Merk:

Denne funksjonen ble introdusert i Creative Cloud-utgivelsen for Photoshop CS6.

Du kan legge til alle fargene angitt i et HTML-, CSS- eller SVG-dokument i Fargekart-panelet. Hvis en fargeverdi er gjentatt i et dokument, blir kun én forekomst av fargen lagt til, og ikke duplisert. Denne funksjonen kjenner igjen følgende HTML/CSS-syntaks: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) og hsba(1,2,3,4).

  1. Gjør ett av følgende i Fargekart-panelet:

    • Velg Last inn fargekart på panelmenyen.
    • Velg Erstatt fargekart på panelmenyen.
  2. Naviger til HTML-, CSS- eller SVG-filen i Last inn-vinduet, marker den og klikk Last inn.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse fargevelgere og fargekart.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet