vil skråstille, trykker du CTRL+SKIFT (Windows) eller KOMMANDO+SKIFT (Mac OS) og drar et sidehåndtak. Når pekeren er plassert over et sidehåndtak, endres den til et hvitt pilhode med en liten dobbeltpil.

  • Hvis du vil skråstille numerisk, skriver du inn grader i tekstboksene H (vannrett skråstilling) og V (loddrett skråstilling) på alternativlinjen.

  • Hvis du vil bruke perspektiv, trykker du CTRL+ALT+SKIFT (Windows) eller KOMMANDO+TILVALG+SKIFT (Mac OS) og drar et hjørnehåndtak. Når pekeren er plassert over et hjørnehåndtak, endres den til et grått pilhode.

  • Hvis du vil fordreie, klikker du knappen Veksle mellom fri transformeringsmodus og fordreiningsmodus  på alternativlinjen. Dra kontrollpunkter for å manipulere formen på elementet, eller velg en fordreiningsstil på hurtigmenyen for fordreining på alternativlinjen. Når du har gjort et valg på hurtigmenyen for fordreining, får du frem et firkantet håndtak for justering av formen på fordreiningen.

  • Hvis du vil endre referansepunktet, klikker du en firkant i referansepunktlokatoren på alternativlinjen.

  • Hvis du vil flytte et element, skriver du inn verdier for den nye plasseringen av referansen i tekstboksene X (vannrett posisjon) og Y (loddrett posisjon) på alternativlinjen. Klikk knappen for relativ posisjonering for å angi den nye posisjonen i forhold til gjeldende posisjon.

  Merk:

  Hvis du vil angre den siste håndtaksjusteringen, velger du Rediger > Angre.

 4. Gjør ett av følgende for å bekrefte transformeringen:

  • Velg et nytt verktøy.
  • Klikk et lag i lagpanelet. (Denne handlingen bekrefter endringene automatisk og merker også laget.)
  • Klikk utenfor lerretområdet i dokumentvinduet.
  • Klikk utenfor markeringsrammen i lerretområdet.
  • Trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS), klikk utføringsknappen  på alternativlinjen eller dobbeltklikk inni transformeringsmarkeringen.

  Hvis du vil avbryte transformeringen, trykker du Esc eller klikker Avbryt-knappen  på alternativlinjen.

  Merk:

  Når du transformerer et punktgrafikkbilde (i motsetning til en form eller bane), blir bildet litt mindre skarpt hver gang du utfører en transformering. Derfor bør du utføre flere kommandoer før du bruker den samlede transformeringen i stedet for å bruke hver enkelt transformering separat.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet