Tekniske merknader for Adobe Sign er ordnet nedenfor med den gjeldende oppdateringen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden.

[Oppdatert] Ny utgivelse: Adobe Sign juli 2020

Først rapportert: April 2019 – Oppdatert: Mai 2020  Gjeldende

Adobe Sign-utgivelsen i juli 2020 forventes lansert i andre halvdel av juli.

Denne produktutgivelsen har nye funksjoner og funksjonsforbedringer for administratorer og sluttbrukere.

Ingen nedentid under utgivelsen. 


[Oppdatert] Planlagt EOL for SOAP API i februar 2021

Først rapportert: Juni 2018 – Oppdatert: Mai 2020 Gjeldende

Etter utgivelsen av versjon 6 av REST API, som gir den beste programmeringsopplevelsen for Adobe Sign-utviklere, har SOAP API blitt avskrevet og vil ikke være støttet etter februar 2021. REST API er nå det foretrukne grensesnittet til integratorer og applikasjonsutviklere, og fremtidig utvikling bør flytte til dette API-et.

Her er noen referanser som kan hjelpe til med overgangen:

 

HANDLING KREVES

Hvis dere har utviklet en integrasjon eller et program for Adobe Sign-tjenesten som er basert på SOAP API, må dere skrive om programmet ved å bruke minst REST API, versjon 6 før juni 2020.  Det vil komme informasjon direkte til utviklere og integratorer de neste kvartalene for å sikre en problemfri overgang til det nyeste API-et.


[Ny] Adobe Sign for SharePoint Online: Sømløs brukerklargjøring

Først rapportert: Mai 2020
Gjeldende

Sømløs brukerklargjøring er tilgjengelig for alle kunder av Adobe Sign for SharePoint Online. Versjon spiller ingen rolle.

SharePoint-administratorer har et nytt alternativ som gir tilgang til Adobe Sign-integrasjonen automatisk for alle brukere som tildeles standard Rediger-tillatelse SharePoint-stedet.

Les produktmerknadene >


Fyll ut og signer har en bane for maler og godkjent signering

Først rapportert: Mars 2020 Gjeldende

Bare jeg signerer-siden vil bli erstattet av en ny side (basert på de siste designene for Send-siden) som tillater bruk av maler og plassering av felt gjennom redigering.

Administratorinnstillinger bestemmer standard brukeropplevelse. En valgfri "bryter"-lenke kan aktiveres for å la brukeren bytte mellom det frie Fyll ut og signer-grensesnittet og den nye redigeringsaktiverte Selvsigneringsopplevelsen. 

Nytt i denne opplevelsen er muligheten til å bruke godkjenning for underskriveren. 

Kontrollene er basert på innstillingene for Håndhev identitetsgodkjenning. Når aktivert vil brukeren bli bedt om å oppgi Adobe Sign-legitimasjonen når avtalen åpnes, og (valgfritt) igjen når de plasserer en signatur eller ferdigstiller avtalen. 

Kontrollene for den nye selvsigneringsopplevelsen, samt håndhevet identitetsgodkjenning, kan fastsettes på konto- og/eller gruppenivå (innstillinger på gruppenivå overstyrer innstillingene på kontonivå).

 

Utrullingsplan

Den nye selvsigneringsopplevelsen vil erstatte den eldre Bare jeg signerer-siden i løpet av de to neste større utgivelsene. 

Kunder som bruker den eldre Bare jeg signerer-funksjonaliteten, bør planlegge overgang til den nye opplevelsen innen høsten 2020 når den blir standard og den eldre siden fjernes fra tjenesten. 

 • Det gjøres ingen endringer til eksisterende innstillinger med utgivelsen i juli.
 • I neste utgivelse vil den nye opplevelsen bli satt som standard med et alternativ for å gå tilbake til den gamle siden.
 • I utgivelsen høsten 2020 fjernes muligheten til å gå tilbake til det gamle grensesnittet.


Domenenavnendring til AdobeSign.com

Først rapportert: August 2019 – Oppdatert: Februar 2020  Gjeldende

Adobe endrer domenenavnet for Adobe Sign-tjenesten til adobesign.com.

Overgangen startet med utgivelsen i mars 2020 for gratiskontoer og individuelle brukerkontoer, og det forventes ingen innvirkning for kunder som har kjøpt andre abonnementer.

 • Det nye domenet blir rullet ut som en omdirigering fra hovedpåloggingssiden. 
 • Omdirigeringer er ikke nødvendig for å få tilgang til eksisterende avtaler.
 • Eksisterende avtaler forblir tilgjengelig for alle parter fra det eksisterende domenenavnet. 

I utgivelsen i mai-juli 2020 vil Small business-, Business- og Enterprise-kontoadministratorer ha en ny kontroll tilgjengelig i Konto-menyen for å slå på bruk av det nye domenenavnet.

 • Kontrollen gjør det mulig å veksle mellom det gamle og det nye domenenavnet. 
 • Kunder som bruker hvitelisting eller som har integrasjoner eller tilpassede applikasjoner, vil kunne teste virkningen av det nye domenenavnet i miljøene sine uten noen innvirkning i løpet av arbeidstiden. 

Se Vanlige spørsmål for å finne ut hvilken innvirkning denne endringen får på miljøet ditt.

Mars 2020
Alle gratiskontoer og individuelle kontoer er flyttet til adobesign.com-domenet.
Mai-juni 2020

Alle nye Small business-, Business- og Enterprise-kontoer vil bli klargjort med adobesign.com-domenet.

Alle eksisterende Small business-, Business- og Enterprise-kontoer kan velge å bruke det nye domenet gjennom programgrensesnittet (via kontoadministratormenyen).

November 2020

Alle eksisterende Small business-, Business- og Enterprise-kontoer vil flyttes til adobesign.com-domenet.

Alternativet for å bytte tilbake til echosign.com-domenet vil fortsatt være tilgjengelig via kontoadministratormenyen.

Første halvdel av 2021

Alle kontoer vil bli endelig overført til adobesign.com.

Alternativet for å bytte til echosign.com-domenet blir fjernet.


Kjent problem: Ny Hjem- og Behandle-side er tom

Først rapportert: Februar 2020
Gjeldende

Problem: Ved bytte til den nye Hjem-siden eller Behandle-siden er siden helt tom.

Test: Forsøk å laste inn denne siden: https://documentcloud.adobe.com/

 • Hvis du ikke kan laste inn https://documentcloud.adobe.com/, må du kontakte din interne nettverksadministrasjon og samarbeide med dem for å oppheve blokkeringen av documentcloud.adobe.com-domenet.
 • Hvis du kan åpne koblingen over, kontakter du kundestøtte.


Endring til Adobe Sign-ikon og skrift

Først rapportert: Januar 2020 Gjeldende

Juli 2020-utgivelsen inkluderer en endring til Adobe Sign-ikonet samt skriftene som brukes gjennom hele programmet.

Kunder som bruker en type robotisk prosessautomatisering (RPA), må være oppmerksom på denne endringen i tilfelle den påvirker virkemåten til automatiseringen. 

Adobe Sign støtter ikke RPA, men vi forstår at enkelte kunder kan bruke det til å automatisere vanlige prosesser. 

Hvis RPA er en del av en kundes automatiseringsstrategi, må kunden forberede seg på å teste og reparere eksisterende RPA-pakker i tidsrommet for denne utgivelsen.

Kontakt din kundeansvarlige hvis du har spørsmål.


Planlagte grensesnittendringer –
Eldre grensesnitt for tilpasset arbeidsflyt fjernes etter mars 2020.

Først rapportert: Juli 2018 – Oppdatert januar 2020 Gjeldende

Sendeside for tilpassede arbeidsflyter – Utgivelsen i juni 2018 sørget for en mer konsistent Send-side for brukere av tilpassede arbeidsflyter. Denne nye utformingen er for øyeblikket valgfri for å gi tid til nødvendige oppdateringer i opplæring/dokumentasjon for sluttbrukere.

Dette alternativet skal fases ut i mars 2020.

 

Handling kreves

Nedenfor er en beskrivelse av hvordan du manuelt kan angi den nye brukeropplevelsen. 

Denne innstillingen vil ikke lenger være tilgjengelig etter mars, og den nye brukeropplevelsen vil bli standarden.

Det kreves ingen handlinger for å få den nye brukeropplevelsen etter mars. Hvis det imidlertid kreves testing, kan du følge instruksjonene nedenfor for å sikre at arbeidsflytene er kompatible med den nye Send-brukeropplevelsen.

Aktiver den nye utformingen (styres via innstillingen Konto > Kontoinnstillinger > Send innstillinger > Tilpasset arbeidsflytsending i Admin-menyen). 

custom_workflow_designercontrols-aug


Planlagt “slutt på levetid” for Arkiver-funksjonen

Først rapportert: Oktober 2019  Gjeldende

Arkiver-funksjonen er planlagt fjernet fra Adobe Sign-systemet når de nye Hjem- og Behandle-sidene er fullt ut distribuert og i drift. Dette inkluderer både direkte opplasting og e-post til arkiv.

Brukere som har innhold i arkivet, vil fremdeles kunne vise og få tilgang til det innholdet på den nye Behandle-siden, men nytt innhold blir kanskje ikke lagt til. 

 

HANDLING KREVES

Det kreves ingen handling. 

Muligheten til å laste opp nytt innhold til Arkiv-delen vil bli frakoblet når kontoen overføres til den nye Hjem/Behandle-sidestrukturen.


Planlagt “slutt på levetid” for Tilgangskode-funksjonen

Først rapportert: Desember 2019 Gjeldende

Den eldre Tilgangskode-funksjonen er planlagt fjernet fra Adobe Sign-systemet når de nye Hjem- og Behandle-sidene er fullt ut distribuert og i drift. 

Brukere som har prosesser som bygger på Tilgangskode, må kontakte sin kundeansvarlige for å diskutere alternative metoder som dekker forretningskravene.

 

HANDLING KREVES

Kunder som trenger Tilgangskode, må kontakte sin kundeasvarlige direkte for å diskutere kravene til signeringsflyt.


Flere ressurser


Tidligere varsler


Sikkerhetsmerknad: Støtten i Adobe Sign for eldre API-godkjenningsmodeller opphører i juni 2020

Først rapportert: August 2018 – Oppdatert september 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juni 2020

Adobe er forpliktet til å sørge for trygge og sikre produktopplevelser for kundene ved å følge de nyeste bransjestandardene når det gjelder sikkerhetsprotokoller. Som en del av denne prosessen, avsluttes Adobe Signs støtte for eldre API-godkjenningsmodeller som tillot sending av brukernavn og passord i API-kallet, innen juni 2020.

 

INNVIRKNING

Kunder som bruker eldre godkjenningsmodeller, må gå over til den nyere, OAuth-baserte godkjenningen. 

 

HANDLING KREVES

 • Kunder som benytter en integrasjon, bør oppgradere til nyeste versjon. Se referanseveiledningene til de nyeste Adobe-bygde partnerintegrasjonene.
 • Kunder som har laget en egen tilpasset integrasjon med Adobe Sign, må oppdatere til den nyeste OAuth-baserte godkjenningen. Se denne Overføringsveiledningen for å få mer informasjon.
 • Mobilbrukere må oppgradere til den nyeste versjonen av Adobe Sign-appen for iOS og Android.

 


Ny utgivelse: Adobe Sign mars 2020

Først rapportert: Januar 2020 – Oppdatert: Februar 2020
Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2020

Adobe Sign mars 2020-produktet ble utgitt 18. mars.

Denne produktutgivelsen har nye funksjoner og funksjonsforbedringer for administratorer og sluttbrukere.

Det var ingen nedentid under utgivelsen. 

Merk:

Alle kontoer vil få sine standard Hjem- og Behandle-sider satt til de nye opplevelsene.

Kontoer på gratis-, individuell- og Small business-tjenesteplaner vil få grensesnittkontrollene fjernet.

 • Disse tjenestenivåene er fullt overført til den nye opplevelsen og kan ikke settes tilbake til de klassiske sidene.

Kontoer på Business- eller Enterprise-tjenesteplaner vil ha den nye opplevelsen som standard. Men:

 • Den valgfrie “Bytt”-koblingen vil fremdeles være tilgjengelig.
  • “Bytt”-koblingskontrollene er planlagt fjernet fra grensesnittet i mai 2020.
 • Kontrollene for standardopplevelsen vil fortsatt være tilgjengelige slik at standardopplevelsen kan settes tilbake til de klassiske sidene.
  • Kontrollene for standardopplevelsen forventes å bli fjernet fra grensesnittet i andre halvdel av 2020.

 

Nye brukergrensesnittkontroller

 


Bunntekstkobling til Adobes personvernsted skal fjernes fra nettgrensesnittet

Først rapportert: Februar 2020
Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2020

I mars 2020-utgivelsen ble koblingen til Adobes personvernnettsted i bunnteksten på nettsiden fjernet.


Ny utgivelse: Adobe Sign for SharePoint Online v2

Først rapportert: Februar 2020
Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2020

Den siste versjonen av Adobe Sign for SharePoint støtter webskjema-funksjonalitet for å hjelpe bedrifter med å samle inn data og e-signaturer i stor skala.

SharePoint-administratorer kan oppgradere den eksisterende appen fra tidligere versjoner til versjon 2.0 via AppSource.

Les produktmerknadene >


Slutt på levetid for Adobe Sign for SharePoint Online Workflow – 1. mars 2020

Først rapportert: Februar 2020
Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2020

Adobe Sign for SharePoint Online-arbeidsflytpakken vil bli avviklet og slutte å fungere 1. mars 2020.

Kunder som bruker arbeidsflyter, bør overføre prosessene sine til Power Automate-løsningen.


Begrensninger trer i kraft for avtalebehandling

Først rapportert: Februar 2020 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2020

Begrensninger for prosesser som genererer avtaler, er aktivert for alle kontoer.

Se Vanlige spørsmål for å finne mer informasjon om begrensningsprosessen.


Chrome-nettleservarsel

Først rapportert: Februar 2020 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2020

Chrome-nettleseren oppdateres til v80, og den oppdateringen gir forbedret sikkerhet rundt informasjonskapsler.

Disse sikkerhetsoppdateringene krevde endringer i koden vår som kan påvirke eldre (ikke støttede) versjoner av Chrome-nettleseren (v66 og eldre).

Kunder som opplever nye feil i brukergrensesnittet, bør først sjekke nettleserne sine for å sikre at de kjører en moderne (støttet) versjon av nettleseren, og oppdatere hvis de ikke gjør det.

 

Du finner mer informasjon i følgende artikler:


Ny I-9 for 2020 lagt til i Adobe Sign-biblioteket

Først rapportert: Februar 2020 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2020

Det nye IRS I-9 (2020)-skjemaet, kalt I-9 2020 (Employment Eligibility Verification), er lagt til i Adobe Sign-biblioteket.

 

HANDLING KREVES

Den nye I-9-skjemamalen har en ny libraryDocumentId. Hvis du bruker den eksisterende malens libraryDocumentId i programmene dine, må du oppdatere den.

2019-versjonen vil bli fjernet fra systemet i mai 2020.

Programmer eller API-er som bruker det eldre skjemaet (ver. 2019), må oppdateres før 1. mai for å påse at det ikke blir avbrudd i tjenesten.

 

Slik finner du libraryDocumentId i en API-aktivert konto:

1. Logg på som kontoadministrator.

2. Klikk på Kontoer-fanen > Adobe Sign API > API-informasjon > klikk på koblingen: Metodedokumentasjon for REST-API.

3. I delen GET /libraryDocuments klikker du på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN

a. Aktiver library_read:self-omfanget.

4. Klikk på knappen Prøv det!

5. I Response Body finner du den nye I-9 2020 (Employment Eligibility Verification), (ikke ver. 2019) for å se libraryDocumentId-verdien. 

Anskaff docID


Ny W-4 for 2020 lagt til i Adobe Sign-biblioteket

Først rapportert: Januar 2020 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mars 2020

Det nye IRS W-4 (2020)-skjemaet, med navnet W-4 2020 (Employee's Withholding Certificate), var lagt til i Adobe Sign-biblioteket.

 

HANDLING KREVES

Den nye W-4-skjemamalen har en ny libraryDocumentId. Hvis du bruker den eksisterende malens libraryDocumentId i programmene dine, må du oppdatere den.

2019-versjonen vil bli fjernet fra systemet i mai 2020.

Programmer eller API-er som bruker det eldre skjemaet (ver. 2019), må oppdateres før 1. mai for å påse at det ikke blir avbrudd i tjenesten.

 

Slik finner du libraryDocumentId i en API-aktivert konto:

1. Logg på som kontoadministrator.

2. Klikk på Kontoer-fanen > Adobe Sign API > API-informasjon > klikk på koblingen: Metodedokumentasjon for REST-API.

3. I delen GET /libraryDocuments klikker du på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN

a. Aktiver library_read:self-omfanget.

4. Klikk på knappen Prøv det!

5. I Response Body finner du den nye W-4 2020-skjemamalen Employee's Withholding Certificate, (ikke ver. 2019) for å se libraryDocumentId-verdien. 

 

Merk: Kunder som foretrekker å behandle skatteskjemaet i kontobiblioteket, kan laste ned en ferdig kodet PDF-fil her.

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.


Adobe Sign for Salesforce v21.5.11

Først rapportert: August 2019 – Oppdatert: November 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mars 2020

Kunder som har Adobe Sign for Salesforce, må oppgradere til nyeste versjon så snart som mulig.

Adobe Sign for Salesforce v21.5.11 kreves som forutsetning for alle nye Adobe Sign for Salesforce-versjoner videre fremover.

 

Handling kreves

Oppgrader før utgangen av november 2019. Slik oppgraderer du:

Hvis du kjører versjon 18 eller eldre, må du oppgradere umiddelbart. Adobes støtte for disse versjonene er avsluttet.

 • Vi vil begynne å deaktivere versjon 14 og lavere fra og med 9. desember 2019. 
 • Versjon 17 og lavere vil bli deaktivert den 3. februar 2020.

 

Viktig

Se gjennom produktmerknadene og test i en Sandbox-organisasjon før du oppgraderer produksjonsforekomsten. Dette er viktig hvis du har utviklet en tilpasset løsning. Objektdefinisjoner kan ha blitt endret og du må kanskje oppdatere tilpassingen.

Behold API-versjonen av Lightning Locker på 46 når Salesforce Winter ’20 utgis. Se utgivelsesmerknadene fra Salesforce om Lightning Locker-versjon.

Se produktmerknadene for finne mer informasjon om de nyeste funksjonene i Adobe Sign for Salesforce.

 

Hold deg oppdatert

Adobe anbefaler, som beste praksis, at kunder alltid oppgraderer til den nyeste versjonen av Adobe Sign for Salesforce fordi denne versjonen har de nyeste sikkerhetsoppdateringene og “eldre” versjoner har en “Slutt på støtte”-dato. Du kan også gå glipp av den nyeste løsningen for å automatisere og akselerere forretningsdriften.

Vi har lagt til støtte for Salesforces prosessbygger, Community Cloud, e-postintegrering, Salesforce CPQ-støtte og full Lightning-støtte, inkludert dra-og-slipp-enkelhet på alle enheter. Se den komplette listen over alle de nyeste funksjonene og løsningene her.

 

Planlagt “slutt på levetid” for digitale signaturer med gamle versjoner av Adobe Acrobat Reader i januar 2020

Først rapportert: Oktober 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2020

 

Adobe Sign-kunder som bruker digitale signaturer med alternativet Last ned og signer med Acrobat og som bruker Adobe Acrobat Reader på en stasjonær datamaskin,  oppgradere til en ny versjon av programvaren.

Last ned med Acrobat

HANDLING KREVES

Oppgrader gamle versjoner av Acrobat Reader til en av følgende:

Oppgrader før utgangen av desember 2019.

 

Innvirkning

Kunder som i øyeblikket bruker alternativet Last ned og signer med Acrobat med eldre versjoner av Acrobat Reader, må oppgradere for å kunne påføre en digital signatur etter desember 2019. Etter den datoen vil følgende melding bli vist, men brukere vil ikke kunne påføre digital signatur, når eldre versjoner brukes:

Acrobat-feil

Flere detaljer

Denne endringen skyldes fjerningen av “Reader-utvidelse”-aktivering fra PDF-filer generert av Adobe Sign fra og med januar 2020. Reader-utvidelse var påkrevd i versjoner av Adobe Acrobat Reader før versjon 11.0.7 for å aktivere digitale signaturer. Denne funksjonen er ikke teknisk gjennomførbar fra enkelte nye skyplattformer som drifter Adobe Sign.

I tillegg er det nye kravet introdusert for å minimere sikkerhetstrusler knyttet til bruk av usikre og ikke-støttede versjoner av Adobe Acrobat Reader til å føre digitale signaturer.

E-postmaler og bekreftelsessiden etter signering endres med versjonen i november

Først rapportert: Oktober 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Januar 2020

November-versjonen inkluderer nye e-postmaler for basismalene Vennligst signer og Signert og arkivert.

Alle kunder som bruker basismalene (ikke en egendefinert e-postmal) vil som standard arve de nye malene.

Vennligst signer > Gjennomgå og signer Signert og arkivert > Signering ferdig 
EmailTemplatesoct2019

Den nye siden etter signering

side etter signering

HANDLING KREVES

Det kreves ingen handling, og du vil sømløst arve de nye malene.

Oppdateringer til den mobile signeringsopplevelsen

Først rapportert: September 2019 – Oppdatert: Oktober 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Desember 2019

I november 2019-lanseringen blir det gjort forbedringer til Adobe Sign-mottakeropplevelsen:

 • Responsiv design for e-postmeldinger til underskriver
 • Underskriveropplevelse i en mobilnettleser

Viktige endringer i e-post inkluderer:

 • Fjerning av avtaleminiatyrbilde 
 • Endringer i emnelinjen i forespørselsmeldinger, for eksempel:
  • Fra: “<Deltakerhandling> <avtalehandling>” til “<deltakerhandlingstype> forespurt for <avtalenavn>"
   • for eksempel “Signer <avtalenavn>” til “Signatur forespurt for <avtalenavn>”
   • for eksempel “Godkjenn <avtalenavn>” til “Godkjenning forespurt for <avtalenavn>”
 • Endringer i emnelinjen i bekreftelsesmeldinger til underskriver, for eksempel:
  • Fra “<Avtalenavn> mellom <firmanavn> og <underskrivers fulle navn>) er signert og arkivert!” til “Du signerte <avtalenavn>”

Oppdateringen av underskriveropplevelsen inkluderer: nyutformede responsive e-postmeldinger for underskriver på mobil, og endringer for å strømlinjeforme avtaleutfylling og signering. Viktige endringer omfatter:

 • Avtalenavn-popup ved visning av avtale
 • Avsendermelding tilgjengelig i “Flere alternativer”-meny (hamburger)
 • Navigeringsfelt for veiledet navigering og nedtelling for obligatoriske felt
 • Forbedret jevn zooming for bevegelser
 • Dobbelttapp-bevegelse for å zoome
 • Fjerning av miniatyrbilde og koblingene “Påminnelse” og “Send en til” fra bekreftelsesskjermen etter signering

Nytt SSL-sertifikat tilgjengelig –
trer i kraft 5. oktober 2019

Først rapportert: September 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Desember 2019

Adobe Sign gir ut et nytt SSL-sertifikat den 5. oktober 2019.
Det er ingen endringer til offentlig nøkkel, underliggende kryptografiprotokoller eller skjema.

Det nye sertifikatet kan lastes ned fra Systemkrav for Adobe Sign.

 

HANDLING KREVES

Bruk av den offentlige nøkkelen
Hvis du har bygd egne integrasjoner med Adobe Sign ved bruk av SOAP- eller REST-APIer, og hvis noen av disse integrasjonene har “festet” den eksisterende offentlige nøkkelen, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

Hvis du fester eller hvitelister sertifikatet selv eller bruker andre metoder, finner du det nye Adobe Sign-sertifikatet i Systemkrav for Adobe Sign. 

Det nye SSL-sertifikatet vil bli aktivt den 5. oktober 2019.

Viktige endringer til IP-adresseområder

Først rapportert: September 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Desember 2019

Hvis din eksisterende nettverks- eller brannmurkonfigurasjon eksplisitt hvitelister IP-adresser for Adobe Sign, må du oppdatere konfigurasjonsinnstillingene til å inkludere de nye IP-adressene slik at du sikrer fortsatt tilgang til tjenesten.

Mesteparten av de eksisterende IP-adressene vil fortsatt være i drift og må ikke slettes eller fjernes fra nettverkskonfigurasjonen.

Se en komplett liste over IP-adresseområder i systemkravene ›

 

HANDLING KREVES

Hvis du bruker Adobe Sign for Salesforce-integrasjonen, må administratorer hviteliste de ekstra IP-adresseområdene i sine Salesforce.com-kontoer (inkludert nettsteder).

LEGG TIL: 51.105.221.160/27

 

Hvis du hvitelister IP-områdene for utgående e-postvideresending:

LEGG TIL: 51.105.221.64/30

Merk:

Hvis du hvitelister IP-adresser for Adobe Sign i enten API-tilbakekall eller brannmur, må du hviteliste de ekstra IP-adressene i API-tilbakekallene.

Varsle også tredjeparter som ruter dine tilbakekall, slik det er aktuelt.

Ny utgivelse: Adobe Sign november 2019

Først rapportert: September 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Desember 2019

Adobe Sign-utgivelsen i november 2019 er planlagt å komme tidlig i november.

Denne produktutgivelsen har nye funksjoner og funksjonsforbedringer for administratorer og sluttbrukere.

Det forventes ingen nedetid med denne utgivelsen. 

Slutt på støtte for Sign Mobile OS-versjoner

Først rapportert: Mai 2019 – Oppdatert: September 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Desember 2019

Slutt på støtte for Sign Mobile OS-versjoner

For å dra nytte av de nyeste, utgitte funksjonene i Sign-mobilappene.

 • Adobe Sign iOS-mobilappen vil kreve iOS 11 eller høyere
 • Adobe Sign Android-mobilappen vil kreve Android 5 eller høyere

Adobe Sign-mobilapper støtter de sist utgitte versjonene av iOS og Android. Fremover vil vi fortsatt støtte følgende:

 • Siste versjon og opptil én versjon tilbake for iOS
 • Siste versjon og opptil fire versjoner tilbake for Android

 

HANDLING KREVES

Oppgrader til de nyeste, støttede OS-versjonene for mobil for å få tilgang til de siste funksjonene.

Adobe Sign-mobilapper på eldre operativsystemer vil fortsette å fungere, men blir ikke oppdatert med de sist utgitte funksjonene.

Se systemkrav her >

Varselmeldinger oppstår i automatiserte arbeidsflyter etter 20. juni 2019

Først rapportert: Juni 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Desember 2019

Fra og med 20. juni 2019 vil automatiserte arbeidsflyter som bruker dokumentmaler med inkompatible omfang, vise en varselmelding for både avsendere (i den klassiske opplevelsen) og administratorer. Disse varselmeldingene vil ikke påvirke muligheten til å bruke de automatiserte arbeidsflytene, men det bør iverksettes handling for å oppdatere de inkompatible dokumentmalene.

Sluttbrukere vil se varselet “Denne arbeidsflyten inneholder dokumenter som er utenfor omfanget for brukere i kontoen din.” Administratorer vil se varselet “Denne dokumentmalen har et inkonsistent tilgangsomfang for denne arbeidsflyten.”

Alle detaljer om dette og hvordan varselmeldingene skal håndteres, er tilgjengelig på denne siden

Feilmeldinger for tilpasset arbeidsflyt

Først rapportert: August 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Desember 2019

Kunder som bruker Custom Workflow Designer kan se feil som angir problemer med dokument/autoritet. 

Administratorer kan be sin kundeansvarlige om å undertrykke disse feilmeldingene mens arbeidsflytene rettes.

Merk:

Disse feilmeldingene vil vanligvis ikke hindre brukeren i å bruke arbeidsflyten. De angir i stedet manglende samsvar i brukerautoriteten vs. eierskapet til dokumentet, som håndheves sterkt i den umiddelbart forestående oppgraderingen av arbeidsflytutformingen.

Ny utgivelse: Adobe Sign august 2019

Først rapportert: Juli 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: September 2019

Adobe Sign-produktutgivelsen i august 2019 ble fullført 14. august uten nedetid for tjenesten.

Denne produktutgivelsen inkluderer mer funksjonalitet på den nye Behandle-siden (støtte for webskjemaer og Mega Sign-transaksjoner) og infrastrukturforbedringer for å forbedre plattformstabiliteten ytterligere.


Ny utgivelse: Adobe Sign mai 2019

Først rapportert: April 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: August 2019

Adobe Sign-produktutgivelsen for mai 2019 utgitt 21. mai

Denne produktutgivelsen har nye funksjoner og funksjonsforbedringer for administratorer og sluttbrukere. 

Det ble ikke opplevd nedetid for tjenesten under denne utgivelsen.


Adobe Sign for "Workplace by Facebook”

Først rapportert: November 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: August 2019

Adobe Sign for “Workplace by Facebook” forventes å bli utgitt tidlig i 2019. Denne integrasjonen tillater at brukere sender dokumenter til signering, sjekker status på alle avtalene sine og mottar Sign-varsler innenfor Workplace Chat.

 

Mer informasjon:

 


Ny utgivelse: Adobe Sign for Salesforce v21

Først rapportert: Mars 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2019

Adobe Sign for Salesforce v21 er nå tilgjengelig. Denne utgivelsen har nye funksjoner for administratorer og brukere, inkludert: 

 • Konfigurere gjentagbare signeringsflyter – Nyutformet avtalemal gjør det enkelt å opprette og vedlikeholde signeringsarbeidsflyter via Adobes avtalemaler.
 • Community Cloud – Få dokumenter signert med Adobe Sign i hvilken som helst Salesforce-portal (kunde, partner, ansatt, innbygger). Brukere starter og behandler avtalene sine direkte fra portalen.
 • Salesforce CPQ-kobling – Oppdatert CPQ-kobling for å muliggjøre innhenting av betalinger når dokumentet signeres og skjemafelt legges til.
 • Myndighetsutstedt ID – Krever at underskrivere bekrefter identiteten sin med en myndighetsutstedt ID.

 

Oppdateringen er tilgjengelig under Adobe Signs Salesforce AppExchange-oppføring. 


Ny (2019) W-4-mal tilgjengelig

Først rapportert: Januar 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2019

Det nye IRS W-4 (2019)-skjemaet er lagt til Adobe Sign-biblioteket, med tittelen W-4 2019 (Employee's Withholding Allowance Certificate).

 

HANDLING KREVES

Den nye W-4-skjemamalen har en ny libraryDocumentId. Hvis du bruker den eksisterende malens libraryDocumentId i programmene dine, må du oppdatere den.

2018-versjonen vil bli fjernet fra systemet i mai 2019.

Programmer eller API-er som bruker det eldre skjemaet (ver. 2018), må oppdateres før 1. mai for å påse at det ikke blir avbrudd i tjenesten.

 

Slik finner du libraryDocumentId i en API-aktivert konto:

1. Logg på som kontoadministrator.

2. Klikk på Kontoer-fanen > Adobe Sign API > API-informasjon > klikk på koblingen: Metodedokumentasjon for REST-API.

3. I delen GET /libraryDocuments klikker du på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN

a. Aktiver library_read:self-omfanget.

4. Klikk på knappen Prøv det!

5. I Response Body finner du den nye W-4 2019-skjemamalen Employee's Withholding Allowance Certificate, (ikke ver.  2018) for å se libraryDocumentId-verdien. 

 

Kunder som foretrekker å behandle skatteskjemaet i kontobiblioteket, kan laste ned en ferdig kodet PDF-fil her.

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.


Uforanderlige revisjonsrapporter er rullet ut til Enterprise- og Business-kontoer.

Først rapportert: Februar 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2019

Desember-utgivelsen introduserte den nye uforanderlige revisjonsrapporten i Adobe Sign på team-, enkeltperson- og gratisnivåene av tjenesten.

Med oppdateringsutgivelsen 19. februar har Enterprise- og Business-nivåene av tjenesten også fått dette nye formatet.

Hvis du ønsker mer informasjon om den nye og uforanderlige revisjonsrapporten, kan du se denne artikkelen.


Ny (2019) W-9-mal tilgjengelig

Først rapportert: Desember 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2019

Det nye IRS W-9-skjemaet er lagt til Adobe Sign-biblioteket W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) ver. 10/18

 

HANDLING KREVES

Den nye W-9-skjemamalen har en ny libraryDocumentId. Hvis du bruker den eksisterende malens libraryDocumentId i programmene dine, må du oppdatere den.

2017-versjonen vil bli fjernet fra systemet i april 2019.

Et program/API som bruker det eldre (ver 11/17) skjemaet, må oppdateres før 1. april for å sikre at det ikke blir avbrudd i tjenesten.

 

Slik finner du libraryDocumentId i en API-aktivert konto:

1. Logg på som kontoadministrator.

2. Klikk på Kontoer-fanen > Adobe Sign API > API-informasjon > klikk på koblingen: Metodedokumentasjon for REST-API.

3. I delen GET /libraryDocuments klikker du på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN

a. Aktiver library_read:self-omfanget.

4. Klikk på knappen Prøv det!

5. I Response Body finner du den nye W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) ver.  10/18-skjemamalen (ikke ver. 11/17) for å se libraryDocumentId-verdien. 

 

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.

Kunder som foretrekker å behandle skatteskjemaet i kontobiblioteket, kan laste ned en ferdig kodet PDF-fil her.


Sikkerhetsmerknad for Adobe Sign for Salesforce-integrasjonen

Først rapportert: Desember 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2019

Berørte versjoner: Alle versjoner tidligere enn 20.9

Adobe Sign for Salesforce-kunder som bruker et Salesforce-nettsted, må handle. Salesforce-sikkerhetsteamet rapporterte en sårbarhet nylig. Det har ikke vært noen rapportert innvirkning for Adobe Sign-kunder, men handling er nødvendig.

Du finner alle detaljer om nødvendig handling på denne siden, samt informasjon om hvordan du finner ut om du bruker et Salesforce-nettsted.


Oppdatering av Salesforce-forekomst

Først rapportert: Desember 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2019

Salesforce utfører infrastrukturoppgraderinger som kan føre til at navnet på Salesforce-forekomsten din endres. Hvis dette skjer, må du oppdatere konfigurasjonen for automatisk oppdatering. Det gjør du ved å gå til Adobe Sign-administrator-siden og velge Aktiver automatiske statusoppdateringer.

enable_automaticstatusupdates

Hvordan får jeg mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte kundestøtte gjennom Adobe Sign-programmet. Du finner støttealternativene dine ved først å logge på Adobe Sign (https://secure.echosign.com/public/login) og så velge “?” øverst i høyre hjørne. Du kan også kontakte din kundeansvarlige.


Støtte for Adobe Sign for Salesforce-integrasjon v18.x og lavere avsluttes 1. mars 2019.

Først rapportert: November 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2019

Produktoppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og teknisk støtte for Adobe Sign for Salesforce v18 opphører 1. mars 2019.

 

HANDLING KREVES

Oppgrader til den nyeste versjonen av integrasjonen vår med Salesforce for fortsatt å motta de siste funksjonene, sikkerhetsoppdateringene og teknisk støtte.

Få oppgraderingsveiledningen ›

Last ned fra AppExchange >

 


V18.x-oppgradering av Adobe Sign for Salesforce-integrasjon

Først rapportert: Desember 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2019

Alle kunder anbefales å oppgradere til den nyeste versjonen av Adobe Sign for Salesforce før 1. mars 2019.

Å godkjenne kontoen på nytt for automatiske statusoppdateringer fra Adobe Sign vil ikke fungere etter mars 2019 for v18 og lavere. 


Hvis du kjører versjon 18 eller eldre, MÅ du oppgradere for fortsatt å motta kundestøtte.

Adobe anbefaler, som beste praksis, at kunder alltid oppgraderer til den nyeste versjonen av Adobe Sign for Salesforce fordi denne versjonen har de nyeste sikkerhetsoppdateringene og “eldre” versjoner har en “Slutt på støtte”-dato. 


Fyll ut og signer er standarden for å signere alt du får tilsendt

Først rapportert: Desember 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mars 2019

I desember 2018 ble Fyll ut og signer-grensesnittet gjort til standardmåten å signere alle dokumenter du får tilsendt fra utenfor Adobe Sign-tjenesten på.

Fyll ut og signer gir fleksibiliteten ved fri skjemautfylling og signering samtidig med tilliten og sikkerheten du forventer fra Adobe Sign elektroniske signaturer.

Vår klassiske Bare jeg signerer-funksjonalitet vil fortsatt være tilgjengelig via en bryter for Enterprise-kunder, men vil etter hvert bli erstattet av det forenklede Fyll og signer-grensesnittet.

nav_to_settings


Adobe Sign for Salesforce v20.11-oppdatering
(inkrementell oppdatering)

Først rapportert: Januar 2019 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mars 2019

En ny oppdatering for Adobe Sign for Salesforce er tilgjengelig på AppExchange

Denne oppdateringen har flere forbedringer og rettelser for nettleserne Edge og Internet Explorer.

Den fulle listen finnes i produktmerknadene.


Ny utgivelse: Adobe Sign desember 2018-produktutgivelse

Først rapportert: November 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mars 2019

Desember 2018-produktoppdateringen bli utgitt i henhold til tidsplanen med flere funksjonsforbedringer.

Gå gjennom det oppdaterte innholdet i produktmerknadene.

 


Integrasjon: Støtte for Adobe Sign for Salesforce-integrasjon v16 og v17 ble avsluttet 15. november 2018

Først rapportert: April 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Januar 2019

Produktoppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og teknisk støtte for Adobe Sign for Salesforce v16 og v17 ble avsluttet 15. november 2018. 

 

HANDLING KREVES

Oppgrader til den nyeste versjonen av integrasjonen vår med Salesforce for fortsatt å motta de siste funksjonene, sikkerhetsoppdateringene og teknisk støtte.

Få oppgraderingsveiledningen ›


Integrasjon: Støtte avsluttet for Adobe Sign for Dynamics v5

Først rapportert: Juli 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Januar 2019

Støtten for Adobe Sign for Dynamics v5 har opphørt. Adobe Sign for Dynamics 365 CRM v7 ble utgitt i juni.

Kunder som bruker Dynamics onPrem og Online 365 og som ennå ikke har gjort det, bør oppdatere til den nyeste versjonen som er tilgjengelig under Adobe Signs Microsoft AppSource-oppføring. 

 


Standard fullskjermmodus for Adobe Sign-grensesnittet

Først rapportert: Juni 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Oktober 2018

For å forbedre opplevelsen på mindre enheter og gi en bedre leseopplevelse på skrivebordet introduserte mars-utgivelsen av Adobe Sign et mer fleksibelt Sign UX basert på bredden på nettleseren. 

Dette ble aktivert selektivt for bedriftskontoer og generelt for alle enkeltpersons- og teamkontoer. 

I juli ble dette standardkonfigurasjonen. Brukere vil se at nettgrensesnittet tilpasses bredden på siden og stabler komponenter i stedet for å forminske dem for å få plass innenfor en smal bredde.

 

Handling påkrevd

Det kreves ingen handling for å dra nytte av denne nye funksjonaliteten, men den kan deaktiveres av en kontoadministrator ved å gå til innstillingen Konto > Globale innstillinger > Adobe Sign-sidepresentasjon og fjerne merket i boksen. 

Som en del av septemberutgivelsen ble muligheten til å deaktivere denne funksjonen fjernet fra programmet, og det mer fleksible UX ble standarden.

 


Ny utgivelse: Adobe Sign September 2018

Først rapportert: August 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Oktober 2018

Adobe Sign-utgivelsen i september 2018 er planlagt å komme tidlig i september.

Denne produktutgivelsen har nye funksjoner og funksjonsforbedringer for administratorer og sluttbrukere. Det forventes ingen innvirkning på tjenesten med denne utgivelsen. 

 


Adobe Sign støtter nå Aadhaar E-KYC API v2.1

Først rapportert: August 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Oktober 2018

Aadhaar-signeringsarbeidsflyten i Adobe Sign har nå gått over til de nyeste E-KYC (electronic know your customer) API-spesifikasjonene. Dette ble gjort for å etterleve nye endringer i bestemmelsene som krever v2.1. Underskrivere kan nå signere en avtale med en virtuell ID (VID). Denne oppdateringer gir også undertegneren en bedre opplevelse, og løser Internet Explorer 11-problemene det ble meldt om tidligere.


Adobe Sign oppnår FedRAMP Tailored-sertifisering

Først rapportert: Mai 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Oktober 2018

Adobe Sign er nå autorisert av GSA (Government Services Administration i USA) for å oppfylle kravene i Federal Risk Authorization Management Program (FedRAMP) Tailored. Det betyr at Adobe Sign kan selges til og brukes av amerkanske føderale offentlige organer utenom forsvar. 

Dette sertifikatet betyr at Adobe Sign har blitt gjennomgått av GSA-sikkerhetsvurderingen og godkjent for bruk på Li-SaaS In Process-nivået. Adobe Sign vil fortsatt gjennomgå den konstante overvåkingen som kreves for å opprettholde statusen som sertifisert skytjenesteleverandør for myndighetene. 

Du kan lese mer om FedRAMP på https://www.fedramp.gov/


Adobe Sign fokuserer på å fremme forskrifter for vern av personlige data

Først rapportert: Mai 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Oktober 2018

Adobe Sign vil overholde EUs General Data Protection Regulation (GDPR)

Denne personvernloven berører alle selskaper som samler inn personopplysninger fra enkeltpersoner som er borgere i EU. Adobe Sign følger regelen om å samle inn kun informasjon som er nødvendig for å gjennomføre forretninger under signeringsprosessen. 

Alle deltakere i Adobe Sign kan vurdere og endre personopplysningene sine gjennom brukerprofilen og ved å undersøke avtalene som de har signert. 

Adobe Sign-kunder som arbeider med forbrukere, vil ha mulighet til å gi informasjon til kundene sine om hva som ble samlet inn, og fjerne de dataene i samsvar med forretningsprosessene deres. Du kan lese om de nye GDPR-funksjonene i Adobe Sign her.

Du kan lese om Adobes regler og forskrifter som ivaretar personvernet på tvers av alle produkter, her: https://www.adobe.com/no/privacy.html.


Adobe har begynt å automatisk la avtaler som fremdeles ikke er signerte og som er eldre enn ett år, utløpe

Først rapportert: Februar 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Oktober 2018

Fra og med oktober 2018 har Adobe Sign begynt å la avtaler som er mer enn ett år gamle og fremdeles har Venter på signatur-status, utløpe.

Varsler blir ikke sendt til deltakere i disse avtalene, men de vil kunne se dem på Behandle-siden sin i listen Kansellert/avvist.

 

HANDLING KREVES

Kunder kan gjennomgå eldre avtaler gjennom Behandle-siden eller ved å opprette en rapport over avtaler som er eldre enn ett år, og laste ned rapporten. Filteret i begge tilfeller er statusen “Ute for signatur”. 

Denne nye regelen gjelder bare for ikke-avsluttede avtaler.

Avtaler som er fullført eller ble kansellert eller avvist, berøres ikke.


Integrasjon: Adobe Sign for Salesforce v20 ble utgitt i juli 2018

Først rapportert: Juni 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Oktober 2018

Adobe Sign for Salesforce Summer-utgivelsen 2018 (tidligere omtalt som "Spring-utgivelsen") ble utgitt 17. juli 2018.

Summer-utgivelsen har nye funksjoner og funksjonsforbedringer for administratorer og sluttbrukere. Oppdateringen vil være tilgjengelig under Adobe Signs Salesforce AppExchange-oppføring. 

 

Les produktmerknadene her.

 


Usikker trafikk blokkert

Først rapportert: Juni 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: August 2018

Den 20. juni 2018 opphørte støtten for flere kategorier av usikker nettverkstrafikk i Adobe Sign. Det var nødvendig for å oppfylle bestemte krav med hensyn til å etterleve PCI.

 

Innkommende trafikk, eller tilkoblinger som gjøres fra en klient til serverne våre.

Vi sluttet å støtte ukrypterte tilkoblinger til våre API-er, dvs. forespørsler ved bruk av "http:" i stedet for "https:".

Etter denne endringen vil kunde- og partnerprogrammer mislykkes ved forsøk på å etablere ukrypterte tilkoblinger.

 • Feilvirkemåten vil være programspesifikk.

 

Utgående trafikk, eller tilkoblinger som gjøres fra serverne våre og tilbake til kundespesifiserte servere.

Det er to kategorier:

 • Opplastingstilbakekall for dokumentopplastinger (beskrevet her for vårt REST API, men gjelder også for det eldre SOAP API)
 • Statustilbakekall for å varsle kunden om en endring i avtalestatus (beskrevet her for vårt REST API, men gjelder også for det eldre SOAP API)

For begge kategoriene av tilbakekall opphørte støtten for:

 • Ukrypterte tilkoblinger (bruker URL-er med "http:" i stedet for "https:")
 • Tilkoblinger til servere som ikke støtter TLSv1.2 (med andre ord, TLSv1.0 og TLSv1.1 vil ikke lenger støttes)
 • Tilkoblinger til servere som har ugyldige sertifikater. Dette inkluderer sertifikater som er selvsignerte eller utløpte, samt tilfeller der en URL-adresse bruker enn annen IP-adresse enn et vertsnavn.

 

Les vanlige spørsmål >


Ny utgivelse: Adobe Sign juni 2018

Først rapportert: Mai 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2018

Adobe Sign-utgivelsen i juni 2018 ble fullført 11.juni.

Juni 2018-produktutgivelsen har nye funksjoner og produktforbedringer for administratorer og sluttbrukere. Du finner produktmerknadene her.


Nytt SSL-sertifikat

Først rapportert: April 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2018

Adobe Sign gikk over til et nytt SSL-sertifikat den 2. mai 2018. Det er ingen endringer til offentlig nøkkel, underliggende kryptografiprotokoller eller skjema. Kontakt kundestøtte hvis du har spørsmål.

 

HANDLING KREVES

Hvis du har bygd egne integrasjoner med Adobe Sign ved bruk av SOAP- eller REST-APIer, og hvis noen av disse integrasjonene har “festet” den eksisterende offentlige nøkkelen, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

Hvis du fester eller hvitelister sertifikatet med andre metoder, finner du de nye Adobe Sign-sertifikatene i systemkravene for Adobe Sign. Det nye SSL-sertifikatet ble aktivt den 2. mai 2018.


Viktige endringer til IP-adresseområder

Først rapportert: April 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2018

Hvis din eksisterende nettverks- eller brannmurkonfigurasjon eksplisitt hvitelister IP-adresser for Adobe Sign, må du oppdatere konfigurasjonsinnstillingene til å inkludere de nye IP-adressene slik at du sikrer fortsatt tilgang til tjenesten.

Mesteparten av de eksisterende IP-adressene vil fortsatt være i drift og må ikke slettes eller fjernes fra nettverkskonfigurasjonen.

Se en komplett liste over IP-adresseområder i systemkravene ›

 

HANDLING KREVES

Hvis du hvitelister IP-adresser for Adobe Sign i enten API-tilbakekall eller brannmur, må du hviteliste de ekstra IP-adressene i API-tilbakekallene. Varsle også tredjeparter som ruter dine tilbakekall, hvis aktuelt.

Hvis du bruker Adobe Sign for Salesforce-integrasjonen, må administratorer hviteliste de ekstra IP-adresseområdene i sine Salesforce.com-kontoer (inkludert nettsteder).

LEGG TIL:

 • 40.67.155.147/32
 • 40.67.154.249/32
 • 40.67.155.185/32
 • 40.67.155.112/32

 

Hvis du hvitelister IP-områdene for utgående e-postvideresending, må du legge til:

 • 40.67.157.141/32
 • 40.67.154.24/32
 • 40.67.158.131/32


Integrasjon: Adobe Sign for Dynamics v7-utgivelse

Først rapportert: Juni 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2018

Adobe Sign for Dynamics 365 CRM-sommerutgivelse 2018 (v7) er planlagt til midten av juni.

 

Denne utgivelsen går dypere med Microsoft Dynamics 365 CRM med et nyutformet grensesnitt for rask navigering, og legger til kundekontaktdetaljer fra LinkedIn slik at du alltid kan “se” hvem du sender til. I tillegg kan kunder nå fullstendig automatisere Adobe Sign-prosessene sine ved å bygge inn Adobe Sign direkte i Microsoft Dynamics 365 CRM-arbeidsflyter.

 

Oppdateringen vil være tilgjengelig på Adobe Signs Microsoft AppSource-liste. Det forventes ingen innvirkning på tjenesten med denne utgivelsen.


Integrasjon: Handling kreves for kunder med Adobe Sign for Salesforce v19.x

Først rapportert: Juni 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2018

Hvis du kjører Adobe Sign for Salesforce versjon 19.x, må du oppgradere til versjon 19.5.2 før 1. juni 2018 eller 8. juni 2018, avhengig av din Salesforce.com-organisasjon. Salesforce Summer ’18-utgivelsen, som blir progressivt rullet ut i juni av Salesforce, har endringer som påvirker bakoverkompatibilitet med Adobe Sign for Salesforce-integrasjonen, og vil påvirke muligheten til å sende enkelte avtaler.

Fra og med 1. juni 2018 vil kunder som kjører Adobe Sign for Salesforce versjon 19.x og som oppgraderes til Salesforce Summer ’18, ikke kunne legge til mottakere og sende avtaler i Lightning-versjonen av Send-siden*.

 

HANDLING KREVES

Hvis du kjører v19.x, må du oppgradere til Adobe Sign for Salesforce v19.5.2 før Salesforce oppgraderer organisasjonen din til Salesforce Summer ’18:

 • Gå til AppExchange, klikk på Hent den nå og følg instruksjonene. 

Hvis du trenger hjelp med oppgradering, kan du se vår Oppgraderingsveiledning for Adobe Sign for Salesforce (v19).


Nytt SSL-sertifikat

Først rapportert: April 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2018

Adobe Sign går over til et nytt SSL-sertifikat den 2. mai 2018. Det er ingen endringer til offentlig nøkkel, underliggende kryptografiprotokoller eller skjema. Kontakt kundestøtte hvis du har spørsmål.

 

HANDLING KREVES

Hvis du har bygd egne integrasjoner med Adobe Sign ved bruk av SOAP- eller REST-APIer, og hvis noen av disse integrasjonenehar“festet” den eksisterende offentlige nøkkelen, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

Hvis du fester eller hvitelister sertifikatet med andre metoder, finner du de nye Adobe Sign-sertifikatene i systemkravene for Adobe Sign. Det nye SSL-sertifikatet blir aktivt den 2. mai 2018.


Mars-utgivelsen av Adobe Sign er fullført

Først rapportert: Januar 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2018

Adobe Sign-produktutgivelsen for mars 2018 ble fullført12:00PST, 15. mars 2018.

Se de komplette produktmerknadene for flere detaljer.

Produktmerknader > 

SAP SuccessFactors vil bli utgitt i april.


2017-versjonen av det amerikanske W-4-skatteskjemaet tas ut av drift den 17.04.2018

Først rapportert: April 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2018

2017-versjonen av malen for det amerikanske W-4-skatteskjemaet vil bli fjernet fra Adobe Sign-biblioteket den 17. april 2018.

Kunder som bruker W-4 fra Adobe Sign-biblioteket via API, må oppdatere dokument-IDen til 2018-versjonen (se nedenfor)

 

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.


2018-versjonen av det amerikanske W-4-skatteskjemaet er tilgjengelig

Først rapportert: Mars 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2018

Den 13. mars 2018 ble en ny mal for IRS W-4-skjemaet lagt til Adobe Sign. Den har navnet W-4 2018 (Employee’s Withholding Allowance Certificate)

 

HANDLING KREVES

Den nye W-4-skjemamalen har en nylibraryDocumentId. Hvis du bruker den eksisterende malenslibraryDocumentIdi applikasjonene dine, må du oppdatere den.

 

Slik finner dulibraryDocumentIdi en API-aktivert konto:

1. Logg på som kontoadministrator.

2. Klikk på Kontoer-fanen > Adobe Sign API > API-informasjon > klikk på koblingen: Metodedokumentasjon for REST-API.

3. I delen GET /libraryDocuments klikker du på OAUTH ACCESS-TOKENknappen 

a. Aktiver library_read:self scope

4. Klikk på knappen Prøv det!

5. I Response Body finner du den nye W-4-skjemamalen (ikke 2017-versjonen) for å se libraryDocumentId-verdien. 

 

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.

find_librarydocid-March1

5. I Response Body finner du den nye W-4-skjemamalen (ikke 2017-versjonen) for å se libraryDocumentId-verdien. 

 

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.


Sikkerhetsmerknad: Støtte for TLS 1.0 og 1.1 avsluttes 9. april 2018

Først rapportert: Januar 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2018

Adobe vil fjerne støtten for protokollene TLS 1.0 og 1.1 i 2018 for å oppfylle industriens beste praksis for SSL/TLS-sikkerhet.

Den 8. april vil SSL handshake-protokollen TLS 1.2 være påkrevd, og de eldre protokollene TLS 1.0 og TLS 1.1 vil ikke lenger godtas. Klienter som ikke bruker TLS 1.2, vil ikke kunne etablere nettverkstilkoblinger til Adobe Sign-tjenesten.

 

HANDLING KREVES

For klienter som kjører nettlesere: Bruk en støttet nettleser (se systemkravene).

For klienter som bruker Adobe Sign-APIer: Støtte for TLS 1.2 kan avhenge av programmet, kjøretidsbibliotekene og/eller operativsystemet. I enkelte tilfeller gis støtte for TLS av operativsystembiblioteker, mens i andre tilfeller gis det av kjøretidsbiblioteket til et program.

Klienter som kjører Adobe Sign for Dynamics v5.x og tidligere, må oppgradere til v6.0.

Operativsystemstøtte for TLS 1.2 krever:

 • Windows-server: Bruk Windows Server 2008 R2 eller nyere.
 • Windows-skrivebord: Bruk Windows 8 eller nyere.
 • OS X: Bruk OS X 10.8 eller nyere.

 

Programrammeverkstøtte for TLS 1.2:

 • For Java: Bruk Java 8 eller nyere. Java 7 kan brukes, men krever at TLS v1.2 aktiveres eksplisitt av programmet.
 • For .NET: Bruk .NET 4.6 eller nyere. .NET 4.5 kan brukes, men krever at TLSv1.2 aktiveres eksplisitt av programmet. .NET avhenger av TLS 1.2-støtte fra Windows (se over).
 • For programmer som bruker OpenSSL: Bruk OpenSSL 1.01 eller nyere. 

Vanlige spørsmål om denne EOL >

Les om systemkravene ›


Integrasjon: Slutt på levetiden for Adobe Sign for Microsoft Dynamics v4 og v5

Først rapportert: Februar 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2018

Adobe Sign for Microsoft Dynamics v4, v5 og tidligere (lokale eller nettbaserte versjoner) er nå opphørt. Adobe Sign for Dynamics v6 og nyere støtter Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 og Dynamics CRM 365 Online. Kontakt din kundeansvarlige hvis du har spørsmål om oppgradering til den nyeste versjonen.

Les produktmerknadene ›

Få oppdateringsveiledningen ›

 

HANDLING KREVES

Oppgrader til Adobe Sign for Microsoft Dynamics v6 umiddelbart for lokale og nettbaserte versjoner. Du vil kunne overføre alle data fra v4 og eldre til den nyeste versjonen.


Integrasjon: Slutt på levetiden for Adobe Sign for Microsoft Dynamics v4

Først rapportert: September 2016 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mai 2018

Adobe Sign for Microsoft Dynamics v4 og tidligere (lokale eller nettbaserte versjoner) opphørte 30. november 2017 og fungerer ikke lenger. Adobe Sign for Dynamics v6 og nyere støtter Microsoft Dynamics lokalt 2013, 2015, 365 og Dynamics CRM 365 Online. Kontakt din kundeansvarlige hvis du har spørsmål om oppgradering til den nyeste versjonen.

Les produktmerknadene ›

Få oppdateringsveiledningen ›

 

HANDLING KREVES

Oppgrader til Adobe Sign for Microsoft Dynamics v6 før november 2017 for lokale og nettbaserte versjoner. Du vil kunne overføre alle data fra v4 og eldre til den nyeste versjonen.


Nyeste mal for IRS-skjema W-9 er tilgjengelig 13. februar

Først rapportert: Februar 2018 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2018

Den 13.02.2018 blir en ny mal for IRS W-9-skjemaet lagt til Adobe Sign. Den har navnet W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) ver. 11/17. Samtidig får den eksisterende W-9-malen det nye navnet W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) (eldre). Denne navneendringen vil IKKE påvirke arbeidsflytene dine.

Den 13.03.2018 vil den siste malen, W-9 (Request for Taxpayer Identification Number) (eldre), trekkes tilbake. Du må handle før 13. mars 2018 for å unngå avbrudd i arbeidsflyten din.

 

HANDLING KREVES

Den nye W-9-skjemamalen har en ny libraryDocumentId. Hvis du bruker den eksisterende malens libraryDocumentId i programmene dine, må du oppdatere den.

Slik finner du libraryDocumentId i en API-aktivert konto:

 1. Logg på som kontoadministrator
 2. Klikk på Kontoer-fanen > Adobe Sign API > API-informasjon > klikk på koblingen: Metodedokumentasjon for REST-API
 3. I delen GET /libraryDocuments klikker du på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN 
  1. Aktiver library_read:self-omfanget.
 4. Klikk på knappen Prøv det!
 5. I Response Body finner du den nye W-9-skjemamalen (ikke den eldre versjonen) for å se libraryDocumentId-verdien. 

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.


Integrasjon: Slutt på levetiden for Adobe Sign for Microsoft SharePoint v3 og lavere

Først rapportert: Oktober 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2018

Adobe Sign for Microsoft SharePoint v3 og tidligere (lokale eller nettbaserte versjoner) vil ikke lenger fungere etter 31. mars 2017. Adobe Sign for SharePoint v4 og nyere støtter Microsoft SharePoint lokalt 2013 og 2016 og SharePoint Online.

 

Handling påkrevd:

Oppgrader til Adobe Sign for SharePoint v4 umiddelbart. Kontakt din kundeansvarlige hvis du har spørsmål om oppgradering til den nyeste versjonen.

 

Få oppgraderingsveiledningen ›


Integrasjon: Viktig oppdatering av Adobe Sign for Salesforce v18

Først rapportert: Mai 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mars 2018

I en kommende utgivelse vil Salesforce håndheve en ny sikkerhetsmodell, kalt LockerService, for Lightning-komponenter. Hvis du bruker Adobe Sign for Salesforce v18, må du oppgradere til versjon 18.27 eller høyere for å sikre at alle Salesforce Lightning-komponenter fungerer som forventet.

 

HANDLING KREVES

Hvis du bruker Adobe Sign for Salesforce v18, må du oppgradere til versjon 18.27 eller høyere.

Finn ut mer om Salesforce LockerService ›

Få den nyeste pakken fra AppExchange ›


Integrasjon: Støtte for Adobe Sign-integrasjonen med Salesforce v15 har opphørt

Først rapportert: April 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Mars 2018

Produktoppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og teknisk støtte for Adobe Sign for Salesforce v15 ble avsluttet den 15. desember 2017

Versjon 19 er tilgjengelig nå fra Salesforce AppExchange.

 

HANDLING KREVES

Oppgrader til den nyeste versjonen av integrasjonen vår med Salesforce for fortsatt å motta de siste funksjonene, sikkerhetsoppdateringene og teknisk støtte.

Få oppgraderingsveiledningen ›

 

VIKTIG 

Se gjennom tillatelsesinnstillingene som kreves av Salesforce før du starter oppgraderingen til v19 i delen Hva er nytt i versjon 19:

https://helpx.adobe.com/no/sign/help/adobe_sign_for_salesforce_upgrade_guide.html


Adobe Sign-maler for 2017 IRS-skjema I-9 er nå tilgjengelig.

Først rapportert: November 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2018

Den 24.10 ble den nye malen for det reviderte IRS I-9-skjemaet lagt til Adobe Sign. Den er kalt: I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N

Samtidig fikk den eksisterende malen I-9 2017 (Employment Eligibility Verification) det nye navnet to I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N (eldre).

Denne navneendringen vil IKKE påvirke arbeidsflyten din.

Den 01.12.2017 ble imidlertid den siste malen, I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N (eldre), trukket tilbake.

Hvis du bruker den eldre amelens libraryDocumentId i programmene dine, må du oppdatere for å bruke den nye libraryDocumentId-verdien.

 

HANDLING KREVES

Den nye I-9-skjemamalen har en ny libraryDocumentId. Hvis du bruker den eksisterende malens libraryDocumentId i programmene dine, må du oppdatere den.

Slik finner du libraryDocumentId i en API-aktivert konto:

 1. Logg på som kontoadministrator
 2. Klikk på Kontoer-fanen > Adobe Sign API > API-informasjon > klikk på koblingen: Metodedokumentasjon for REST-API
 3. I delen GET /libraryDocuments klikker du på knappen OAUTH ACCESS-TOKEN 
  1. Aktiver library_read:self-omfanget.
 4. Klikk på knappen Prøv det!
 5. I Response Body finner du den reviderte I-9-skjemamalen (I-9 (Employment Eligibility Verification) ver. 07/17/17 N) for å se libraryDocumentId-verdien. 

 

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.


Viktige endringer til IP-adresseområder

Først rapportert: Juni 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2018

Hvis din eksisterende nettverks- eller brannmurkonfigurasjon eksplisitt hvitelister IP-adresser for Adobe Sign, må du oppdatere konfigurasjonsinnstillingene til å inkludere de nye IP-adressene slik at du sikrer fortsatt tilgang til tjenesten.

De fleste av de eksisterende IP-adressene vil fortsette å være i drift og må ikke slettes eller fjernes fra nettverkskonfigurasjonen, men du bør fjerne to utdaterte IP-adresseområder for Nord-Amerika.

Se en komplett liste over IP-adresseområder i systemkravene ›

 

HANDLING KREVES

Hvis du hvitelister IP-adresser for Adobe Sign i enten API-tilbakekall eller brannmur, må du hviteliste de ekstra IP-adressene i API-tilbakekallene. Varsle også tredjeparter som ruter dine tilbakekall, hvis aktuelt.

Hvis du bruker Adobe Sign for Salesforce-integrasjonen, må administratorer hviteliste de ekstra IP-adresseområdene i sine Salesforce.com-kontoer.

LEGG TIL:

India:

 

13.126.23.0/27

FJERN:

Nord-Amerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28


Integrasjon: Viktig oppdatering av Adobe Sign for NetSuite

Først rapportert: Mai 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2018

Oracle oppgraderte nylig til NetSuite 17.0. Oppgraderingen forårsaket et problem i Adobe Sign for NetSuite der Avtale-fanen kanskje ikke vises for enkelte roller. Oppgrader til Adobe Sign for NetSuite versjon 4.0.1 for å sikre at roller som klargjøres av administratoren i avtaleposten, vil kunne se Avtale-fanen.

 

HANDLING KREVES

Logg på programmet og oppgrader til Adobe Sign for NetSuite versjon 4.0.1 for å sikre at brukere vil kunne se Adobe Sign Avtale-fanen.

Ny utgivelse: Adobe Sign-utgivelse i september 2017

Først rapportert: September 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: November 2017

Adobe Sign-produktutgivelsen for september 2017 er nå fullført. Denne utgivelsen har nye funksjoner og funksjonsforbedringer for administratorer og sluttbrukere, inkludert:

 • Støtte for eIDAS-kompatible tidsstempler, sertifisert på EUTL (EU Trusted List)
 • Støtte for nye konfigurerbare tidsstempeltjenester i tilfelle selskapet ditt allerede bruker en LTV-tidsstempelleverandør
 • Bredere støtte for Cloud Signature Consortium, men nye partnere kunngjort
 • Støtte for Aadhaar identitetssamsvar og et nytt datasenter i India (IN1)
 • Fargekodede skjemafelt og en ny skjemafeltskrift for å gi en bedre opprettings- og brukeropplevelse
 • Oppdaging av skjemafelt ytterligere utrullet
 • Erstatt eller legg til mottakere etter sending

 

Bredere støtte for Microsoft-produkter med nye eller forbedrede integrasjoner til:

 • Office 365 – Outlook, Word og PPT
 • Dynamics CRM v6
 • Teams
 • Flow

Les produktmerknadene ›


Sikkerhet: Slutt på støtte for Windows Vista SP2 og Internet Explorer 9 og 10

Først rapportert: Mars 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: November 2017

Adobe Sign avsluttet støtten for Windows Vista SP2 og Internet Explorer 9 og 10 den 17. mars 2017. Kunder som fortsetter å bruke disse nettleserne, vil ikke kunne dra nytte av nye funksjoner og kan ikke garanteres tilgang til Adobe Sign i fremtiden.

 

HANDLING KREVES

Oppdater eldre maskinvare til nyere operativsystemkonfigurasjoner, inkludert Windows 7, 8 eller 10, med en av de støttede nettleserne som er oppført i systemkravene for Adobe Sign, for å sikre at nye Adobe Sign-funksjoner fortsetter å fungere som de skal.

Les om systemkravene ›

Mai-utgivelsen av Adobe Sign er nå fullført

Først rapportert: April 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2017

Mai-utgivelsen av Adobe Sign er nå fullført. Denne utgivelsen har nye funksjoner og funksjonsforbedringer for administratorer og sluttbrukere. Med denne utgivelsen opphørte det klassiske Send- og opprettingsgrensesnittet, og det nye brukergrensesnittet bla standarden gjennom hele Adobe Sign. API-integrasjoner som bygger inn Send-siden, vil også se endringen i brukergrensesnittet. Den nye Send-opplevelsen opprettholder all funksjonalitet fra den klassiske Send-opplevelsen, med unntak av arbeidsflyten for fakssignatur, som ble erstattet med en ny arbeidsflyt for skanning og opplasting av håndskrevet signatur. Den nye Send- og opprettingsopplevelsen inkluderer også ny funksjonalitet, inkludert private meldinger, nye mottakerroller og mer.

Nye avtaler har nå oppdaterte alternativer for utseende på tildelte tekstfelt. De tidligere alternativene Helvetica, Times og Courier er erstattet med de tilsvarende Adobe-skriftene, henholdsvis Adobe Source Sans Pro, Source Code Pro og Source Serif Pro.

Ikke alle funksjoner i denne utgivelsen ble aktivert ved distribusjonen. Noen funksjoner vil bli aktivert i juni. Les produktmerknadene for å finne flere detaljer.

Produktmerknader ›

Les om endringene for den innebygde Send-siden ›

Les om endringer til håndskrevet signatur ›

 

HANDLING KREVES

Det kreves ingen handling.
 


Nytt SSL-sertifikat og sertifikatautoritet

Først rapportert: Juni 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2017

Adobe Sign går over til et nytt SSL-sertifikat og sertifikatautoritet (CA) den

22. juli 2017. Det er ingen endringer til offentlig nøkkel, underliggende kryptografiprotokoller eller skjema. Rot-CA og mellomliggende CA vil endres med denne oppdateringen. Kontakt kundestøtte hvis du har spørsmål.

 

HANDLING KREVES

Hvis du har bygd egne integrasjoner med Adobe Sign ved bruk av SOAP- eller REST-APIer, og hvis noen av disse integrasjonene har “festet” den eksisterende offentlige nøkkelen, er det ikke nødvendig å gjøre noe.

 

Hvis du fester eller hvitelister sertifikatet med andre metoder, finner du de nye Adobe Sign- og CA-sertifikatene i systemkravene for Adobe Sign. Det nye SSL-sertifikatet og sertifikatautoriteten vil bli aktiv den 22. juli 2017.

Les om systemkravene ›


API: Ny innstilling for å tilpasse feilkoden som genereres når URL utløper

Først rapportert: Mai 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2017

I øyeblikket er HTTP-feilkoden som returneres når en URL-adresse utløper, 404 (fant ikke side), noe som ikke er i samsvar med HTTP-standardene. Disse URL-adressene kan genereres av REST-API-kall som GET/agreements/{agrID}/combinedDocument/url. Den mer korrekte HTTP-feilkoden er imidlertid 410 (borte). Med utgivelsen i mai ble standard HTTP-feilkode endret til 410. En ny innstilling er tilgjengelig for å tillate at en egendefinert HTTP-statuskode (404, 410 og så videre) blir sendt i dette feilscenariet.

 

HANDLING KREVES

Hvis programmene dine forventer at en utløpt URL-adresse skal sende en 404-feil, må du be om at verdien for denne innstillingen endres til 404. Ta kontakt med kundestøtte hvis du trenger hjelp.


Fjerning av funksjon: Arbeidsflyt med fakssignatur

Først rapportert: Mai 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2017

Med utgivelsen i mai 2017 ble den nye Send-opplevelsen standarden, og med den ble arbeidsflyten med fakssignatur erstattet av en ny arbeidsflyt med håndskrevet signatur ved hjelp av skanning og opplasting. Den moderne skann-og-opplasting-funksjonaliteten gir bedre nøyaktighet og reviderbarhet og bedre lesbarhet. Kunder som bruker API, ble også flyttet til den nye arbeidsflyten med håndskrevet signatur.

Den klassiske Send-opplevelsen med faks-signaturer vil være tilgjengelig i en begrenset tid, men blir fjernet den 31. oktober 2017. Webprogrambrukere som ønsker å fortsette å bruke arbeidsflyten med fakssignatur, kan gjøre det ved å gå tilbake til den klassiske Send-siden gjennom Send-innstillingene. API-brukere må kontakte sin kundeansvarlige for å fortsette å bruke arbeidsflyten med fakssignatur.

 

HANDLING KREVES

Les dokumentasjonen for den nye arbeidsflyten med håndskrevet signatur, og informer sluttbrukerne om endringene. Du må kanskje også oppdatere sluttbruker- og kundedokumentasjonen for arbeidsflyter med håndskrevne signaturer.

Les om den nye arbeidsflyten med håndskrevet signatur ›


Mobil: Google-ID og Google Apps-pålogging i Adobe Sign-mobilappen vil bli fjernet

Først rapportert: Mars 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: Juni 2017

I et forsøk på å forbedre sikkerhet og brukervennlighet vil ikke Google lenger tillate OAuth-godkjenningsforespørsler til Google via innebygde nettlesere, kjent som webvisninger i innebygde mobilprogrammer. Derfor er Google- og Google Apps-påloggingsalternativene fjernet fra Adobe Sign-mobilappen med utgivelsen i mai.

Adobe Sign-brukere kan fremdeles logge på med sine Google-IDer via standardpåloggingen (e-postadresse og passord). Den eneste forskjellen er fjerningen av Google- og Google Apps-alternativene på påloggingssiden. Hvis du får problemer med standardpålogging og din Google-ID, tilbakestiller du passordet og prøver igjen.

Les Google-bloggen ›

 


Planlagt vedlikehold med nedetid for Nord-Amerika (NA1)

Først rapportert: Januar 2017 Fjernet fra Gjeldende-liste: April 2017

Adobe Sign vil gjennomgå en periode med planlagt vedlikehold med forventet nedetid ved vårt nordamerikanske datasenter (NA1) på følgende dato:

Lørdag 8. april 2017 fra klokken 17:00 PDT til 8. april klokken 23:00 PDT

Vi forventer ikke at kunder i de andre datasentrene våre vil bli berørt.

Det planlagte vedlikeholdet er nødvendig for å fullføre utvidelsen av driften i det nord-amerikanske datasenteret. Tjenesten vil ikke være tilgjengelig på NA1 under vedlikeholdsvinduet.

Logg deg på Adobe Sign og noter ned forkortelsen i URL-adressen (NA1, NA2, osv.) for å bekrefte datasenteret for kontoen din. Kontakt din kundeansvarlige hvis du har spørsmål.

 

HANDLING KREVES

 • Hvis du bruker Adobe Sign for Salesforce-integrasjonen: Administratorer for Salesforce-integrasjoner må hviteliste de ekstra IP-adresseområdene i sine Salesforce.com-kontoer for at integrasjonen skal fortsette å fungere etter 7. april 2017. Informasjon om hvitelisting i Salesforce ›
 • Hvis du hvitelister IP-adresser for Adobe Sign i enten API-tilbakekall eller brannmur: Adobe Sign-administratorer må hviteliste de ekstra IP-adressene i API-tilbakekallene. Varsle også tredjeparter som ruter dine tilbakekall, hvis aktuelt. Hvis de nye IP-områdene ikke legges til, vil ikke tilbakekallene komme gjennom brannmuren din. Vanlige spørsmål om IP-adresseområder og planlagt vedlikehold ›


Integrasjon: Støtte for Adobe Sign-integrasjonen med Salesforce v14 har opphørt

Først rapportert: September 2016 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2017

Produktoppdateringer, sikkerhetsoppdateringer og teknisk støtte for Adobe Sign for Salesforce v14 opphørte 15. desember 2016. Versjon 18 er tilgjengelig nå.

 

HANDLING KREVES

Oppgrader til den nyeste versjonen av vår integrasjon med Salesforce. Kunder som bruker en versjon som ikke støttes, må oppgradere til en gjeldende versjon for å fortsette å motta teknisk støtte.

Få oppgraderingsveiledningen ›

 


API: OAuth-programstøtte for SOAP API vil bli fjernet

Først rapportert: November 2016 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2017

Med utgivelsen i forbindelse med vedlikeholdet i desember vil nye OAuth-programmer bare få tilgang til REST-APIer. Eksisterende OAuth-programmer og integrasjonsnøkler vil fortsatt ha tilgang til SOAP-APIer inntil videre.

 

HANDLING KREVES

Bruk REST-APIer når du utvikler nye programmer. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du gå til Developer Center.

 


API og Webapp: Regler for passordkompleksitet vil endres i 2017

Først rapportert: November 2016 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2017

Adobe Sign endrer reglene for passordkompleksitet for å øke sikkerheten. Tidlig i 2017 vil kunder som bruker webprogrammet, bli bedt om å oppdatere passordet, og de vil ha 90 dager på seg til å gjøre dette. Kunder som logger på eller klargjør brukere gjennom de eksisterende REST- eller SOAP-APIene, har frem til midten av 2018 på seg til å oppdatere programmene sine slik at de overholder Adobe Signs krav til passordsikkerhet. Informasjon om overgang til de nye reglene vil være tilgjengelig for API-brukere tidlig i 2017.

Nye passordkriterier:
• Minst 8 tegn, maksimalt 100 tegn
• Minst én stor bokstav
• Minst én liten bokstav
• Minst ett siffer
• Minst ett spesialtegn (tegnsettingstegn), unntatt blanktegn
• Kan ikke inneholde brukernavn, fornavn eller etternavn som ikke skiller mellom store og små bokstaver
• Det nye passordet vil bli avvist hvis det er likt et tidligere brukt passord

 

HANDLING KREVES

Tidlig i 2017 må brukere av webprogrammet oppdatere passordene sine når de blir bedt om det. Kunder som klargjør brukere gjennom API vil ha frem til juli 2018 på seg til å oppdatere programmer til å bruke REST-API for å overholde de nye passordkriteriene.

 


API og webapp: Støtte er avsluttet for eldre tekstkodesyntaks

Først rapportert: Juni 2016 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2017

Støtte for v1.0-tekstkoder er avsluttet. Selv om v1.0-koder fortsatt kan brukes i tjenesten, vil ikke noen feil eller forbedringer bli godtatt for denne syntaksen.

 

HANDLING KREVES
Sørg for at brukerne bruker 2.0-tekskodesyntaks når de oppretter nye dokumentmaler. Gå gjennom programmer og eksisterende maler som kan inneholde eldre tekstkoder, og oppdater dem med den nyere 2.0-tekskodesyntaksen. Se referansehåndboken for oppretting av skjemaer med tekstkoder for å finne flere detaljer.

Les referanseveiledningen for tekstkoder ›


Teknisk oppdatering: Januar 2017 (avansert merknad)

Først rapportert: Juni 2016 Fjernet fra Gjeldende-liste: Februar 2017

Adobe Sign-maler for 2017 IRS-skjemaer I-9 og W-4 er nå tilgjengelige. Malene med navnet I-9 (Employment Eligibility Verification 2016) og W-4 2016 (IRS Employees Withholding Allowance) vil bli utilgjengelige klokken 12:00 PT den 20. januar 2017.

 

HANDLING KREVES

2017 IRS-skjemamalene har nye dokument-IDer. Hvis du bruker dokument-IDer i programmene dine, må du oppdatere dokument-IDene.

Slik finner du LibraryDocumentID i en API-aktivert konto:

 1. Logg på som Adobe Sign-kontoadministrator.
 2. Generere en integreringsnøkkel.
 3. Gå til Kontoer-fanen > Adobe Sign API > API-informasjon > klikk på koblingen Metodedokumentasjon for REST-API
 4. Rull ned til delen Ressurser og operasjoner.
 5. I raden /libraryDocuments klikker du på Vis/skjul-koblingen for å vise metodene.
 6. Klikk på den første GET-knappen ved siden av alternativet /libraryDocuments.
 7. Lim inn integrasjonsnøkkelen i feltet Tilgangstoken. 
 8. Klikk på knappen Prøv det!
 9. Finn 2017 I-9- og W-4-skjemaer for å se LibraryDocumentID-verdier.

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte din kundeansvarlige.