Brukerveiledning Avbryt

Kundestøtteressurser for Adobe Acrobat Sign

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Slik kontakter du kundestøtte for Acrobat Sign

Alle saker må sendes inn via en administrator (gruppe- eller kontonivå) – sluttbrukere (i flerbrukerkontoer) må kontakte gruppe- eller kontoadministratorene for å sende inn nye kundestøtteforespørsler. Bare administratorer har myndighet til å be om endringer til systemet. Ved å begrense oppretting av nye saker til kun administratorer, er det mindre jobb for å få godkjenning til å starte korrigerende arbeid.

Administratorer kan be om at andre parter/brukere blir inkludert som bidragsytere i saken ved å:

 • inkludere e-postadressen(e) når saken opprettes
 • sende kopi til andre brukere når de svarer på saks-e-post
 • videresende en saks-ePost til en annen bruker, og få vedkommende til å bruke den ePostadressen til å svare supportteamet

For Adobe Acrobat Sign-assistanse:

1. Åpne kundestøttemiljøet:

Gå til undermenyelementet Kundestøtte

Det er to forskjellige Kontakt kundesupport-opplevelser:

2. Klikk på Kundestøtte-fanen.

3. Velg Opprett sak.

 • Velg Administrasjon for administratorrelaterte forespørsler som SSO, brukersynkronisering, verktøy og så videre.
 • Velg Produkt for forespørsler som er relatert til et spesifikt produkt (følg skjermbildene og skriv inn all relevant informasjon – prioritet, produkt og så videre.

Alternativer for Chat og Telefon kan også være tilgjengelige

Kundestøtte-fanen i Admin Console

2. Klikk på Start her under Åpne en støttesak.

3. Velg Støtteforespørsel.

Alternativer for chat og telefon kan også være tilgjengelige

Kundestøtte i den eldre Adobe Sign-portalen

Hva du skal ta med i ditt tilfelle

Hvert problem krever at du oppgir informasjon som lar oss starte undersøkelsen.

Nedenfor er vanlige støttekategorier med en liste over foreslåtte punkter som ofte er nødvendige for raskt å isolere problemet:

 • E-postadressen til brukeren som sender
 • Den opprinnelige filen som lastes opp og/eller navnet på bibliotekmalen som brukes.
  • Ble felt lagt til i redigeringsverktøyet i appen?
  • Ble det brukt forhåndsutfylte felt?
 • En beskrivelse av mottakerlisten
  • Antall mottakere
  • Roller
  • Godkjenningstyper
 • En beskrivelse av feilen/problemet (bilder hvis mulig)
 • Kan problemet reproduseres, og hvor ofte?
 • E-postadressen til brukeren som sender
 • Avtalenavnet
 • Klokkeslett/dato da avtalen ble sendt
 • E-postadressen til mottakeren
 • På hvilket tidspunkt oppstod problemet i signeringsopplevelsen?
 • Hvis feilen er relatert til et felt:
  • Hvordan ble feltet brukt (redigering/PDF/tekstkode)?
  • Hva skjedde kontra det du forventet skulle skje?
  • En kopi av det opplastede skjemaet eller navnet på bibliotekmalen
 • En kopi av det opplastede dokumentet eller navnet på bibliotekmalen
 • E-postadressen til brukeren som laster opp
 • En beskrivelse av problemet vs. det du forventet
  • Bilder hvis mulig  
 • API-innehaverens e-postadresse
 • e-postadressen til brukeren som sender
 • Et skjermbilde av API-loggen med feil
 • En liste over eventuelle integrasjoner som brukes (hvis aktuelt)
 • Navnet på integrasjonen (Salesforce, Dynamics og så videre)
 • En beskrivelse av den uventede virkemåten eller feilmelding (bilder hvis mulig)
 • En beskrivelse av arbeidsflyten som førte til feilen
 • Transaksjonsinformasjon (hvis tilgjengelig)
 • E-postadressen til brukeren som opplever virkemåten
 • Den opprinnelige filen som lastes opp og/eller navnet på bibliotekmalen som brukes.
  • Ble felt lagt til i redigeringsverktøyet i appen?
  • Ble det brukt forhåndsutfylte felt?
 • Detaljerte trinn for å replikere problemet
 • En beskrivelse av feilen/problemet (bilder hvis mulig)
 • Kan problemet reproduseres, og hvor ofte?
 • Er det et transaksjonsnummer?

Mønsterpraksis

Kjente problemer

Når du åpner Hjem- eller Behandle-siden, er siden helt tom.

Test: Forsøk å laste denne siden: https://documentcloud.adobe.com/

 • Dersom du ikke får lastet inn https://documentcloud.adobe.com/, kan du ta kontakt med den interne nettverksadministratoren for sammen å få hevet blokkeringen av documentcloud.adobe.com -domenet og eventuelle andre nettverksdomener som filtreres av sikkerheten din.
 • Hvis du kan åpne koblingen over, kontakter du kundestøtte.

Noen mottakere kan oppleve at banneret for godtakelse av informasjonskapsler blokkerer knappen Klikk for å signere når de har fullført aktivitetene i avtalen.

Mottakerne må godta informasjonskapselvarslet (ved å tilpasse tillatelsene for informasjonskapsler eller aktivere alle informasjonskapsler).

Når kravet for informasjonskapsler er oppfylt, vil knappen Klikk for å signere vises på samme skjermplassering:

Godtakelse av informasjonskapsel blokkerer knappen Klikk for å signere

Vanlige spørsmål: Generelt

Basert på GDPR-kravet om å innhente brukertillatelse før data lagres på brukerenheten, kan enkelte brukere oppleve en eller flere forespørsler om å aktivere informasjonskapsler:

Forespørsel om informasjonskapsler

 • Brukere med tilgang til Acrobat Sign fra landene som håndhever GDPR, må aktivere kjernetjeneste-informasjonskapsler.
  • Informasjonskapsler for ytelse og personlig annonsering kan aktiveres eller deaktiveres ved å klikke på Tilpass-knappen.
  • Informasjonskapsler kan behandles når som helst ved å velge spørsmålstegnikonet øverst til høyre i vinduet og deretter velge Juridiske merknader > Innstillinger for informasjonskapsler:
Informasjonskapselbehandler

Når rotdomenet er annerledes på en sideomdirigering, blir brukeren bedt om å aktivere informasjonskapsler igjen (for det nye domenet).

 • Brukere i kontoer som migrerer til adobesign.com-domenet (fra echosign.com), må kanskje konfigurere informasjonskapslene sine to ganger, da hvert domene må plassere unike informasjonskapsler.
  • Kontoer som migrerer tilbake til echosign.com, må kanskje også aktivere informasjonskapsler på nytt for det domenet.

Brukere kan løse dette problemet ved å oppdatere bokmerkene sine til å peke til domenet adobesign.com i stedet for echosign.com.

Rediger informasjonskapselen din

Vanlige spørsmål: e-post

Når et selskap setter opp et domene som «adobe.com», er det DNS-oppføringer som peker alle kall til adobe.com-domenet på en eller flere server-IP-adresser. Det er også DNS-oppføringer for e-post som peker til e-postservere for det domenet.

Hvis Acrobat Sign sendte e-post fra adobesign.com-serverne våre, men satte inn en «fra»-e-postadresse med et domene som ikke samsvarte med disse DNS-oppføringene, løses ikke e-postdomenet i «fra»-adressen tilbake til domenets e-postservere. Mottakeren av e-postserveren vil identifisere e-posten som søppelpost (dette er en vanlig måte å prøve å «lure» personer til å tro at de fikk en e-post fra en «kjent god» avsender).

Siden det ikke er mulig å endre senderserverne, er det ikke mulig å endre «fra»-e-postverdien på utgående e-post til noe annet enn adobesign.com.

Merk:

Svar til-verdien er e-postadressen til brukeren som opprettet avtalen, så svar på en Acrobat Sign-e-post vil rutes tilbake til den opprettende brukeren.

Vanlige spørsmål: avtaler

 1. Logg på Acrobat Sign og naviger til din Behandle-side.

 2. Finn avtalen du ønsker og velg den.

  • Feltet til høyre åpnes for å vise tilgjengelige handlinger.
 3. Last ned revisjonsrapporten til ditt lokale system.

  Last ned revisjonsrapporten

 4. Åpne den nedlastede PDF-filen.

  • Transaksjons-ID er øverst på siden i den grå toppteksten.
  Transaksjons-ID

Vanlige spørsmål: e-signaturer

Administratorer på konto- og gruppenivå kan konfigurere e-signaturfeltet for å legge til eller fjerne den blå signaturlinjen og den underliggende navn/dato-teksten til en e-signatur.

Den blå linjen kan også konfigureres til å forkortes for å passe bedre til den angitte signaturen.

Disse alternativene kan konfigureres i Signaturinnstillinger-delen av Acrobat Sign-administrasjonsmenyen.

Flere detaljer finner du her >

Konfigurere velformaterte signaturer

Merk:

Hvis signaturen som oppgis av en mottaker er et bilde, finnes ikke den blå signaturlinjen og den underliggende tekst med navn og dato.

Vanlige spørsmål: brukere/administratorer

 • For kontoer som logger saker i Adobe Admin Console kan du gå hit >
 • Kontoer som logger supporthenvendelser i den eldre Acrobat Sign-portalen:
  • Logg på Acrobat Sign.
  • Hold musepekeren over navnet ditt i øvre høyre hjørne og velg Profilinnstillinger fra popup-nedtrekksmenyen.
  • Min profil-siden holder du musepekeren over spørsmålstegnet ved siden av Gruppenavn.
   • En popup-ballong med navnene på alle administratorer for gruppen din vises (både gruppe- og kontonivå).
    • Ved å klikke på et hvilket som helst navn åpnes en e-postmelding der adressen til vedkommende er lagt til automatisk.
Finn administratoren din i Adobe Sign

Vanlige spørsmål: API/Webhooks

Webhooker som registrerer for mange feil i svar, vil automatisk deaktivere seg selv og varsle kundeadministratoren eller webhook-eieren.

Når disse e-postene leveres, kan de tilpasses for å passe bedre til kundens behov. Tre innstillinger styrer denne funksjonen:

 • Advarselsterskel – Hvor mange timer må det gå etter den første feilen før et e-postvarsel blir sendt? (Standard er 36 timer)
  • Etter å ha passert varselgrensen, sendes en e-postvarsel hver gang webhook-en mislykkes (til den er deaktivert).
 • Maks. varighet – Hvor lenge skal webhook-en tillates å mislykkes (etter den første feilen) før den deaktiveres (standard er 72 timer)?
  • Etter å ha overskredet maksimal varighetsgrense, blir webhooken deaktivert ved neste feil og en e-post blir sendt.
 • Maks. antall feil – Hvor mange ganger må webhook-en mislykkes (fortløpende) før den deaktiveres (standardverdi er 1)
  • Etter å ha overskredet maksimalantallet feil, blir webhook'en deaktivert og en e-post blir sendt.

Timeren og telleren hviler så snart webhooken svarer.

E-postvarsler for webhook

Hvem e-postene leveres til, er avhengig av omfanget til webhook-en.

Hvis den primære kontakten ikke er tilgjengelig, varsles den sekundære kontakten:

Omfanget til webhook

Primær kontakt

Sekundær kontakt

Konto

Kontoadministratorer

Webhook-oppretteren

Gruppe

Gruppeadministratorer

Kontoadministratorer/webhook-oppretteren

Bruker

Webhook-oppretteren

--

Avtale

Webhook-oppretteren

--

Kontakt kundeansvarlig (eller åpne en støttesak) for å tilpasse terskelverdiene for varsler.

Vanlige spørsmål: Arbeidsflyter

Når du redigerer en arbeidsflyt, en Serverfeil meldingen utløses hvis ett eller flere av dokumentene som er inkludert, har falt utenfor omfanget:

Dokumentomfangsfeil – Designer

Avsendere som prøver å bruke en arbeidsflyt med dette problemet, får en feilmelding som angir at arbeidsflyten inneholder dokumenter som er utenfor omfanget:

Dokumentomfangsfeil – Sending

Denne feilen betyr at arbeidsflyten har mistet retten til å bruke en eller flere av de vedlagte biblioteksmalene. Vanligvis skjer dette når tilgangstillatelsene for maler endres fra å tillate konto-/gruppetilgang til å begrense tilgangen til eieren.  

Administratorer bør avbryte denne feilmeldingen i stedet for å laste inn siden på nytt.

 

Slik retter du feilen:

 • Eieren av malen bør redigere malrettighetene slik at de er tilgjengelige for kontoen/gruppen som arbeidsflyten er bundet til.
 • Eieren av arbeidsflyten kan erstatte malen med en mal som har riktige tillatelser. Det gjør du ved å avbryte feiltilstanden, redigere arbeidsflyt og erstatte dokumentet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet