Muligheten til å overføre feltinnhold til et nytt bibliotekdokument krever tilgang til den avanserte skjemamekanismen som er tilgjengelig for tjenestenivåene Team, Business og Enterprise.
Merk:
Artikkelen nedenfor inneholder instruksjoner for det nye sideformatet.
Klikk her for å se gjennom den samme prosessen for det klassiske sideoppsettet.


Overføre felt til en ny versjon av et dokument

Noen ganger kan det hende du vil endre teksten i et dokument, men feltene i gjeldende mal er slik de skal.

Adobe Sign kan hjelpe deg med å ta det eksisterende bibliotekdokumentet og lagre det som en overleggmal for skjemafelt. Deretter kan du bruke feltoverlegget på et nylig opplastet dokument.

Hvis innholdet i filen har samme struktur (eller nesten helt lik), er alt du trenger å gjøre å justere feltplasseringen, slik at alt er justert som forventet og du slipper å opprette alle nye felt manuelt.

Denne prosessen skader ikke det eksisterende bibliotekdokumentet, og hvis feltplasseringen er identisk med den forrige malen, skal justeringen av overlegget være nesten helt lik.


Redigere den gamle malen for å lagre et feltlag

Hvis du vil gjøre dette, må du være eier av det opprinnelige dokumentet.  Hvis du er det, kan du gå til Behandle-fanen og finne koblingen Rediger mal i alternativene i stolpen til høyre

Klikk på koblingen Rediger mal for å åpne dokumentet i redigeringsmiljøet.

Rediger

 

1. Klikk på rullegardinlisten Malegenskaper i ruten til høyre

2. Sett maltypen til Begge (målet er å ha et skjemafeltlag)

◘ Det kan være lurt å endre navnet på malen for tydelig å angi den som den gamle versjonen

◘ Hvis dokumentversjonen er svært viktig og gjeldende mal ikke skal brukes lenger, kan det være lurt å sette HVEM KAN BRUKE verdien til Bare meg

3. Lagre endringene nederst på siden (husk navnet på malen)

edit_template_properties


Opprette den nye malen

1. Last opp den nye filen som en ny mal. Gi den et unikt navn for å unngå versjonskonflikt.

2. Når dokumentet lastes inn i redigeringsmiljøet, kontrollerer du dokumentet for eksisterende felt og sletter dem

◘ Forutsetningen her er at alle de tidligere feltene er formatert i henhold til dine spesifikasjoner, og de importerte felten er det ikke.

3. Åpne alternativet Feltmaler øverst til venstre i vinduet.

4. Velg malen for skjemafeltlag fra rullegardinmenyen Feltmaler, og klikk på Bruk.

select_layer

Feltlaget brukes på det nye dokumentet.

5. Juster alle felt som må justeres på nytt

6. Lagre den nye malen

Merk:

Det anbefales at den nye malen lagres med en Bare meg-verdi i delen HVEM KAN BRUKE til du har testet dokumentet grundig.

fields_applied


Teste og distribuere

Den nye malen er tilgjengelig umiddelbart i biblioteket.

Det anbefales at du tester dokumentet ved å sende det til en kjent e-postadresse, slik at du kan kontrollere virkemåten for feltene når skjemaet fylles ut.

Hvis du vil justere feltplassering eller validering/virkemåte, kan du gjøre dette ved å klikke på koblingen Rediger mal på Behandle-siden.

rediger

Når den nye malen har bestått testingen:

1. Klikk på Rediger mal på Behandle-siden

2. Åpne Malegenskaper

3. Endre HVEM KAN BRUKE-verdien til:

○  Alle brukere i gruppen min - Bare Adobe Sign-brukere som er i samme gruppe som malforfatteren vil se dokumentet i biblioteket

►Kontoer på Team-nivå har bare én gruppe, så de vil ikke se dette alternativet

○ Alle brukere i organisasjonen min – Alle Adobe Sign-brukere i hele kontoen vil se dokumentet i biblioteket

4. Lagre malen

Alle brukere i gruppen min
Hvilken som helst bruker i gruppen min

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet