Lås navneverdier for kjente brukere ved godkjenning

Oversikt

På grunn av måten Adobe Acrobat Sign behandler mottakervariabler i maler på (som revisjonsrapporten), er det mulig for en mottaker å bli presentert med en gitt Navn-verdi når en avtale opprettes, og deretter få den Navn-verdien endret når mottakeren offisielt legger til signaturen.

Navn-verdier brukes vanligvis på mottakere under avtaleoppretting av:

  • Et API-kall som eksplisitt oppgir Navnet til mottakeren
  • En e-postadresse som er tilknyttet en eksisterende Acrobat Sign bruker-ID, som tillater at Navn-verdien kan importeres fra brukerprofilen

Når en mottaker angir en ny verdi i Navn-feltet og fullfører signaturprosessen, vil den nye Navn-verdien erstatte den forrige (opprinnelige) verdien og låse alt på plass (da den mottakeren har fullført sin del av avtalen).

Signaturpanel

 

For kunder som bruker kunnskapsbasert godkjenning som sporer avtaler ved hjelp av midlertidige revisjonsrapporter, kan denne potensielle endringen av Navn-verdier være en utfordring.

For å gi et alternativ for en mer forutsigbar rapport, har administratorer mulighet til å låse på plass en Navn-verdi som ble gitt til en mottaker da avtalen ble opprettet.

Merk:

Alternativet for å tillate skrevne signaturer må være deaktivert for å forhindre redigering av Navn-feltet i signaturpanelet.

Dette betyr at alle mottakere må levere en tegnet signatur eller et opplastet stempel/signaturbilde.

 

 

For å få tilgang til dette alternativet:

  1. Naviger til: Kontoinnstillinger > Signaturpreferanser > La mottakere signere og bruke initialer ved å
  2. Påse at det ikke er merket av for Skrive inn navnet og initialene
  3. Fjern haken ved Underskrivere kan endre navn eller initialer mens signaturen tegnes eller lastes opp  
Funksjonskontroller

Når alternativet er deaktivert, kan mottakerne fritt tegne signaturen eller laste opp bilde-/stempelunderskriften, men de kan ikke redigere Navn-strengen som brukes for malvariablene.

Alternativet for å låse navneverdiene for kjente brukere er:

  • Tilgjengelig på alle tjenestenivåer
  • Kan konfigureres på konto- og gruppenivå
  • Gjelder bare for mottakere med kunnskapsbasert godkjenning
Adobe-logoen

Logg på kontoen din