Skjule veiledet navigasjon under signering

Adobe Acrobat Sign-funksjonen for å skjule den veiledende navigasjonen under signeringsprosessen er tilgjengelig for tjenestenivået Enterprise


Beskrivelse av funksjon

Som standard har alle mottakere har en veiledet navigasjon som flytter mottakere til det neste tilordnede feltet. 

Både Start/Neste-pilen og telleren for obligatoriske felt (øverst til høyre i vinduet) flytter mottakeren til det neste obligatoriske feltet i skjemaet.

Ved å skjule skjermnavigasjonen, tvinges mottakeren til å bla gjennom hele teksten for å oppdage feltplasseringen og kan ikke hoppe over innholdet i avtalen på en enkel måte.

Når navigasjonen fjernes, fjernes Start/Neste-pilen, og telleren for obligatoriske felt øverst til høyre, viser bare tekst som angir antallet gjenstående obligatoriske felt, men fungerer ikke som en kobling for å flytte mottakeren til dette feltet.

 


Bruk

Det er ikke mer arbeid å gjøre for avsendere.  Innstillingen styrer alle avtaler under kontoen/gruppen.

Underskrivere opplever veiledet navigasjon eller ikke, avhengig av hvordan innstillingen er konfigurert:

  • Alle (standard) – Denne innstillingen aktiverer veiledet navigasjon for alle mottakere av avtalen
  • Intern – Intern-innstillingen aktiverer veiledet navigasjon bare for mottakere som finnes i Acrobat Sign-kontoen.
    • Vær oppmerksom på at brukere i Acrobat Sign-kontoen er forskjellige fra brukere i firmaet.  For at en bruker skal anses som intern må brukerens e-postadresse være inkludert som bruker i brukerlisten. Statusen for brukeren er ikke relevant.
  • Ekstern – Bare eksterne mottakere har veiledet navigasjon.
    • Eksterne brukere omfatter alle e-postadresser som ikke vises som en bruker i Acrobat Sign-kontoen.
  • Ingen – Ingen mottakere har veiledet navigasjon.


Hvordan aktivere eller deaktivere

Funksjonen Led mottakerne gjennom skjemafelt når de fyller ut og signerer avtaler er aktivert som standard for alle mottakere i kontoen.

Administratorer på kontonivå kan konfigurere innstillingen ved å gå til Konto > Kontoinnstillinger > Signaturpreferanser > Led mottakerne gjennom skjemafelt når de fyller ut og signerer avtaler

Innstillinger for gruppenivå er tillatt og overstyrer verdiene for kontonivå for denne gruppen.

Innstillinger for gruppenivå er ikke i brukergrensesnittet, så hvis du vil installere innstillinger for gruppenivå, kontakter du kundestøtte for Adobe Acrobat Sign.

Nav

Adobe-logoen

Logg på kontoen din