Brukerveiledning Avbryt

Enable single sign-on with SAML

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Adobe Acrobat Sign includes SAML authentication for customers that desire a federated log in system.

Merk:

The below document pertains to customer accounts that manage their user licensing directly within the Acrobat Sign application.

Customers that manage user entitlement in the Adobe Admin Console must follow a different process found here.


Introduction

The identity federation standard Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 enables the secure exchange of user authentication data between web applications and identity service providers.

When you use the SAML 2.0 protocol to enable single sign-on (SSO), security tokens containing assertions pass information about an end user (principal) between a SAML authority - an identity
provider (IdP)
, and a SAML consumer - a service provider (SP)

Acrobat Sign, acting as the service provider (SP), supports single sign-on through SAML using external identity providers (IdPs) such as Okta, OneLogin, Oracle Federated Identity (OIF), and Microsoft Active Directory Federation Service. Acrobat Sign is compatible with all external IdPs that support SAML 2.0.

More information on integrating with these identity providers (IdPs), can be found in the following guides:

You can also configure Acrobat Sign for single sign-on (SSO) with other systems already used in your organization, for example, Salesforce.com, or other providers that support SAML 2.0.

Acrobat Sign uses federated authentication as opposed to delegated authentication. Federated authentication does not validate the user's actual password in Acrobat Sign. Instead, Acrobat Sign receives a SAML assertion in an HTTP POST request. Acrobat Sign also supports encrypted assertions.

The SAML assertion has a limited validity period, contains a unique identifier, and is digitally signed. If the assertion is still within its validity period, has an identifier that has not been used before, and has a valid signature from a trusted identity provider, the user is granted access to Acrobat Sign.

A summary of the Acrobat Sign authentication specification is included in the table below: 

Specification (Standard Name)

Value

Federation Protocol

SAML 2.0

Federation Profile

Browser Post

Federation Unique Identifier

Email Address

Relay State

Not Needed.  Acrobat Sign has the logic to know where to point the User after they are authenticated.  

API Chart


Prerequisites

To enable SSO, your corporate network must support the SAML 2.0 protocol. If your corporate network does not support SAML, contact Adobe Acrobat Sign Support to discuss other options to enable Single Sign On in your account.

Before beginning to set up SAML SSO, you must do the following:

 • Claim and establish your Domain Name (For the examples in this guide, this will be rrassoc.com.)
 • Enable SAML for your domain using a provider such as Microsoft Active Directory Federation, Okta, Onelogin, Oracle Identity Federation, or others. You may need to open an Acrobat Sign support ticket to get your domain enabled from the backend
 • Create or verify that you have an administrator account with your IdP using an email address
  • If you do not have an Okta account, you can create a free Okta Developer Edition organization using this link: https://www.okta.com/developer/signup/
  • If you do not have a OneLogin account, you can create a free trials account using this link: https://www.onelogin.com/ and clicking the FREE TRIAL button in the upper right corner
 • (Optional) Add an additional email id for User Provisioning in both IdP and SP. This will allow you to add more users who can log in to Acrobat Sign with their SSO credentials
 • (Required) Verify that you have an admin user for Acrobat Sign and an Admin user for the IdP
  (Optional) Create or verify that you have an Acrobat Sign administrator account that uses the same email address as the account for your IdP (For the examples in this guide, this email address will be susan@rrassoc.com.) This will make it easier for you to administer the accounts
 • In Acrobat Sign, set your SAML Mode to “SAML Allowed” (See Working with the SAML Settings
  for more information.)
Merk:

When setting up SAML SSO, we recommend that you set the SAML Mode to SAML Allowed until the entire setup process is complete and you’ve verified it is working correctly. Once verified, you can change the SAML Mode to SAML Mandatory.


Enabling Single Sign On using SAML

At a high level, enabling SAML SSO between Acrobat Sign (the SP) and your IdP involves the following high-level steps:

1. If required (by your IdP), set up your IdP using the Acrobat Sign Service Provider (SP) Information

2. Set up Acrobat Sign using information from your IdP

3. Verify that the SAML SSO has been properly set up

Navigate to Account > Account Settings > SAML Settings

SAML UI

To view the options for User Creation, Login Page Customization, Identity Provider (IdP) Configuration, and Acrobat Sign Service Provider (SP) Information, scroll to the bottom of the SAML Settings page. 


SAML Mode Settings

In Acrobat Sign, there are three SAML Mode options and one additional option that works with the SAML Mandatory option.

SAML Mode Settings

 • SAML Disabled—Disables SAML authentication for the account. When selected, the rest of the SAML configuration page becomes inaccessible.
 • SAML Allowed— This option allows users to authenticate to Acrobat Sign by both SAML and the native Acrobat Sign authentication
 • SAML Mandatory—Requires that all users authenticate to Acrobat Sign with SAML SSO
  • Allow Acrobat Sign Account Administrators to log in using their Acrobat Sign Credentials - When SAML Mandatory is enabled, this option allows Acrobat Sign administrators to be an exception to the SAML rule and authenticate with Acrobat Sign native authentication.
   • Admins authenticated using their Acrobat Sign credentials will need to log out twice to log out of the service through the UI controls.  (After a successful logout, the admin is taken to their IdP, and because they are logged in to the IdP, the admin gets redirected back to Acrobat Sign and is logged in.)

It is strongly recommended that you set the SAML Mode to SAML Allowed until you’ve verified your SAML SSO is working as expected.


Hostname

The Hostname is your domain name. (See Prerequisites above.) When entered, your hostname
becomes part of the Assertion Consumer URL, the Single Log Out (SLO) URL, and Single
Sign-On (Login) URL. 

Hostname setting


User Creation Settings

Only the first of the two User Creation settings is directly connected with SAML Setup. The second setting pertains to all pending users, whether or not they are added as a result of authenticating through SAML.

User Creation settings

 • Automatically add users authenticated through SAML—If this option is enabled, users who are authenticated through your IdP are automatically added as pending users in Acrobat Sign
 • Automatically make pending users in my account active—If the Require signers in my account to log in to Acrobat Sign before signing setting (Security Settings > Signer Identity Verification), is enabled, this setting should also be enabled. When a signature is requested from a new user, this user is created as a pending user in your account. If this option is not enabled, these users are prevented from signing agreements sent to them for signature
 • Allow users who authenticate with SAML to change their email address in their profile - Enable this option to allow your users to change the email address on their Acrobat Sign profile


Login Page Customization Settings

You can customize the sign-on message that users see on the Acrobat Sign Sign In page when SAML Single Sign On is enabled. 

Login Page Customization

 • Single Sign On Login Message— Enter a message to display above the SSO Sign In button on the Acrobat Sign Sign In page
 • Place the SAML login button at the top of the page when other login options are available - When enabled, the SSO login button will be placed above any other authentication method enabled
Authentication


Identity Provider (IdP) Configuration Within Acrobat Sign

To set up most IdPs, except as noted for Okta, you must enter information from your IdP into the IdP configuration fields in Acrobat Sign.

 IdP Configuration

 • Entity ID/Issuer URL—This value is provided by the IdP to uniquely identify your domain.
 • Login URL/SSO Endpoint—The URL that Acrobat Sign will call to request a user login from the IdP.  The IdP is responsible for authenticating and logging the user in.
 • Logout URL/SLO Endpoint—When someone logs out of Acrobat Sign, this URL is called to log them out of the IdP as well.
 • IdP Certificate—The authentication certificate issued by your IdP.


Acrobat Sign SAML Service Provider (SP) Information

The SP information section displays the default information for Acrobat Sign. Once you’ve entered and saved your hostname and IdP Configuration information, the information in the SP information section is updated to include your hostname.

(In our example, https://secure.na1.adobesign.com/public/samlConsume
becomes https://caseyjonez.na1.adobesign.com/public/samlConsume.)

SAML Provider Info

The SP Information provided is as follows:

 • Entity ID/SAML Audience—A URL that describes the entity that is expected to receive the SAML message. In this case, it is the URL for Acrobat Sign
 • SP Certificate—Some providers require a certificate to be used to identify the Service Provider. The link in this view points to the Acrobat Sign Service Provider certificate
 • Assertion Consumer URL— This is the callback that the IdP will send to tell Acrobat Sign to log in a user
 • Single Log Out (SLO) URL—The URL that users are redirected to when they log out
 • Single Sign-On (Login) URL— This is the URL that the IdP will send login requests to


Microsoft Active Directory Federation Services Configuration

Overview

This document describes the process for setting up Single Sign On for Acrobat Sign using Microsoft Active Directory Federation Service. Before proceeding, please review the Acrobat Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Acrobat Sign.

 • The process of setting up SAML SSO includes the following:
 • Installing the Active Directory Domain Service
 • Installing the Active Directory Federation Service
 • Creating a Test User 
 • Adding Acrobat Sign as a relying party


Installing the Active Directory Domain Service

Before configuring SAML for MSAD, you must install the Active Directory Domain Service if it is not already installed. You must have system administrator privileges in Windows Server to install Active Directory Domain Services. 


Installing the Active Directory Federation Service

1. If required, launch the Server Manager, then click Dashboard.

Install the ADFS

2. In the Dashboard, click Add roles and features. The Add Roles and Features Wizard displays.

3. In the Select installation type dialog, select Rule-based or Feature-based Installation then click
Next.

Select installation type

4. In the Select destination server dialog of the wizard, leave the Select a server from the server pool option enabled, select a Server Pool, then click Next.

Select destination server

5. In the Select server roles dialog, select Active Directory Federation Services, then click Next.

Select Server Roles

6. In the Confirm installation selections dialog of the wizard, accept all the defaults by clicking Install.

7. On the post install options, select Create the first federation server in a federation server farm.

8. On the Welcome page, leave the options as is and click Next.

Welcome page

9. In the Connect to Active Directory Domain Services dialog of the wizard, select the Administrator account if not by default, then click Next.

Connect to ADDS

10. In the Specify Service Properties dialog, import the pfx file that you created using the steps defined in the Certificate Creation section, enter a Federation Service Display Name, then click Next.

Specify service properties

11. In the Specify Service Account dialog, select Use an existing domain user account or group Managed Service Account. Use Administrator as the service account and provide your administrator password, then click Next.

Specify service account

12. In the Specify Configuration Database dialog, select Create a database on this server using Windows Internal Database, then click Next.

Specify configuration database

13. In the Review Options dialog, click Next.

Review Options

14. In the Prerequisite Checks dialog, once the prerequisite check is done, click Configure.

Prerequisite checks

15. In the Results dialog, ignore the warning and click Close.

Results


Adding Acrobat Sign as a relying party

1. From the Apps menu, launch AD Federation Service Management.

Launch ADFS

2. In the AD FS console, select Authentication Policies then Edit.

Authentication Policies

3. In the Edit Global Authentication Policy dialog, under both Extranet and Intranet, enable Forms Authentication

Edit global authentication policy

4. In the AD FS console, under Trust Relationships, select Relying Party Trusts and click Add Relying Party Trust. The Add Relying Party Trust wizard displays.

5. In the Select Data Source dialog of the wizard, enable the Enter Data about the relying party manually option, then click Next.

Select data source

6. In the Specify Display Name dialog, enter a Display Name, then click Next.

Specify display name

7. In the Choose Profile dialog, enable the AD FS profile option, then click Next.

Choose Profile

8. In the Configure Certification dialog there is no certificate to configure, so click Next.

Configure certification

9. In the Configure URL dialog, select Enable support for the SAML 2.0 WebSSO protocol and enter the Assertion Consumer URL from Acrobat Sign, then click Next.

(See the Hostname section of the Single Sign On with SAML Guide for more information about the Assertion Consume URL.)

Configure URL

10. In the Configure Identifiers dialog, enter http://echosign.com for Relying party trust Identifier and click Add, then click Next.

Configure Identifiers

11. In the next screen, leave the defaults as-is, and click Next.

Leave defaults

12. In the Choose Issuance Authorization Rules dialog, confirm that the Permit all users to access the relying party option is enabled.

Choose issuance authorization rules

13. In the Ready to Add Trust dialog, click Next.

Ready to add trust

14. In the Finish dialog, click Close.

Finish

15. In the Edit Claim Rules dialog, click Add Rule.

Edit claim rules

The Add Transform Claim Rule Wizard displays.

 

16.  In the Select Rule Template dialog of the wizard, select Send LDAP Attributes as Claims from the Claim rule template drop-down.

Select rule template

17. In the Configure Rule dialog, select the options shown in the dialog and click Finish. Acrobat Sign only supports the email address as the unique identifier. You need to select E-Mail Addresses as the LDAP Attribute and E-Mail Address as the Outgoing Claim.

Configure Rule

18. When the Select Rule Template dialog of the wizard redisplays, select Send Claims Using a Custom Rule from the Claim rule template drop-down, then click Next.

Select rule template

19. In the Configure Rule dialog, enter the following:

 • Name of rule—Enter EmailToNameId
 • Custom rule description—enter the following:

c:[Type == "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress"]

=> issue(Type =
"http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value,
ValueType = c.ValueType, Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "");

Configure rule

20. Click Finish. The Add Transform Claim Rule Wizard closes.

21. Back in the Edit Claim Rules for Acrobat Sign dialog, click the Issuance Authorization Rules tab and Delegation Authorization rules tab and ensure that the Permit Access to All Users is enabled for both as shown below.

If not, add a rule, so that Permit Access To All Users is enabled.

Permit access

Permit access

22. Click OK to accept all changes can close the Edit Claims Rules for Acrobat Sign dialog.


Adding the Certificate from Acrobat Sign

1. In the AD FS console, under Trust Relationships, select the Acrobat Sign Relying Party click Properties.

2. Once launched, select Authentication Policies and then Edit.

Authentication policies

3. Select the Signature tab.

4. Click Add and add the SP certificate file you downloaded from Acrobat Sign.
(See the Adobe Acrobat Sign SAML Service Provider (SP) Information section of the Single Sign On with SAML Guide for more information about the SP certificate.)

5. Select the Advanced tab and change the Secure Hash Algorithm to SHA-2.

6. Select the Endpoints tab and add the Single Logout (SLO) URL from Acrobat Sign.
(See the Hostname section of the Single Sign On with SAML Guide for more information about the Single Logout (SLO) URL).

7.  Disable Claims Encryption – Open power shell on the ADFS server and type

8. Set-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName "Adobe Sign" -EncryptClaims $false 

 


Acrobat Sign specific settings

 • The account should have SAML_AVAILABLE=true
 • Host Name
 • SAML Mode
 • ACCOUNT_USER_ADD_EMAIL_DOMAINS setting to be for example dev.com
 • Select the token signing certificate in ADFS and export it as a cer file ( do not export private key) and add it to the account admins SAML Settings page in Acrobat Sign.
Select token

Certificate

Open this certificate file in notepad, and Acrobat Sign Admin copy its contents into the IdP Certificate field in SAML Settings.

Now you should be able to test. 


Certificate Creation

1. On Windows, install openssl. On Mac , openssl is present.

2. Launch a command prompt and type:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout .pem -out .pem -days <#ofdays>

Enter the following:

 • Country code- US
 • State - Californiacity – San Jose
 • Enter some Organization and Organization unit
 • Common Name- This is the fully qualified name that is the same as your host system name example sjtest.es.com

3. Now create the pkcs12 key
pkcs12 -export -in <yourkeynameCer> .pem -inkey <yourkeyName> .pem -out my_pkcs12.pfx

4. Enter password when prompted

5. Click Import and select the my_pkcs12.pfx selected above and enter password that you provided at pkcs12 export time when prompted


Okta Configuration

Overview

Acrobat Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as Okta. This document describes the steps for configuring Acrobat Sign for SAML SSO with Okta. This document also provides information on testing your SAML SSO configuration. Before proceeding, please see the Acrobat Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML setup process and provides detailed information on the SAML Settings in Acrobat Sign.

Merk:

Successful installation requires that your Active Directory have the GivenName (FirstName) and SN (LastName) values populated.  

If these values are empty, an Unknown User error will trigger.


Configuring SAML SSO with Okta

You must be an administrator for both your Acrobat Sign and Okta accounts to enable SAML SSO. The username for both accounts must be the same. The passwords can be different.

When enabling SAML SSO with Okta, information only needs to be entered in Acrobat Sign. Okta has developed a custom Acrobat Sign Provisioning app that makes it unnecessary to transfer the SP Information from Acrobat Sign to Okta. 

Merk:

Note: For the most up-to-date instructions for Okta, see http://developer.okta.com/docs/guides/setting_up_a_saml_application_in_okta.html

1. Log in to Okta and Acrobat Sign in different browsers or in different windows within the same browser.

 • In Okta, log in to your account with the same administrator account you use for your Acrobat Sign Admin Account.
Okta sign in

 • In Acrobat Sign, log in to your account using the same admin account credentials that you use for Okta. 
Adobe Sign sign in

2. Click the blue Admin button.

Admin button

3. Click the Add Applications shortcut.

Add application

The Add Application page displays.

Add application page

4. In Search, type Acrobat Sign.

 • Click the Add button to add the Acrobat Sign Provisioning application.
Click Add

The Add Acrobat Sign Provisioning wizard launches displaying the General Setting tab.

Add Adobe Sign provisioning

5. Log in to Acrobat Sign to obtain your Hostname and Acrobat Sign server environment:

 • Log in an Acrobat Sign Account Admin
 • Navigate to: Account > Account Settings > SAML Settings
  • Scroll to the bottom of the page and find the Assertion Consumer URL
  • Copy the string between https://  and  .adobesign.com/
   • The first value is your Hostname
   • After the Hostname is the Acrobat Sign environment your account resides on (na1, na2, eu1, jp1, etc.)
   • In the below example you would copy rrassoc.na1 (include the dot between values)
Hostname

6. In Okta under General Settings, enter the Hostname.Instance for your Acrobat Sign account in the Your Acrobat Sign Sub domain field.

 

Click Next to continue. 

Merk:

Note: If you don’t want users to automatically log in to Acrobat Sign when they log in to Okta, disable the Automatically log in when user lands on the login page option. 

Sign-on options

7. On the Sign-On Options tab, enable SAML 2.0.

Sign-on options

The SAML 2.0 section displays.

 

8. Under SAML 2.0, click View Setup Instructions.

View setup instructions

The Okta How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign page displays in a new browser window. This page includes instructions and the IdP information that you must enter in the Acrobat Sign SAML Settings page.

How to configure

9. Copy the Entity ID/Issuer URL from the Okta page, and enter it into the Entity ID/Issuer URL field in Acrobat Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign)

Merk:

Note: The "Entity ID/Issuer URL" does not need to be a well formatted URL. It can be an any unique value.

Entity ID

10. Copy the Login URL/SSO Endpoint from the Okta page, and enter it into the Login URL/SSO Endpoint field in Acrobat Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign)

Merk:

Note that in Acrobat Sign, the Logout URL/SLO Endpoint is before the Login URL/SSO Endpoint.

Login URL

11. Copy the Logout URL/SLO Endpoint from the Okta page and enter it into the Logout URL/SLO Endpoint field in Acrobat Sign.
(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign)

Logout URL

Merk:

Note: The Logout URL/SLO Endpoint shown above is only a suggestion. You can actually specify any valid URL (e.g., Google).

12. Copy the IdP Certificate from the Okta page to the IdP Certificate field in Acrobat Sign.

 • Make sure there are no spaces or returns after “-----END CERTIFICATE-----“.

(see the idP Configuration section of the How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign)

IdP Certificate

You can close the browser window that displays the Okta How to Configure SAML 2.0 for Acrobat Sign page after you copy the IdP Certificate.

 

13. In Acrobat Sign, click Save.

14. Click the browser window that displays the Okta Sign-On Options if needed.

15. In the Credential Details section of Sign-On Options (see step 8 above), select Email from the Application username format drop-down, then click Next to continue.

Credential details

16. Under Provisioning, you have the option to select the Enable provisioning features option. (See Setting up Auto-Provisioning for more information.) Click Next to continue without setting up Auto-provisioning. 

Provisioning

Merk:

Note: If you enable the Enable provisioning features option, you must enable the Automatically add users authenticated through SAML in SAML settings in Acrobat Sign.

17. Under the Assign to People tab, in the People section check the box next to your name to assign at least one active user (yourself), then click Next.

Assign to People

18. Click Done.

Click Done

You can now log out of Okta and proceed with testing your SAML setup. (See Testing Your Okta SAML SSO Configuration for more information.)

 


Setting Up Auto-provisioning in Okta

If this option is enabled, and the “Automatically add users authenticated through SAML” option in Acrobat Sign is also enabled, you can automatically provision users in Acrobat Sign.

Auto-provisioning


Setting up Auto-launch for Acrobat Sign

You can automatically launch Acrobat Sign when you log in to Okta. If this feature is enabled, Acrobat Sign will open in a separate window when you log in to Okta. You must have pop-ups enabled in your browser for this feature to work.       

Merk:

Note If you also enabled the “Automatically log in when user lands on login page” option, when you launch Okta two Acrobat Sign windows will open. 

1. Log in to Okta. Your Home page will display.

2. On the Acrobat Sign Provisioning app, cursor over the gear icon, then click to activate it.

Mouse over the gear

3. When the Acrobat Sign Provisioning Settings popup displays, click the General tab.

General tab

4. Enable the Launch this app when I sign into Okta option.

Launch this app

5. Click Save.

 


Testing Your Okta SAML SSO Configuration

There are two ways to test your Okta SAML setup. 


Log in to Acrobat Sign through Okta

1. If logged in, log out of Okta.

2. Log in to Okta. Your Okta Home page displays.

3. On the Home page, click the Acrobat Sign Provisioning app.

Adobe Sign provisioning

You are automatically logged into Acrobat Sign.

Adobe Sign Home page


Log in to Acrobat Sign using your URL

1.  Enter your company login URL in your browser. The Acrobat Sign Sign In page displays.

2. On the Sign In page, click the second Sign In button. If you’ve entered a custom Single Sign On Login Message that message displays above this button. If you have not entered a custom message, the default message displays.

Sign on

You are logged into Acrobat Sign.

Adobe Sign Home page


OneLogin Configuration

Overview

Acrobat Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as OneLogin. This document describes the steps for configuring Acrobat Sign for SAML SSO with OneLogin. This document also provides information on testing your SAML SSO configuration. Before proceeding, please see the Acrobat Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML setup process and provides detailed information on the SAML Settings in Acrobat Sign.


Configuring SAML SSO with OneLogin

1. Log in to OneLogin and Acrobat Sign in different browsers or in different windows within the same browser.

 • In OneLogin, log in to your account with the same administrator credentials you use for your Acrobat Sign Admin Account. 
OneLogin authentication

 • In Acrobat Sign, log in to your account using the same admin account credentials you use for OneLogin. The passwords for these two logins do not have to be the same, but you must log in as the administrator for each account.
Adobe Sign authentication

2. In OneLogin, click Add Apps.

Add apps

3. Search for Acrobat Sign.

Search for Adobe Sign

4. Click the row for Acrobat Sign.

Click Adobe Sign

5. In the Add page, under Connectors select SAML 2.0 – user provisioning, then click Save at the top.

Add and Save

6. Navigate to the SAML Settings page. Note the Hostname for Acrobat Sign.

Hostname

7. In OneLogin, click the Configuration tab. In the Subdomain field, enter your Hostname from Acrobat Sign, then click Save.

Subdomain

8. Click the SSO tab.

SSO tab

9. In the SSO tab, click View Details to display the Standard Strength Certificate (2048-bit) page.

View Details

10. In the Standard Strength Certificate page that displays, click the Copy to Clipboard button for the X.509 Certificate field to copy the certificate to the clipboard.

Copy to Clipboard

If the certificate successfully copies, the rollover text says “Copy to Clipboard” text updates to “Copied”.

 

11. In Acrobat Sign, paste the copied certificate into the IdP Certificate field. Be sure to remove any returns that may have been copied. The cursor should be at the end of the last line as shown below. 

IdP Certificate

12.  In OneLogin, click the Copy to Clipboard button for the Issuer URL.

Copy to clipboard

13. In Acrobat Sign, paste the Issuer URL into the Entity ID/Issuer URL field.

Issuer URL

14. In OneLogin, click the Copy to Clipboard button for the SAML 2.0 Endpoint (HTTP) URL.

Copy to clipboard

15. In Acrobat Sign, right click to paste the SAML 2.0 Endpoint (HTTP) URL in the IdP Login URL field. 

Login URL

16. In OneLogin, click the Copy to Clipboard button next to SLO Endpoint (HTTP).

Copy to clipboard

Merk:

Note: The OneLogin SAML 2.0 Endpoint URL is only a suggestion. You can actually specify any valid URL (e.g., Google).

17. In Acrobat Sign, copy the SLO Endpoint value into the Logout URL/SLO Endpoint field.

Logout URL

18. In Acrobat Sign, click Save.

19. In OneLogin, click the back arrow to return to the SSO page.

Return to SSO

20. Click the Users tab to add users.

Users tab

21. Click the row to add the user. The Save button is not activated until you click at least one user.

Click the row

22. When done, click Save.  


Testing Your OneLogin SAML SSO Configuration

There are two ways to test your OneLogin SAML Setup. 


Log in to Acrobat Sign through OneLogin

1. If logged in, log out of Acrobat Sign.

2. Log in to OneLogin.

OneLogin authentication

3. On the App Home page, click the Acrobat Sign app.

Click Adobe Sign

You are automatically logged into Acrobat Sign.

Adobe Sign Home page


Log in to Acrobat Sign using your URL

1. Enter your company login URL for Acrobat Sign in the address line of your browser (such as myCompany.adobesign.com). The Acrobat Sign Sign In page
displays.

2. On the Sign In page, click the second Sign In button. If you’ve entered a custom Single Sign On Login Message that message displays above this button. If you have not entered a custom message, the default message displays.

Adobe Sign authentication

3. You are logged into Acrobat Sign.

Adobe Sign Home page


Oracle Identity Federation Configuration

Overview

Acrobat Sign can support Security Assertion Markup Language (SAML) single sign-on (SSO) using external identity providers (IdPs) such as Oracle Identity Federation (11g). This document describes the steps for configuring Acrobat Sign, acting as the SAML consumer or service provider (SP), to use OIF. This document also provides suggested steps for configuring OIF, however, please contact your OIF system administrator before making any configuration changes to your OIF Server. Before proceeding, please see the Acrobat Sign Single Sign On Using SAML Guide, which describes the SAML set up process and provides detailed information on the SAML Settings in Acrobat Sign.


Configuring OIF as an IdP in Acrobat Sign

Your organization’s instance of OIF needs to be configured within Acrobat Sign as the external SAML Identity Provider (IdP). As an administrator for your Acrobat Sign Account, navigate to SAML Setting in Acrobat Sign as an (Account | Account Settings | SAML Settings).

You will need metadata information from your OIF IdP
configuration. Typically, the metadata for the OIF is available as an XML
content at: http://:/fed/idp/metadata.
Please contact your OIF administrator to gather the relevant. You will need the
following configuration information.

 • Entity ID/Issuer URL—The entityID attribute on EntityDescriptor element
 • Logout URL/SLO Endpoint—When someone logs out of Acrobat Sign, this URL is called to log them out of the IdP as well.
 • Login URL/SSO Endpoint—The Location attribute on SingleSignOnService element
 • IdP Certificate—Certificate information under the element EntityDescriptor -> IDPSSODescriptor -> KeyDescriptor use="signing"

 

This information should be configured in the appropriate fields in the Acrobat Sign SAML configuration. See the image below:

Adobe Sign SAML page


Configuring Acrobat Sign as a SP in OIF

Once the OIF SAML configuration is complete within the Acrobat Sign UI, the next step is to configure Acrobat Sign as a Service Provider within OIF. The information required for configuring Acrobat Sign within OIF is available on the Acrobat Sign SAML Service Provider (SP) information section under Account | Account Settings | SAML Settings

SAML Settings

The metadata description for Acrobat Sign is shown below:

OIF Code

You must customize this metadata description and change the highlighted section in the XML to match the URL for your account. The Assertion Consumer URL for your specific account is shown in SAML Settings.

 

The steps for completing the configuration in OIF are as follows:

1. Go to the Federations configuration screen on the OIF Administration panel

OIF Admin

2. Create a new federation profile

New Profile

3. Create a new Service Provider (SP) listing for Acrobat Sign.

 

Import the Acrobat Sign SP configuration XML or manually create the SP listing using the provider information from the Acrobat Sign SAML settings.

Import the SP config

4. Complete the configuration. Acrobat Sign will appear as a new Service Provider listing in the OIF list of SPs. 

Complete the config


Verifying Email Address as NameID Format

Acrobat Sign uses email addresses as the unique user identifier. Before testing the single sign-on one last step is the ensure that the email address field is mapped to the appropriate user attribute within OIF and that the email address is enabled as a valid NameID format.

Verify Email

Verify email


Known Issues

Redhat IdP has a setting called Encrypt Assertions that adds an additional layer of encryption.

This additional encryption is incompatible with the Acrobat Sign SAML configuration, and should not be enabled for Acrobat Sign.

Redhat IdP Encrypt Assertions

 

©2022 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.

Products mentioned in this document, such as the services of identity providers Microsoft Active Directory Federation, Okta, Onelogin, and Oracle Identity Federation, and Salesforce software retain all of the copyrights and trademark rights of their specific corporations.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?