I Photoshop kan du få mest ut av de egendefinerte fargeprofilene ved å la Photoshop håndtere fargehåndteringen. Du kan også velge å la skriveren(e) håndtere farger.

Merk:

Se Forstå Fargehåndtering for å få en bedre forståelse av fargehåndteringskonsepter og arbeidsflyter.

La Photoshop bestemme utskriftsfarger

Hvis du har en egendefinert fargeprofil for en bestemt kombinasjon av skriver, blekk og papir, får du ofte bedre resultater ved å la Photoshop håndtere fargene i stedet for skriveren. 

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. Utvid delen Fargehåndtering til høyre.

 3. Velg Photoshop håndterer farger under Fargehåndtering.
 4. Under Skriverprofil velger du profilen som samsvarer best med utskriftsenheten og papirtypen. Hvis det er knyttet profiler til gjeldende skriver, vises de øverst på menyen, og standardprofilen er valgt.

  Jo mer nøyaktig profilen beskriver utdataenhetens virkemåte og utskriftsforholdene (for eksempel papirtype), jo mer nøyaktig kan fargehåndteringssystemet konvertere numeriske verdier for de faktiske fargene i et dokument. (Se Installere en fargeprofil.)

 5. (Valgfritt) Angi de du vil av følgende alternativer:

  Gjengivelsesform

  Angir hvordan Photoshop konverterer farger til målfargeområdet. (Se Gjengivelsesformer.)

  Kompensering for svartpunkt

  Bevarer skyggedetaljene i bildet ved å simulere hele det dynamiske spekteret til utdataenheten.

 6. (Valgfritt) Velg blant følgende nedenfor forhåndsvisningen av utskriften:

  Tilpass utskriftsfarger

  Velg for å vise bildefarger i forhåndsvisningsområdet slik de faktisk skrives ut.

  Ikke-trykkbare farger

  Aktivert når Tilpass utskriftsfarger er valgt. Velg dette alternativet for å markere ikke-trykkbare farger i bildet, som angitt i den valgte skriverprofilen. Et fargeområde er de fargene et fargesystem kan vise eller skrive ut. En farge som kan vises i RGB, kan være en ikke-trykkbar farge for gjeldende skriverprofil.

  Vis papir som hvitt

  Setter den hvite fargen i forhåndsvisningen til fargen på papiret i den valgte skriverprofilen. Dette gir en mer nøyaktig forhåndsvisning når du skriver ut på offwhite papir, for eksempel avispapir eller kunsttrykkpapir som er mer beige enn hvitt. Ettersom helt hvitt og helt svart skaper kontrast, gir mindre hvitt papir lavere kontrast i bildet. Offwhite papir kan også endre fargeskjæret i bildet, slik at gult som skrives ut på beige papir, kan se mer brunt ut.

 7. Du finner fargehåndteringsalternativene for skriverdriveren i dialogboksen Utskriftsinnstillinger. Denne boksen vises automatisk når du klikker Skriv ut.

  • I Windows klikker du knappen Utskriftsinnstillinger for å få tilgang til alternativene for skriverdriveren.
  • I Mac OS bruker du forgrunnsmenyen i dialogboksen Utskriftsalternativer til å se alternativene for skriverdriveren.
 8. Deaktiver fargehåndtering for skriveren for at ikke skriverprofilinnstillingene skal overstyre dine profilinnstillinger.

  Alternativene for fargehåndtering varierer avhengig av skriverdriver. Se skriverdokumentasjonen hvis du er usikker på hvordan du deaktiverer fargehåndtering.

 9. Klikk Skriv ut.

La skriveren bestemme utskriftsfarger

Hvis du ikke har en egendefinert profil for skriveren og papirtypen, kan du la skriverdriveren håndtere fargekonverteringen. 

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Utvid delen Fargehåndtering til høyre.

  Merk:

  Oppføringen Dokumentprofil viser hvilken profil som er innebygd i bildet.

 3. Velg Skriveren håndterer farger under Fargehåndtering.
 4. (Valgfritt) Hvis du bruker Gjengivelsesform, må du angi hvordan fargene skal konverteres til målfargeområdet. Du ser et sammendrag av hvert alternativ i området Beskrivelse nederst.

  Mange skriverdrivere uten PostScript-støtte overser dette alternativet, og benytter den perseptuelle gjengivelsesformen. (Se Gjengivelsesformer hvis du vil ha mer informasjon.)

 5. Du finner fargehåndteringsalternativene for skriverdriveren i dialogboksen Utskriftsinnstillinger. Denne boksen vises automatisk når du klikker Skriv ut:

  • I Windows klikker du Utskriftsinnstillinger for å se alternativene for skriverdriveren.
  • I Mac OS bruker du forgrunnsmenyen i dialogboksen Utskriftsalternativer til å se alternativene for skriverdriveren.

  Alternativene for fargehåndtering varierer avhengig av skriverdriver. Se skriverdokumentasjonen hvis du er usikker på hvordan du aktiverer fargehåndtering.

 6. Klikk Skriv ut.

En utskriftsprøve (noen ganger kalt korrekturutskrift eller avstemmingsutskrift) er en utskrevet simulering av det endelige resultatet fra en trykkpresse. En utskriftsprøve produseres på en utdataenhet som er billigere enn en trykkpresse. Noen blekkskrivere har den oppløsningen som er nødvendig for å produsere billige utskrifter som kan brukes som prøver.

 1. Velg Vis > Korrekturoppsett, og velg utdataforholdene du vil simulere. Du kan bruke en forhåndsinnstilling eller opprette et egendefinert korrekturoppsett. Se Skjermkorrektur av farger.

  Visningen endres automatisk i tråd med korrekturen du velger. Velg Egendefinert for å opprette egendefinerte korrekturinnstillinger, som du må lagre for å kunne velge dem i menyen Korrekturoppsett i utskriftsdialogboksen.

 2. Når du har valgt en korrektur, velger du Fil > Skriv ut.
 3. Utvid delen Fargehåndtering til høyre.

 4. Velg Photoshop håndterer farger under Fargehåndtering.
 5. Velg profilen for utdataenheten under Skriverprofil.
 6. Velg Hard korrektur på menyen ovenfor Korrekturoppsettmenyen eller Gjengivelsesformmenyen.

  Korrekturprofiloppføringen nedenfor skal stemme overens med korrekturoppsettet du valgte tidligere.

 7. (Valgfritt) Angi de du vil av følgende alternativer:

  Korrekturoppsett

  Velg en egendefinert korrektur fra den lokale harddisken.

  Simuler papirfarge

  Simulerer utskriftsfargene på den simulerte enheten. Dette alternativet gir den mest nøyaktige prøven, men er ikke tilgjengelig for alle profiler.

  Simuler svart trykkfarge

  Simulerer lysstyrken til mørke farger på den simulerte enheten. Dette alternativet gir mer nøyaktige prøver av mørke farger, men er ikke tilgjengelig for alle profiler.

 8. Du finner fargehåndteringsalternativene for skriverdriveren i dialogboksen Utskriftsinnstillinger. Denne boksen vises automatisk når du klikker Skriv ut.

  • I Windows klikker du Innstillinger for å få tilgang til alternativene for skriverdriveren.
  • I Mac OS bruker du forgrunnsmenyen i dialogboksen Utskriftsalternativer til å se alternativene for skriverdriveren.
 9. Deaktiver fargehåndtering for skriveren for at ikke skriverprofilinnstillingene skal overstyre dine profilinnstillinger.

  Alternativene for fargehåndtering varierer avhengig av skriverdriver. Se skriverdokumentasjonen hvis du er usikker på hvordan du deaktiverer fargehåndtering.

 10. Klikk Skriv ut.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet