Eksempler på ulike fargemoduser i Photoshop

Forskjellig fargemodus:

 1. RGB-modus (millioner av farger)
 2. CMYK-modus (fire-utskrevne farger)
 3. Indeksmodus (256 farger)
 4. Gråtonemodus (256 gråtoner)
 5. Punktgrafikkmodus (2 farger)

Farge- eller bildemodus bestemmer hvordan fargene kombineres basert på antall kanaler i en fargemodell. Ulike fargemoduser resulterer i ulike nivåer av fargedetalj og filstørrelse. Bruk for eksempel CMYK-fargemodus for bilder i en utskriftsbrosjyre med fulle farger, og bruk RGB-fargemodus for bilder på nettet eller i e-post for å redusere filstørrelsen samtidig med å beholde fargeintegriteten.

RGB-fargemodus

Photoshops RGB-fargemodus bruker RGB-modellen, som tilordner hvert bildepunkt en intensitetsverdi. I bilder med 8 biter per kanal kan intensitetsverdiene variere fra 0 (svart) til 255 (hvitt) for hver RGB-komponent (rød, grønn, blå) i et fargebilde. En skarp rødfarge har for eksempel en R-verdi på 246, en G-verdi på 20 og en B-verdi på 50. Når de tre komponentene har samme verdi, blir resultatet en nøytral gråtone. Når alle komponentene har verdien 255, blir resultatet helt hvitt, og når verdien er 0, blir resultatet helt svart.

RGB-bilder bruker tre farger, eller kanaler, til å gjengi farger på skjermen. I bilder med 8 biter per kanal konverteres de tre kanalene til 24 biter (8 biter x 3 kanaler) med fargeinformasjon per bildepunkt. For bilder med 24 biter kan de tre kanalene gjengi opp til 16,7 millioner farger per piksel. For bilder med 48 biter (16 biter per kanal) og 96 biter (32 biter per kanal) kan enda flere farger gjengis per piksel. I tillegg til å være standardmodus for nye Photoshop-bilder brukes RGB-modellen til å vise farger på dataskjermer. Det betyr at når du arbeider i andre fargemoduser enn RGB, for eksempel CMYK, konverterer Photoshop CMYK-bilder til RGB for visning på skjerm.

Selv om RGB er en standard fargemodell, kan det eksakte fargeområdet som er representert, variere avhengig av program eller visningsenhet. RGB-fargemodusen i Photoshop varierer med innstillingene du angir for arbeidsområdet i dialogboksen Fargeinnstillinger.

CMYK-fargemodus

I CMYK-modus tilordnes hvert bildepunkt en prosentverdi for hver av prosessfargene. De lyseste fargene (høylys) tilordnes lave prosentandeler av prosessfarger, mens de mørkere fargene (skygge) får høyere prosentverdier. En skarp rødfarge kan for eksempel inneholde 2 % cyan, 93 % magenta, 90 % gult og 0 % svart. I CMYK-bilder produseres rent hvitt når alle de fire komponentene har en verdi på 0 %.

Bruk CMYK-fargemodusen når du klargjør et bilde for utskrift ved hjelp av prosessfarger. Når du konverterer et RGB-bilde til CMYK, opprettes en fargeseparasjon. Hvis du starter med et RGB-bilde, er det best å redigere det i RGB først og deretter konvertere det til CMYK til slutt i redigeringsprosessen. I RGB-modus kan du bruke kommandoen Korrekturoppsett til å simulere effektene av en CMYK-konvertering, uten å måtte endre de faktiske bildedataene. Du kan også bruke CMYK-modus til å arbeide direkte med CMYK-bilder som er skannet eller importert fra avanserte systemer.

Selv om CMYK er en standard fargemodell, kan det eksakte fargeområdet som er representert, variere avhengig av trykke- og utskriftsforhold. CMYK-fargemodusen i Photoshop varierer med innstillingene du angir for arbeidsområdet i dialogboksen Fargeinnstillinger.

Lab-fargemodus

CIE L*a*b*-fargemodellen (Lab) er basert på menneskets persepsjon av farger. De numeriske verdiene i Lab beskriver alle fargene som en person med normalt syn kan se. Fordi Lab beskriver hvordan en farge ser ut i stedet for hvor mye av et bestemt fargestoff som trengs til en enhet (for eksempel en skjerm, en skriver eller et digitalt kamera) for å produsere farger, regnes Lab for å være en enhetsuavhengig fargemodell. Farge Fargehåndteringssystemer bruker Lab som fargereferanse, slik at en farge kan transformeres fra ett fargeområde til et annet med forutsigbart resultat.

Lab-fargemodus har en lyshetskomponent (L) som kan variere fra 0 til 100. I Adobes fargevelger og fargepanel kan a-komponenten (grønn-rød akse) og b-komponenten (blå-gul akse) variere fra +127 til -128.

Lab-bilder kan lagres i formatet Photoshop, Photoshop EPS, Stort dokumentformat (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Uspesifisert, TIFF, Photoshop DCS 1.0 eller Photoshop DCS 2.0. 48-biters (16 biter per kanal) Lab-bilder kan lagres i formatet Photoshop, Stort dokumentformat (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Uspesifisert eller TIFF.

Merk:

Formatene DCS 1.0 og DCS 2.0 konverterer filen til CMYK når den åpnes.

Gråtonemodus

Gråtonemodus bruker ulike gråtoner i et bilde. 8-biters bilder kan inneholde opptil 256 gråtoner. Hvert bildepunkt i et gråtonebilde har en lysstyrkeverdi som varierer fra 0 (svart) til 255 (hvitt). I 16- og 32-biters bilder er antallet toner i et bilde mye høyere enn i 8-biters bilder.

Gråtoneverdier kan også måles som prosentandeler av svart fargedekning (0 % er lik hvit, 100 % er lik svart).

Gråtonemodus bruker det området som er definert i innstillingene for arbeidsområdet du angir i dialogboksen Fargeinnstillinger.

Punktgrafikkmodus

Punktgrafikkmodus bruker én av to fargeverdier (svart eller hvitt) til å representere bildepunktene i et bilde. Bilder i punktgrafikkmodus kalles 1-bits punktdefinerte bilder fordi de har en bitdybde på 1.

Dupleksmodus

Dupleksmodus oppretter entonede, duplekse (to farger), trefargede og firefargede gråtonebilder ved hjelp av én til fire spesialfarger.

Begrensede farger-modus

Begrensede farger-modus produserer 8-biters bildefiler med opptil 256 farger. Når du skal konvertere et bilde til begrenset farge, bygger Photoshop en fargeoppslagstabell som lagrer og begrenser fargene i bildet. Hvis en farge i originalbildet ikke vises i tabellen, velger programmet den nærmeste fargen eller bruker spredning for å simulere fargen ved hjelp av tilgjengelige farger.

Selv om fargepaletten er begrenset, kan Begrensede farger-modusen redusere filstørrelsen, men likevel opprettholde nok visuell kvalitet for multimediepresentasjoner, nettsider o.l. Redigeringsmulighetene er begrenset i denne modusen. For omfattende redigering bør du konvertere midlertidig til RGB-modus. Filer med begrensede farger kan lagres i formatet Photoshop, BMP, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), GIF, Photoshop EPS, Stort dokumentformat (PSB), PCX, Photoshop PDF, Photoshop Raw, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa® eller TIFF.

Multikanalmodus

Multikanalmodusbilder inneholder 256 nivåer med grått i hver kanal og er nyttige for spesialisert utskrift. Multikanalmodusbilder kan lagres i formatene Photoshop, stort dokumentformat (PSB), Photoshop 2.0, Photoshop Raw eller Photoshop DCS 2.0.

Følgende retningslinjer gjelder ved konvertering av bilder til multikanalmodus:

 • Det er ikke støtte for lag, så disse slås sammen.

 • Fargekanaler i originalbildet blir til spotfargekanaler i det konverterte bildet.

 • Ved konvertering av et CMYK-bilde til multikanalmodus opprettes det cyan, magenta, gule og svarte spotkanaler.

 • Ved konvertering av et RGB-bilde til multikanalmodus opprettes det cyan, magenta og gule spotkanaler.

 • Ved sletting av en kanal fra et RGB-, CMYK- eller Lab-bilde konverteres bildet automatisk til multikanalmodus. Eventuelle lag slås sammen.

 • Hvis du vil eksportere et multikanalbilde, lagrer du det i Photoshop DCS 2.0-format.

Merk:

Bilder med begrensede farger og 32-bitersbilder kan ikke konverteres til Multikanal-modus.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet