Brukerveiledning Avbryt

Tekniske merknader

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  6. Endre navn/e-postadresse
  7. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  9. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  10. Brukeridentitetstyper og SSO
  11. Bytte brukeridentitet
  12. Autentisere brukere med MS Azure
  13. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  14. Produktprofiler
  15. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Endre avtaler
   9. Avtalenavn
   10. Språk
   11. Private meldinger
   12. Tillatte signaturtyper
   13. Påminnelser
   14. Passordbeskyttelse for signert dokument
   15. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   16. Innholdsbeskyttelse
   17. Aktiver Notarize-transaksjoner
   18. Dokumentutløp
   19. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   20. Sigeringsrekkefølge
   21. Liquid Mode
   22. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   23. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   24. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  3. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  4. Kunder innen helsesektoren
  5. IVES-støtte
  6. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  7. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Send samlet – manuelle mottakere
   2. Send samlet – CSV-opplasting
   3. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   4. Legg til påminnelser til Send samlet
   5. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Tekniske merknader for Adobe Acrobat Sign er ordnet nedenfor med den gjeldende oppdateringen øverst, slik at du går bakover i tid etter hvert som du blar nedover siden. 

 

[Viktig] Neste Adobe Acrobat Sign-utgivelse er planlagt til 23. januar 2024

Dette vil være en mindre oppdateringsutgivelse som vil løse en rekke feil funnet av kunder og bruke eventuelle optimaliserings-/sikkerhetsoppdateringer etter behov.

Sandbox-miljøet innfører disse oppdateringene fire uker før den planlagte utgivelsen. En oversikt over de løste kundeproblemene blir publisert på det tidspunktet og oppdateres 14 dager før utgivelse.

Funksjonsutgivelse: Adobe Acrobat Sign – Utgivelse fullført 13. november 

Utgivelsen er fullført til alle fragmenter uten nedetid for noen av tjenestene.

[Viktig] Endringer i hvordan rapporter i Adobe Acrobat Sign vurderer grupperelasjoner i utgivelsen som kommer i mars 2024

Først rapportert: November 2023

Gjeldende

Før utgivelsen som kommer i mars 2024, har ikke Acrobat Sign API hatt parameterne for å hente gruppe-ID for avtaler for kontoer som ikke har Brukere i flere grupper aktivert. I dette tilfellet benyttes brukerens gjeldende gruppe-ID når Gruppe-filteret brukes i en rapport.

Dette påvirker rapportering for kontoer som har flyttet brukere mellom grupper, noe som fører til avvik, da det inkluderer og ekskluderer avtaler basert på brukernes gjeldende gruppe, og ikke gruppene som avtalene var opprinnelig knyttet til. I tillegg gjenspeiler alle dataeksporter som inneholder avtaler fra brukere som er flyttet gruppene som de gjeldende brukerne tilhører, og kan derfor feilrepresentere noe av avtalenes faktiske gruppe.

Mars 2024-utgivelsen legger til parametere i API-strukturen som inkluderer oppretting av gruppe-ID, og sikrer dermed at gruppefiltrering vil gjelde for den opprinnelige gruppen avtalen ble opprettet i, og ikke gruppen som brukeren er med i for øyeblikket. Kunder som ikke har brukere i flere grupper aktivert, bør være oppmerksom på at avtalenumrene på rapporter som er opprettet før utgivelsen i mars 2024, kan endres basert på antallet brukere som er flyttet mellom grupper og det totale antallet avtaler.

[Oppdatert] Klassisk rapportering skal fjernes fra tjenesten i mars 2024-utgivelsen

Først rapportert: september 2022 – oppdatert: oktober 2023

Gjeldende 

Klassisk rapportering fjernes fullstendig fra Acrobat Sign-grensesnittet i mars 2024-utgivelsen. Dette inkluderer en vekslekobling som gjør det mulig å bytte mellom miljøer. Etter mars 2024-utgivelsen vil ikke kunder kunne gå tilbake til det klassiske miljøet for å gjennomgå klassiske rapporter, og planlagte rapporter vil slutte å kjøre.

Det moderne rapporteringsmiljøet vil forbli den eneste rapporteringsløsningen.

Alle kunder oppfordres på det sterkeste til å gjenskape alle sine eksisterende rapporter i det nye miljøet så snart som mulig.

[Nyhet] Forbedringer i Be om signatur-siden for innebygde programmer

Først rapportert: November 2023

Gjeldende 

Acrobat Sign har laget en versjon av den nye Be om signatur-siden som et enkeltsideprogram (SPA - Single Page Application) for kunder som har laget egne tilpassede integrasjoner og programmer. I stedet for å bruke informasjonskapsler for brukerøktene, bruker denne nye løsningen tilgangstokener for å få tilgang til arbeidsflyter og sider i Acrobat Sign.

SPA-løsningen løser et problem der informasjonskapsler som er lagret i en iFrame, blir sett på som informasjonskapsler fra tredjepart, og de fleste nettlesere deaktiverer informasjonskapsler fra tredjeparter automatisk.

Kunder som har innebygde løsninger og ønsker å dra nytte av den SPA-bygde Be om signatur-siden, kan ta kontakt med kundestøtte for å aktivere funksjonen.

[Nytt] Acrobat Sign for Veeva Vault v 1.3.0 tilgjengelig 13. november 2023

Først rapportert: oktober 2023

Gjeldende 

En oppdatering av Acrobat Sign for Veeva Vault-integrasjon vil bli utgitt 13. november 2023. Oppdateringer inkluderer:

 • Veeva Vault-bibliotekoppgradering – Applikasjonen er oppdatert til et mer moderne og effektivt Vault API-bibliotek (VAPIL) for forbedret integrering.
 • Veeva Vault API-versjonsoppgradering – Veeva Vault API-versjonen er oppgradert til v23.1
 • Distribusjonspakken for integrering er forbedret for å sikre at det ikke pålegges krav til kunder om å bruke den nyeste dokumentversjonen.

[New] Adobe Acrobat Sign har aktivert alternativet på nytt for å definere en mottakergruppe ved hjelp av e-postfeltet i det tilpassede arbeidsflytmiljøet.

Først rapportert: oktober 2023

Gjeldende 

Adobe Acrobat Sign har aktivert alternativet på nytt for å definere en ad hoc-mottakergruppe ved hjelp av e-postfeltet på siden for arbeidsflytutforming.

Den eksisterende metoden for å bruke Legg til mottakergruppe-knappen for å velge fra en liste over gjenbrukbare mottakergrupper, fortsetter å fungere som et alternativ.

Nye rot- og mellomliggende SSL-sertifikater – trer i kraft 1. mars 2024

Først rapportert: September 2023

Gjeldende

Adobe Acrobat Sign roterer rot- og mellomliggende SSL-sertifikater om morgenen 1. mars 2024.
Det er ingen endringer til offentlig nøkkel, underliggende kryptografiprotokoller eller skjema.

 

HANDLING KREVES

Bruk av offentlig nøkkel

 • Hvis du har bygd egne integrasjoner med Acrobat Sign ved bruk av SOAP- eller REST-API-er, og hvis noen av disse integrasjonene har “festet” den eksisterende offentlige nøkkelen, er det ikke nødvendig å gjøre noe.
 • Hvis du bruke Acrobat Signs SSL-sertifikater for SSO eller hvis du fester sertifikatet (eller bruker andre metoder), finner du de nye Acrobat Sign-sertifikatene i Systemkrav for Adobe Acrobat Sign.
  • Hvis SSO-konfigurasjonen støtter flere offentlige sertifikater/kjeder, kan du nå legge til de nye sertifikatene og fjerne det gamle offentlige sertifikatet/kjeden fra konfigurasjonen etter byttet i april.
  • Hvis din SSO ikke støtter flere offentlige sertifikater/kjeder, må du synkronisere din SSL-bryter med Acrobat Sign den 1. mars 2024.  

De nye SSL-sertifikatene vil være aktive fra 1. mars 2024.

Slutt på tjeneste for lokal Microsoft SharePoint-integrasjon med Adobe Acrobat Sign, planlagt for 22. oktober 2023

Først rapportert: Juni 2023

Gjeldende

Acrobat Sign-støtte for lokal Microsoft SharePoint er satt til å opphøre innen 22. oktober 2023. På den datoen vil integreringen ikke lenger kunne sende eller behandle avtaler.

Avtaler som tidligere er sendt til signering fra integreringen vil fortsatt være tilgjengelig for mottakere for signering, men de fullførte dokumentene vil ikke bli lagret tilbake til SharePoint. Brukere må manuelt laste ned en kopi av den endelige avtalen og laste den opp til SharePoint-området hvis de vil lagre en kopi i SharePoint.

Avanserte arbeidsflytfunksjoner (f.eks. datatilordning mellom SharePoint-lister og Acrobat Sign-arbeidsflytmaler) vil ikke lenger være tilgjengelig. De underliggende dataene vil imidlertid ikke bli påvirket. Fullførte avtaler og andre data lagret på SharePoint-forekomsten eller med Acrobat Sign blir ikke påvirket. 

Det anbefales at berørte kunder fjerner Acrobat Sign-tilleggsmodulen fra den lokale SharePoint-forekomsten og erstatter den med andre Acrobat Sign-integrasjoner, for eksempel Adobe Acrobat Sign for Microsoft SharePoint Online eller integrasjonen med Microsoft Power Automate.

Merk:

Denne endringen påvirker ikke integreringen av Adobe Acrobat Sign med Microsoft SharePoint Online. Denne varsel om slutt på tjeneste gjelder bare for lokal distribusjon av Microsoft SharePoint Server.

Ikke-godkjente sideendringer kan bli deaktivert

Først rapportert: Februar 2023

Gjeldende

Endringer på HTML-sider levert av Adobe, bortsett fra de som er aktivert av publiserte API-er og funksjoner, støttes ikke. Slike endringer kan forstyrre funksjonaliteten til Acrobat Sign. Adobe kan når som helst gjøre tekniske endringer som deaktiverer funksjonen til eventuelle HTML-sidemodifikasjoner som ikke er godkjent av Adobe.

Hvis din bruk av Acrobat Sign for øyeblikket er avhengig av å endre HTML fra Acrobat Sign ved hjelp av nettleserutvidelser, HTTP-proxyer eller andre midler som ikke er aktivert av Adobe publiserte API-er og funksjoner, bør du migrere bort fra disse så snart som mulig for å unngå forstyrrelser.

Denne erklæringen gjelder enhver mekanisme som kan gjøre slike endringer, for eksempel nettleserutvidelser og nettleserkonfigurasjoner som tillater HTTP-proxyer å endre sideinnhold.

NemID TSP-tjenesten skal fjernes fra tjenesten og erstattes med MitID fra 1. november 2023 

Først rapportert: Oktober 2023

Gjeldende

NemID-tjenesten avvikles og erstattes av MitID-tjenesten fra og med 1. november 2023.

Fra 1. november vil ikke NemID lenger være tilgjengelig som skysignaturleverandør i Acrobat Sign, og kundene bør gå over til å bruke MitID-leverandøren.

For detaljert informasjon om avviklingen av NemID-tjenesten, kan du lese følgende melding (fra NemID-nettstedet): https://www.nemid.nu/dk-en/about_nemid/nemid_will_soon_close.html


Flere ressurser


Tidligere varsler

Grensesnittet Vis avtale ble oppdatert i september 2023-utgivelsen

Først rapportert: August 2023

Fjernet fra gjeldende liste: november 2023

Med utgivelsen i september 2023, har kundegrensesnittet for visning av en avtale flyttet PDF-kontrollene fra under dokumentet til høyre side av dokumentet.

I tillegg er det lagt til et alternativ for å vise to sider.

Alternativet Søk er ikke inkludert i PDF-kontrollene for øyeblikket, men brukere kan bruke Ctrl/Cmd + F for å søke i dokumentinnholdet.

[Løst] Kjent problem relatert til flytting av signatur- og tekstfelt ved bruk av de nyeste nettleserversjonene av Chrome og Microsoft Edge

Først rapportert: August 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: September 2023

Det kjente problemet med å ikke kunne flytte signatur- og tekstfelt i dra og slipp-redigeringsmiljøet ved bruk av nye Chrome- og Edge-versjoner ble løst i utgivelsen 26. september 2023. 

De berørte nettleserversjonene er:

 • Chrome 
  • 116.0.5845.96
  • 116.0.5845.97
  • 116.0.5845.111
 • Microsoft Edge 116.x

Gjeldende omgåelsesalternativer er:

 • Bruk en annen nettleser.
 • Hvis ingen andre nettlesere er tilgjengelige:
  • I klassisk redigering velger du gripehåndtaket til venstre for feltet for å dra/slippe.
  • I ny redigering velger du feltet og bruker deretter tastaturet (Cmd + Skift + piltaster) til å flytte feltene.

Oppdatering av Adobe Acrobat Sign-søketjeneste for NA2-miljøet er planlagt til lørdag 2. september 2023

Først rapportert: August 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: September 2023

Adobe Acrobat Sign oppdaterte til søketjenesten på NA2-servermiljøet med start fra ettermiddagen lørdag 2. september, og fullførte morgenen søndag 3. september (PST). Under oppgraderingen kan brukere i NA2-segmentet oppleve en forsinkelse innen å observere de siste avtaleoppdateringene/-tilleggene på Behandle-siden.

Denne aktiviteten vil IKKE påvirke

 • Pålogging til applikasjonen
 • Sending av nye avtaler eller signering av avtaler som er i gang
 • Oppretting av nye skjemaer eller signering av aktive skjemaer
 • Bruk av arbeidsflyter eller oppretting av nye arbeidsflyter

Eldre TLS-krypteringsnøkkelpakker ble fjernet fra tjenesten 18. juli 2023

Først rapportert: Mars 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: September 2023

For å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i Adobe Acrobat Sign-tjenesten, vil flere eldre TLS-chiffer som bruker statiske nøkler eller SHA-1-hash-funksjonen ikke lenger støttes etter 17. juli 2023.

Kunder som bruker eldre krypteringsmetoder bør oppdatere operativsystem, rammeverk eller programkode for å bruke en av de støttede TLS-krypteringsmetodene før 18. juli 2023, for å sikre uavbrutt bruk av tjenesten.

Etter 17. juli 2023 mislykkes alle programmer som forsøker å koble til et Acrobat Sign-endepunkt med en eldre chiffreringssamling.

Eldre chiffreringssamlinger som fjernes fra tjenesten:

IANA-navn OpenSSL-navn
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256  AES128-GCM-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  AES256-GCM-SHA384
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  AES128-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256  AES256-SHA256
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA  AES128-SHA
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA AES256-SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA  ECDHE-RSA-AES128-SHA
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA  ECDHE-RSA-AES256-SHA

 

Støttede chiffreringssamlinger:

IANA-navn OpenSSL-navn
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256  ECDHE-RSA-AES128-SHA256
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384  ECDHE-RSA-AES256-SHA384

 

Adobe Acrobat Sign-søketjenesten ble oppdatert for NA1-miljøet søndag 20. august 2023

Først rapportert: August 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: September 2023

Adobe Acrobat Sign planlegger en oppdatering av søketjenesten på NA1-servermiljøet i de tidlige morgentimene søndag 20. augustth EST. Under oppgraderingen kan brukere i NA1-segmentet oppleve en forsinkelse innen å observere de siste avtaleoppdateringene/-tilleggene på Behandle-siden.

Denne aktiviteten vil IKKE påvirke 

 • Pålogging til applikasjonen
 • Sending av nye avtaler eller signering av avtaler som er i gang
 • Oppretting av nye skjemaer eller signering av aktive skjemaer
 • Bruk av arbeidsflyter eller oppretting av nye arbeidsflyter

Oppdatert Adobe Acrobat Sign webhook-rammeverk (Webhooks 2.0)

Først rapportert: oktober 2022 – Oppdatert: juli 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: September 2023

8. november 2022 leverte Acrobat Sign en forbedret versjon av webhook-infrastrukturen (referert til som «webhooks 2.0»).

 • Nye kundekontoer opprettet etter 8. november 2022, bygges automatisk med webhooks 2.0 aktivert.
 • Sandkassemiljøet oppdateres 2. mai 2023.
 • Kontoer som eksisterer før 9. november 2022 migreres til webhook 2.0-miljøet i tråd med planen nedenfor.
 • Kontoer i Adobe Acrobat Sign for offentlig sektor-miljøet blir oppdatert til Webhooks 2.0 på en fremtidig (ubestemt) dato.
Lanseringsdato      Miljø     
2. mai Sandbox
7. juni JP1
7. juni SG1
14. juni IN1
14. juni AU1
21. juni NA4
21. juni EU2
12. juli NA1
12. juli EU1
20. juli NA2
20. juli   NA3

Webhooks 2.0 støtter alle funksjonene til klassiske webhook med ett forbehold. Klassiske webhook konfigurert for brukeren, gruppen deres eller kontoen deres, leverte varsler til alle deltakere av en avtale. I Webhooks 2.0 vil KUN avsenderen, avsenderens gruppe eller konto motta varsler. Med andre ord, sendes varsler ikke lenger til alle deltakere i en avtale.

Merk at alle fremtidige webhook-forbedringer KUN vil bli levert på webhooks 2.0.   

Nåværende kunder kan prøve webhooks 2.0 på en prøveversjon-, utvikler- eller Sandbox-konto via Adobes Insider Access-program som starter 8. november. 

Migreringen forventes å være sømløs for alle kunder. Kunder som har strenge retningslinjer for nettverkssikkerhet vil imidlertid kreve at nye IP-adresser konfigureres i henhold til https://helpx.adobe.com/no/sign/system-requirements.html. 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte suksesssjefen din eller supportteamet.

Adobe Acrobat Signs tilpassede arbeidsflytgrensesnitt for sending aktivert for alle brukere i juli 2023-utgivelsen

Først rapportert: Mai 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: September 2023

I juli 2023-utgivelsen, vil alle kontoer som har aktivert Tilpassede arbeidsflyter for sending for sine administratorer aktiveres automatisk med tilgang til arbeidsflytutforming for alle brukere.

Brukere kan få tilgang til arbeidsflytutformingen gjennom Arbeidsflyter-fanen i det øverste navigasjonsfeltet og Opprett gjenbrukbare arbeidsflyter-flisen på Hjem-siden.

Merk:

Med mindre alternativet for å tillate deling av arbeidsflyter er aktivert, har brukerne bare myndighet til å opprette arbeidsflyter for personlig bruk.

Innstillingen som tillater deling, skal ikke endres.

Administratorer som vil fjerne tilgang til arbeidsflytutforming for brukerne sine, kan deaktivere funksjonen (på konto- eller gruppenivå) ved å gå til Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Tilpassede arbeidsflyter for sending.

Volumbegrensning skal brukes på REST v6 API / søke-kall med utgivelsen 18. juli

Først rapportert: Juni 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: September 2023

Begrensning brukes på REST / søke API-kall – Alle / søke-API-kall omfattes av volumbegrensning i et omfang på:

 • Ikke mer enn 1000 kall per minutt.
 • Ikke mer enn 2500 kall per time.
 • Ikke mer enn 7200 kall per dag.

Struping begynner etter at utgivelsen 18. juli er fullført.

Administratorer skal sende inn en støtteforespørsel for å øke volumene hvis nødvendig.

 

Adobe Acrobat Signs integrasjon med Microsoft Power Automate aktiveres i mai 2023-utgivelsen.

Først rapportert: April 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2023

Acrobat Sign-utgivelsen som er planlagt for mai 2023 inkluderte tilgang til integrering med Microsoft Power Automate for alle kontoer med en Enterprise-lisens.

Tilgang til å oppdage denne funksjonen via Arbeidsflyt og Hjem sidetilgangspunkter er aktivert som standard for alle brukere

Ved hjelp av disse tilgangspunktene vil brukerne kunne oppdage verdien av Power Automate, og be om tilgang til integrasjonen fra administratorene.   

Merk:

Muligheten til å opprette og bruke arbeidsflyt er tilgjengelig til eksplisitt aktivert av kontoadministrator.

Kontroller for å deaktivere brukersøkbarhet finnes i Kontoinnstillinger > Globale innstillinger.

Adobe Acrobat Signs integrasjon med Microsoft Power Automate aktiveres i mai 2023-utgivelsen.

Først rapportert: April 2023

Fjernet fra Gjeldende-liste: Juli 2023

Acrobat Sign-utgivelsen som er planlagt for mai 2023 inkluderte tilgang til integrering med Microsoft Power Automate for alle kontoer med en Enterprise-lisens.

Tilgang til å oppdage denne funksjonen via Arbeidsflyt og Hjem sidetilgangspunkter er aktivert som standard for alle brukere

Ved hjelp av disse tilgangspunktene vil brukerne kunne oppdage verdien av Power Automate, og be om tilgang til integrasjonen fra administratorene.   

Merk:

Muligheten til å opprette og bruke arbeidsflyt er tilgjengelig til eksplisitt aktivert av kontoadministrator.

Arkiverte varsler

Oppført etter datoen da varslet ble fjernet fra den gjeldende varsellisten, sortert fra nyeste til eldste.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din