Hente digitale bilder fra kameraer

Du kan kopiere bilder til datamaskinen ved å koble kameraet eller en mediekortleser til datamaskinen.

 • Bruk kommandoen Hent bilder fra kamera i Adobe® Bridge® til å laste ned bilder og ordne, gi nytt navn til og bruke metadata på dem.

 • Hvis kameraet eller kortleseren vises som en stasjon på datamaskinen, kopierer du bildene direkte til harddisken eller til Adobe Bridge.

 • Bruk programvaren som fulgte med kameraet, Windows Image Acquisition (WIA) eller Image Capture (Mac OS). Se dokumentasjonen for datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Windows Image Acquisition eller Image Capture.

Importere bilder fra et digitalt kamera ved hjelp av WIA (bare Windows)

Noen digitale kameraer importerer bilder ved hjelp av WIA-støtte (Windows Image Acquisition). Når du bruker WIA, arbeider Photoshop med Windows og programvaren for det digitale kameraet eller skanneren for å importere bilder direkte til Photoshop.

 1. Velg Fil > Importer > WIA-støtte.
 2. Velg hvor på datamaskinen du vil lagre bildefilene.

 3. Kontroller at det er merket av for Åpne hentede bilder i Photoshop. Hvis du skal importere mange bilder, eller hvis du vil redigere bildene senere, fjerner du merket for Åpne hentede bilder.
 4. Merk av for Unik undermappe hvis du vil lagre de importerte bildene direkte i en mappe som er navngitt med gjeldende dato.
 5. Klikk Start.
 6. Velg det digitale kameraet du vil importere bilder fra.

  Merk:

  Hvis navnet på kameraet ikke vises på undermenyen, må du kontrollere at programvaren og driverne er riktig installert, og at kameraet er tilkoblet.

 7. Velg bildet eller bildene du vil importere:
  • Klikk bildet i listen over miniatyrer for å importere bildet.

  • Hold nede Skift-tasten, og klikk flere bilder for å importere dem samtidig.

  • Klikk Marker alle for å importere alle tilgjengelige bilder.

 8. Klikk Hent bilde for å importere bildet.

Importere skannede bilder

Merk:

Det er skannerprodusentene selv som står for støtten av skannerprogramvaren og -driverne, ikke Adobe. Hvis du har problemer med skanning, må du kontrollere at du bruker den nyeste versjonen av skannerdriveren og ‑programvaren.

Skann og importer bilder fra et eget skanneprogram

De fleste skannere gir et frittstående skanneprogram som kan brukes til å skanne og lagre bilder.

Hvis skannerprodusenten ikke gir oppdateringer av programvare og drivere som er kompatible med nåværende operativsystemer, må du kanskje se på tredjeparts skanneløsninger. Disse tredjeparts verktøyene er spesielt utviklede skanneløsninger, og de er mer aktuelle for kritisk skanning og skanning av høye volumer:

Et eget skanneprogram gjør at du kan retusjere og redigere bilder i Photoshop mens du skanner i bakgrunnen, noe som kan være mer effektivt.

Hvis du bruker et frittstående skanneprogram, kan du lagre de skannede bildene som TIFF-filer og deretter åpne dem i Photoshop.

Merk:

Med noen typer skanneprogramvare kan du angi Photoshop som det eksterne redigeringsprogrammet når skanningen av et bilde er fullført. Se dokumentasjonen som fulgte med skanneren, eller kontakt skannerprodusenten for flere detaljer.

 1. Start skanneprogramvaren og angi alternativ etter behov.

 2. Lagre skannede bilder i TIFF-format.

 3. Åpne de lagrede TIFF-filene i Photoshop.

Skann og importer bilder ved hjelp av Apples ImageKit-grensesnitt (bare Mac)

 1. Velg Fil > Importer > Bilder fra enhet

  Dette starter Apples Image Capture-app.

 2. Velg skanneren du vil bruke, fra listen over enheter på venstre side.

  Merk:

  Hvis navnet på skanneren ikke vises i listen over enheter, må du kontrollere at programvaren og driverne er riktig installert, og at skanneren er tilkoblet.

 3. Velg Opprett et nytt Photoshop-dokument for å åpne det skannede bildet i Photoshop som et nytt dokument.

 4. Angi alternativene for farge, oppløsning og størrelse samt målet, navnet og filformatet for det skannede bildet.

 5. Klikk Skanning.

 6. Det skannede bildet åpnes i Photoshop for redigering.

Skann og importer bilder med et WIA-grensesnitt (bare Windows)

 1. Velg Fil > Importer > WIA-støtte.
 2. Velg hvor på datamaskinen du vil lagre bildefilene.
 3. Klikk Start.
 4. Velg Åpne hentede bilder i Photoshop (med mindre du skal importere et stort antall bilder eller vil redigere bildene på et senere tidspunkt).
 5. Velg Unik undermappe dersom du vil lagre importerte bilder i en mappe som navngis med dagens dato.
 6. Velg skanneren du vil bruke.

  Merk:

  Hvis navnet på skanneren ikke vises på undermenyen, må du kontrollere at programvaren og driverne er riktig installert, og at skanneren er tilkoblet.

 7. Velg bildetypen du vil skanne: Fargebilde, Gråtonebilde eller Svart/hvitt-bilde eller Tekst.

  Merk:

  Du angir egendefinerte innstillinger ved å velge Juster kvaliteten på det skannede bildet.

 8. Klikk Forhåndsvisning. Dra om nødvendig håndtakene på markeringsrammen for å justere beskjæringsstørrelsen.
 9. Klikk Skanning.
 10. Det skannede bildet åpnes i Photoshop for redigering.

Skann og importer bilder med et TWAIN-grensesnitt

TWAINs begrensninger i Photoshop gjør at vi anbefaler sterkt at du skanner bilder ved hjelp av den frittstående skanneprogramvaren som fulgte med skanneren, eller det opprinnelige operativsystemets skannegrensesnitt (ImageKit for Mac eller WIA for Windows).

Merk:

Se TWAIN-plugin-modulen hvis du vil ha mer informasjon om skanning ved hjelp av TWAIN-grensesnittet med Photoshop CS6 og nyere.

Video | Improve smartphone images

Video | Improve smartphone images
Lær deg hvordan du forbedrer bilder som er tatt med smarttelefon ...
Adobe Photoshop

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet