Brukerveiledning Avbryt

Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Aktiver en godkjenningsmetode for mottakere i USA som bruker offentlig informasjon om mottakeren hentet fra ulike offentlige databaser.

Oversikt

Kunnskapsbasert godkjenning (KBA) er en premium godkjenningsmetode med flere faktorer som sikrer verifisering av identitet på høyt nivå. KBA er bare gyldig for å kontrollere identiteten til USA-baserte mottakere.

Godkjenningsprosessen ber mottakeren om å legge inn for- og etternavn i tillegg til hjemmeadressen. Mottakeren kan eventuelt også angi de fire siste sifrene i det amerikanske personnummeret.

Etter å ha svart flere spørsmål, kan mottakeren åpne og endre avtalen.

Tilgjengelighet:

Kunnskapsbasert godkjenning er bare tilgjengelig for enterprise-lisensplaner.

KBA er en premium godkjenningsmetode med forbruksbaserte priser:

 • Kjøpene må skje via salgsrepresentanten din fra Adobe.
 • Transaksjoner er en ressurs på kontonivå. Alle grupper forbruker fra samme globale utvalg.

Konfigurasjonsomfang:

Funksjonen kan være aktivert på både konto- og gruppenivå.

Merk:

KBA gjelder bare for mottakere i USA.

Bruk

Når mottakeren trykker på Gjennomgå og signer, sendes vedkommende til KBA-siden for identitetsbekreftelse, der man kan skrive inn navn og adresse:

Den angitte informasjonen brukes til å spørre mot flere offentlige databaser, og genererer en liste med tre til fire personspesifikke spørsmål til mottakeren.

Eksempelspørsmål:

 • Velg riktig husnummer i adressen du delte med {et navn}
 • Hvilket av følgende fly har du eid
 • I hvilke av følgende byer har du gått på skole
 • Fra hvem kjøpte du eiendommen {en adresse}
 • Hvilken aldersgruppe samsvarer med alderen på {et navn}

 

Når autentiseringen er bestått, får mottakeren tilgang til å åpne avtalen.

Hvis mottakeren lukker avtalen før handlingen fullføres, må mottakeren godkjennes på nytt for å gjenoppta.

For å sikre mot forsøk på godkjenning med rå kraft, kan KBA-metoden konfigureres til å kansellere avtalen etter et definert antall mislykkede forsøk.

Konfigurere kunnskapsbasert godkjenning ved oppretting av en ny avtale

Når kunnskapsbasert godkjenning er aktivert, kan avsenderen velge den på rullegardinmenyen Godkjenning rett til høyre for mottakerens e-postadresse:

Velg godkjenningsmetoden

En valgfri konfigurasjon av KBA-metoden kan kreve at avsenderen setter inn mottakerens navn.

Dette alternativet sikrer at mottakerens navn forblir likt gjennom hele transaksjonens levetid.

KBA med påkrevde navneverdier

Merk:

Hvis KBA ikke er et alternativ for avsenderen, så er ikke godkjenningsmetoden aktivert for gruppen som brukeren sender fra.

Forbruk av premium godkjenningstransaksjoner

Som en premium godkjenningsmetode må KBA-transaksjoner kjøpes og være tilgjengelig for kontoen før avtaler kan sendes med KBA konfigurert.

KBA-transaksjoner forbrukes per mottaker.

Eksempel: En avtale konfigurert med tre mottakere som godkjennes med KBA, forbruker tre godkjenningstransaksjoner.

 

Å konfigurere en avtale med flere mottakere reduserer det samlede tilgjengelige volumet for en kontoen, med én transaksjon for hver mottaker som godkjennes med KBA.

 • Hvis et avtaleutkast med KBA kanselleres, returneres kjøpet av KBA-godkjenningen til det samlede volumet som er tilgjengelig for kontoen.
 • Hvis en pågående transaksjon kanselleres, returneres ikke godkjenningstransaksjonen til det samlede volumet som er tilgjengelig for kontoen.
 • Endring av en godkjenningsmetode til KBA (fra en hvilken som helst annen metode) forbruker en transaksjon
  • Hvis du bytter samme mottaker frem og tilbake mellom KBA og andre metoder, bruker du bare én transaksjon totalt.
 • Endring av godkjenningsmetode fra KBA til en annen metode returnerer ikke transaksjonen
 • Hver mottaker som godkjennes med kunnskapsbasert godkjenning bruker bare én transaksjon, uansett hvor mange ganger de forsøker prosessen.

 

Spore tilgjengelig volum

Slik overvåker du volumet av KBA-transaksjoner som er tilgjengelige for kontoen:

 • Gå til Send-innstillinger > Alternativer for identifikasjon av signerer.
 • Velg lenken Spor bruk:
Send-innstillingene med Spor bruk uthevet for KBA

Kontoer som har kjøpt tjenesten under VIP-lisensieringsprogrammet, har et Spor bruk-vindu i et annet format for bedre representasjon av antall transaksjoner i forbindelse med lisensieringsplanen.

VIP-format for transaksjonsforbruk

Revisjonsrapport

En vellykket identitetsverifisering ved hjelp av kunnskapsbasert godkjenning loggføres eksplisitt i revisjonsrapporten med godkjenningstokenet som ble levert av LexisNexis.

KBA-revisjonsrapport – bekreftet ID

Hvis avtalen blir kansellert på grunn av at mottakeren ikke kan godkjennes, blir årsaken uttrykkelig oppgitt:

KBA-revisjonsrapport – mislykket ID

Anbefalte fremgangsmåter og viktige punkter

 • Hvis andrefaktorgodkjenning ikke kreves for interne sigunaturer, bør du vurdere Acrobat Sign-godkjenningsmetoden fremfor KBA for å redusere friksjonen ved signering og spare på forbruket av Premium-godkjenningstransaksjoner.

Konfigurasjonsalternativer

Kunnskapsbasert godkjenning har to sett med kontroller, som er tilgjengelige for konfigurering på konto- og gruppenivå:

 • Send-innstillinger, som styrer avsenderens tilgang til og konfigurasjon av KBA-alternativet.
 • Sikkerhetsinnstillingene angir hvor mange forsøk mottakeren har før avtalen kanselleres.

Aktiver godkjenningsmetoden under Send-innstillingene

Muligheten til å bruke kunnskapsbasert godkjenning kan aktiveres for avsendere ved å gå til Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder

 • Kunnskapsbasert godkjenning-avmerkingsboksen - Når den er merket av, er KBA et tilgjengelig alternativ for avtalene som opprettes i gruppen.
 • (Valgfritt) Be om navn på underskriver på Send-siden – Når dette er merket av, må avsenderne oppgi mottakerens navn. Denne navnverdien vedvarer gjennom signeringssyklusen, mottakeren har ikke lov til å endre det.
  • Aktivering av dette alternativet hindrer at mottakeren kan delegere avtalen (inkludert automatisk delegering).
  • Erstatt underskriver vil fungere for avsenderen fra den nye Behandle-siden.
 • (Valgfritt) Når KBA er aktivert, kan du definere den som standardmetoden når du skriver en ny avtale.
 • Lagre endringen på siden.
Send-innstillinger med KBA-identitetsgodkjenningskontrollene uthevet

Konfigurer sikkerhetsinnstillingene

Kunnskapsbasert godkjenning har tre konfigurerbare alternativer på siden Sikkerhetsinnstillinger:

 • Begrens antall forsøk – Aktivert som standard. Denne avmerkingsboksen aktiverer sikkerhetsalternativet for å kansellere avtalen hvis en mottaker ikke godkjennes innenfor det definerte antallet forsøk. Hvis dette alternativet deaktiveres, kan mottakerne prøve å godkjenne et ubegrenset antall ganger.
  • Gi underskrivere XX forsøk på å bekrefte sin identitet før avtalen oppheves – Administratoren kan angi et hvilket som helst tall for å begrense antall forsøk på å godkjenne. Når antallet forsøk er nådd, blir avtalen automatisk kansellert.
 • Vanskelighetsnivå for kunnskapsbasert godkjenning – Definerer kompleksiteten i valideringsprosessen:
  • Standard – Underskriverne får tre spørsmål og må svare riktig på alle tre. Hvis de svarer riktig på kun to av dem, får de to spørsmål til, som begge må besvares riktig.
  • Vanskelig – Underskriverne får fire spørsmål og må svare riktig på alle fire. Hvis de svarer riktig på kun tre av dem, får de to spørsmål til, som begge må besvares riktig.
KBA-sikkerhetskontroller

Merk:

Hvis du ikke ser innstillingene på menyen, må du kontrollere at godkjenningsmetoden er aktivert på siden Send-innstillinger.

Automatisk kansellering av avtalen når godkjenning av en mottaker mislykkes

Hvis innstillingene begrenser antall forsøk på KBA-godkjenning, og mottakeren mislykkes det antallet ganger, blir avtalen automatisk kansellert.

Avsenderen av avtalen får tilsendt en e-post som kunngjør kanselleringen, med et notat som angir hvilken mottaker autentiseringen mislyktes for.

Ingen andre parter blir varslet.

Kansellert avtale på grunn av mislykket ID

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?