Håndtering av lag og grupper holder prosjektet organisert. Du kan gi nytt navn til lag, fargekode for enkelt å finne lignende lag, og slette og eksportere lag etter behov.

Gi nytt navn til et lag eller en laggruppe

Når du legger til lag eller laggrupper i et bilde, er det praktisk å gi dem navn som sier noe om laginnholdet. Beskrivende navn gjør det enklere å identifisere lag i lagpanelet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk lag- eller gruppenavnet i lagpanelet, og skriv inn et nytt navn. Trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).
  • Velg laget/gruppen, og følg deretter disse trinnene:
   • Velg Lag > Endre navn på lag eller Lag > Endre navn på gruppe.
   • Angi et nytt navn for laget/gruppen i lagpanelet.
   • Trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Tilordne en farge til et lag eller en gruppe

Fargekoding av lag og grupper gjør det enklere å finne relaterte lag i lagpanelet. Høyreklikk laget eller gruppen og velg en farge.

Rastrere lag

Du kan ikke bruke maleverktøy eller filtre på lag som inneholder vektordata (for eksempel typelag, formlag, vektormasker eller smarte objekter) eller genererte data (for eksempel fyllag). Du kan imidlertid rastrere disse lagene for å konvertere laginnholdet til et flatt rasterbilde.

 1. Velg laget du vil rastrere, velg Lag > Rastrere, og velg deretter et alternativ på undermenyen:

  Tekst

  Rastrerer teksten på et typelag. Andre vektordata på laget rastreres ikke.

  Form

  Rastrerer et formlag.

  Fyllinnhold

  Rastrerer fyllet på et formlag og beholder vektormasken som den er.

  Vektormaske

  Rastrerer vektormasken på et lag og gjør den om til en lagmaske.

  Smart objekt

  Konverterer et smart objekt til et rasterlag.

  Video

  Rastrerer gjeldende videobilde til et bildelag.

  3D (bare Extended)

  Rastrerer gjeldende visning av 3D-data til et flatt rasterlag.

  Lag

  Rastrerer alle vektordata på valgte lag.

  Alle lag

  Rastrerer alle lag som inneholder vektordata og genererte data.

  Merk:

  Hvis du vil rastrere koblede lag, velger du et koblet lag, velger Lag > Velg koblede lag, og deretter rastrerer du de valgte lagene.

Slette et lag eller en gruppe

Ved å slette lag du ikke trenger lenger, reduserer du størrelsen på bildefilen.

Merk:

En rask måte å slette tomme lag på, er å gå til Fil > Skript > Slett alle tomme lag.

 1. Velg ett eller flere lag eller grupper i lagpanelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil slette med en bekreftelsesmelding, klikker du sletteikonet . Du kan også velge Lag > Slett > Lag eller Slett lag eller Slett gruppe på lagpanelmenyen.
  • Hvis du vil slette laget eller gruppen uten bekreftelse, drar du laget eller gruppen til sletteikonet  og bruker kommandoen Alt+klikk (Windows) eller Tilvalg+klikk (Mac OS) på sletteikonet, eller trykker på Delete-tasten.
  • Hvis du vil slette skjulte lag, velger du Lag > Slett > Skjulte lag.

  Merk:

  Hvis du vil slette koblede lag, velger du et koblet lag, velger Lag > Velg koblede lag, og deretter sletter du lagene.

Eksportere lag

Du kan eksportere alle lag eller bare synlige lag til egne filer.

 1. Velg Fil > Skript > Eksporter lag til filer.

Slå sammen lag

Når du har ferdigstilt innholdet på lagene, kan du slå dem sammen for å redusere størrelsen på bildefilene. Når du slår sammen lag, erstatter dataene på de øvre lagene alle data som de overlapper på de lavere lagene. Skjæringspunktet mellom alle gjennomsiktige områder i de sammenslåtte lagene forblir gjennomsiktige.

Merk:

Du kan ikke bruke et justeringslag eller fyllag som mållag for en sammenslåing.

I tillegg til å slå sammen lag kan du stemple lag. for å slå sammen innholdet på mer enn ett lag til et mållag uten at de andre lagene endres.

Merk:

Når du lagrer et sammenslått dokument, kan du ikke gå tilbake til den usammenslåtte tilstanden. Lagene er slått sammen permanent.

Slå sammen to lag eller grupper

 1. Kontroller at lagene og gruppene du vil slå sammen, er synlige.
 2. Velg lagene og gruppene du vil slå sammen.
 3. Velg Lag > Slå sammen lag.

Merk:

Du kan slå sammen to tilstøtende lag eller grupper ved å velge det øverste elementet og deretter velge Lag > Slå sammen lag. Du kan slå sammen koblede lag ved å velge Lag > Velg koblede lag og deretter slå sammen de valgte lagene. Du kan slå sammen to 3D-lag ved å velge Lag > Slå sammen lag. Lagene vil da dele den samme scenen, og det øverste laget vil arve 3D-egenskapene til det nederste laget (kameravisningene må være de samme for at dette skal være mulig).

Slå sammen lag i en maske

 1. Skjul eventuelle lag som du ikke vil slå sammen.
 2. Velg bakgrunnslaget i masken. Bakgrunnslaget må være et rasterlag.
 3. Velg Slå sammen maske på Lag-menyen eller lagpanelmenyen.

Se Maskere lag med masker hvis du vil ha mer informasjon om masker.

Slå sammen alle synlige lag og grupper i et bilde

 1. Velg Slå sammen synlige i lagpanelet eller på lagpanelmenyen. Alle lag som viser et øyeikon , er slått sammen.

  Merk:

  Et synlig lag må være valgt for å aktivere kommandoen Slå sammen synlige.

Stemple flere lag eller koblede lag

Når du stempler flere valgte lag eller koblede lag, oppretter Photoshop et nytt lag som inneholder det sammenslåtte innholdet.

 1. Velg flere lag.
 2. Trykk på Ctrl+Alt+E (Windows) eller Kommando+Tilvalg+E (Mac OS).

Hvis du vil stemple alle synlige lag, gjør du følgende:

 1. Slå på synlighet for lagene du ønsker å slå sammen.
 2. Trykk Skift+Ctrl+Alt+E (Windows) eller Skift+Kommando+Tilvalg+E (Mac OS).

  Photoshop oppretter et nytt lag som inneholder det sammenslåtte innholdet.

Slå sammen alle lag

Når du slår sammen alle lagene i et bilde, reduseres filstørrelsen ved at alle synlige lag slås sammen med bakgrunnen, og skjulte lag fjernes. Eventuelle gjenværende gjennomsiktige områder fylles med hvitt. Når du lagrer et sammenslått bilde, kan du ikke gå tilbake til den usammenslåtte tilstanden. Lagene er slått sammen permanent.

Merk:

Alle lagene i et bilde kan slås sammen ved konvertering til enkelte fargemodi. Lagre en kopi av filen med alle lag intakte hvis du vil redigere originalbildet etter konverteringen.

 1. Kontroller at alle lagene du vil beholde, er synlige.
 2. Velg Lag > Slå sammen alle lag, eller velg Slå sammen alle lag på lagpanelmenyen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet