Brukerveiledning Avbryt

Godkjenning med myndighetsutstedt ID

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Nettskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
   4. Nettadresseomdirigeringer etter avtale
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Aktivere koblingsløse varsler
   6. Tilpasse e-postmaler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. Oppbevaring av avtaler i hvelv
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 
 7. Koblinger for å rapportere misbruk

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte 
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Aktiver en metode for mottakergodkjenning ved hjelp av offentlig godkjente dokumenter.

Oversikt

Adobe Acrobat Signs Myndighetsutstedt ID er en prosess drevet av avanserte maskinlæringsalgoritmer. Den gir selskaper over hele verden muligheten til å sikre en høykvalitetsgodkjenning av mottakerens identitet.

Myndighetsutstedt ID er en premium identitetsgodkjenningsmetode. Den instruerer mottakeren om å laste opp bildet av et myndighetsutstedt identitetsdokument (førerkort, nasjonal ID, pass), og evaluerer deretter dokumentet for å sikre at det er ekte. 

Støttede dokumenter inkluderer:

 • Globalt pass
  • Alle ICAO-samsvarende passbøker
 • Førerkort / Nasjonal ID / Oppholdstillatelse

 

Land Førerkort Identifikasjonskort Bostedstillatelse
Australia Støttes    
Østerrike Støttes Støttes  
Belgia Støttes Støttes Støttes
Bulgaria   Støttes  
Canada Støttes Støttes  
Kroatia   Støttes  
Tsjekkia   Støttes  
Frankrike Støttes Støttes Støttes
Tyskland Støttes Støttes Støttes
Ungarn   Støttes  
Irland Støttes    
Italia Støttes Støttes  
Latvia   Støttes  
Litauen   Støttes  
Malta   Støttes  
Mexico   Støttes  
Nederland Støttes Støttes Støttes
New Zealand Støttes    
Polen Støttes Støttes  
Portugal Støttes Støttes  
Romania Støttes Støttes  
Slovakia   Støttes  
Spania Støttes Støttes Støttes
Sverige Støttes    
Sveits Støttes Støttes  
Storbritannia Støttes   Støttes
USA Støttes Støttes  

 


Tjenesten evaluerer dokumentbildet for autentisitet ved å validere dusinvis av elementer i dokumentet, inkludert:

 • Dokumentstruktur
 • Biografiske data
 • PDF417-strekkode (hvis aktuelt)
 • Maskinlesbar sone (hvis aktuelt)
 • Sikkerhetsfunksjoner
 • Bildesone
 • Signatur

Tilgjengelighet:

Godkjenning med myndighetsutstedt ID er bare tilgjengelig for ETLA-lisensplaner. VIP-lisensplaner har ikke tilgang.

Godkjenning med myndighetsutstedt ID er en premium godkjenningsmetode som betales per bruk:

 • Kjøpene må skje via salgsrepresentanten din fra Adobe.
 • Transaksjoner er en ressurs på kontonivå. Alle grupper forbruker fra samme globale utvalg.

Konfigurasjonsomfang:

Funksjonen kan være aktivert på både konto- og gruppenivå.

Merk:

Biometrisk sammenligning: I tillegg til dokumentbekreftelsen kan en valgfri biometrisk sammenligning aktiveres på forespørsel. Den biometriske sammenligningen veileder mottakeren til å ta et sanntidsbilde (en "selfie") og evaluerer deretter bildet i forhold til bildet på det opplastede dokumentet. Den biometriske sammenligningen krever at mottakeren følger instruksjonene på skjermen for å vise «livlighet», slik at statiske bilder tatt tidligere, ikke blir brukt.

Slik brukes det

 1. Mottakere blir først gjort oppmerksom på avtalen via en e-postmelding som inneholder en Gjennomgå og signer-knapp for å få tilgang til avtaleinnholdet:

  E-post for å gjennomgå og signere

  Godkjenningen starter når mottakeren trykker på Gjennomgå og signer.

 2. Mottakeren blir bedt om å oppgi et telefonnummer til en smarttelefon som kan motta tekstmeldinger.

  Dette kreves for bildeprogrammet som sammenligner ID-dokumentet mot myndighetsdatabasen.

  • Det er en tidsfrist på 15 minutter for å fullføre bekreftelsesprosessen som starter straks e-postkoblingen klikkes på.
  • Når tekstmeldingen er sendt, vises en blå melding som angir at meldingen er sendt, og at koblingen i den meldingen utløper etter fem minutter.
  Utfordring for godkjenning med myndighetsutstedt ID

  Merk:

  Spørsmålet om telefonnummer hoppes over hvis signaturprosessen startes på en smarttelefon.

 3. En tekstmelding leveres til det oppgitte telefonnummeret med en kobling til ID-tjenesten.

  Når koblingen klikkes på, kan mottakeren velge å godkjenne med førerkort/ID-kort eller pass.

  Første trinn for myndighetsutstedt ID

  Merk:

  Under prosessen med å samle inn og verifisere dokumentinnholdet viser den opprinnelige varselsiden en statusmelding om at detaljene blir verifisert:

  gov_id_verificationinprocess

 4. Ved bruk av førerkort eller ID-kort ber appen mottakeren om å ta et bilde av:

  • Forsiden av kortet
  • Baksiden av kortet
  • Seg selv (Valgfritt basert på kontokonfigurasjoner)

  Ved bruk av pass kreves det bare ett bilde av passet.

  For- og bakside av myndighetsutstedt ID

 5. Valgfritt bilde av seg selv i sanntid for biometrisk sammenligning med dokumentbildet.

  Hvis alternativet med "selfie" i sanntid er aktivert for kontoen, blir mottakeren bedt om å utføre noen live-handlinger for å demonstrere at mottakeren er ekte og reagerer på instruksjonene til bildefangstapplikasjonen.

  Når "livlighetstesten" er bestått, registrerer appen bildet og utfører den biometriske sammenligningen med bildet på identitetsdokumentet.

 6. Når identiteten er bekreftet, kan mottakeren samhandle med avtalen på den opprinnelige enheten der e-posten ble åpnet.

  • Navnet på mottakeren, slik det vises på ID-en, importeres til signaturfeltet og kan ikke  redigeres.
  Vellykket myndighetsutstedt ID

  Mottakeren har fem forsøk på å bekrefte identiteten sin. Hvis de mislykkes alle fem gangene, kanselleres avtalen og avsenderen varsles.

  Mislykket godkjenning

Lag 1 – Dokumentvalidering:

Det første teknologilaget gir en sømløs og sikker metode for å bekrefte et identitetsdokument som legges frem i en digital transaksjon, for å være sikker på at dokumentet er ekte og uendret.

Kombinasjonen av den beste skanneopplevelsen og en utprøvd motor for bekreftelse av ID-dokument sørger for bevis på digital identitet med en sømløs brukeropplevelse.

Bekreftelse med myndighetsutstedt ID er tilgjengelig for alle latinbaserte språk, og støtter tusenvis av internasjonale og nasjonale identitetsdokumenter, inkludert:

 • Pass
 • ID-kort
 • Førerkort

For å oppnå pålitelige resultater leverer tjenesten hvert av følgende:

 • Veiledet dokumentfangst – Brukerne får instruksjoner om hvordan de tar et kvalitetsbilde for optimal behandling.
 • Dokumentklassifisering – «Datamaskinsyn»-algoritmer gjenkjenner og klassifiserer tusenvis av myndighetsutstedte dokumenter slik at uttrekking av data og dokumentbekreftelse blir pålitelig.
 • Datauttrekking – Denne tjenesten går utover enkel optisk tegngjenkjenning, og dekonstruerer dokumentet og analyserer innholdet i hvert felt.
 • Bekreftelse av identitetselementer – En kombinasjon av kunstig intelligens-teknikker undersøker dusinvis av elementer i identitetsdokumentet, inkludert:
  • Dokumentstruktur – Fysiske attributter for ID-dokumentet evalueres for å fastslå riktig størrelse, materiale, form, farge, oppsett og så videre.
  • Biografiske data – Trykte data som identifiserer personen, evalueres for å fastslå skriftbruk, farge, akseptable verdier og så videre.
  • PDF417-strekkode (hvis aktuelt) – OCR-resultater fra biodataene fra fronten sammenlignes med dataene som er trukket ut fra PDF417-strekkoden på baksiden.
  • Maskinlesbar sone (hvis aktuelt) – Det trykte området i den maskinlesbare sonen (MRZ) kontrolleres for skriftbruk, tilstedeværelse, sjekksifre og så videre.
  • Sikkerhetsfunksjoner – Både synlige og usynlige sikkerhetsfunksjoner i ID-en kontrolleres for tilstedeværelse, plassering, innhold og så videre.
  • Bildesone – Portrett, eller hovedbilde, evalueres for å fastslå at det inneholder et menneskeansikt, retning, farge og så videre.
  • Signatur – Signaturdelen kontrolleres for tilstedeværelse, skrifttype, samsvar med kjente prøver og så videre.

 

Lag 2 – Biometrisk sammenligning:

Det andre godkjenningslaget sammenholder portrettbildet fra ID-dokumentet med en «selfie» fra brukeren gjennom en biometrisk ansiktsgjenkjenning, og bekrefter at brukeren som sendte inn ID-dokumentet, er den riktige eieren.

Teknikker som hindrer svindel

 • Videorammeanalyse brukes til å sikre at brukeren kan ta en kvalitetsselfie under optimale forhold.
 • I selfie-delen blir mottakeren bedt om å utføre en handling (f.eks: smil!) for å demonstrere «livlighet».
 • Belysning, fokus og justering er noen av faktorene som evalueres.

Konfigurere godkjenning med myndighetsutstedt ID ved oppretting av en ny avtale

Når myndighetsutstedt ID er aktivert, kan avsenderen velge det på rullegardinmenyen Godkjenning, rett til høyre for mottakerens e-postadresse.
 

Velg godkjenningsmetoden

Hvis myndighetsutstedt ID ikke er på listen, er ikke myndighetsutstedt ID aktivert for gruppen som brukeren sender avtalen fra, som betyr at en administrator må aktivere det.

Forbruk av premium godkjenningstransaksjoner

Godkjenning med myndighetsutstedt ID er en premium godkjenningsmetode som betales per mottaker.

 • Transaksjoner med myndighetsutstedt ID må kjøpes og installeres før alternativet kan brukes.
 • Transaksjoner med myndighetsutstedt ID forbrukes per mottaker konfigurert med goidkjenningsmetoden myndighetsutstedt ID.
  • Én avtale konfigurert med tre mottakere, hvorav to godkjennes med myndighetsutstedt ID, bruker to godkjenningstransaksjoner.
 • Godkjenningstransaksjoner trekkes fra kontosummen når avtalen sendes til forfatter (som et avtaleutkast) eller sendes til den første mottakeren (som en avtale under behandling).
  • Når et avtaleutkast kanselleres, refunderes godkjenningstransaksjonene til kontosummen.
  • Når en avtale under behandling kanselleres, refunderes ikke noen godkjenningstransaksjoner.
  • Hvis en eksisterende godkjenningsmetode endres til myndighetsutstedt ID, brukes én lisens.
  • Hvis godkjenningsmetoden endres fra myndighetsutstedt ID, refunderes ikke godkjenningstransaksjonen.
   • Hvis godkjenningsmetoden endres frem og tilbake med myndighetsutstedt ID, brukes bare én transaksjon (for en gitt mottaker).
Spore bruk av myndighetsutstedt ID

Rapport over underskriveridentitet

Acrobat Sign beholder ikke godkjenningsinformasjon som innhentes ved godkjenning med myndighetsutstedt ID som standard. Administratorer på kontonivå kan imidlertid be om å få lagre identitetsinformasjonen i Acrobat Sign-systemet via Signer Identity Report (SIR).

SIR inneholder data som er samlet inn under bekreftelse av myndighetsutstedt ID (f.eks. underskriverens bilder fra myndighetsutstedt ID, ansiktsbilde, telefonnummer, data som er trukket ut fra myndighetsutstedt ID osv.).

SIR:

Du finner mer informasjon om SIR her >

Revisjonsrapport

Revisjonsrapporten angir tydelig at mottakerens identitet ble bekreftet gjennom godkjenning med en myndighetsutstedt ID:

 

Hendelsen Myndighetsutstedt ID-revisjonsrapport

Årsaken er oppgitt hvis avtalen kanselleres på grunn av at mottakeren ikke kan gjennomføre bekreftelsen.

Mislykket godkjenning i revisjonsrapporten

Anbefalte fremgangsmåter og viktige punkter

 • Hvis du bruker andrefaktorgodkjenning for interne mottakere, bør du vurdere Adobe Sign-godkjenningsmetoden i stedet for myndighetsutstedt ID for å redusere friksjonen ved signering og spare på forbruket av premium godkjenningstransaksjoner.
 • Myndighetsutstedt-ID:
  • Er ikke ment for regulerte eller ekstra verdifulle elektroniske signaturer og brukstilfeller.
  • Er ikke i stand til å avsløre alle falske identifikasjonsdokumenter.
  • Kan ikke erstatte behovet for manuelle vurderinger.

Konfigurasjonsalternativer

Aktiver godkjenningsmetoden under Send-innstillinger

Tilgang til godkjenning med myndighetsutstedt ID krever at det foreligger en kontrakt for et bestemt årlig antall mottakere. Alternativet er ikke synlig i administratorgrensesnittet før dette er konfigurert i systemet.

Når kjøpet av identitetstransaksjoner er lagt inn i systemet, finner administratorer kontrollene for å eksponere godkjenning med myndighetsutstedt ID på siden med Send-innstillinger med tde andre identitetsgodkjenningsmetodene.

Aktiver metoden ved å merke av boksen for Godkjenning med myndighetsutstedt ID.

 • Når metoden er aktivert, kan administratoren angi godkjenning med myndighetsutstedt ID som standardverdi for nye avtaler. Alternativet er ikke synlig før metoden er eksplisitt aktivert:
Kontroller for godkjenning med myndighetsutstedt ID

Valgfri biometrisk sammenligning med «selfie»

Kunder som ønsker å inkludere den biometriske sammenligningen mellom identitetsdokumentet og en sanntidsselfie av mottakeren, kan kontakte støtteteamet for å få funksjonen aktivert.

Automatisk kansellering av avtalen når godkjenning av en mottaker mislykkes

Tjenesten for myndighetsutstedt ID er konfigurert til å tillate opptil fire påfølgende mislykkede forsøk på å godkjenne mottakerens identitet. Etter det femte mislykkede forsøket blir avtalen automatisk kansellert i systemet, og avtaleieren blir varslet om at avtalen ble kansellert på grunn av mislykket godkjenning.

Alternativet for å konfigurere denne terskelen er ikke i det kunderettede grensesnittet. Kontoadministratorer kan be om at kanselleringsterskelen blir justert til en annen verdi via støtteteamet.

Mislykket godkjenning

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet