Brukerveiledning Avbryt

Innebygde bilder

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Felt for innebygde bilder er tilgjengelig for tjenestenivåene Business og Enterprise.


Beskrivelse av funksjon

Adobe Acrobat Sign støtter opplasting av en bildefil til et plassholderfelt som er definert av avsender.  Bildet lagres i dokumentet som andre skjemafelt, og finnes som en uttrekkbar fil som avsender kan bruke senere:

 • Universiteter kan be om studentbilder, slik at de kan identifiseres/kontrolleres under orientering/testing.
 • Eiendomsskjemaer som krever at det legges ved bilder av kjøper og selger
 • Ansettelsesprosesser som krever et bilde av dokumenter (ID, personnummer, sikkerhetskort osv.)

Det innebygde bildefeltet kan legges til i alle skjemaer ved hjelp av dra og slipp i redigeringsmiljøet, som vanlige tekstkoder eller PDF-skjemaer som er opprettes i Acrobat.

Merk:
 • Innebygde bilder støttes bare i det nye sendemiljøet. 
 • Avsendere som bruker den klassiske sendesiden omdirigeres til den nye sendesiden hvis de laster opp et dokument som bruker tekstkoder for innebygd bilde. 
 • Maler som bruker innebygde bilder er ikke tilgjengelig i listen over klassiske maler

Bruk

For avsendere kan innebygde bilder legges til i maler ved å plassere dem ved hjelp av redigeringsmiljøet, tekstkoder eller redigering av navnet til et tekstfelt når et skjema lages i Acrobat.

Bildefelt fungerer som andre felttyper:

 • Flere unike bildefelt er tillatt
 • Bildefelt kan kopieres og plasseres på flere steder, noe som muliggjør feltpollinering
 • Bildefelt kan tilordnes alle mottakerroller som kan samhandle med felt, inkludert Forhåndsutfyll
 • Bildefelt inkluderes i rapportering og returnerer en nettadresse som peker til den opprinnelige opplastede bildefilen

Det innebygde bildeobjektet godtar bare en PNG- eller JPG-/JPEG-fil.


Bruke dra-og-slipp-redigering

Det enkleste er å plassere bildefelt i redigeringsmiljøet siden du har nøyaktig kontroll over feltavtrykket. Dette kan være viktig for bilder som må være i et spesielt format, for eksempel passbilder.

I redigeringsmiljøet finner du bildeobjektet i Datafelt-delen. 

Bildefeltet er forankret øverst til venstre, og det kan justeres ved å gripe hjørnet nederst til høyre og dra feltet til ønsket bredde og høyde.

Den endelige bildestørrelsen uttrykkes i bildefeltet.


Syntaks for tekstkode

Tekstkoden for innebygd bilde er uvanlig siden koden må angi en høyde for plassholderen som er større enn skriften som brukes, for å opprette koden (det er slik felthøyde vanligvis fastslås).

Argumentet for å opprette et innebygd bilde er :inlineimage(X)

X er antall linjer som skal legges til felthøyden.

Høyden på en linje bestemmes av skriftstørrelsen som brukes for å opprette koden.

Eksempel: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}}: felthøyde = 4 linjer

Nedenfor er et eksempel på tekstkoden til høyre og resultatfeltet til venstre.

Husk på at koden forankrer toppen av feltet, og antall linjer som legges til, vil gå nedenfor linjen der koden beskrives.

Dette gjør nøyaktig angivelse av feltstørrelse litt vanskelig, så hvis du skal ha en nøyaktig feltstørrelse, må du justere feltet i redigeringsmiljøet før du lagrer malen eller sender avtalen.


Lage skjemaer i Acrobat

Når du legger til et innebygd bilde når du lager skjemaer i Acrobat, må du sette inn tekstkodesyntaksen i Name-egenskapen for et tekstfelt (minus klammeparentesene i hver ende).

Denne hybridtilnærmingen gjør to nyttige ting:

 1. Det tas hensyn til størrelsen og formen på tekstfeltet som du plasserer i skjemaet, når dokumentet genereres i Acrobat Sign. Dette er nyttig for å sikre at feltet passer til den tildelte plassen uten å måtte gjette antall linjer som må legges til.
 2. Det tas hensyn til argumentene som legges til i tekstkoden. Dette betyr at du kan bruke Showif/Hideif-argumenter i tillegg til de fleste andre vanlige argumenter for tekstkode.
Legge til tekstkoden for det innebygde bildet i Acrobat-feltnavnet

Merk:

Når du plasserer et felt, vil ingen argumenter endre størrelse og form på feltet.  Hvis du inkluderer linjer i tekstkodesyntaksen, blir de ignorert, og feltstørrelsen forblir slik du eksplisitt har plassert den.


Hvordan mottakere samhandler med feltet

Mottakere laster opp bildene ved hjelp av dra og slipp.  Alle bildestørrelser godtas, og bildestørrelsen økes eller reduseres slik at bildet passer til feltkantlinjene. 

Når bildet er plassert, vises en stor svart X øverst til høyre i feltet.  Hvis du klikker på denne, slettes bildet fra feltet og returnerer til sin opprinnelige tilstand.

Plassert bilde

Felt for innebygde bilder godtar bare filer av typen PNG, JPG og JPEG.

Det vises en feil hvis du prøver å bruke en annen filtype:

Nyttige tips...

:label()

:label()-argumentet er spesielt nyttig med feltet for innebygd bilde fordi det lar deg gi mer beskrivende instruksjon til mottakeren.

Verdien som sendes av :label(), vises i feltet under redigering (i stedet for feltnavnet), og det legges til på slutten av standardinstruksjonen.

Nedenfor er et eksempel på et bildefelt i redigeringsmiljøet, inkludert

:label("Passport Photo") 

 

Dette er visningen for mottakeren under signeringsopplevelsen.

Vær oppmerksom på at strengen Klikk / dra og slipp for å laste opp ikke kan redigeres.


Justere målenheten

Standard målenhet i programmet er tommer (in), men dette kan brukeren enkelt endre til centimeter til eget bruk.

Enkeltbrukere kan utføre denne endringen på profilsiden ved å holde markøren over navnet sitt øverst til høyre i vinduet, velge Min profil, og deretter klikke på Rediger for å åpne profilen i redigeringsmodus.

Endre enheten til ønsket standard, og klikk på Lagre

Min profil – Økning av måleenhet

Administratorer kan be om at standardinnstillingen endres på konto- eller gruppenivå ved å kontakte kundestøtte for Acrobat Sign.

Merk:

Endring av målenheten gjelder for alle måltrinn som vises applikasjonen, ikke bare i bildefelt.

Trekke ut bilder

Innebygde bilder kan trekkes ut fra skjemaet gjennom rapporteringsfunksjonen.

For avsendere

 • Gå til kategorien Behandle, finn avtalen med bildet du vil bruke, og velg det med ett enkelt klikk
 • Klikk på kategorien Logg helt til høyre i vinduet.
 • Klikk på koblingen Eksporter data
Eksportere skjemadata

En CSV-fil lastes ned til nettleseren.

 • Åpne CSV-filen (i Excel for de aller fleste brukere, men applikasjonen du bruker til å vise CSV-filer blir brukt)
 • Finn overskriften som angir bildefeltet. Feltnavnet brukes i CSV-overskriften
  • Innholdet i cellen vil være en nettadresse som peker til grafikkfilen. 
 • Kopier og lim inn nettadressen i en nettleser
 • Grafikkfilen lastes ned til nettleseren

For administratorer

Nettadressene direkte til grafikkfilen er beskyttet på brukernivå og er bare tilgjengelig for avsender av avtalen gjennom koblingen Eksporter data.

Administratorer som får tilgang til feltinnhold ved kjøring av rapporter ser ikke en nettadresse, De ser i stedet den rå documentID-en for filen, og de kan trekke den ut ved hjelp av API-et.

Merk:

Den nedlastede grafikkfilen er den samme som den original grafikkfilen som ble lastet opp.  

Alle justeringer som gjøres i bildet når det tilpasses deltavtrykket, gjenspeiles bare i feltet. Den faktiske grafikkfilen redigeres aldri.

Aktivere/deaktivere

Innebygde bilder er som standard tilgjengelig for tjenestenivåene Business og Enterprise. Ingen tilleggskonfigurasjon kreves for å vise denne felttypen.

Hvis du vil deaktivere denne funksjonen på konto- eller gruppenivå, kan du kontakte kundestøtte for Acrobat Sign.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?