Skalere lag proporsjonalt

Oppdatert i Photoshop 21.0 (november 2019-versjon)

Under transformering av enhver lagtype vil det å dra i et hjørnehåndtak skalere laget proporsjonalt som standard, noe som angis av Behold sideforholdet-knappen (koblingsikon) i PÅ-status på alternativlinjen. For å endre standard transformeringsfunksjonalitet til ikke-proporsjonal skalering, slår du bare AV Behold sideforholdet-knappen (koblingsikon). Shift-tasten fungerer nå som vekslingsbryter for Behold sideforholdet-knappen. Hvis Behold sideforhold-knappen er PÅ, slår Shift-tastren den AV når den trykkes på og vice versa. Photoshop husker din siste transformeringsfunksjonalitetsinnstilling –proporsjonal eller ikke-proporsjonal skalering – det vil være valgt transformeringsfunksjonalitet neste gang du starter Photoshop. 

Bruk Behold sideforholdet-knappen (koblingsikon) på Alternativer-linjen til å velge brukt skaleringsfunksjonalitet.
Bruk Behold sideforholdet-knappen (koblingsikon) på Alternativer-linjen til å velge brukt skaleringsfunksjonalitet.

Se Transformere fritt for instruksjoner.

Hvordan bytter jeg tilbake til den gamle transformeringsfunksjonaliteten?

Fra menylinjen velger du Rediger (Win)/Photoshop (Mac) > Innstillinger > Generelt, deretter velger du Gammel fri transformering.

Transformere fritt

Med kommandoen Fri transformering kan du bruke transformeringer (rotering, skalering, skråstilling, forvrenging og perspektiv) i én sammenhengende operasjon. Du kan også bruke en fordreiningstransformering. I stedet for å velge forskjellige kommandoer, holder du ganske enkelt nede en tast på tastaturet for å bytte mellom forskjellige transformeringstyper.

Merk:

Hvis du transformerer en form eller en hel bane, endres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer bane. Hvis du transformerer flere banesegmenter (men ikke hele banen), endres kommandoen Transformer til kommandoen Transformer punkter.

 1. Merk det du vil transformere.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Fri transformering.

  • Hvis du transformerer en markering, et bildepunktbasert lag eller en markeringsramme, velger du flytteverktøyet . Deretter velger du Vis transformeringskontroller på alternativlinjen.

  • Hvis du transformerer en vektorform eller bane, velger du banemerkingsverktøyet . Deretter velger du Vis transformeringskontroller på alternativlinjen.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:
  • For å skalere med å dra gjør du ett av følgende:
   • Hvis Behold sideforholdet-knappen (koblingsikon) er PÅ på Alternativer-linjen, drar du et hjørnehåndtak for å skalere laget proporsjonalt.
   • Hvis Behold sideforholdet-knappen (koblingsikon) er AV på Alternativer-linjen, drar du et hjørnehåndtak for å skalere laget ikke-proporsjonalt.  
   • Hold ned Shift-tasten under transformering for å veksle mellom proporsjonal ikke-proporsjonal skaleringsfunksjonalitet.
  • Hvis du vil skalere numerisk, angir du prosenter i tekstboksene Bredde og Høyde på alternativlinjen. Klikk koblingsikonet  for å beholde sideforholdet.

  • Hvis du vil rotere ved å dra, flytter du pekeren utenfor markeringsrammen (pekeren endres til en buet, tosidig pil), og deretter drar du. Trykk Skift for å begrense roteringen til trinn på 15°.

  • Hvis du vil rotere numerisk, skriver du inn grader i tekstboksen for rotasjon på alternativlinjen.

  • Hvis du vil forvrenge i forhold til senterpunktet i markeringsrammen, trykker du Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og drar et håndtak.

  • Hvis du vil forvrenge fritt, trykker du Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og drar et håndtak.

  • Hvis du vil skråstille, trykker du CTRL+SKIFT (Windows) eller KOMMANDO+SKIFT (Mac OS) og drar et sidehåndtak. Når pekeren er plassert over et sidehåndtak, endres den til et hvitt pilhode med en liten dobbeltpil.

  • Hvis du vil skråstille numerisk, skriver du inn grader i tekstboksene H (vannrett skråstilling) og V (loddrett skråstilling) på alternativlinjen.

  • Hvis du vil bruke perspektiv, trykker du CTRL+ALT+SKIFT (Windows) eller KOMMANDO+TILVALG+SKIFT (Mac OS) og drar et hjørnehåndtak. Når pekeren er plassert over et hjørnehåndtak, endres den til et grått pilhode.

  • Hvis du vil fordreie, klikker du knappen Veksle mellom fri transformeringsmodus og fordreiningsmodus  på alternativlinjen. Dra kontrollpunkter for å manipulere formen på elementet, eller velg en fordreiningsstil på hurtigmenyen for fordreining på alternativlinjen. Når du har gjort et valg på hurtigmenyen for fordreining, får du frem et firkantet håndtak for justering av formen på fordreiningen.

  • Hvis du vil endre referansepunktet, klikker du en firkant i referansepunktlokatoren på alternativlinjen.

  • Hvis du vil flytte et element, skriver du inn verdier for den nye plasseringen av referansen i tekstboksene X (vannrett posisjon) og Y (loddrett posisjon) på alternativlinjen. Klikk knappen for relativ posisjonering for å angi den nye posisjonen i forhold til gjeldende posisjon.

  Merk:

  Hvis du vil angre den siste håndtaksjusteringen, velger du Rediger > Angre.

 4. Gjør ett av følgende for å bekrefte transformeringen:

  • Velg et nytt verktøy.
  • Klikk et lag i lagpanelet. (Denne handlingen bekrefter endringene automatisk og merker også laget.)
  • Klikk utenfor lerretområdet i dokumentvinduet.
  • Klikk utenfor markeringsrammen i lerretområdet.
  • Trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS), klikk utføringsknappen  på alternativlinjen eller dobbeltklikk inni transformeringsmarkeringen.

  Hvis du vil avbryte transformeringen, trykker du Esc eller klikker Avbryt-knappen  på alternativlinjen.

  Merk:

  Når du transformerer et punktgrafikkbilde (i motsetning til en form eller bane), blir bildet litt mindre skarpt hver gang du utfører en transformering. Derfor bør du utføre flere kommandoer før du bruker den samlede transformeringen i stedet for å bruke hver enkelt transformering separat.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet