Brukerveiledning Avbryt

Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Mottakeralternativer
  1. Avbryte en e-postpåminnelse
  2. Alternativer på e-signeringssiden
   1. Oversikt over e-signeringssiden
   2. Åpne for å lese avtalen uten felt
   3. Avslå å signere en avtale
   4. Delegere signeringsautorisasjon
   5. Starte avtalen på nytt
   6. Laste ned avtalen som PDF
   7. Vise avtalehistorikken
   8. Vise avtalebeskjeder
   9. Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur
   10. Konvertere fra skriftlig til elektronisk signatur
   11. Bla gjennom skjemafeltene
   12. Fjerne dataene fra skjemafeltene
   13. Navigere og zoome på signeringssiden
   14. Endre språket som brukes i avtaleverktøyene og informasjonen
   15. Lese de juridiske merknadene
   16. Justere Acrobat Sign-innstillingene for informasjonskapsler
 2. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 3. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
  5. Vanlige spørsmål om forfatting
 4. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 5. Behandle avtaler
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 6. Revisjonsrapport
 7. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt

Den nye Adobe Acrobat Sign-in-applikasjonsredigeringsopplevelsen er utviklet for å forbedre brukerens generelle prosess med å bygge dokumenter.

 • Feltplassering har blitt dramatisk forbedret med muligheten til å plassere flere felt av samme type uten behov for å dra og slippe dem individuelt.
 • Feltegenskaper (størrelse, farge og stil) er vedvarende etter å ha blitt konfigurert, slik at individuell feltkonfigurasjon reduseres betydelig.
 • Redigering av standard feltverdi har blitt forbedret ved å klikke inn i feltet og skrive inn verdien.
 • Feltegenskaper er oppført i venstre skinne for å eksponere alternativene bedre.

Tilgjengelighet

 • Nye Acrobat-nettkontoer og gratis Acrobat-brukere aktiverer miljøet automatisk.
 • Virksomhetsnivåkontoer i Acrobat Sign-løsningen kan aktivere den nye forfatteropplevelsen i Kontoinnstillinger > Globale innstillinger
Nye redigeringskontroller

Merk:

Selv om det nye miljøet for øyeblikket er nyttig for de fleste transaksjoner sendt gjennom Acrobat Sign-systemet, er det fortsatt under utvikling. Forbedringer av opplevelsen vil komme i følgende utgaver.

Det er flere begrensninger som brukere bør være oppmerksomme på, hovedsakelig at miljøet bare er tilgjengelig når de sender en avtale (vs. malbygging), og bare de vanligste felttypene er tilgjengelige. Nedenfor finnes en mer utfyllende liste over begrensninger.

Mottakere og feltoppgave

Mottakerlisten er øverst på venstre skinne og viser en fargekodet prikk som korresponderer med mottakerens tildelte feltfarge. Boksen rundt den valgte mottakeren er fargekodet når mottakeren er valgt for feltplassering.

Når du velger en mottaker, informeres Acrobat Sign-systemet om å tilordne alle plasserte felt til den mottakeren. Det muliggjør rask plassering av alle feltene for en mottaker.

Fargekodede felt

Endring av felttildeling

Felttilordningen kan endres for et hvilket som helst plassert felt ved å dobbeltklikke på feltet du vil endre (viser feltalternativmenyen), hold musepekeren over Endre mottakere og velge den nye mottakeren.

Det fargekodede forholdet er også synlig i menyalternativene for mottakervalg.

Endre mottakertilordnet felt

Plassere felt

For å plassere felt i skjemastrukturen, velger du en felttype fra venstre skinne og klikker deretter inn i skjemaet der du vil plassere feltet.

 • Øverste venstre hjørne av feltet er plassert på stedet du klikker.
 • Hver gang du klikker i skjemafeltet, plasseres et nytt felt.
 • Hvert felt kopierer felthøyde og skriftstørrelse, farge og stil for det forrige feltet av en hvilken som helst type, unntatt signaturer, avmerkingsbokser og radioknapper (som opprettholder sin egen høydekarakteristikk). Denne typen feltegenskapsarv lar deg konfigurere det første feltet du plasserer og deretter fylle ut resten av skjemaet uten individuell felttilpasning.
Plassere felt

Flytte et felt

Du kan flytte et felt ved å holde musepekeren over det og holde det nede. (Markøren endres til en fireveis pil.) Mens du holder nede museknappen, flytt feltet til et hvilket som helst sted. Feltet forblir på den nye plasseringen når museknappen slippes.

Flytt felt

Justering av feltstørrelse

Du kan justere feltstørrelsen ved å velge feltet og bevege musen over en hvilken som helst kant av et felt for å vise pilen for endring av størrelse. Klikk og dra feltkanten til riktig størrelse. Når museknappen slippes, settes feltstørrelsen.

Juster feltstørrelsen

Klone og koble felter for å automatisk fylle ut gjentatte felt

Anta at du har et sett med dokumenter som ber om den samme informasjonen flere ganger (f.eks. navn, adresse osv.). I så fall kan du klone og koble feltene slik at når mottakeren legger inn informasjonen sin i ett felt, blir den automatisk fylt ut til alle de andre linjerte klonene.

Slik oppretter du klonede/koblede felt:

 1. Dobbeltklikk på feltet for å åpne alternativmenyen.
 2. Velg ellipsen.
 3. Velg Klone og lenke felt.
Dette produserer ett ekstra felt som er koblet.
Klone og lenke felt

Hvis du sjekker det klonede feltet, vises menyen med alternativer der du finner flere kontroller for å administrere de klonede feltene.

 • Klikk på kloneikonet (uthevet nedenfor) for å legge til en tredje klone (eller mer. Uthevet nedenfor).
 • Ved å klikke på Tidligere eller Neste, hopper pilene til neste (eller forrige) klonede felt i serien.
 • Under ellipsen er det et alternativ for å slette alle forekomster av det klonede feltet (inkludert originalen).
Klonet feltmeny

Gjenta et felt på hver side

Det er et alternativ for å replikere et felt i de nøyaktige x/y-koordinatene på hver side i dokumentsettet.

 • Disse feltene er ikke klonet og koblet; de har unike feltnavn og kan godta unike verdier.
 • Individuelle felt kan slettes hvis du bare trenger feltet på noen (men ikke alle) sider.
Gjenta feltet på alle sider

Setter inn standardverdier

Felt som aksepterer tekst gjør det mulig å sette inn standardverdier.

For å sette inn en standardstreng, dobbeltklikker du på feltet og det blir et inndatafelt.

Skriv inn standardverdien din, og klikk utenfor feltet for å lagre den.

Sett inn standardverdi

Gjør en standardverdi skrivebeskyttet

For å gjøre et felt skrivebeskyttet setter du inn standard feltverdi. Etter at du har klikket utenfor feltet, er det et låsikon helt til høyre i feltet.

Som standard er feltet ikke låst slik at deltakeren kan samhandle med det.

Hvis du klikker på låseikonet, endres det for å indikere at feltet er låst og er skrivebeskyttet for mottakerne.

Lås standardverdi

Feltalternativer og egenskaper

Dobbeltklikk på et felt (eller høyreklikk) for å åpne en meny med feltalternativer for feltet det er klikket på.

Denne korte menyen gir rask tilgang til de (feltspesifikke) alternativene som oftest brukes når du designer et skjema.

Nederst i menyen er et alternativ til Tilpass feltet. Dette alternativet åpner feltegenskapene i venstre skinne.

 • Du kan også trippelklikke på feltet for å åpne egenskapene.
v4 Redigering

Alle alternativer i alternativmenyen er replikert i egenskapene til venstre skinne (med unntak av Tilpass feltet).

Merk:

Alle felt har en egenskap kalt Navn på felttype.

Denne egenskapen er navnet på feltet og er strengen som brukes øverst i kolonnene når dataene på feltnivå eksporteres i rapportering.

Som standard er verdien et generisk felttypenavn med et økende tall.

Det å gi en meningsfull feltnavn, er svært nyttig hvis du noen gang har tenkt å hente ut rapportdata.

Endring av felttype

Felttypen kan endres for et hvilket som helst plassert felt ved å dobbeltklikke på feltet du vil endre (å vise feltmenyen), hold musen over Endre felttype-alternativet og velge den nye typen.

Endre felttyper

Tilgjengelige felt

E-signatur-feltet henter den juridiske signaturen til mottakeren i typen definert av kontoinnstillingene (Skrevet, Tegnet, Bilde eller Stemple).

Feltet har to visningsalternativer, ett med e-postadressen til mottakeren automatisk påført under signaturen og ett uten.

Alternativmenyen lar deg bytte mellom de to stilene.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke. Alle signeringsmottakere må ha minst ett obligatorisk signaturfelt (av en hvilken som helst type) i en avtale.
  • Hvis det bare er ett signaturfelt, vil alternativet Nødvendig være utilgjengelig.
 • Felttype – "Signatur"
 • Signaturtype – definerer om signaturfeltet er en enkel e-signatur eller en e-signaturblokk (som inneholder e-postadressen for mottakeren under signaturlinjen).
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
Signaturfelt

Initialer-feltet lar mottakeren legge til opptil fire tegn.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
 • Felttype – "Initialer"
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
Initialfelt

Feltet Mottakernavn er et skrivebeskyttet felt som automatisk setter inn en maskinskrevet versjon av mottakernavnet som angitt i signaturpanelet.

Dette brukes vanligvis når du har krav om et trykket navn under et signaturfelt. I alle tilfeller skal feltet kun brukes når det innskrevne navnet på mottakeren er nødvendig.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
 • Felttype – "Mottakers navn"
 • Navn-alternativene. Tillatte verdier er:
  • Fullt navn – inkluderer verdien for fullt navn i signaturen
  • Fornavn – inkluderer den første verdien (før et mellomrom) i signaturen.
  • Etternavn – inkluderer alle tegn etter det første mellomrommet i det angitte signaturnavnet. 
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
 • Skriftkontroller for strengen i feltet
  • Skriftstilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelse i piksler
  • Skriftfargen
  • Strengebegrunnelsen i feltet (venstre, midt og høyre)
Navnfelt

Merk:

Det obligatoriske feltet er oppgitt, men kan ikke redigeres siden navnet settes inn programmatisk basert på signaturen.

Hvis du trenger en redigerbar navneverdi, brukes Tekst-feltet.

Dato for signering-feltet er et skrivebeskyttet felt som automatisk setter inn datoen når mottakeren bruker signaturen sin.

I alle tilfeller skal feltet kun brukes når den faktiske signaturdatoen for mottakeren er nødvendig.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
 • Felttype – "Dato for signering"
 • Datoformateringsalternativer – velg datoformatet organisasjonen foretrekker.
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
 • Skriftkontroller for strengen i feltet
  • Skriftstilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelse i piksler
  • Skriftfargen
  • Strengebegrunnelsen i feltet (venstre, midt og høyre)
Dato for signering-feltet

Merk:

Det obligatoriske feltet er oppgitt, men kan ikke redigeres siden datoen signaturen ble brukt settes inn programmatisk basert på når mottakeren bruker signaturen sin.

Hvis du trenger en redigerbar datoverdi, bruket en Dato-felt.

Tekst-feltet er det vanligste inntastingsfeltet, som gir mulighet for tegninntasting fra mottakerne.

Flerlinjers tekstinndata bestemmes av høyden på tekstfeltet (hvor mange linjer som kan passe innenfor høyden på feltet).

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
  • Feltet Nødvendig er gjensidig ekskludert fra alternativet Lås feltverdi.
 • Felttype – "Tekst"
 • Tekstformat – tvinger frem et e-postformat for feltet, eller tillater andre typer tegnformatering.
  • Når E-post er valgt, krever feltet at inndataene har formen av en e-postadresse (f.eks. x@d.tld).
   • Gyldigheten av e-postadressen er ikke kontrollert, bare formatet på inndataene.
  • Når Tegn er valgt, tilbys ytterligere to valideringsalternativer:
   • Tegntype – validerer inndata for å samsvare med ett av fire tegnsett:
    • Alle tegn – alle tegn er akseptable.
    • Bokstaver og tall – alle alfanumeriske tegn godtas.
    • Bokstaver – bare alfabetiske tegn godtas.
    • Tall – bare numeriske tegn er akseptert.
   • Maksimumslengde – definerer maksimalt antall tegn som kan angis i feltet.
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
 • Forhåndsutfyllingstekst – lar avsenderen oppgi en standard feltverdi
 • Verktøytips – gir et verktøytips når musen føres over feltet
 • Dekk data med stjerner – maskerer feltverdien for etterfølgende mottakere samt den endelige signerte PDF-filen. 
 • Låst feltverdi – Hvis aktivert, er feltet skrivebeskyttet. Kan kun velges når feltet har forhåndsutfylt tekst satt inn.
  • Feltet Lås feltverdi er gjensidig ekskludert fra alternativet Nødvendig.
 • Skriftkontroller for strengen i feltet
  • Skriftstilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelse i piksler
  • Skriftfargen
  • Strengebegrunnelsen i feltet (venstre, midt og høyre)
Tekstfelt

Dato-feltet lar en mottaker legge til en streng som er validert i et bestemt datoformat.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
  • Feltet Nødvendig er gjensidig ekskludert fra alternativet Lås feltverdi.
 • Felttype – "Dato"
 • Datoformateringsalternativer – velg datoformatet organisasjonen foretrekker.
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
 • Forhåndsutfylt dato – lar avsenderen oppgi en standarddatoverdi.
 • Verktøytips – gir et verktøytips når musen føres over feltet.
 • Låst feltverdi – når aktivert, er feltet skrivebeskyttet for mottakerne.
  • Låsefeltverdien er deaktivert som standard og kan bare velges hvis en forhåndsutfylt dato er angitt.
  • Feltet Lås feltverdi er gjensidig ekskludert fra alternativet Nødvendig.
 • Skriftkontroller for strengen i feltet
  • Skriftstilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelse i piksler
  • Skriftfargen
  • Strengebegrunnelsen i feltet (venstre, midt og høyre)
Datofelt

Nummer-feltet er det nest vanligste inndatafeltet, og gir mulighet for et bredt utvalg av valideringer for numerisk inndata.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
  • Feltet Nødvendig er gjensidig ekskludert fra alternativet Lås feltverdi.
 • Felttype – "Nummer"
 • Alternativer for nummeralternativer:
  • Numerisk – tillater en rekke tall
   • Verdiområde – fremtvinger en validering av området som inndatanummeret må være innenfor.
  • Telefon – oppgi et telefonnummer, med eller uten bindestreker og landskode
   • Nasjonalitet – velg mellom amerikansk eller britisk valutasymbol
  • Valuta – krever en numerisk streng
   • Nasjonalitet – velg mellom valutasymbolet for USA eller Storbritannia
   • Verdiområde – fremtvinger en validering av området som inndatanummeret må være innenfor
  • Tid – krever et time- og minuttall sammen med en AM- eller PM-verdi
  • Prosent – krever en numerisk streng. Prosentsymbol er valgfritt
   • Verdiområde – fremtvinger en validering av området som inndatanummeret må være innenfor
  • Amerikansk personnummer – håndhever en validering for en streng som samsvarer med USAs personnummerformat
  • Amerikansk postnummer – fremtvinger en validering for en streng som samsvarer med det amerikanske postnummerformatet (fem tall)
  • Amerikansk postnummer +4-kode – fremtvinger en validering for en streng som samsvarer med de amerikanske postnumrene, inkludert utvidelsen på fire tegn.
  • Britisk postnummer – håndhever en validering for en streng som samsvarer med de britiske postnumrene.
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
 • Forhåndsfylt nummer – lar avsenderen oppgi en standardnummerverdi.
 • Verktøytips – gir et verktøytips når musen føres over feltet.
 • Dekk data med stjerner – maskerer feltverdien for etterfølgende mottakere samt den endelige signerte PDF-filen. 
 • Låst feltverdi – når aktivert er feltet skrivebeskyttet.
  • Kan kun velges når feltet har forhåndsutfylt tall satt inn.
  • Feltet Lås feltverdi er gjensidig ekskludert fra alternativet Nødvendig.
 • Skriftkontroller for strengen i feltet
  • Skriftstilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelse i piksler
  • Skriftfargen
  • Strengebegrunnelsen i feltet (venstre, midt og høyre)
Tallfelt

Avmerkingsboks-feltet lar en mottaker merke av eller fjerne merket for feltet. Avmerkingsbokser er individuelle felt og kan krysses av eller fjernes uavhengig.

Plassering av flere felt kan raskt gjøres ved å føre musen over kanten av feltet og dra (henholdsvis høyre eller ned) når du ser det blå plussikonet.

Avmerkingsbokser kan slettes ved å merke av boksen og trykke på Slett-tasten, eller ved å velge Slett-ikonet (søppelbøtte) fra feltmenyen.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
  • Det er ingen mulighet for å kreve minst én avmerkingsboks, men tillate flere innenfor en rekke avmerkingsbokser.
  • Feltet Nødvendig er gjensidig ekskludert fra alternativet Lås feltverdi.
 • Verdien avkrysset/umerket – definerer om boksen er merket av når avtalen leveres.
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
 • Verktøytips – gir et verktøytips når musen føres over feltet.
 • Låst feltverdi – når aktivert er feltet skrivebeskyttet. Ingen mottakerinteraksjon er tillatt.
  • Lås-feltverdien er gjensidig ekskludert fra alternativet Nødvendig.
Avmerkingsboksfelt

Radioknapp-feltet lar en mottaker velge ett alternativ fra en mengde valg. Bare ett valg kan velges.

Plassering av flere felt kan raskt gjøres ved å føre musen over kanten av feltet og dra (i hvilken som helst retning) når du ser det blå plussikonet.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
  • Feltet Nødvendig er gjensidig ekskludert fra alternativet Lås feltverdi.
 • Radioknapp-stil – definerer formen på markøren som indikerer at alternativet er valgt:
  • Sirkel
  • Kors
  • Hake
  • Rombe
  • Kvadrat
  • Stjerne
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
 • Standard radioknapp valgt – lar forfatteren definere én radioknapp som skal velges som standard når avtalen først vises.
 • Rediger alternativknappens navn – lar de enkelte valgene ha unike navn for å lette forståelsen av eksporterte data (og være nyttige når betingede og beregnede felt støttes).
 • Verktøytips – gir et verktøytips når musen føres over feltet.
 • Låst feltverdi – når aktivert er feltet skrivebeskyttet. Ingen mottakerinteraksjon er tillatt.
  • Låsefeltverdien er deaktivert som standard og kan bare velges hvis en standard radioknapp er valgt.
  • Feltet Lås feltverdi er gjensidig ekskludert fra alternativet Nødvendig.
Feltalternativknapp

Nedtrekksmenyefeltet lar en mottaker velge ett alternativ fra en mengde valg. Bare ett valg kan velges.

Menylisten inneholder to eller flere alternativer som kan inneholde en egendefinert etikett (den viste verdien) og en tilsvarende eksportverdi. I en liste over delstatene i USA kan for eksempel California vises på etiketten, og CA kan være den eksporterte verdien.

Eiendomsskinnen gir mulighet for konfigurasjon av:

 • Felt tilordnet – definerer hvilken mottaker som er tilordnet til feltet.
 • Obligatorisk felt – avgjør om feltet er nødvendig for mottakeren eller ikke.
 • Felttype – "Nedtrekksmeny"
 • Navn på felttype – bestemmer navnet på feltet (brukes som kolonneoverskrift i eksport av feltdata).
 • Rullegardinmenyelementer – Definerer alternativene som presenteres i feltrullegardinmenyen:
  • Legg til eller rediger eksportnavn – Ved å klikke på denne koblingen åpnes et overlegg der rullegardinmenyelementene kan parres for å eksportere verdier.
 • Standardalternativ valgt – Lar forfatteren definere et alternativ i menylisten som skal velges som standard når avtalen vises.
 • Verktøytips – gir et verktøytips når musen føres over feltet
 • Dekk data med stjerner – maskerer feltverdien for etterfølgende mottakere samt den endelige signerte PDF-filen. 
 • Skriftkontroller for strengen i feltet
  • Skriftstilen (Serif eller Sans-Serif)
  • Skriftstørrelse i piksler
  • Skriftfargen
  • Strengebegrunnelsen i feltet (venstre, midt og høyre)
Nedtrekksmenyfelt

Tekstsøk i dokumentet

Det er mulig å søke i teksten til de opplastede dokumentene ved å klikke på Ctrl/Cmd + F.

En søkedialog åpnes, som tillater inntasting av en tekststreng som søker mot teksten i det eller de opplastede dokumentene.

 • Det søkes bare i teksten i det opplastede dokumentet. Feltinnhold er ikke søkbart.
 • Dokumenter laget av bilder gir ingen søkbare resultater.
 • Strenger som samsvarer med søkeverdien er uthevet, og et numerisk antall vises til høyre for søkefeltet.
 • Venstre og høyre piler hopper visningen til neste eller forrige forekomst av verdien som blir funnet.
Tekstsøk

Hvordan aktivere/deaktivere funksjonen for gruppen/kontoen

Pro- og småbedrifts-/lagkontoer har alternativet aktivert som standard.

Bedrifts- og forretningsnivåadministratorer kan gjøre miljøet tilgjengelig for brukere på konto- og gruppenivå (innstillinger på gruppenivå overstyrer kontoinnstillinger).

Naviger til Kontoinnstillinger > Globale innstillinger > Ny forfatteropplevelse for å aktivere funksjonen.

Nye forfatterkontroller i admin-menyen

Bytte mellom miljøer som bruker

Brukere (med funksjonen aktivert) kan bytte mellom den nye og den klassiske opplevelsen.

 • I det klassiske miljøet er bryterkoblingen øverst på høyre skinne (over mottakerlisten).
 • I den nye forfatteropplevelsen er bryterkoblingen nederst på venstre skinne (under knappene med Lagre/Tilbake/Send).

Brukere kan bytte mellom miljøene, men må lagre endringene på forhånd, ellers vil de gå tapt.

 • Brukere blir advart om å lagre oppdateringene sine hvis de prøver å bytte før de lagrer.
 • Bytte fra den klassiske opplevelsen er deaktivert hvis noen felttyper som ikke støttes i det nye miljøet er lagt til i skjemaet.
Bruker veksler mellom opplevelser

Begrensninger

Funksjonen er for tiden under utvikling og linjeelementene nedenfor forventes å bli løst. Det gir den nye opplevelsen på linje med den klassiske opplevelsen i de neste utgivelsene.

Foreløpig støtter ikke den nye forfatteropplevelsen:

 • Malbygging
 • Felt tildelt av Hvem som helst
 • Mottakergrupper
 • Elektroniske stempler
 • Arbeidsflyt for notar
 • Selvsignering
 • Nettskjemaer
 • Send samlet
 • Bibliotekmaler
 • Teksttagger
 • Betingede felter
 • Beregningsfelt
 • Validering av regulære uttrykk
 • Bare to skriftstiler
 • Felttyper:
  • Stempler
  • Tittel
  • Firma
  • Bilder
  • Filvedlegg
  • Stempler for deltakelse
  • Transaksjonsnumre
  • Betalingsfelt

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?