Innebygde bilder

Felt for innebygde bilder er tilgjengelig for tjenestenivåene Business og Enterprise.


Beskrivelse av funksjon

Adobe Acrobat Sign støtter opplasting av en bildefil til et plassholderfelt som er definert av avsender.  Bildet lagres i dokumentet som andre skjemafelt, og finnes som en uttrekkbar fil som avsender kan bruke senere:

 • Universiteter kan be om studentbilder, slik at de kan identifiseres/kontrolleres under orientering/testing.
 • Eiendomsskjemaer som krever at det legges ved bilder av kjøper og selger
 • Ansettelsesprosesser som krever et bilde av dokumenter (ID, personnummer, sikkerhetskort osv.)

Det innebygde bildefeltet kan legges til i alle skjemaer ved hjelp av dra og slipp i redigeringsmiljøet, som vanlige tekstkoder eller PDF-skjemaer som er opprettes i Acrobat.

Merk:
 • Innebygde bilder støttes bare i det nye sendemiljøet. 
 • Avsendere som bruker den klassiske sendesiden omdirigeres til den nye sendesiden hvis de laster opp et dokument som bruker tekstkoder for innebygd bilde. 
 • Maler som bruker innebygde bilder er ikke tilgjengelig i listen over klassiske maler

Bruk

For avsendere kan innebygde bilder legges til i maler ved å plassere dem ved hjelp av redigeringsmiljøet, tekstkoder eller redigering av navnet til et tekstfelt når et skjema lages i Acrobat.

Bildefelt fungerer som andre felttyper:

 • Flere unike bildefelt er tillatt
 • Bildefelt kan kopieres og plasseres på flere steder, noe som muliggjør feltpollinering
 • Bildefelt kan tilordnes alle mottakerroller som kan samhandle med felt, inkludert Forhåndsutfyll
 • Bildefelt inkluderes i rapportering og returnerer en nettadresse som peker til den opprinnelige opplastede bildefilen

Det innebygde bildeobjektet godtar bare en PNG- eller JPG-/JPEG-fil.


Bruke dra-og-slipp-redigering

Det enkleste er å plassere bildefelt i redigeringsmiljøet siden du har nøyaktig kontroll over feltavtrykket. Dette kan være viktig for bilder som må være i et spesielt format, for eksempel passbilder.

I redigeringsmiljøet finner du bildeobjektet i Datafelt-delen. 

Bildefeltet er forankret øverst til venstre, og det kan justeres ved å gripe hjørnet nederst til høyre og dra feltet til ønsket bredde og høyde.

Den endelige bildestørrelsen uttrykkes i bildefeltet.


Syntaks for tekstkode

Tekstkoden for innebygd bilde er uvanlig siden koden må angi en høyde for plassholderen som er større enn skriften som brukes, for å opprette koden (det er slik felthøyde vanligvis fastslås).

Argumentet for å opprette et innebygd bilde er :inlineimage(X)

X er antall linjer som skal legges til felthøyden.

Høyden på en linje bestemmes av skriftstørrelsen som brukes for å opprette koden.

Eksempel: {{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(4)}}: felthøyde = 4 linjer

Nedenfor er et eksempel på tekstkoden til høyre og resultatfeltet til venstre.

Husk på at koden forankrer toppen av feltet, og antall linjer som legges til, vil gå nedenfor linjen der koden beskrives.

Dette gjør nøyaktig angivelse av feltstørrelse litt vanskelig, så hvis du skal ha en nøyaktig feltstørrelse, må du justere feltet i redigeringsmiljøet før du lagrer malen eller sender avtalen.


Lage skjemaer i Acrobat

Når du legger til et innebygd bilde når du lager skjemaer i Acrobat, må du sette inn tekstkodesyntaksen i Name-egenskapen for et tekstfelt (minus klammeparentesene i hver ende).

Denne hybridtilnærmingen gjør to nyttige ting:

 1. Det tas hensyn til størrelsen og formen på tekstfeltet som du plasserer i skjemaet, når dokumentet genereres i Acrobat Sign. Dette er nyttig for å sikre at feltet passer til den tildelte plassen uten å måtte gjette antall linjer som må legges til.
 2. Det tas hensyn til argumentene som legges til i tekstkoden. Dette betyr at du kan bruke Showif/Hideif-argumenter i tillegg til de fleste andre vanlige argumenter for tekstkode.
Legge til tekstkoden for det innebygde bildet i Acrobat-feltnavnet

Merk:

Når du plasserer et felt, vil ingen argumenter endre størrelse og form på feltet.  Hvis du inkluderer linjer i tekstkodesyntaksen, blir de ignorert, og feltstørrelsen forblir slik du eksplisitt har plassert den.


Hvordan mottakere samhandler med feltet

Mottakere laster opp bildene ved hjelp av dra og slipp.  Alle bildestørrelser godtas, og bildestørrelsen økes eller reduseres slik at bildet passer til feltkantlinjene. 

Når bildet er plassert, vises en stor svart X øverst til høyre i feltet.  Hvis du klikker på denne, slettes bildet fra feltet og returnerer til sin opprinnelige tilstand.

Plassert bilde

Felt for innebygde bilder godtar bare filer av typen PNG, JPG og JPEG.

Det vises en feil hvis du prøver å bruke en annen filtype:

Nyttige tips...

:label()

:label()-argumentet er spesielt nyttig med feltet for innebygd bilde fordi det lar deg gi mer beskrivende instruksjon til mottakeren.

Verdien som sendes av :label(), vises i feltet under redigering (i stedet for feltnavnet), og det legges til på slutten av standardinstruksjonen.

Nedenfor er et eksempel på et bildefelt i redigeringsmiljøet, inkludert

:label("Passport Photo") 

 

Dette er visningen for mottakeren under signeringsopplevelsen.

Vær oppmerksom på at strengen Klikk / dra og slipp for å laste opp ikke kan redigeres.


Justere målenheten

Standard målenhet i programmet er tommer (in), men dette kan brukeren enkelt endre til centimeter til eget bruk.

Enkeltbrukere kan utføre denne endringen på profilsiden ved å holde markøren over navnet sitt øverst til høyre i vinduet, velge Min profil, og deretter klikke på Rediger for å åpne profilen i redigeringsmodus.

Endre enheten til ønsket standard, og klikk på Lagre

Min profil – Økning av måleenhet

Administratorer kan be om at standardinnstillingen endres på konto- eller gruppenivå ved å kontakte kundestøtte for Acrobat Sign.

Merk:

Endring av målenheten gjelder for alle måltrinn som vises applikasjonen, ikke bare i bildefelt.

Trekke ut bilder

Innebygde bilder kan trekkes ut fra skjemaet gjennom rapporteringsfunksjonen.

For avsendere

 • Gå til kategorien Behandle, finn avtalen med bildet du vil bruke, og velg det med ett enkelt klikk
 • Klikk på kategorien Logg helt til høyre i vinduet.
 • Klikk på koblingen Eksporter data
Eksportere skjemadata

En CSV-fil lastes ned til nettleseren.

 • Åpne CSV-filen (i Excel for de aller fleste brukere, men applikasjonen du bruker til å vise CSV-filer blir brukt)
 • Finn overskriften som angir bildefeltet. Feltnavnet brukes i CSV-overskriften
  • Innholdet i cellen vil være en nettadresse som peker til grafikkfilen. 
 • Kopier og lim inn nettadressen i en nettleser
 • Grafikkfilen lastes ned til nettleseren

For administratorer

Nettadressene direkte til grafikkfilen er beskyttet på brukernivå og er bare tilgjengelig for avsender av avtalen gjennom koblingen Eksporter data.

Administratorer som får tilgang til feltinnhold ved kjøring av rapporter ser ikke en nettadresse, De ser i stedet den rå documentID-en for filen, og de kan trekke den ut ved hjelp av API-et.

Merk:

Den nedlastede grafikkfilen er den samme som den original grafikkfilen som ble lastet opp.  

Alle justeringer som gjøres i bildet når det tilpasses deltavtrykket, gjenspeiles bare i feltet. Den faktiske grafikkfilen redigeres aldri.

Aktivere/deaktivere

Innebygde bilder er som standard tilgjengelig for tjenestenivåene Business og Enterprise. Ingen tilleggskonfigurasjon kreves for å vise denne felttypen.

Hvis du vil deaktivere denne funksjonen på konto- eller gruppenivå, kan du kontakte kundestøtte for Acrobat Sign.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din