Brukerveiledning Avbryt

Felttyper

 

Veiledning for Adobe Acrobat Sign

Nyheter

 1. Merknader før utgivelse
 2. Produktmerknader
 3. Viktige varsler

Kom i gang

 1. Hurtigstartveiledning for administratorer
 2. Hurtigstartveiledning for brukere
 3. For utviklere
 4. Videoopplæringsbibliotek
 5. Vanlige spørsmål

Administrer

 1. Oversikt over Admin Console
 2. Brukeradministrasjon
  1. Legge til en bruker
  2. Opprette brukere samlet
  3. Legge til brukere fra katalogen din
  4. Legge til brukere fra MS Azure Active Directory
  5. Lage funksjonsfokuserte brukere
   1. Tekniske kontoer – API-styrt
   2. Servicekontoer – Manuell styring
  6. Se etter brukere med klargjøringsfeil
  7. Endre navn/e-postadresse
  8. Redigere en brukers gruppemedlemskap
  9. Redigere en brukers gruppemedlemskap gjennom gruppegrensesnittet
  10. Forfremme en bruker til en administratorrolle
  11. Brukeridentitetstyper og SSO
  12. Bytte brukeridentitet
  13. Autentisere brukere med MS Azure
  14. Autentisere brukere med Google-føderasjon
  15. Produktprofiler
  16. Påloggingsopplevelse 
 3. Innstillinger for konto/gruppe
  1. Innstillingsoversikt
  2. Globale innstillinger
   1. Kontonivå og ID
   2. Selvsigneringsarbeidsflyter
   3. Send samlet
   4. Webskjemaer
   5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
   6. Power Automate-arbeidsflyter
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Samle inn skjemadata med avtaler
   9. Begrenset dokumentsynlighet
   10. Legge ved en PDF-kopi av den signerte avtalen 
   11. Inkludere en kobling i e-posten
   12. Inkludere et bilde i e-postmeldingen
   13. Filer vedlagt e-post navngis som
   14. Legge ved revisjonsrapporter til dokumenter
   15. Slå sammen flere dokumenter til ett dokument
   16. Laste opp signert dokument
   17. Delegering for brukere i kontoen min
   18. Tillate eksterne mottakere å delegere
   19. Myndighet til å signere
   20. Myndighet til å sende
   21. Rett til å legge til elektroniske segl
   22. Angi en standard tidssone
   23. Angi et standard datoformat
   24. Brukere i flere grupper
    1. Oppgrader for å bruke UMG
   25. Administratortillatelser for grupper
   26. Erstatte mottaker
   27. Revisjonsrapport
    1. Oversikt
    2. Tillate uautorisert tilgang på transaksjonsbekreftelsessiden
    3. Inkludere påminnelser
    4. Inkludere visningshendelser
    5. Inkludere avtaleside / antall vedlegg
   28. I produktmeldinger og veiledning
   29. Tilgjengelige PDF-er
   30. Ny redigeringsopplevelse
   31. Kunde i helsevesenet
  3. Kontooppsett
   1. Legge til logo
   2. Tilpasse firmaets vertsnavn/nettadresse    
   3. Legge til firmanavn
  4. Signaturpreferanser
   1. Riktig formaterte signaturer
   2. La mottakere signere ved å
   3. Underskrivere kan endre navn
   4. La mottakere bruke den lagrede signaturen sin
   5. Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon
   6. Led mottakerne gjennom skjemafelt
   7. Avslå å signere
   8. Tillat Stempler-arbeidsflyt
   9. Krev at underskrivere angir stilling eller firma
   10. La underskrivere skrive ut og plassere en skriftlig signatur
   11. Vis meldinger ved e-signering
   12. Krev at underskrivere bruker en mobilenhet til å opprette sin signatur
   13. Be om IP-adresse fra underskrivere
   14. Utelat firmanavn og tittel fra deltakelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversikt
   2. Laste ned og signere med Acrobat
   3. Signere med skysignaturer
   4. Inkluder metadata for identitetsleverandører
   5. Begrensede skysignaturtilbydere
  6. Elektroniske forseglinger
  7. Digital identitet
   1. Gateway for digital identitet
   2. Policy for identitetskontroll
  8. Rapportinnstillinger
   1. Ny rapportopplevelse
   2. Klassiske rapportinnstillinger
  9. Sikkerhetsinnstillinger
   1. Innstillinger for enkeltpålogging
   2. Innstillinger for Husk meg
   3. Policy for innloggingspassord
   4. Styrke på innloggingspassordet
   5. Varighet på nettøkt
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Tilgang for bruker- og gruppeinformasjon
   9. Tillatte IP-serier
   10. Kontodeling
   11. Tillatelser for kontodeling
   12. Avtalens delingskontroller
   13. Bekreftelse av underskriveridentitet
   14. Signeringspassord for avtale
   15. Styrke på dokumentpassord
   16. Blokker underskrivere etter geografisk plassering
   17. Telefongodkjenning
   18. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
   19. Tillat uttrekking av side
   20. Utløp for dokumentlenke
   21. Last opp et klientsertifikat for webhook/tilbakekall
   22. Tidsstempel
  10. Send-innstillinger
   1. Vis Send-siden etter pålogging
   2. Krev mottakernavn ved sending
   3. Lås navneverdier for kjente brukere
   4. Tillatte mottakerroller
   5. Mottakergrupper
   6. Obligatoriske felt
   7. Legge ved dokumenter
   8. Feltutflating
   9. Endre avtaler
   10. Avtalenavn
   11. Språk
   12. Private meldinger
   13. Tillatte signaturtyper
   14. Påminnelser
   15. Passordbeskyttelse for signert dokument
   16. Alternativer for underskriveridentifikasjon
    1. Oversikt
    2. Signeringspassord
    3. Engangspassord via e-post
    4. Acrobat Sign-godkjenning
    5. Telefongodkjenning
    6. Skybasert digital signatur
    7. Kunnskapsbasert godkjenning (KBA)
    8. Myndighets-ID
    9. Underskriveridentitetsrapporter
   17. Innholdsbeskyttelse
   18. Aktiver Notarize-transaksjoner
   19. Dokumentutløp
   20. Forhåndsvis, plasser signaturer og legg til felt
   21. Sigeringsrekkefølge
   22. Liquid Mode
   23. Tilpassede arbeidsflytkontroller
   24. Opplastingsalternativer for e-signeringssiden
   25. Omdirigering til nettadresse for bekreftelse etter signering
  11. Meldingsmaler
  12. Bio-Pharma-innstillinger
   1. Oversikt
   2. Håndhev identitetsgodkjenning
   3. Årsaker til signering
  13. Arbeidsflytintegrasjon
  14. Innstillinger for notarisering
  15. Betalingsintegrering
  16. Underskrivermelding
  17. SAML-innstillinger
   1. SAML-konfigurasjon
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Datastyring
  19. Tidsstempelinnstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontospråk
  22. E-post-innstillinger
   1. E-post topp- og bunntekstbilder
   2. Tillate bunntekster for enkeltbrukere
   3. Tilpass e-post for signaturforespørsel
   4. Tilpass Til- og Kopi til-feltene
   5. Egendefinerte e-postmaler
   6. Aktiver koblingsløse varsler
  23. Flytte fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurere alternativer for mottakere
 4. Retningslinjer for lovfestede krav
  1. Tilgjengelighet
   1. Samsvar med tilgjengelighet
   2. Opprette tilgjengelige skjemaer med Acrobat-skrivebordet
   3. Opprett tilgjengelige AcroForms
  2. HIPAA
  3. GDPR
   1. GDPR-oversikt
   2. Skjule en bruker
   3. Skjule en brukers avtaler     
  4. 21 CFR del 11 og EudraLex vedlegg 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. Håndbok for vedlegg 11 til 21 CFR og EudraLex
   3. Analyse av felles ansvar
  5. Kunder innen helsesektoren
  6. IVES-støtte
  7. eOriginal-oppbevaring for løsørepapir
  8. Hensyn for EU/Storbritannia
   1. Grensekryssende EU/UK-transaksjoner og eIDAS
   2. HMLR-krav til dokumenter som er elektronisk signert
   3. Betydningen av Brexit for e-signaturlover i Storbritannia
 5. Last ned flere avtaler samtidig
 6. Kreve domenet ditt 

Sende, signere og behandle avtaler

 1. Send avtaler  
  1. Send sideoversikt
  2. Send en avtale kun til deg selv
  3. Send en avtale til andre
  4. Skriftlige signaturer
  5. Signeringsrekkefølge for mottakere
  6. Send samlet
   1. Oversikt over Send samlet-funksjonen
   2. Send samlet – manuelle mottakere
   3. Send samlet – CSV-opplasting
   4. Avbryte en Send samlet-transaksjon
   5. Legg til påminnelser til Send samlet
   6. Rapportering for Send samlet
 2. Redigere felt til dokumenter
  1. Redigeringsmiljø i appen
   1. Automatisk feltgjenkjenning
   2. Dra og slipp felt ved hjelp av redigeringsmiljøet
   3. Tildele skjemafelt til mottakere
   4. Forhåndsutfyll-rollen
   5. Bruke felt med en gjenbrukbar feltmal
   6. Overføre felt til en ny biblioteksmal
   7. Oppdatert forfatterskapsmiljø ved sending av avtaler
  2. Opprette skjemaer og tekstkoder
  3. Opprette skjemaer med Acrobat (AcroForms)
   1. Opprette AcroForm
   2. Opprette tilgjengelige PDF-filer
  4. Felt
   1. Felttyper
    1. Vanlige felttyper
    2. Innebygde bilder
    3. Stempelbilder
   2. Utseende på feltinnhold
   3. Feltvalideringer
   4. Verdier for maskerte felt
   5. Angi vis/skjul betingelser
   6. Beregningsfelt 
 1. Vanlige spørsmål om forfatting
 2. Signer avtaler
  1. Signere avtaler som er sendt til deg
  2. Fyll ut og signer
  3. Selvsignering
 3. Behandle avtaler 
  1. Behandle sideoversikt
  2. Delegere avtaler
  3. Erstatte mottakere
  4. Begrense dokumentsynlighet 
  5. Kansellere en avtale 
  6. Opprette nye påminnelser
  7. Gå gjennom påminnelser
  8. Avbryte en påminnelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Slik fungerer søk
   2. Vise en avtale
   3. Opprette en mal fra en avtale
   4. Skjule/vise avtaler fra visning
   5. Laste opp en signert avtale
   6. Endre filer og felt i en sendt avtale
   7. Redigere godkjenningsmetoden til en mottaker
   8. Legge til eller endre en utløpsdato
   9. Legge til et notat i avtalen
   10. Dele en enkeltavtale
   11. Oppheve deling av en avtale
   12. Laste ned en individuell avtale
   13. Laste ned de individuelle filene i en avtale
   14. Laste ned revisjonsrapporten for en avtale
   15. Laste ned feltinnholdet i en avtale
 4. Revisjonsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversikt
  2. Gi brukere tilgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opprette en ny rapport
   2. Avtalerapporter
   3. Transaksjonsrapporter
   4. Innstillinger for aktivitetsrapporter
   5. Redigere en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Opprette en ny dataeksport
   2. Redigere en dataeksport
   3. Oppdatere dataeksportinnholdet
   4. Laste ned dataeksporten
  5. Gi nytt navn til et diagram / en eksport
  6. Duplisere en rapport/eksport
  7. Planlegge en rapport/eksport
  8. Slette en rapport/eksport
  9. Kontrollere transaksjonsbruk

Avanserte avtalefunksjoner og arbeidsflyter

 1. Nettskjemaer 
  1. Opprette et webskjema
  2. Redigere et webskjema
  3. Aktivere/deaktivere et webskjema
  4. Skjule/vise et webskjema
  5. Finne nettadressen eller skriptkoden 
  6. Forhåndsutfylle nettskjemafelt med nettparametere
  7. Lagre et webskjema for å fullføre senere
  8. Velge et nettskjema
 2. Gjenbrukbare maler (Bibliotekmaler) 
  1. Amerikanske offentlige skjemaer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opprette en biblioteksmal
  3. Endre navnet på en bibliotekmal
  4. Endre type for en bibliotekmal
  5. Endre tillatelsesnivået for en biblioteksmal
  6. Kopiere, redigere og lagre en delt mal
  7. Laste ned de samlede feltdataene for en biblioteksmal
 3. Overføre eierskap til nettskjemaer og bibliotekmaler
 4. Power Automate-arbeidsflyter 
  1. Oversikt over Power Automate-integreringen og inkluderte rettigheter
  2. Aktivere Power Automate-integreringen
  3. Sporing av Power Automate-bruk
  4. Opprette en ny flyt (eksempler)
  5. Utløsere som brukes for flyter
  6. Importere flyter fra utenfor Acrobat Sign
  7. Administrer flyter
  8. Rediger flyter
  9. Dele flyter
  10. Deaktivere eller aktivere flyter
  11. Slette flyter
  12. Nyttige maler
   1. Kun administrator
    1. Lagre alle fullførte dokumenter i SharePoint
    2. Lagre alle fullførte dokumenter på OneDrive for Business
    3. Lagre alle fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre alle fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre alle fullførte dokumenter i Box
   2. Avtalearkiver
    1. Lagre de fullførte dokumentene i SharePoint
    2. Lagre de fullførte dokumentene i One Drive for Business
    3. Lagre de fullførte dokumentene på Google Disk
    4. Lagre dine fullførte dokumenter i DropBox
    5. Lagre de fullførte dokumentene i Box
   3. Arkivering av nettskjemaavtale
    1. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i SharePoint-biblioteket
    2. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i OneDrive for Business
    3. Lagre fullførte dokumenter på Google Disk
    4. Lagre fullførte nettskjemadokumenter i Box
   4. Avtaledatauttrekking
    1. Trekke ut skjemafeltdata fra det signerte dokumentet og oppdatere Excel-ark
   5. Avtalevarsler
    1. Sende tilpassede e-postvarsler med avtaleinnholdet og signert avtale
    2. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i en Teams-kanal
    3. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Slack
    4. Få Adobe Acrobat Sign-varsler i Webex
   6. Generering av avtaler
    1. Generere dokument fra Power App-skjema og Word-mal, sende til signering
    2. Generere avtale fra Word-mal i OneDrive, og få signatur
    3. Generere avtale for valgt Excel-rad, sende til gjennomgang og signering
 5. Tilpassede arbeidsflyter for sending
  1. Oversikt for tilpasset Send-arbeidsfly
  2. Opprette en ny Send-arbeidsflyt
  3. Redigere en Send-arbeidsflyt
  4. Aktivere eller deaktivere en tilpasset Send-arbeidsflyt
  5. Sende en avtale med en Send-arbeidsflyt
 6. Dele brukere og avtaler
  1. Dele en bruker
  2. Dele avtaler

Integrere med andre produkter

 1.  Oversikt over Acrobat Sign-integrasjoner 
 2. Acrobat Sign for Salesforce
 3. Acrobat Sign for Microsoft
  1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  2. Acrobat Sign for Outlook
  3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign for Teams
  5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
 4. Andre integrasjoner
  1. Acrobat Sign for ServiceNow
  2. Acrobat Sign for HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign for Workday
  5. Acrobat Sign for NetSuite
  6. Acrobat Sign for VeevaVault
  7. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerte integrasjoner
 6. Hvordan innhente en integrasjonsnøkkel

Acrobat Sign-utvikler

 1. REST-API-er 
  1. Metodedokumentasjon
  2. SDK/utviklerveiledning
  3. Vanlige spørsmål om API
 2. Webhook 
  1. Oversikt over webhook
  2. Konfigurere en ny webhook
  3. Vise eller redigere en webhook
  4. Deaktivere eller reaktivere en webhook
  5. Slette en webhook
  6. Toveis SSL-sertifikater
  7. Webhooks i API-et

Kundestøtte og feilsøking

 1. Ressurser for kundestøtte
 2. Suksessressurser for Enterprise-kunder 

Oversikt over redigerte felt

Når du redigerer et dokument kan du plassere felt for å samle inn mottakerdata. Disse dataene kan variere fra den allestedsnærværende signaturen og initialfelt til mer eksotiske alternativer som beregnede verdier, hyperkoblinger til eksterne nettsider og eksterne filvedlegg.

Denne artikkelen gir en kort oppsummering av hver feltfamilie og de unike feltene som er inkludert i den familien. En kobling til en mer detaljert artikkel er tilgjengelig for  


Vanlige kontra avanserte skjemafelt

Der alle kontoer har tilgang til vanlige felttyper, har høyere tjenestenivåer tilgang til et ekstra sett med avanserte skjemafelt og funksjonalitet:

Signaturfelt:

 • Signatur
 • Digital signatur
 • Initialer
 • Signaturblokk
 • Stempel

Informasjonsfelt for underskriver:

 • Title
 • Firma
 • Navn
 • E-postadresse
 • Dato

Datafelt:

 • Tekstfelt
 • Rullegardinmeny
 • Avmerkingsboks
 • Alternativknapp

Transaksjonsfelt:

 • Stempel for deltakelse
 • Transaksjonsnummer

Datafelt:

 • Bilde

Flere felt:

 • Filvedlegg
 • Hyperkobling

Betalingsfelt:

 • Betalinger (Betalingsfelt er unike fordi de krever integrering av en tredjepartstjeneste.)

 

I tillegg til felttypene ovenfor gir "avanserte skjemafelt" også funksjonaliteten nedenfor:

 • Betinget feltsynlighet - Tilgjengelig for alle felttyper unntatt hyperkoblings- og transaksjonsfelt
 • Beregnede feltverdier - En egenskap for tekstfeltet
 • Feltvalidering: Egendefinert - Regulært uttrykk - Et valideringsalternativ for tekstfeltet som tillater bruk av et egendefinert kodet regulært uttrykk
 • Feltvalidering: Egendefinert - Formel - Et valideringsalternativ for tekstfeltet felt som tillater bruk av en beregnet verdi


Felttypevalg på feltnivå

Innenfor egenskapene for de fleste felttyper er det en egen nedtrekksverdi som lar deg endre typen felt til en annen felttype.

Dette vil gjøre skjemaoppretting betydelig raskere når det brukes sammen med Automatisk oppdaging av felt.

Digital signatur


Signaturfelt

Underskriverfeltene

Nødvendig avmerkingsboks i feltegenskapene

Felt for signatur og initialer er obligatoriske som standard, slik det røde stjernetegnet angir. Du kan fjerne merket for Påkrevd i feltegenskapene hvis du vil gjøre dem valgfrie. Hver underskriver må være tildelt et påkrevd signaturfelt. Hvis en underskriver ikke har fått tilordnet et påkrevd signaturfelt eller bare har fått tilordnet et valgfritt signaturfelt, vil Adobe Acrobat Sign legge til en signaturblokk nederst i dokumentet.

Felt for initialer

Signaturblokk-felt

Signaturblokken er en gruppe felt. Signaturblokkfeltet kan ikke gjøres valgfritt og er alltid påkrevd.

Signaturblokken inneholder et signaturfelt og et e-postadressefelt som standard.

 

Kontoadministratorer kan justere hvilke felt som er inkludert i signaturblokken. Felt for stilling og firmanavn kan inkluderes i tillegg til felt for signatur og e-postadresse.

Signaturblokkfelt med alle felt lagt til

De kan legges til ved å gå til Konto-siden og Signaturinnstillinger og merke av for alternativet med navnet:

 • Krev at underskrivere angir stillingstittel når de e-signerer
 • Krev at underskrivere angir firmanavn når de e-signerer
Merk:

Hvis det vises signaturblokker på slutten av dokumentet, finner ikke systemet et påkrevd signaturfelt for én eller flere underskrivere. Alle underskrivere må ha minst ett påkrevd signaturfelt tilordnet.

En signaturblokk legges også til når signaturinnstillingene er satt til å kreve at underskrivere angir stilling eller selskap når de e-signerer og det ikke er lagt til atskilte felt.

webskjemaer krever både et signaturfelt og et e-postadressefelt for Acrobat Sign for alle underskrivere.

Stempelfelt kan tjene både som en frittstående signatur eller støtte andre signaturfelt.  Det kan for eksempel være at du må plassere en personlig signatur i tillegg til et firmasegl eller Hanko-stempel.

Klikk her for å finne mer informasjon om stempelfelt.

Stempel

Informasjonsfelt for underskriver

Informasjonsfelt for underskriver

Informasjonsfelt for underskriver brukes for å innhente bestemt informasjon som er lagret i Acrobat Sign. Registrerte brukere har denne informasjonen i profilen sin.

Vanligvis fylles disse feltene ut automatisk med informasjon som er registrert for den tilordnede brukeren.

Tittel- og firmafelt

Tittel- og firmafeltene fylles automatisk ut med verdien for tittel og firma hvis underskriveren allerede har en Acrobat Sign-konto. Hvis underskriveren ikke allerede har en Acrobat Sign-konto, kan vedkommende klikke i feltene og angi en verdi. Denne verdien blir da lagret og brukes automatisk for disse felttypene på dokumenter de signerer senere.

Feltene for stilling og firma kan ikke gjøres valgfrie og er alltid påkrevde felter, slik det røde stjernetegnet angir.

Størrelsen på feltene for stilling og firma kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Felt for fullt navn, e-postadresse og dato

Disse feltene er skrivebeskyttede felt som fylles ut automatisk med dataene som er registrert for underskriveren. Som en konsekvens av at de er «skrivebeskyttet», fremkommer de ikke på skjemaet når mottakeren ser på avtalen.

Navn-feltet til underskriveren bruker navneverdien som er angitt i signaturfeltet, eller navnet som er knyttet til e-postadressen hvis mottakeren har en aktiv Acrobat Sign-konto.

 • Hvis avtalen inneholder en navneverdi angitt av avsenderen under komposisjonen (f.eks. Nødvendige mottakernavn), fylles verdien angitt av avsenderen automatisk ut i Navn -feltet og kan ikke endres av mottakeren.
 • Hvis mottakeren har en aktiv Acrobat Sign-konto, fylles Navn-verdien ut fra brukerens profil når avtalen åpnes. Navn-verdien kan endres hvis en ny Navn-verdi angis i signaturfeltet, og ingen andre innstillinger låser navneverdien på plass.
 • Hvis mottakeren ikke har noen Acrobat Sign-konto og avsenderen ikke har noen navneverdi, er navnefeltet tomt til en signatur er påført. Når underskriveren har fylt ut et signaturfelt, blir alle Navn-felt automatisk angitt med verdien som er angitt i signaturfeltet.

Feltet med e-postadresse fylles automatisk ut med e-postadressen du sendte avtalen til. E-postadressen er en kjent verdi når avtalen sendes til mottakeren, slik at e-postverdien automatisk legges til før mottakeren åpner avtalen.

Dato-feltet fylles automatisk ut med datoen avtalen åpnes.

Merk:

Hvis du vil bruke en egendefinert datoverdi eller manuelt angitt e-postadresse, bruker du et tekst-felt konfigurert med en egendefinert validering.

Datafelt

Datafeltene

Datafelt brukes til å samle inn tilleggsinformasjon fra mottakeren. Det omfatter også objekter som underskriver kan bruke til å foreta valg eller velge alternativer.

Tekstfeltet er den mest allsidige felttypen. Det er et tekstfelt som kan fylles ut, og som standard kan det inneholde alle typer data, for eksempel en adresse eller kort setning.

Størrelsen på skjemafeltet kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Merk:

Tekstfelt støtter som standard bare én enkelt linje med tekst. Hvis du vil opprette et felt som inneholder flere linjer med tekst, åpner du vinduet med alternativer for skjemafeltet. Deretter velger du Dataoppføring med flere linjer. Skaler feltet til riktig størrelse for å gi plass til flere linjer med data.

Egenskaper for tekstfelt

Egenskaper for rullegardinlister

Rullegardinfeltet er en liste over valg der bare ett enkelt valg kan velges fra listen. Et eksempel kan være en rullegardinliste med delstater, der underskriver bare kan velge én enkelt delstat fra listen.

Størrelsen på rullegardinfeltet kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Egenskaper for avmerkingsboks

Avmerkingsbokser er objekter som aktiveres/deaktiveres, og du kan merke av for eller fjerne merket for dem når som helst. Dette alternativet er nyttig for tilfeller av "merk av alt som gjelder", eller som aktivering/deaktivering av ett enkelt valg, for eksempel å velge å bli kontaktet senere.

 

 

Egenskaper for alternativknapp

Valgknapp grupperes sammen. Gruppen består av minimum to knapper, og tillater bare valg av én enkelt alternativknapp om gangen i gruppen. Hvis en annen alternativknapp i gruppen velges, blir merket fjernet for de andre. Dette er ideelt for tilfeller av "det ene eller det andre", som Ja eller Nei.

Bilde-feltet kan brukes for å få mottakeren til å legge ved et bilde som senere kan eksporteres for bruk. Bilder av student-ID-er eller skannede bilder av dokumenter med personnummer er mulig.

Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om bildefelt

Bilde

Flere felt

Flere felt-fanen

Egenskaper for filvedleggsfelt

Filvedlegg-feltet kan brukes til å legge ved dokumenter eller bilder i transaksjonen.

Felt for filvedlegg kan brukes for å samle inn støttedokumenter eller bilder fra underskrivere under signeringsprosessen. De opplastede dokumentene inkluderes som en del av det signerte dokumentet og legges ved på slutten av den signerte avtalen etter at signaturprosessen er fullført.

Størrelsen på feltet for filvedlegg kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.

Merk:

Vedlegg er begrenset til 25 sider og 5 MB.

Formater som støttes: PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP, PDF, DOC, DOCX, WP, TXT, RTF, HTM og HTML

Egenskaper for hyperkoblingsfelt

 • Feltet for hyperkobling er tilgjengelig for tjenesteabonnementene Business og Enterprise.
 • Størrelsen på hyperkoblingsfeltet kan endres ved å dra strekene nederst til høyre i feltet.
 • Hvis et hyperkoblingsfelt er definert som Obligatorisk, må feltet tilordnes til en deltaker.
  • Hyperkoblinger kan tildeles ved hjelp av rollen Alle deltar, noe som betyr at alle mottakere kan klikke på koblingen.
 • Hyperkoblinger kan konfigureres til å navigere brukeren til en plassering i dokumentet eller til en ekstern nettadresse.
  • Når en hyperkobling er konfigurert med et eksternt mål, blir mottakeren advart om at koblingen videresender dem til et eksternt område.
Hyperkoblingadvarsel til mottakere

Transaksjonsfelt

Stempler-fane

Egenskaper for stempler for deltakelse

Stempler for deltakelse brukes etter at den tilordnede mottakeren har signert avtalen. Mottakeren kan derfor ikke få tilgang til eller redigere dem.

Som standard inkluderer stempelet deltakerens:

 • Navn
 • Signeringstidspunkt
 • E-postadresse
 • Stilling*
 • Firma*

*Verdiene for stilling og firma importeres fra feltene Stilling og Firma som er tilordnet deltakeren i avtalen.

 • Hvis tittel- og/eller firma-feltet ikke finnes i avtalen, importeres verdiene fra deltakerens Acrobat Sign-profil (hvis den finnes).
 • Ellers blir verdiene tomme.
Fylt stempel for deltakelse

Deltakerens Stilling- og Firma-verdi kan ekskluderes ved å merke av for Utelat firmanavn og jobbtittel i stemplet for deltakelse, som finnes på administratorens meny under Signaturpreferanser > Flere innstillinger:

Feltkontroller for deltakelse

Egenskaper for transaksjonsnummer

Transaksjonsnummer-stempelet fylles automatisk ut med det unike identifikasjonsnummeret som angir avtalen i Acrobat Sign-systemet.  Mottakere kan ikke samhandle med feltet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?