Konfigurere Avslå-alternativer for mottakere

Oversikt

Muligheten en mottaker har til å avslå en avtale, kan konfigureres på konto- eller gruppenivå, og når den er aktivert, er det verktøy tilgjengelig for å lukke tilbakemeldingsløyfen om hvorfor avtalen ble avslått.

Muligheten til å tillate avslag og registrere en egendefinert årsak, er tilgjengelig for alle tjenestenivåer.

Alternativene for å definere din egen liste over avslagsårsaker og vise Avslå-knappen i bunntekstbanneret, er bare tilgjengelig på Enterprise-nivå.


Bruk

Når gruppen eller kontoen aktiverer funksjonssettet for å avslå avtaler, blir alternativet Avslå å signere satt inn på Alternativer-menyen på e-signeringssiden:

Avslå i meny

Hvis en mottaker velger å avslå sin handling, blir vedkommende presentert en liste med forhåndsdefinerte årsaker og/eller et alternativ for å angi sin egen tilpassede årsak til avslag (avhengig av hvordan funksjonssettet er konfigurert):

Årsaker til å avslå

Når avtalen er avslått, blir avtalen kansellert, og opphavspersonen til avtalen blir varslet.


Aktivitets- og revisjonsrapportoppføringer

Handlingen for å avslå en avtale blir registrert to steder i transaksjonsposten:

 • Aktivitet-posten til avtalen
 • Revisjonsrapporten som er utledet fra transaksjonen
Avslå – Aktivitetsrapport
Aktivitetsrapport

Alternativer for å avslå
Revisjonsrapport

Merk:

Kommentaren som brukes til å avslå, vises bare i Aktivitet-listen, ikke i Revisjonsrapporten.


Gjenopprett årsakene til å avslå

Årsaken til å avslå en avtale kan gjennomgås enten i avtalen i Aktivitet-delen (som beskrevet ovenfor) eller ved å kjøre en rapport som inneholder avtalen.

Mottakerrs årsak til å avslå-kolonnen(e) kommer etter de individuelle mottakerdataene:

Avslå i rapportering


Konfigurasjonsalternativer

Individuelle kunder, Business- og Small business-kunder kan tillate alternativet for å avslå og kreve at det oppgis en egendefinert årsak.

 • Fordi en liste med årsaker ikke er tilgjengelig for disse tjenestenivåene, registreres en egendefinert årsak.
Alternativer for å avslå – Business-nivå

På Business-tjenestenivået inneholder funksjonssettet for årsaker til å avslå, fem konfigurerbare alternativer.

 • La underskrivere avslå er den primære aktiveringsbryteren, og den må være aktivert for å få tilgang til de fire andre alternativene.
Alternativer for å avslå


La underskrivere avslå

Aktivering av denne innstillingen på toppnivå setter inn muligheten for at de fleste mottakerroller kan avslå avtalen og avbryte den i prosessen.

 • Mottakere som er tildelt rollen Sertifisert mottaker er eksplisitt ekskludert, og muligheten for å la dem avslå, må være konfigurert separat av Suksess- eller Kundestøtte.
Alternativer for å avslå


Godtakere: Aktiver Avslå-knapp

Når aktivert vil mottakere med Godtaker-rolle se et Avslå/godta-knappesett i bunnteksten på e-signeringssiden.

 • Avslå å signere-alternativet er også inkludert på Alternativer-menyen.
Avslå-knapp i bunnteksten


Krev at underskrivere oppgir en årsak

Når alternativet Krev at underskrivere oppgir en årsak er aktivert, får mottakere som avslår, en liste over årsaker til å avslå:

Avslå med en angitt årsak

Årsakene til å avslå konfigureres av konto-/gruppeadministratoren, og minst én årsak må defineres. Ellers genereres en feil:

Feil når ingen årsak er angitt

Klikk på pluss-ikonet for å vise Opprett-overlegget når du skal opprette en ny årsak til å avslå:

Legge til en årsak

Det er tre elementer som kreves for å definere årsaken til å avslå:

 • Navn på årsak til å avslå å signere – Navnet på årsaksposten. 
  • Er tilgjengelig for å legge til rette for årsaker som kan dekke forskjellige språk
 • Tekst i årsak til å avslå å signere – Dette er selve teksten som settes inn i Aktivitet-posten og rapporteringsfeltet. 
  • Årsaksteksten er begrenset til 255 tegn eller mindre
  • Mottakeren vil se den fulle teksten i valgvinduet.
 • Språk – Det er bare årsaker som har en samsvarende språkverdi for underskriverens miljø, som presenteres som valg. Hvis du sender avtaler med den franske nasjonale innstillingen, vil det bare være årsaker som er flagget for fransk språk, som kan velges
  • Hvis underskriveren bruker en nasjonal innstilling som ikke har noen forhåndsdefinert årsak, godtas en egendefinert årsak

Når årsaken er riktig konfigurert, klikker du på Lagre.

Årsaken blir umiddelbart tilgjengelig for alle underskrivere.

Hvis du vil redigere eller slette en årsak fra listen, klikker du på årsaken for å merke den.

Handlingene for å redigere eller slette vises øverst til venstre i delen:

Rediger eller slett en årsak


La underskrivere oppgi en egendefinert årsak

Aktivering av funksjonen for egendefinert årsak gir mottakeren mulighet til manuelt å oppgi sin egen årsak med egne ord:

Avslå med egendefinert årsak


Vis kombinert liste over årsaker til å avslå fra konto og gruppe

Alternativet for å kombinere årsakene til å avslå på både kontonivå og gruppenivå er bare tilgjengelig når du konfigurerer kontrollene på gruppenivå.

Ved å bruke dette alternativet kan du opprette et kjernesett med universelle årsaker til å avslå på kontonivå, og deretter legge til spesialiserte årsaker på gruppenivå som er eksplisitt utformet for innholdet som genereres fra den gruppen.


Ting å kjenne til ...

Rollen Sertifisert mottaker er eksplisitt utelatt fra Årsak til å avslå-settet med kontroller. Kunder som trenger å tillate at Sertifiserte mottakere avslår en avtale, må kontakte sin suksess- eller kundestøttekontakt for å få alternativet aktivert.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din