Video tutorial: Select part of an image

Video tutorial: Select part of an image
Train Simple

Med markeringsverktøyene kan du merke rektangler, ellipser og 1-bildepunkts rader og kolonner.

 1. Velg et markeringsverktøy:

  Rektangulær markering

  Lager en rektangulær markering (eller et kvadrat hvis du holder nede Skift-tasten).

  Elliptisk markering

  Lager en elliptisk markering (eller en sirkel hvis du holder nede Skift-tasten).

  Markeringsverktøy for én rad eller én kolonne

  Definerer rammen som en 1-bildepunkt bred rad eller kolonne.

 2. Velg ett av markeringsalternativene på alternativlinjen.
  Markeringsalternativer i Photoshop
  Markeringsalternativer

  A. Ny B. Legg til i C. Trekk fra D. Snitt med 
 3. Velg en uttoningsinnstilling på alternativlinjen. Aktiver eller deaktiver utjevning for det elliptiske markeringsverktøyet. Se Gjøre markeringskanter mykere.

 4. For det rektangulære markeringsverktøyet eller det elliptiske markeringsverktøyet velger du en stil på alternativlinjen:

  Normal

  Bestemmer markeringsproporsjoner ved å dra.

  Fast forhold

  Angir forholdet mellom høyde og bredde. Angi verdier (desimalverdier er gyldige) for sideforholdet. Hvis du for eksempel vil tegne en markering som er dobbelt så bred som den er høy, skriver du inn 2 for bredde og 1 for høyde.

  Fast størrelse

  Angir faste verdier for høyden og bredden på markeringen. Skriv inn bildepunktverdier i hele tall.

  Merk:

  I tillegg til bildepunkter (px) kan du også bruke bestemte enheter som tommer (in) eller centimeter (cm) i høyde- og breddeverdier.

 5. Hvis du vil justere markeringen etter hjelpelinjer, et rutenett, stykker eller dokumentgrenser, gjør du ett av følgende for å feste markeringen:
  • Velg Vis > Fest, eller velg Vis > Fest til og deretter en kommando på undermenyen. Markeringen kan festes til en dokumentramme eller til en rekke Photoshop-tillegg, som styres fra undermenyen Fest til.
 6. Gjør ett av følgende når du skal lage en markering:
  • Bruk det rektangulære markeringsverktøyet eller det elliptiske markeringsverktøyet til å dra over området du vil merke.
  • Hold ned Skift mens du drar for å begrense markeringen til et kvadrat eller en sirkel (slipp museknappen før du slipper Skift for å holde markeringsformen begrenset).
  • Hvis du vil dra en markering fra sentrum, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) når du har begynt å dra.
  Dra markering fra hjørne i Photoshop
  Dra en markering fra hjørnet av et bilde (venstre) og fra sentrum av et bilde (høyre) ved å trykke på ALT/TILVALG mens du drar

  • Med markeringsverktøyet for én rad eller én kolonne klikker du nær området du vil merke, og drar markeringen til den nøyaktige plasseringen. Hvis ingen markering er synlig, øker du forstørrelsen av bildevisningen.

  Merk:

  Hvis du vil justere plasseringen til et rektangel eller en elliptisk markering, drar du først for å opprette markeringsrammen, uten å holde musen nede. Deretter holder du nede mellomromstasten og fortsetter å dra. Slipp mellomromstasten, men hold fortsatt nede museknappen hvis du vil fortsette å justere markeringsrammen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet