Brukerveiledning Avbryt

Overholde GDPR-kravene

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Endre avtaler
   9. Avtalenavn
   10. Språk
   11. Private meldinger
   12. Tillatte signaturtyper
   13. Påminnelser
   14. Passordbeskyttelse for signert dokument
   15. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   16. Innholdsbeskyttelse
   17. Aktiver Notarize-transaksjoner
   18. Dokumentutløp
   19. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   20. Sigeringsrekkefølge
   21. Liquid Mode
   22. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   23. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   24. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et
Merk:

Basert på GDPR-kravet om å innhente brukertillatelse før data lagres på brukerenheten, kan noen brukere oppleve en eller flere forespørsler om å aktivere informasjonskapsler:

 • Brukere som har tilgang til Adobe Acrobat Sign fra landene som håndhever GDPR, må aktivere kjernetjeneste -informasjonskapsler
  • Informasjonskapsler for ytelse og personlig reklame kan aktiveres eller deaktiveres ved å klikke på Tilpass -knappen
  • Informasjonskapsler kan behandles når som helst ved å klikke på lenken Informasjonskapselytelse nederst til høyre på alle Acrobat Sign-nettsider:

 • Kontoer som migrerer til domenet adobesign.com (fra echosign.com), må konfigurere informasjonskapslene sine to ganger, da hvert domene må plassere unike informasjonskapsler
Forsiktig!

FRASKRIVELSE: Denne veiledningen er ment å være retningsgivende og er IKKE juridisk råd. Søk råd fra merkets juridiske rådgivere når det gjelder overholdelse av kravene i områdene der du driver virksomhet.

Hva er GDPR?

Personvernforordningen (GDPR) er EUs nye personvernlov som harmoniserer og moderniserer databeskyttelseskravene. Selv om det er mange nye eller utvidede krav, er de viktigste underliggende prinsippene de samme. De nye reglene har en bred definisjon av personlige data og stor rekkevidde, og gjelder for alle selskaper som samler inn personlig informasjon fra enkeltpersoner i EU. Deler av forskriftene krever at enkeltpersoner har rett til å forstå hvilke personlige data som er innhentet, og til å få de dataene slettet på forespørsel, når det er riktig.

I denne artikkelen henviser termen «bruker» til et medlem av et selskap som sender avtaler til signering. Termen «underskriver» henviser til en enkeltperson som mottar og enten signerer eller avviser avtalen. En personvernadministrator er en Acrobat Sign-kontoadministrator med unike kontroller for å fjerne personlig informasjon fra tjenesten, på forespørsel fra en avsender eller underskriver.

Brukerentydighet erklæres i e-postadressen som brukes til å identifisere enkeltpersonen. En person med flere e-postadresser, kan ha flere diskrete bruker-ID-er i systemet. Alle GDPR-kontroller i Acrobat Sign bruker e-postadresser til å finne og behandle personlig informasjon. Det er ingen kobling mellom de unike e-postadressene, og en administrator vil bare finne data om e-postadressen som oppgis.

Funksjoner som støtter GDPR

Acrobat Sign har funksjoner som hjelper kunder med å overholde GDPR. Hvis du vil vite mer om hvordan Adobe beskytter personvernet, kan du gå til www.adobe.com/no/privacy.

Under GDPR har enkeltpersoner utvidede rettigheter til å be om tilgang til, korrigering og sletting av deres personlige informasjon.

 • Tilgang – mesteparten av den personlige informasjonen om en bruker eller underskriver kan nås direkte av den personen gjennom Acrobat Sign-brukergrensesnittet.  En liten mengde aktivitetsinformasjon er for øyeblikket ikke tilgjengelig direkte.  En individuell kontoinnehaver må kontakte Adobes personvernkontor på Adobe.com/privacy for å be om tilgang til denne informasjonen. Et eksempel på rapporten er tatt med senere i denne artikkelen.
 • Korrigering – All personlig informasjon som er innhentet om brukere eller underskrivere, er tilgjengelig gjennom brukergrensesnittet.  Hvis det er nødvendig med endringer, kan brukeren eller underskriveren endre dem direkte uten å kontakte Adobe eller administratoren.
 • Sletting – Forskjellige handlinger er tilgjengelige, avhengig av rollen i signeringsprosessen. En bruker som sender avtaler, må sende forespørselen til selskapet vedkommende er ansatt i.  Adobe kan ikke delta i denne interaksjonen og styrer ikke dataene arbeidsgiveren har innhentet under virksomheten.  Signeringsprosessen innhenter en minimumsinformasjon om en underskriver under prosessen.  Dette inkluderer navn, e-postadresse, IP-adresse samt eventuelt telefonnummer og kode for engangspassord. Denne informasjonen lagres med avtalen med underskriverens signatur, og styres av selskapet som sendte avtalen. Hvis en underskriver trenger informasjon om den personlige informasjonen som er samlet inn sammen med den avtalen, må vedkommende kontakte avsenderen av avtalen.  Som en databehandler kan ikke Adobe gi noe informasjon til underskriveren om avtalen eller selskapet som sendte dem avtalen. Siden den eneste informasjonen som lagres om underskriveren er i avtalen, vil sletting av en avtale slette underskriverens personlige informasjon. Hvis avsendere godtar å slette underskriverens informasjon, bruker de personvernmenyen til å finne og slette avtaler der underskriveren var en deltaker.

Når det gjelder Acrobat Sign-verktøysettet, finnes det tre funksjoner:

 • Logger på brukernivå – en logg over de ulike hendelsene (som inkluderer personlig informasjon) som er utløst i Acrobat Sign-miljøet
 • Avtalesletting Personvernadministratorer har myndighet til å vise og slette alle avtaler som er opprettet av en bruker innenfor deres konto.
 • Brukersletting – Personvernadministratorer kan slette en bruker innenfor deres konto.

 

Personvernadministratorer kan administrere brukerens informasjon og avtaler ved å logge på Admin Console og redigere brukerens profil.

Logger på brukernivå

Alle brukere kan forespørre Adobes personvernsenter om å få en logg over deres aktiviteter i Acrobat Sign-systemet som inkluderer deres private informasjon.

Den informasjonen returneres i form av en CSV som inneholder følgende:

 • Datoen for hendelsen
 • Hendelsestypen
 • IP-adressen som hendelsen ble utløst fra

Sletteavtale

Gjelder kun for avtaler som er sendt av brukere som personvernadministratoren har myndighet over.

Når en underskriver ber om å få informasjonen sin fjernet fra Acrobat Sign-systemet, kan kontoens personvernadministrator søke opp brukerens e-postadresse og returnere alle avtaler som den e-postadressen har deltatt i og som ble opprettet innenfor administratorens organisasjon.

Hvis personvernadministratoren fastslår at avtalen ikke lenger trengs, kan han slette den, fullstendig og irreversibelt, fra tjenesten.

Mottakere som kontakter Acrobat Sign, vil bli bedt om å se gjennom sine Behandle-faner og kontakte selskapet som opprinnelig opprettet transaksjonen, for å få slettet avtalen.

Acrobat Sign, som en databehandler for kunden, vil aldri slette en avtale etter anmodning fra en mottaker.

Personvernvinduet med avtaler som vises og Last ned avtale-lenken uthevet

Sletting av bruker

Gjelder kun for brukere som personvernadministratoren har myndighet over

Når en ansatt ber om å få slettet informasjonen sin fra systemene dine, vil dette verktøyet slette all informasjonen om den brukeren fra Acrobat Sign-serverne. 

Brukere må sende denne forespørselen direkte til kontoens personvernadministrator. Det er bare personvernadministratorer som har myndighet til å slette brukere.

Acrobat Signs kundestøtte kan ikke slette brukere fra en konto, og vil, hvis de blir bedt om å gjøre det, henvise brukeren til kontoadministratoren.

Brukere-fanen med alternativer for inaktive brukere vist og Slett brukerinformasjon-lenken uthevet

Merk:

Individuelle kontoer og gratiskontoer

Brukere som eksisterer som den eneste personen i en konto, eller som bare har en gratiskonto, kan ikke slette seg selv. I slike tilfeller må brukeren kontakte Adobes personvernsenter.

Brukeren må oppgi e-postadressen sin og en eksplisitt instruksjon om å slette brukeren som er knyttet til e-postadressen, fra Acrobat Sign-systemene. Adobes personvernsenter vil så gjøre det som er nødvendig for å slette brukeren.

Hvordan brukere kan be om å få datene sine slettet fra Acrobat Sign

Å få personlig informasjon slettet fra Acrobat Sign-systemet krever at aktivaene til brukeren løses riktig.Denne prosessen varierer, avhengig av hvilken type bruker/konto som er involvert, og kan grupperes i tre kategorier:

Underskrivere er unike ved at en annen bruker har opprettet alle avtalene deres.

Første trinn i å få innholdet ditt slettet fra Acrobat Sign-systemet, er å registrere e-postadressen din og se gjennom innholdet som er knyttet til den e-postadressen.

Du kan registrere e-postadressen din her.

 

Når e-postadressen er registrert:

 • Logg på og klikk på Behandle-fanen øverst i vinduet.
 • Gå gjennom filtrene på venstre side (Venter på deg, Fullført, Kansellert og Utløpt) for å finne avtalene dine.

Hvis det ikke er noe innhold på denne siden, kontakter du Adobes personvernsenter og ber om at din bruker (e-postadresse) blir slettet fra Acrobat Sign-systemet.

Finn avsenderen av avtalen

Hvis du ønsker at avtaleinnholdet skal slettes, må du kontakte den opprinnelige avsenderen av avtalen.

Bare den opprinnelige avsenderkontoen kan gjennomgå avtalen og slette den.

Merk: Personvernadministratoren for den opprinnelige avsenderkontoen avgjør når en kontrakt kan slettes.

 

Slik finner du ut hvem den opprinnelige avsenderen er:

 1. Velg en post i Behandle-fanen med et enkeltklikk (dobbeltklikk vil åpne avtalen).
  • Avtalemetadataene og -handlingene vises på høyre side.
 2. Kopier e-postadressen øverst til høyre i vinduet (ved siden av Fra: – uthevet i bildet over).
 3. Send en e-postmelding til den som opprinnelig opprettet dokumentet, og angi at du ønsker å få informasjonen din fjernet fra Acrobat Sign-kontoen.
  • Sørg for at du sender e-postmeldingen fra samme adresse som den opprinnelige avtalen ble sendt til, slik at vedkommende vet at du har myndighet til å sende forespørselen.

Gjenta det ovenstående for alle avtaler som er oppført på Behandle-siden i kategoriene Fullført og Pågår.
Selskapene som kontaktes, har 30 dager på seg til å slette innholdet.

Alle avtaler i delen Venter på deg skal avslås:

 1. Åpne avtalen som skal signeres.
 2. Velg alternativene i øverst til venstre.
 3. Velg Jeg vil ikke e-signere..
 4. Oppgi en årsak til at du avslå og velg deretter på knappen Avslå.
Avslå

Når alle åpne avtaler er avslått og avsenderne av fullførte avtaler er kontaktet, kontakter du Adobes personvernsenter og ber om at brukeren din (e-postadresse) blir slettet fra Acrobat Sign-systemet.

Gratisabonnementer og enkeltpersonabonnementer har en registrert e-postadresse og bør kunne logge på kontoen for å se gjennom innholdet etter eget ønske.

Hvis du har problemer med å logge på, velger du Jeg har glemt passordet under påloggingsfeltene og nullstiller passordverdien.

Acrobat Sign-påloggingssiden med koblingen Jeg har glemt passordet uthevet

Når du kan logge på tjenesten:

 1. Naviger til fanen Personvern i administrasjonsmenyen.
  • Dette åpner siden der du kan bruke en e-postadresse til å søke etter innhold du har opprettet med den e-postverdien.
 2. Oppgi din egen e-postadresse øverst og velg Enter.
  • En liste returneres med alle avtalene du har opprettet.
 3. Velg hver fullførte avtale og last ned PDF-filen for gjennomgang.
 4. Slett alle avtaler som ikke lenger gjelder, ved å velge papirkurvikonet lengst til høyre.
  • Brukeren kan ikke slettes før alle fullførte avtaler er slettet fra kontoen.
Personvernvinduet med avtaler som vises og Last ned avtale-lenken uthevet

Velg fanen Behandle øverst i vinduet.

Denne siden viser alt gjenværende Acrobat Sign-innhold som har inkludert e-postadressen din.

Behandle side fra

Hvis du ønsker at avtaler som er sendt av andre brukere, skal slettes, må du kontakte den opprinnelige avsenderen av avtalen.

Bare den opprinnelige avsenderkontoen kan gjennomgå avtalen og slette den.

Merk: GDPR krever ikke sletting av kontrakter som fremdeles er juridisk gyldige. Personvernadministratoren for den opprinnelige avsenderkontoen avgjør dette.

 

Slik finner du ut hvem den opprinnelige avsenderen er:

 • Velg én oppføring på Behandle (dobbeltklikk åpner avtalen).
  • Høyre skinne vises, og gir tilgang til avtalemetadataene og -handlingene.
 • Kopier e-postadressen øverst til høyre i vinduet (ved siden av Fra: – uthevet i bildet over).
 • Send en e-postmelding til den som opprinnelig opprettet dokumentet, og angi at du ønsker å få informasjonen din fjernet fra Acrobat Sign-kontoen.
  • Sørg for å sende e-posten fra samme adresse som den opprinnelige avtalen ble sendt til, slik at de vet at du er autorisert til å sende forespørselen.
 • Selskapene har 30 dager på seg til å slette innholdet.

Gjenta det ovennevnte for alle avtaler som er oppført på Behandle-siden i kategoriene Fullført og Pågående.

 • Hvis du opprettet avtalen Pågårkanseller du den.
 • Avslå eventuelle avtaler i kategorien Venter på deg.

Når alle signerte avtaler er slettet, kontakter du Adobes personvernsenter og ber om at brukeren din (e-postadresse) blir slettet fra Acrobat Sign-systemet.

Brukere underlagt en personvernadministrator trenger bare å kontakte administratoren og be om å bli slettet fra systemet.

Personvernadministratoren kan gjennomgå innholdet ditt og brukeren din, og slette alt relevant innhold.

Adobes personvernsenter

En forespørsel om en handling som ikke støttes av verktøyene i brukergrensesnittet, eller spørsmål om GDPR-samsvar, må sendes til Adobes personvernsenter.

Kundestøtteagenter og kundeansvarlige har ikke tilgang til verktøyene som sletter innhold fra serverne.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?