Endre fargevelgeren

I stedet for å bruke Adobes fargevelger, kan du velge farger fra fargevelgeren i datamaskinens operativsystem eller fra en tredjeparts fargevelger.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Velg en fargevelger på Fargevelger-menyen, og klikk OK.

  Se dokumentasjonen for operativsystemet hvis du vil ha mer informasjon.

Legge til og slette fargekart

Du kan legge til eller slette fargekart fra fargekartpanelet.

Merk:

Du kan også legge til en fargerute fra fargevelgeren ved å klikke knappen Legg til i fargekart.

Legge til en farge i fargekartpanelet

 1. Bestem hvilken farge du vil legge til, og gjør den til forgrunnsfargen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk knappen Nytt fargekart  i fargekartpanelet. Du kan også velge Nytt fargekart på menyen i fargekartpanelet.

  • Plasser pekeren over et tomt område i den nederste raden i fargekartpanelet (pekeren blir malingsspannverktøyet), og klikk for å legge til fargen. Skriv inn et navn på den nye fargen, og klikk OK.

  Fargekartpanelet i Photoshop
  Farge valgt fra bilde (venstre) og lagt til i fargekartpanelet (høyre)

  • (Kun Creative Cloud) Velg Last inn fargekart på panelmenyen. Naviger til en HTML-, CSS- eller SVG-fil i Last inn-vinduet, og klikk OK. Photoshop leser fargeverdiene angitt i dokumentene. Denne funksjonen kjenner igjen følgende HTML/CSS-syntaks: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) og hsba(1,2,3,4).

  Merk:

  Nye farger lagres i Adobe-innstillingsfilen, slik at de beholdes mellom redigeringsøkter. Hvis du vil lagre en farge permanent, lagrer du den i et bibliotek.

Slette en farge fra fargekartpanelet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra et fargekart til sletteikonet .

  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), plasser pekeren over et fargekart (pekeren endres til en saks), og klikk.

Behandle fargebiblioteker

Fargekartbiblioteker gir en enkel måte å få tilgang til ulike sett med fager på. Du kan lagre egendefinerte sett med fargekart som et bibliotek for gjenbruk. Fargekart kan også lagres i et format for deling i andre programmer.

Laste inn eller erstatte et bibliotek med fargekart

 1. Velg ett av følgende på menyen i fargekartpanelet:

  Last inn fargekart

  Legger til et bibliotek til det gjeldende settet med fargekart. Velg bibliotekfilen du vil bruke, og klikk på Last inn.

  Erstatt fargekart

  Erstatter gjeldende liste med et annet bibliotek. Velg bibliotekfilen du vil bruke, og klikk på Last inn. Photoshop gir deg mulighet til å lagre det gjeldende settet med fargekart før du erstatter dem.

  Navn på et fargebibliotek

  Laster inn et bestemt fargesystem som er oppført nederst på menyen i fargekartpanelet. Du kan enten erstatte gjeldende sett med farger med biblioteket du laster inn, eller legge til biblioteket i det gjeldende settet.

Lagre et sett med fargekart som et bibliotek

 1. Velg Lagre fargekart på menyen i fargekartpanelet.
 2. Velg en plassering for fargekartbiblioteket, skriv inn et filnavn, og klikk Lagre.

  Du kan lagre biblioteket hvor som helst. Hvis du imidlertid plasserer bibliotekfilen i mappen Innstillinger/Fargekart i standardmappen for forhåndsinnstillinger, vil biblioteknavnet vises nederst på menyen i fargekartpanelet når du har startet programmet på nytt.

Gå tilbake til standardbiblioteket med fargekart

 1. Velg Tilbakestill fargekart på menyen i fargekartpanelet. Du kan enten erstatte gjeldende sett med farger med standard fargekartbibliotek eller legge til biblioteket i det gjeldende settet.

Dele fargekart mellom programmer

Du kan dele de heldekkende fargekartene du lager i Photoshop, Illustrator og InDesign, ved å lagre et fargekartbibliotek til utveksling. Fargene vises på nøyaktig samme måte i de forskjellige programmene når fargeinnstillingene er synkronisert.

 1. I fargeprøvepanelet kan du opprette prosessfarge- og spotfargeprøver du vil dele, og fjerne fargeprøver du ikke vil dele.

  Merk:

  Du kan ikke dele følgende fargeprøvetyper mellom programmer: mønstre, forløpninger og registerfargeprøven fra Illustrator eller InDesign, og bokfargereferanser, HSB, XYZ, tofargetoning, tetthet, samlet trykkfarge og fargeprøver for web-RGB fra Photoshop. Disse fargeprøvene utelates automatisk når du arkiverer fargeprøver for utveksling.

 2. Velg Arkiver fargeprøver for utveksling på menyen i Fargeprøver-panelet, og arkiver fargeprøvebiblioteker på et sted som er lett tilgjengelig.
 3. Last inn fargekartbiblioteket i Fargeprøver-panelet for Photoshop, Illustrator eller InDesign.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet