Brukerveiledning Avbryt

Telefongodkjenning

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Nettskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Aktivere koblingsløse varsler
   6. Tilpasse e-postmaler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 
 7. Koblinger for å rapportere misbruk

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte 
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Aktiver en metode for mottakergodkjenning, hvor mottakeren kan få en tekst- eller talemelding som inneholder et passord sendt til telefonen.

Oversikt

Telefongodkjenning er en premium metode for andrefaktorgodkjenning som sikrer en sterk bekreftelse av identitet ved å få mottakeren godkjent med en kode levert til telefonen enten som SMS eller talemelding (på forespørsel).

Tilgjengelighet:

Telefonautentisering er bare tilgjengelig for enterprise-lisensplaner.

Telefonautentisering er en premium godkjenningsmetode som betales per gangs bruk.

 • Kjøpene må skje via salgsrepresentanten din fra Adobe.
 • Transaksjoner er en ressurs på kontonivå. Alle grupper forbruker fra samme globale utvalg.

Konfigurasjonsomfang:

Funksjonen kan være aktivert på både konto- og gruppenivå.

Slik brukes det

Godkjenningsprosessen gir mottakeren først et varsel om at de må oppgi en bekreftelseskode for å få tilgang til avtalen. Denne meldingen inneholder følgende:

 1. De siste fire sifrene i mottakerens telefonnummer (som ble oppgitt da avtalen ble opprettet) slik at mottakeren vet hvilken enhet koden blir sendt til.
 2. Opphavspersonens (koblede) navn oppgis i tilfelle mottakeren skulle trenge å kontakte vedkommende (f.eks. for å endre telefonnummeret). Når vedkommende trykker på lenken, åpnes en ny e-postmelding til avsenderen av avtalen.
  • Denne koblingen kan endres for å lede mottakeren til en eksplisitt adresse, som støtteteamet ditt.
 3. Et alternativ for at mottakeren får koden levert via taleanrop eller tekstmelding.

Når brukeren er klar til å motta bekreftelseskoden, klikker vedkommende på Send kode-knappen:

Telefongodkjenningsutfordring

 

Når det klikkes på Send kode-knappen:

 • Oppdateres siden for å tillate inntasting av tilgangskoden.
 • Det angitte telefonnummeret mottar en automatisk samtale eller tekstmelding med den femsifrede bekreftelseskoden.
  • Koden er gyldig i ti minutter. Etter det må mottakeren gå tilbake til e-postmeldingen og sende en ny kode.
  • Mottakeren har et begrenset antall forsøk på å angi riktig kode. Avtalen avbrytes automatisk hvis mottakeren mislykkes flere ganger, og avsenderen får varsel om det.
Skriv bekreftelseskode

Når autentiseringen er bestått, får mottakeren tilgang til å åpne avtalen.

Hvis mottakeren lukker avtalen før handlingen fullføres, må mottakeren godkjennes på nytt for å fortsette.

Merk:

Acrobat Sign bruker en USA-basert tjeneste som bruker flere operatører til å levere tekst- og talemeldinger globalt. Operatøren som benyttes for enhver individuell kontakt er basert på den beste kombinasjon av kostnad og ytelse på det tidspunktet kontakten ønskes.

På grunnlag av det totale transaksjonsvolumet, kan det hende at operatørene ikke er lokale leverandører basert på avsenderens datasenter eller mottakerens nummer.

Konfigurere metoden for telefongodkjenning ved oppretting av en ny avtale

Når Telefongodkjenning er aktivert, kan avsenderen velge Telefon på rullegardinmenyen Godkjenning rett til høyre for mottakerens e-postadresse:

Velg godkjenningsmetoden

Når brukeren har valgt telefon som godkjenningsmetode, må vedkommende oppgi telefonnummeret som skal brukes til mottakerens bekreftelsesprosess.

Notater:

 • Hvis mottakeren delegerer sin rolle i avtalen til noen andre, må vedkommende oppgi den nye mottakerens telefonnummer.
 • Telefonnummeret knyttet til godkjenningsforsøket kan endres for avtaler under behandling ved å redigere godkjenningstypenavsenderens behandlingsside.

Hvis det oppdages et «feil» telefonnummer under oppretting av avtalen, stopper prosessen og det vises en feilmelding øverst på siden:

Varsel om falskt telefonnummer

Forbruk av premium godkjenningstransaksjoner

Som en premium godkjenningsmetode må Telefongodkjenning-transaksjoner kjøpes og være tilgjengelig for kontoen før avtaler kan sendes med metoden konfigurert.

Telefongodkjenning-transaksjoner forbrukes per mottaker.

Eksempel: En avtale konfigurert med tre mottakere som godkjennes med Telefon, forbruker tre godkjenningstransaksjoner.

 

Å konfigurere en avtale med flere mottakere reduserer det samlede tilgjengelige volumet for kontoen, med én transaksjon for hver mottaker som godkjennes med telefongodkjenning.

 • Når et avtaleutkast kanselleres, returneres alle Telefongodkjenning-transaksjoner tilbake til det samlede volumet som er tilgjengelig for kontoen.
 • Hvis en pågående transaksjon kanselleres, returneres ikke godkjenningstransaksjonen til det samlede volumet som er tilgjengelig for kontoen.
 • Endring av en godkjenningsmetode til Telefon (fra en hvilken som helst annen metode) forbruker én transaksjon.
  • Hvis du bytter samme mottaker frem og tilbake mellom Telefongodkjenning og andre metoder, bruker du bare én transaksjon totalt.
 • Endring av godkjenningsmetode fra Telefon til en annen metode returnerer ikke transaksjonen.
 • Hver mottaker som godkjennes med Telefongodkjenning, bruker bare én transaksjon, uansett hvor mange forsøk de bruker.

 

Spore tilgjengelig volum

Slik overvåker du volumet av telefongodkjenninger som er tilgjengelig for kontoen:

 • Gå til Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder
 • Velg lenken Spor bruk:
Siden Sendingsinnstillinger uthever koblingen med Spor bruk med synlig popup-informasjon

Merk:

Telefonautentisering og levering av SMS-kobling deler den samme gruppen med transaksjoner. Bruk av transaksjoner er brutt ned i popup-ballongen for å vise volumet som brukes av SMS-levering og telefonautentiseringstransaksjoner.

Kontoer som har kjøpt tjenesten under VIP-lisensieringsprogrammet, har et Spor bruk-vindu i et annet format for bedre representasjon av antall transaksjoner i forbindelse med lisensieringsplanen. 

Spore bruk i VIP

Revisjonsrapport

Revisjonsrapporten viser tydelig at et telefonnummer ble brukt til identitetsbekreftelse. 

 • Det er bare de fire siste sifrene i telefonnummeret som vises.

Hvis avtalen blir kansellert på grunn av at mottakeren ikke kan godkjennes, blir årsaken uttrykkelig oppgitt:

Mislykket godkjenning – revisjonslogg

Anbefalte fremgangsmåter og viktige punkter

 • Hvis bruk av andrefaktorautentisering for interne mottakere ikke er nødvendig, bør du vurdere Acrobat Sign-godkjenningsmetoden fremfor telefongodkjenning for å redusere friksjonen ved signering og spare på forbruket av premium godkjenningstransaksjoner.
 • Telefonnummeret knyttet til godkjenningsforsøket kan bare endres for avtaler under behandling ved å redigere godkjenningstypenavsenderens behandlingsside.
 • Tilpass telefongodkjenningsmeldingene for å styrke mottakernes tillit til tekstmeldingene dine og effektivisere kundekontaktene.
 • Acrobat Sign-tekst- eller talemeldinger er aldri uønskede. De er alltid basert på en underskriver som definerer kontakttypen fra landingssiden til utfordringen for telefongodkjenning (ved å velge det foretrukne alternativet for tekst eller tale) og deretter velge Send for å utløse kontakten. Mottakeren trenger ikke å bekymre seg for spam eller svindel, siden kommunikasjonen (tale eller tekst) skjer tilnærmet i sanntid.
 • Acrobat Signs tale- og tekstkontakter ber aldri mottakeren om å gjøre noe (f.eks. besøke et nettsted eller oppgi personlig informasjon). Bare en numerisk kode formidles.  

Konfigurasjon

Telefongodkjenning har to sett med kontroller som er tilgjengelige for konfigurering på konto- og gruppenivå:

 • Send-innstillinger som kontrollerer avsenderes tilgang til Telefon-metoden og konfigurasjon av SMS-alternativer.
 • Sikkerhetsinnstillingene angir hvor mange forsøk mottakeren har på å angi riktig kode.

Aktiver godkjenningsmetoden under Send-innstillinger

Muligheten til å bruke telefonbasert godkjenning kan aktiveres for avsendere ved å gå til Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder

 • Avmerkingsboksen Telefongodkjennning - Når det er merket av for dette alternativet, er Telefon et tilgjengelig alternativ når avtaler opprettes.
 • Bruk følgende landkode som standard – Krever at administratoren velger en standard landkode for avtaler som sendes gjennom gruppen som konfigureres.
 • Tilpass telefonautentiseringsmeldingene – Erstatt den innebygde koblingen til oppretteren av avtalen med en annen bokstavverdi, som e-postadressen til støtteteamet ditt.
Kontroller for SMS-identitetsgodkjenning

Konfigurer sikkerhetsinnstillingene

Telefongodkjenning krever at administratoren konfigurerer et antall mislykkede forsøk som tillates før avtalen kanselleres, som ikke er null. Fem er standard.

Denne innstillingen kan konfigureres på siden Sikkerhetsinnstillinger:

Telefonsikkerhetskontroller

Automatisk kansellering av avtalen når godkjenning av en mottaker mislykkes

Avtalen kanselleres automatisk hvis et bestemt antall forsøk på Telefongodkjenning mislykkes.

Avsenderen av avtalen får tilsendt en e-post som kunngjør kanselleringen, med et notat som angir hvilken mottaker autentiseringen mislyktes for.

Ingen andre parter blir varslet.

Kansellert avtale på grunn av mislykket ID

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet