Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop.

Transformere videolag

Du kan transformere et videolag på samme måte som du transformerer andre lag i Photoshop. Du må imidlertid konvertere videolag til smarte objekter før du kan transformere dem.

 1. Velg videolaget i tidslinje- eller lagpanelet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Fri transformering for å bruke håndtakene i dokumentvinduet til å transformere videoen.
  • Velg Rediger > Transformer, og velg deretter en transformering på undermenyen.

  Hvis videolaget ikke er et smart objekt, blir du bedt om å konvertere det.

Opprette nye videolag

Du kan opprette nye videolag ved å legge til en videofil som et nytt lag, eller ved å opprette et tomt lag.

Åpne en videofil

 1. Velg Fil > Åpne, velg en videofil, og klikk Åpne.

Videoen vises på et videolag i et nytt dokument.

Legge til en videofil som et nytt videolag

 1. Kontroller at tidslinjepanelet vises i tidslinjemodus for det aktive dokumentet.

 2. Velg Lag > Videolag > Nytt videolag fra fil.
 3. Velg en video- eller bildesekvensfil, og klikk Åpne.

Legge til et tomt videolag

 1. Kontroller at tidslinjepanelet vises i tidslinjemodus for det aktive dokumentet.

 2. Velg Lag > Videolag > Nytt tomt videolag.

Angi når et lag skal vises i en video eller animasjon

Det finnes flere metoder for å angi når et lag skal vises i en video eller animasjon. Du kan for eksempel skjære til (skjule) delbilder på begynnelsen eller slutten av et lag. Dette endrer lagets start- og sluttpunkt i en video eller animasjon. (Det første delbildet som vises, kalles innpunktet, og det siste delbildet kalles utpunktet.) Du kan også dra hele lagvarighetslinjen til en annen del av tidslinjen.

 1. Velg laget i tidslinjepanelet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil angi inn- og utpunktet for et lag, drar du begynnelsen og slutten av lagvarighetslinjen.
  • Dra lagvarighetslinjen til den delen av tidslinjen der du vil at laget skal vises.

  Merk:

  De beste resultatene får du ved å dra lagvarighetslinjen etter at linjen er tilskåret.

  Photoshop Dra lagvarighetslinjen
  Lag (i tidslinjemodus) med lagvarighetslinjen valgt for å dra

  • Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til delbildet du vil bruke som det nye inn- eller utpunktet, og velg Skjær til start på lag til gjeldende tidspunkt eller Skjær til sluttpunkt til gjeldende tidspunkt på panelmenyen.

  Dette forkorter lagvarigheten ved å skjule delbildene mellom indikatoren for gjeldende tidspunkt og starten eller slutten på laget. (Utvid endene på lagvarighetslinjen hvis du vil vise de skjulte delbildene.)

  • Bruk nøkkelbilder til å endre lagtettheten ved bestemte tidspunkter eller delbilder.

  Merk:

  Hvis du vil slette filmklipp på ett eller flere lag, bruker du kommandoen Hev arbeidsområde. Hvis du vil slette en bestemt varighet fra alle video- eller animasjonslag, bruker du kommandoen Trekk ut arbeidsområde.

Skjære til eller flytte et videolag

Du kan skjære til et video- eller animasjonslag for å skjule delbilder på starten eller slutten av laget. Hvis du vil starte eller slutte videoen på et bestemt tidspunkt, flytter du videolaget.

Merk:

Når du flytter videolag, blir endringene permanente når du lagrer filen. Hvis du skjærer til video, kan du imidlertid gjenopprette den ved å utvide endene av lagvarighetslinjen.

 1. Velg laget du vil redigere, i tidslinje- eller lagpanelet.

 2. Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til delbildet (eller tidspunktet) du vil bruke som det nye inn- eller utpunktet.
 3. Velg ett av følgende alternativer på tidslinjepanelmenyen:

  Flytt startpunkt for lag til gjeldende tidspunkt

  Flytter permanent starten av laget til indikatoren for gjeldende tidspunkt.

  Flytt sluttpunkt for lag til gjeldende tidspunkt

  Flytter permanent slutten av laget til indikatoren for gjeldende tidspunkt.

  Skjær til start på lag til gjeldende tidspunkt

  Skjuler midlertidig delen mellom indikatoren for gjeldende tidspunkt og starten av laget.

  Skjær til sluttpunkt til gjeldende tidspunkt

  Skjuler midlertidig delen mellom indikatoren for gjeldende tidspunkt og slutten av laget.

Merk:

Du kan også bruke kommandoen Hev arbeidsområde til å skjule delbilder på ett eller flere lag, eller kommandoen Trekk ut arbeidsområde til å skjule en bestemt varighet på alle lag i en video eller animasjon.

Hev arbeidsområde

En del av filmklippet på valgte lag kan slettes. Dette etterlater et mellomrom av samme varighet som den delen du fjerner.

 1. Velg lagene du vil redigere.
 2. I tidslinjepanelet angir du arbeidsområdet for å definere varigheten for de valgte lagene du vil utelate.

 3. Velg Hev arbeidsområde på panelmenyen.

Photoshop Før bruk av Hev arbeidsområde
Lag før bruk av kommandoen Hev arbeidsområde

Photoshop Etter bruk av Hev arbeidsområde
Lag etter bruk av kommandoen Hev arbeidsområde

Trekke ut arbeidsområde

Du kan bruke kommandoen Trekk ut arbeidsområde til å slette deler av en video og automatisk fjerne tidsgapet. Det gjenværende innholdet kopieres til nye videolag.

 1. Velg lagene du vil redigere.
 2. I tidslinjepanelet angir du arbeidsområdet for å definere varigheten for videoen eller animasjonen du vil utelate.

 3. Velg Trekk ut arbeidsområde på panelmenyen.

Dele videolag

Et videolag kan deles opp i to nye videolag ved et angitt delbilde.

 1. Velg et videolag i tidslinjepanelet.

 2. Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt til tidspunktet eller delbildenummeret der du vil dele opp videolaget.
 3. Klikk ikonet for panelmenyen , og velg Del lag.

  Det valgte videolaget dupliseres og vises umiddelbart over originalen i tidslinjepanelet. Originallaget skjæres til fra starten til gjeldende tidspunkt, og det dupliserte laget skjæres til fra slutten til gjeldende tidspunkt.

Photoshop Før bruk av Del lag
Originallag før bruk av kommandoen Del lag

Photoshop Etter bruk av Del lag
Resulterende to lag etter bruk av kommandoen Del lag

Gruppere lag i en video eller animasjon

Etter hvert som du legger til flere lag i en video eller animasjon, kan du organisere dem i et hierarki ved å gruppere lagene. Photoshop beholder delbildene i videoen eller animasjonen i grupperte lag.

Du kan også gruppere en gruppe med lag. Ved siden av å neste lagene i et mer sammensatt hierarki gjør grupperte lag det mulig å animere tettheten for alle de grupperte lagene samtidig. Animasjonspanelet viser en gruppe med grupperte lag med den samme tetthetsegenskapen.

Merk:

Gruppering av videolag i Photoshop kan sammenlignes med forkomposisjon i Adobe After Effects.

 1. Velg to eller flere lag i lagpanelet, og gjør ett av følgende:
  • Velg Lag > Grupper lag.
  • Velg Lag > Smarte objekter > Konverter til smart objekt.

Lage punktgrafikk av videolag

Når du rastrerer videolag, slås de valgte lagene sammen til et sammensatt lag for delbildet som er valgt i animasjonspanelet. Selv om det er mulig å rastrere mer enn ett videolag om gangen, kan du bare angi gjeldende delbilde for det øverste videolaget.

 1. Velg videolaget i lagpanelet.
 2. Flytt indikatoren for gjeldende tidspunkt i tidslinjepanelet til delbildet du vil beholde når du rastrerer videolaget.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg Lag > Rastrer > Video.
  • Velg Lag > Rastrer > Lag.

  Merk:

  Hvis du vil rastrere mer enn ett videolag om gangen, velger du lagene i lagpanelet, setter indikatoren for gjeldende tidspunkt til delbildet du vil beholde på det øverste videolaget, og velger Lag > Rastrer > Lag.

Videoopplæring | Slik oppretter du animerte GIF-filer

Videoopplæring | Slik oppretter du animerte GIF-filer
I denne episoden av Photoshop Playbook forklarer produktsjef for Photoshop, Bryan O'Neil Hughes, hvordan man lager animerte GIF-filer.
Adobe Photoshop

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet