Kontroller at du holder privat kundeinformasjon privat ved å bruke maskerte felt.

 

Maskerte felt bruker når du ikke vil at mottakerens sensitive informasjon skal vises til andre som ser dokumentet. Alle tegn i et maskert felt vises som stjerner i den utfylte PDF-filen.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at maskering av feltdata ikke skjuler den faktiske verdien på eksporterte rapporter (angitt som CSV-filer).


Konfigurere maskerte felt

  1. Velg Datafelt-fanen (til venstre på skjermen i den nye redigeringsmiljøet)
  2. Dra og slipp et tekstfelt der du vil plassere det
  3. Dobbeltklikk på tekstfeltet for å vise feltegenskapene
  4. Merk av for alternativet Maskerte feltdata
  5. (Valgfritt) Velg valideringstype (det vil si dato, personnummer, telefonnummer og så videre)
  6. Klikk på OK for å lagre feltegenskapene

Gjenta for feltene du vil maskere

Maskert felt