Angi betingelser for å vise/skjule skjemafelt


Feltbetingelser

Du kan konfigurere betingelser for å la forskjellige felter samhandle med hverandre.

En betingelse lar deg vise eller skjule feltet når betingelsesverdiene oppfylles. Betingelsen kan være én enkelt hendelse (for eksempel merke av for én enkelt avmerkingsboks). Det kan også være en rekke hendelser som alle (eller noen) må oppfylles for å oppfylle betingelsen. (Eksempel: Merke av for en boks, bruke en signatur og velge en bestemt alternativknapp.)

Hvis du vil angi en betingelse for et felt i dra og slipp-redigeringsmiljøet, høyreklikker du feltet og velger Rediger, eller dobbeltklikker feltet. Vinduet for egenskaper åpnes for feltet. Klikk Betingelser for å vise inndelingen.

Betingelser

Merk:

Du må ha minst to felt i dokumentet for at innstillingen Betingelser skal være tilgjengelig.

Angi hva feltet skal gjøre

Det første alternativet konfigurerer hva betingelsen gjør med feltet.

Handling

Dette alternativet angir om feltet vises, skjules eller deaktiveres når betingelsen oppfylles.

Vis: Feltet skjules som standard, og det vises når betingelsen oppfylles.

Skjul: Feltet vises som standard, og det skjules når betingelsen oppfylles.

Aktiver: Feltet er skjult til betingelsen viser feltet slik at det kan redigeres av mottakeren

Deaktiver: Feltet er tilgjengelig til betingelsen deaktiverer feltet for mottakeren, noe dom hindrer samhandling. Feltet vises fortsatt når det er deaktivert.

Betingelse

Dette alternativet lar deg angi hvilke betingelser som må oppfylles for å utløse handlingen.

En: En av betingelsene du oppretter, kan utløse handlingen.

Alle: Alle betingelsene du oppretter, må være fullført for å utløse handlingen.

Utløsere

Når du har klikket Legg til betingelse, vises en liste over alternativer for å konfigurere en utløser.

Det første alternativet er feltet som du vil bruke for utløseren. Hver felttype har et forskjellig sett med tilstander som utløseren kan kontrollere mot.

Den neste hurtigmenyen er operatoren for utløseren. Det er en operator som i en matematisk ligning. Hvis du for eksempel konfigurerer en utløser for en avmerkingsboks, er alternativene er og er ikke, siden dette er det to eneste tilstandene til en avmerkingsboks (merket og ikke merket). Tekstfelt tillater et større utvalg av operatorer for vurdering av likhet, relative verdier og deler av tekst.

Det siste feltet er for å angi verdien for å utløse betingelsen. Ved bruk av avmerkingsbokser, vil dette være merket eller ikke merket.

Tekstfelt tillater at en verdi valideres av uttrykket.

Konfigurere flere utløsere

Du kan angi flere utløsere for ett felt for å legge til rette for alternativene En eller Alle for Betingelsen. Når betingelsen er på plass, legges det til en ny tom betingelse.

Fjerne og kopiere betingelser

Hvis du vil fjerne alle betingelsene, bruker du alternativet Fjern alt.

Kopier alle kopierer alle betingelsene for feltet. Når betingelsene er kopiert, kan de limes inn i samme eller andre felt i avtalen.

 

Lime inn alle betingelser

Når betingelsene er kopiert, vises en Lim inn-knapp på alle feltene som støtter betingelser. Hvis det ikke er angitt betingelser for et felt, limes alle betingelser inn i feltet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din