Brukerveiledning Avbryt

Behandle sideoversikt

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Nettskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Aktivere koblingsløse varsler
   6. Tilpasse e-postmaler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 
 7. Koblinger for å rapportere misbruk

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte 
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt

Behandle -siden inneholder oppføringene for avtalene som en bruker har sendt, samt alle avtaler som er delt med, eller sendt til brukeren fra en pålitelig kilde.

I tillegg til avtaler, kan brukeren velge å få tilgang til bibliotekmalene, nettskjemaene og bulk-e-postene generert/eid av brukeren.

Brukere som har kontoer delt med seg, kan endre det viste innholdet fra sine personlige data til å vise den delte kontoens innhold (med noen begrensninger for tilgjengelige handlinger).

Oversikt

Layout og funksjonalitet

Den sentrale listen over oppføringer

Den midterste delen på Administrer-siden laster inn en liste over avtaler, der hver rad representerer én avtalepost.

 • Hvis det er avtaler som venter på handling fra deg, vil Venter på deg-filteret bli valgt automatisk.
 • Filteret Pågående velges automatisk hvis ingen avtaler venter på brukeren.

Listen over avtaleposter har 4–5 kolonner, avhengig av det valgte filteret:

 • Mottaker – Mottakerverdien endres basert på status for avtalen:
  • I fremdriftsavtaler rapporterer du den aktuelle mottakeren som venter på handling.
  • Fullførte avtaler rapporterer den første mottakeren som er definert for avtalen.
  • Avbrutte og Utløpte avtaler rapporterer den sist tildelte mottakeren når den ble avbrutt/utløpt.
 • Avsender – Reflekterer navnet og selskapet til avsenderen når avsenderen ikke er den påloggede brukeren. Avtaler sendt fra den påloggede brukeren viser «Meg» som avsenderverdi.
 • Tittel – Reflekterer tittelen på avtalen slik den ble konfigurert. Dette er samme tittel som filtreres når rapporter genereres.
 • Gruppe – Reflekterer gruppen der avtalen ble sammensatt. Bare den opprinnelige avsenderen av avtalen vil se at Gruppe-verdien fylles ut.
  • Avtaler i listen som ikke er satt sammen av pålogget bruker, presenterer som en bindestrek ( - ) fremfor gruppenavnet.
 • Endret – Reflekterer den siste datoen avtalen ble endret av brukerhandling (signering, kansellering osv.). Verdien Modifisert oppdateres med hver handling til avtalen når en terminalstatus (Fullført/Avbrutt/Utløpt).

Avtalelisten er i utgangspunktet sortert etter Endret dato, med den sist endrede avtalen øverst.

Ved å klikke på en kolonneoverskrift sorteres listen etter den verdien i stigende/synkende rekkefølge. Hvis overskriften klikkes på nytt, blir sorteringsrekkefølgen reversert.

Sideoverskrifter

Hurtighandlinger og indikatorikoner

Oppføringene i den sentrale listen har en eller flere "hurtighandling"-knapper og opptil to indikatorikoner som vises når du beveger musen over en individuell oppføring.

 • Handlinger er alltid skjult til du flytter musen over.
 • Indikatorikoner er skjult, med mindre funksjonen ikonet representerer er konfigurert for den individuelle posten.
  • Indikatorikoner er alltid synlige (i knallblått) når de er konfigurert for oppføringen.
Handlinger og ikoner i oppføringen når man holder musepekeren over

 • Rask handling: Åpne – Åpne-knappen åpner avtalen for visning (samme som Åpne avtale-handlingen på høyre skinne).
  • Hold nede CMD/CTRL-tasten og venstreklikk på Åpne-knappen, for å åpne avtalen i en ny fane.
 • Påminnelse indikator - Når en Påminnelse is aktiv for oppføringen, vises det blå ikonet i oppføringslisten.
  • Ved å klikke på ikonet kan en ny påminnelse konfigureres.
  • Hvis en eksisterende påminnelse er på plass, presenteres et påminnelsessammendrag med en merknad som angir når siste påminnelse ble sendt.
 • Notater-indikator – Når et Notat er lagt til i oppføringen av brukeren, så vises det blå ikonet i oppføringslisten.
  • Ved å klikke på Legg til notater-ikonet kan brukeren legge til et personlig notat til avtalen. Dette notatet er ikke synlig eller søkbart for andre brukere i systemet.
  • Holder du musepekeren over konfigurerte Notater-ikonet, vises de første tegnene i notatet i en tekstboble over ikonet.
Pågår

 • Rask handling: Åpne – Åpne-knappen åpner avtalen for visning (samme som Åpne avtale-handlingen på høyre skinne).
  • Hold nede CMD/CTRL-tasten og venstreklikk på Åpne-knappen, for å åpne avtalen i en ny fane.
 • Rask handling: Signer – Signer-knappen åpner esign-siden for å godta brukerens signatur (samme som Vis og signer-knappen på høyre spor).
 • Notater-indikator – Når et Notat er lagt til i oppføringen av brukeren, så vises det blå ikonet i oppføringslisten.
  • Ved å klikke på Legg til notater-ikonet kan brukeren legge til et personlig notat til avtalen. Dette notatet er ikke synlig eller søkbart for andre brukere i systemet.
  • Holder du musepekeren over konfigurerte Notater-ikonet, vises de første tegnene i notatet i en tekstboble over ikonet.
Venter på deg

 • Rask handling: Åpne – Åpne-knappen åpner avtalen for visning (samme som Åpne avtale-handlingen på høyre skinne).
  • Hold nede CMD/CTRL-tasten og venstreklikk på Åpne-knappen, for å åpne avtalen i en ny fane.
 • Rask handling: Last ned PDF – Last ned PDF-knappen aktiverer nedlasting av avtale-PDF-en (samme som Last ned PDF-handlingen på høyre skinne).
 • Notater-indikator – Når et Notat er lagt til i oppføringen av brukeren, så vises det blå ikonet i oppføringslisten.
  • Ved å klikke på Legg til notater-ikonet kan brukeren legge til et personlig notat til avtalen. Dette notatet er ikke synlig eller søkbart for andre brukere i systemet.
  • Holder du musepekeren over konfigurerte Notater-ikonet, vises de første tegnene i notatet i en tekstboble over ikonet.
Fullført

 • Rask handling: Åpne – Åpne-knappen åpner avtalen for visning (samme som Åpne avtale-handlingen på høyre skinne).
  • Hold nede CMD/CTRL-tasten og venstreklikk på Åpne-knappen, for å åpne avtalen i en ny fane.
 • Rask handling: Redigere – Rediger-knappen åpner Komponser (send) -siden for å tillate redigering av avtalen (samme som Rediger avtale -handlingen på høyre skinne).
 • Notater-indikator – Når et Notat er lagt til i oppføringen av brukeren, så vises det blå ikonet i oppføringslisten.
  • Ved å klikke på Legg til notater-ikonet kan brukeren legge til et personlig notat til avtalen. Dette notatet er ikke synlig eller søkbart for andre brukere i systemet.
  • Holder du musepekeren over konfigurerte Notater-ikonet, vises de første tegnene i notatet i en tekstboble over ikonet.
Utkast

 • Rask handling: Åpne – Åpne-knappen åpner avtalen for visning (samme som Åpne avtale-handlingen på høyre skinne).
  • Hold nede CMD/CTRL-tasten og venstreklikk på Åpne-knappen, for å åpne avtalen i en ny fane.
 • Rask handling: Rediger – Rediger -knappen åpner -malen i forfattermiljøet for å tillate redigering av malfeltene (samme som Rediger mal handling i høyre skinne).
 • Notater-indikator – Når et Notat er lagt til i oppføringen av brukeren, så vises det blå ikonet i oppføringslisten.
  • Ved å klikke på Legg til notater-ikonet kan brukeren legge til et personlig notat til avtalen. Dette notatet er ikke synlig eller søkbart for andre brukere i systemet.
  • Holder du musepekeren over konfigurerte Notater-ikonet, vises de første tegnene i notatet i en tekstboble over ikonet.
Biblioteksmal

 • Rask handling: Åpne – Åpne-knappen åpner avtalen for visning (samme som Åpne avtale-handlingen på høyre skinne).
  • Hold nede CMD/CTRL-tasten og venstreklikk på Åpne-knappen, for å åpne avtalen i en ny fane.
 • Rask handling: Rediger – Rediger -knappen åpner Lag nettskjema komponeringsside for å tillate redigering av nettskjemaet (samme som Rediger nettskjema-handling på høyre skinne).
 • Notater-indikator – Når et Notat er lagt til i oppføringen av brukeren, så vises det blå ikonet i oppføringslisten.
  • Ved å klikke på Legg til notater-ikonet kan brukeren legge til et personlig notat til avtalen. Dette notatet er ikke synlig eller søkbart for andre brukere i systemet.
  • Holder du musepekeren over konfigurerte Notater-ikonet, vises de første tegnene i notatet i en tekstboble over ikonet.
Nettskjema

 • Rask handling: Åpne – Åpne-knappen åpner avtalen for visning (samme som Åpne avtale-handlingen på høyre skinne).
  • Hold nede CMD/CTRL-tasten og venstreklikk på Åpne-knappen, for å åpne avtalen i en ny fane.
 • Hurtighandling: Last ned skjemadata - Last ned skjemadata -knappen starter en nedlasting av formfeltdata for Bulksending-transaksjon (samme som Last ned formfeltdata -handlingen i høyre spor).
 • Notater-indikator – Når et Notat er lagt til i oppføringen av brukeren, så vises det blå ikonet i oppføringslisten.
  • Ved å klikke på Legg til notater-ikonet kan brukeren legge til et personlig notat til avtalen. Dette notatet er ikke synlig eller søkbart for andre brukere i systemet.
  • Holder du musepekeren over konfigurerte Notater-ikonet, vises de første tegnene i notatet i en tekstboble over ikonet.
Bulksending

 

De venstre skinnefiltrene

Venstre skinne i vinduet viser en liste over filtre for avtalestatuser (øverst) og en gruppe malobjekter (nederst).

Ved å velge et hvilket som helst filter fylles den sentrale listen over avtaler/maler ut tilsvarende.

Filterliste

Det er to "aktive" statuser. Hver av dem angir mengden innhold i parenteser etter statusnavnet:

 • Behandling pågår (N) – Avtaler som returneres med Under behandling-status, venter på at en deltaker skal fullføre handlingen. Avtaler som venter på den påloggede brukeren, blir ikke returnert
 • Venter på deg (M) – Avtaler som venter på den påloggede brukeren, vises i Venter på deg-filteret. 

Det er tre "avsluttede" statuser:

 • Fullført – Avtaler som er vellykket og fullstendig ferdigstilt. 
 • Kansellert – Avtaler som av en eller annen grunn er forkastet. Dette omfatter: 
  • avtaler som er kansellert av avsenderen
  • avtaler som er avvist av en deltaker
  • avtaler som er avsluttet på grunn av gjentatte godkjenningsfeil
  • avtaler som er utsatt for en systemfeil som fører til at de ikke er levedyktige
 • Utløpt – Avtaler som når en utløpsdato og som avsluttes automatisk.

Utkast -status inneholder alle de delvis bygde avtalene, som vanligvis venter på feltplassering.

Malfiltrene inneholder kun «overordnede» maler som brukes til å generere «underordnede» avtaler. Underordnede avtaler fanges opp i (overstående) avtalefiltre.  

Overordnede maler er ikke avtaler i seg selv, men brukes til å produsere store mengder enkeltavtaler. Disse overordnede objektene inkluderer:

 • (Bibliotek) Maler – alle dokument- og feltmalene som er tilgjengelige i dokumentbiblioteket ditt.
 • Nettskjemaer – nettskjemaer ble tidligere kalt kontrollprogrammer, og er avtalemaler som kan leveres som koblinger eller innebygd på nettsider. Nettskjemaer startes av underskrivere og genererer en underordnet avtale for hver deltaker som fyller ut et.
 • Massesendinger - Massesending -maler (tidligere kjent som Megasignering) aksepterer en liste med individuelle mottakere, for å generere et stort volum av diskrete avtaler ved å bruke samme skjema(er). Hver avtale er en diskret transaksjon; de enkelte mottakerne er uvitende om de andre (dvs. sende en intern utgiftspolicy til alle ansatte).

 

Søk etter funksjonalitet

Søke-linjen og medfølgende Filtre-knappen åpner for presise søkekriterier for å finne avtaler i det som raskt kan bli et overveldende antall transaksjoner.

Finn ut mer om hvordan søk fungerer her >

Søkefiltre

 

Kontekstmeny for høyre spor

Ved å velge (enkelt-klikke) en hvilken som helst post i midtlisten, aktiveres det høyre sporet for å åpne en kontekstbasert meny med handlinger og metadata som er relevante for det valgte objektet.

Åpne avtale

Den høyre kontekstmenyen for sporet har forskjellige alternativer basert på brukerens tjenestenivå (individ, bedrift osv.), objektet som er valgt (avtale, nettskjema osv.), statusen til brukeren (admin, bruker) og status for objektet (aktivt, pågående, fullført osv.). Hvis du ikke ser et alternativ/funksjon som du forventer er tilgjengelig, sjekker du med administratoren din for å se om du er begrenset av design (innstillingskonfigurasjon, brukerautoritetsnivå) eller tilgjengelighet (tjenestenivå).

 

Den delte kontovelgeren (valgfritt)

Kontoer som har aktivert kontodeling kan klikke på Dine avtaler -tittelen for å åpne en liste over kontoene som for øyeblikket er delt med brukeren. Denne listen fungerer som et filter som fyller administreringssiden med innholdet fra den valgte brukeren eller gruppen. Alternativet å velge Alle delte avtaler er også tilgjengelig.

Når du velger et alternativ:

 • den klikkbare tittelen endres til navnet på filteret
 • den sentrale listen over poster er fylt med det delte innholdet
 • to nye kolonner legges til i listen over poster for å indikere kilden til innholdet: 
  • GRUPPE – gruppen som inneholder oppføringen
  • DELT AV – navnet på brukeren som deler innholdet
Rullegardinmenyen for delt konto

Kontoer som har Avansert kontodeling aktivert, kan bytte mellom de delte brukerkontoene for å muligens vise, sende og signere avtaler på vegne av brukeren (avhengig av hvordan deling er konfigurert):

 • Hold musepekeren over navnet ditt øverst til høyre på skjermen.
 • Klikk på Bytt konto.
 • Velg brukerkontoen du vil bytte til, og klikk på OK.
Bytt konto

Ved bytte til en annen brukers konto kan den påloggede brukeren sende avtaler på vegne av «kontoen det ble byttet til»:

Konto det ble byttet til

 

«Avtale»-spesifikke data og handlinger

Nedenfor er en liste over avtalespesifikke funksjoner og handlinger som brukere kan bruke.

 

Navn eller Tittel på avtalen er øverst til høyre i sideoppsettet:

Tittel – Navn på avtalen

 

Opprettelsesdato står rett under navnet på avtalen.

Opprettelsesdato

 

Gjeldende avtale status vises under navnet på avtalen og opprettelsesdatoen, øverst til høyre i vinduet.

Avtalestatus

 

Hvem avtalen er Fra, står øverst til høyre. 

 • Fra-feltet er bare synlig når du ikke er avsender.
Sendt av – Fra

 

Den globale meldingen for avtalen er øverst til høyre, rett under Avsender.

Global melding

 

Gjeldende mottaker identifiseres i den nye og utvidede mottakerlisten som tydelig viser alle mottakerne og deres status i forhold til avtalen.

Mottakerliste

En bruker kan signere en avtale fra Administrer -siden ved å velge avtaleoppføringen og klikke på Vis og signer-knappen i høyre skinne eller Signer rask handling på oppføringen i den sentrale listen.

Vis og signer

 

Standard avtalesigneringsgrensesnitt åpnes for å godta feltinndata og signaturer:

Bilde

Alternativet for å kansellere avtalen vises på høyre side sammen med handlingene: Kanseller.

Fulle funksjonsdetaljer

Kansellere avtale

Alternativet for å angi, redigere og slette utløpsdatoen til avtalen finnes under opprettelsesdato: Utløpsdato.

Klikk på blyantikonet for å åpne redigeringspanelet.

Fulle funksjonsdetaljer

Rediger utløpsdatoen

Oppsettet på Behandle-siden viser deltakerne i en avtale og gir:

 • Løpende status over hvor mange deltakere som har fullført sine handlinger (rett under e-postadressen til gjeldende deltaker).
 • En full liste over alle deltakerne og deres roller i forhold til avtalen (på høyre side).
Mottakerliste

Alternativet for å erstatte gjeldende mottaker vises ved å holde musepekeren over ikonet for gjeldende mottaker og så klikke på koblingen Erstatt deltaker.

Det finnes to alternativer, avhengig av kontoinnstillingene dine:

 • Erstatt mottaker – Dette alternativet bytter ut den nåværende mottakeren, og nekter vedkommende videre tilgang til avtalen
 • Legg til alternativ mottaker – Å legge til en alternativ mottaker inkluderer den nye mottakeren, men beholder den opprinnelige mottakeren, slik at denne kan fullføre avtalen

>>Her finner du informasjon om hvordan du erstatter gjeldende underskriver

Alternativer for Erstatt gjeldende mottaker

Avsenderen av en avtale har myndighet til å endre godkjenningsmetoden for hver av deltakerne, etter at avtalen er sendt.

Dette er spesielt nyttig hvis det ble brukt et passord som er gått tapt/glemt. Passordet kan enkelt nullstilles.

Alternativet for å redigere godkjenning av mottakere vises ved å holde musepekene over ikonet for gjeldende mottaker og så klikke på Rediger-koblingen ved siden av godkjenningsmetoden.

Merk:

Denne innstillingen gjelder bare for passord som brukes i mottakergodkjenning.

Passord som brukes til å beskytte en signert PDF-fil, berøres ikke.

Rediger godkjenningsmetode

Alternativet for å erstatte filene i en sendt avtale er i handlingene på høyre side: Endre avtale

Fulle funksjonsdetaljer

Endre avtale

Hvis en avtale er signert utenfor Acrobat Sign-signeringsprosessen (for eksempel hvis en mottaker skriver ut dokumentet og signerer det fysisk), kan opphavspersonen til avtalen digitalisere og laste opp avtalen tilbake til Acrobat Sign.

Bilde

Hvis kontoen bruker myndighets-ID til mottakervalidering, og du har valgt å lagre godkjenningsinformasjonen, vil du ha mulighet til å laste ned Rapport over underskriveridentitet.

Last ned identitetsrapport

Historikken for avtalen vises til høyre i bunnen av handlingene: Aktivitet.

Avtaleaktivitet

 

Et klikk på Aktivitet -alternativet erstatter kontrollene på høyre side med full aktivitet (historikk) for avtalen, oppført i kronologisk rekkefølge, med de nyligste hendelsene øverst.

Fulle funksjonsdetaljer

Aktivitetsliste


Andre vanlige handlinger på tvers av objekter

Slik viser du innholdet (filene) i en avtale:

 • Enkeltklikk på avtalen for å velge den og åpne kontrollene til høyre
 • Klikk på Åpne avtale-handlingen 
Åpne avtalen

 

Avtalen åpnes for gjennomgang. Kontrollene på høyre side forblir på plass.

Åpnet avtale

Alternativet for å angi eller slette påminnelser vises på høyre side sammen med handlingene: Påminnelse

Fulle funksjonsdetaljer

Ny Behandle-side – Påminnelse

Biblioteksmaler og nettskjemaer har mulighet for administratorer til å endre eieren av malen. Malen må være under administratorens autoritet for å avsløre handlingen.

Ny eier

Hvis du velger alternativet Ny eier vises en boks der du kan angi e-postadressen til den nye eieren.

Du finner mer informasjon om objektoverføringer her: >>

Inndatagrensesnitt for ny eier

Alternativet for å dele avtalen vises på høyre side sammen med handlingene: Del.

Når en avtale er delt:

 • Det sendes en e-postmelding til brukeren (e-post) du deler avtalen med.
  • E-postmeldingen inneholder et PDF-vedlegg med avtalen i gjeldende tilstand. 
 • Avtaleposten blir tilgjengelig på Behandle-siden til brukeren (e-postadresse) du delte den med.
  • Den brukeren kan gjennomgå avtalen som om vedkommende var angitt som "Kopi til" for avtalen.

Fulle funksjonsdetaljer

Dele en avtale

Alternativet for å laste ned avtalen og/eller avtalens revisjonsrapport er på høyre side sammen med handlingene: Last ned PDF og Last ned revisjonsrapport henholdsvis

Last ned PDF-fil – Revisjonsrapport

Hvis det brukes flere filer for å opprette avtalen, og brukeren ikke ønsker å laste ned hele PDF-en i én sammenkoblet fil, åpner dette alternativet for nedlasting av de individuelle filene (som opprinnelig lastet opp).

Last ned enkeltfiler

Hvis du velger dette alternativet, åpnes et grensesnitt som lar hver fil klikkes etter tur for å laste ned en PDF-versjon av den filen.

Velg filene

De «overordnede» malobjektene har muligheten til å laste ned skjemafeltdata for alle avtaler som har blitt skapt fra malen.

 

Last ned skjemafeltdata

Hvis du velger dette alternativet, utløses en nedlasting av en CSV-formatfil til ditt lokale system med alt feltinnhold for alle underordnede avtaler generert fra den overordnede malen.

Lastet ned CSV

Innhold kan skjules på Behandle-siden. Innholdet slettes ikke, statusen endres ikke og avtalen kan fortsette som normalt gjennom signeringssyklusen. Avtalen blir ganske enkelt ikke synlig i brukerens visning av Behandle-siden.

Merk:

For å vise innholdet, må du først søke ved hjelp av Vis kun skjulte avtaler -filter

Skjul avtale


Kjente problemer

Problem: Ved bytte til den nye Behandle-siden er siden helt tom, uten noe avtaleinnhold.

Test: Forsøk å laste inn denne siden: https://documentcloud.adobe.com/

 • Hvis du ikke kan laste inn https://documentcloud.adobe.com/, må du kontakte din interne nettverksadministrasjon og samarbeide med dem for å oppheve blokkeringen av documentcloud.adobe.com-domenet.
 • Hvis du kan åpne koblingen over, kontakter du kundestøtte.
Merk:

Sidene Hjem og Vis avtale berøres på samme måte.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet